-- 20110817-NR-2-fra-Skatteetaten-Vindafjord-penge-krav-til-RLH.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 17.08. 2011 med to-delt nytt krav om 8.279,- kr. ankom meg med posten i begynnelsen av september 2011. Se også deres brev datert samme 17.08. 2011 som ankom tidligere: 20110817-fra-Skatteetaten-Vindafjord-penge-krav-til-RLH.html ( ekstern ).  
RLH, Dette 2-delte brevet - INN-SCANNET, FØLGENDE:

-- 20110817-A-penge-krav-fra-Skatteetaten-til-RLH.jpg ( ekstern ) -
-- 20110817-B-penge-krav-fra-Skatteetaten-til-RLH.jpg ( ekstern ) -

 Fra:
Skatteoppkreveren i Vindafjord
Rådhuset
5580 ØLEN

Til:
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD

---
       


---