-- 20111003-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette nye brevet med krav om 8.279,- kr. og trusler ankom meg med posten torsdag 06.10. 2011.

RLH, Dette brevets 2 A4-sider - INN-SCANNET, FØLGENDE:

-- 20111003-s1a2-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.jpg ( ekstern ) = side 1 
-- 20111003-s2a2-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.jpg ( ekstern ) = side 2 

 
LITT UFERDIG: 

(( Side 1 a 2: ))


Fra:
Vindafjord skatteoppkrevjarkontor
Rådhuset
5580 ØLEN

Til:
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGDl .off. OffvL § 13Dato: 03.10.2011
F.nr/org.nr: 061255 37993 Saksnr:
KID: 7901161557640000217 (brukast ved betaling Kontakt:
Krav om betaling og varsel om tvangsfullføring
lylgjande forfalne krav er ikkje betalt:
Krav    År/termin    Forfall    Opphavleg sum    Betalt    Å betale
Restskatt, person    2010    07.09.2011    4 139    0    4 139
Restskatt, person    2010    12.10.2011    4 140    0    4 140
                Sum    8 279
De blir med dette varsla om at tvangsinnfordring blir iverksett om 14 dagar dersom skatten ikkje blir betalt. Viss ein termin ikkje er betalt ved forfall, forfell seinare terminar til betaling samtidig.
Vi gjer merksam på at kravet kar. krevjast inn ved utleggspant. Ved utleggspant vil De bli belasta med kr 1 591 i gebyr.
Det samlar seg opp forseinkingsrente frå kravet fortell til betaling skjer, bor opplysning om rentesatsane viser vi til www.skatteetaten.no eller lil skatteoppkreyjaren.
Er beløpet innbetalt ein av dei siste dagane, kan De sjå bort frå dette varselet.
Vindafjord skatteoppkrevjarkontor
Rådhuset
5580 ØLEN

Telefonnr/faksnr: 53656565/53656566
Org.nr:
Bankkonto skatt: I BAN nummer: BIC:
E-post adresse:

990 490 406
6345.06.11605
N037 634 5 06 11 605
NDEANOKKKD


(( Side 2 a 2: ))

--- (( INNBETALINGS-BLANKETT: ))


0055680202080000026740
Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD
Dato:
F.nr/org.nr: Saksnr: Kontakt: KID:
03.10.2011 061255 *****
7901161557640000217 (brukast ved betaling)
O
co 5
^ S
o ^

o «
CM <N
o o o o o o
cm oq o o o o o o q
o
o o
cn o
Kvittering
Innbetalt til konto rw her 6345.06.11605
Beløp
8 279,00
Betalerens kontonummer
Blankettnummer
6878725756 R^er
Betalingsinformasjon
GIRO
Underskrift ved girering
r
Betalings- F frist
1 J
"1
f68-1 SKD SOFIE 10.2011    Betalt av Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD        "1        L Betalt til Skatteoppkreveren i Vindafjord Rådhuset 5580 ØLEN    J "I
GIRO    L        J        L    J
    Belast konto                    Kvittering I tilbake     1 1
                       
    Kundeidentifikasjon (KID)        Kroner    lø    re I                    Til Konto    Blankettnummer
    7901161557640000217        8279    00   <   2 >     6345 06 11605        <6878725756 >

---