-- 20110711-fra-SI-til-RLH.html - --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:  Nytt penge-krav fra SI, kr. 3.000,-. 


 
(( Strekkode ))            
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

   Vår referanse:  061255*****      Dato:  11.07.2011


FAKTURA

Kravtype:          Saksomkostninger i benefiserte saker         Opprinnelig kravbeløp:     kr. 3 000,00
Ilagt av:             Justis- og Politidepartementet                    Renter og gebyr:               kr. 0,00
Krav av dato:     30.04.2011                                             Udekket beløp:                  kr. 3 000,00
Forfallsdato:       01.08.2011                                             Kravnummer:                   206810111000113


Saksnummer:
2011/686

Statens Innkrevingssentral (SI) krever inn ovennevnte krav på vegne av Justis- og Politidepartementet.

Hvis kravet ikke stemmer med din oversikt, ber vi deg kontakte SI snarest. Gebyrer kan påløpe hvis du ikke betaler innen forfall.

Betaling fra land utenfor Norge skal gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800,
NO-9298 TROMSØ. BIC/SWIFT-kode SNOWNO22. IBAN-bankkodenummer NO16 4714 1000 167. Vennligst benytt
KID-nummer som referanse ved innbetaling.

Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon.

Du kan kontakte oss på tlf. nr. 75 14 93 00.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(( INNBETALINGS-GIRO ))
 
---
(( Baksiden, dvs. side 2 av 2: ))


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


Hvordan betaler du?
rlh: uferdig

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
rlh: uferdig


Hva skjer hvis du ikke betaler?
rlh: uferdig

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
rlh: uferdig


Utleggspant og tvangssalg av eiendeler

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr.
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
rlh: uferdig

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Har du gjeldsproblemer?
rlh: uferdig


Taushetsplikt
rlh: uferdig


Fullmakt
rlh: uferdig


---

---