-- 20111208-fra-Skatteetaten-Stavanger-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:    


UFERDIG pr. 03.01. 2011 /

(( s. 1 a 4: ))

Fra:
Skatteetaten,
Lagårdsveien 46, 4010 STAVANGER


Til:
Hansen Rune Leander
5568 VIKEBYGD


          Del 1

          Skattekort 2012
          Til orientering
         Del 2

         Skattekort 2012
         Leveres til biarbeidsgiver
         Del 3

         Orientering om skattekort 2012 for Hansen Rune Leander


(( s. 2 a 4: ))


Påskrift av arbeidsgiver ved utlevering av kortet

(( s. 3 a 4: ))

Skatteetaten
Lagårdsveien 46, 4010 STAVANGER
Tlf.  800 80 000


Grunnlag skattekort 2012

Ved søknad om eller endring av skattekort / forskuddsskatt bruk skatteetaten.no/skattekort eller fyll ut skjemaet og send det til skattekontoret.


Navn:        Hansen Rune Leander                                                  Rekkefølgenummer:  061255 *****
Adresse:  5568 VIKEBYGD                                                      Fødselsnummer:        061255 *****
                                                                                                  Skattekommune:       1160 Vindafjord

(( s. 4 a 4: ))


Endring av skattekort og forskuddsskatt
Er det store endringer i inntekt eller fradrag, må du
Andre opplysninger:  Pensjon fra dato:  

Pensjonsgrad:  ---