-- 20120110-til-advokat-Stian-Kristiansen-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes pr. e-post 10.01. 2012.Til:
Advokat Stian Kristiansen,
e-post: sk@adius.no

Fra:
Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no
Tindeland,
5568 Vikebygd

                           Dato: Tirsdag 10. januar 2012.


   Angående advokat for Stauda Sofie Hansen (f. 24.05. 1997) i spesiell sak

   Jeg henviser til Barnekonvensjonens Art 5 i Menneskerettslovens Vedlegg 8:
   "Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi det veiledning og støtte, tilpasset dets gradvise utvikling av evner og anlegg, under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen."

   Denne henvendelse til deg nu fordi jeg og Stauda i tillegg ønsker du skal være hennes advokat i en spesiell sak. Hva den spesielle saken gjelder fremgår av følgende dokument:
   -- 20111129-Til-Politiet-og-Haugesund-k-fra-RLH.html ( intern )  
   som befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
  http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2011/20111129-Til-Politiet-og-Haugesund-k-fra-RLH.html 
   Advokat Tone Linn Thingvold i Stavanger er på tilsvarende vis min advokat i dette spesielle saks-anliggende.
   Hennes adresse er følgende:
   Tone Linn Thingvold, e-post: tone@torstrup.no  mob-tlf. 9209 2447. Fax: 51 84 47 71, advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld, St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger, tlf. 51 84 47 70, fax 51 84 47 71.

   Min datter Stauda Sofie Hansen har blandt annet et særlig sentralt krav overfor norske myndigheter, og det er følgende:
   At hun og hennes søsken og foreldre ikke mere kidnappes, fangeholdes, knebles, utplyndres, trakasseres eller tortureres.
   Og umiddelbar gjenopprettelse og erstatning fra norske myndigheter sin side for all denne grove urett som er og enda blir gjort fra ansatte i den offentlige forvaltningen sin side, overfor henne og hennes søsken og familie.
   Hun krever og forventer, som sine umyndige søsken, respekt for sin far, sitt hjemsted, sin skole og sitt liv, og respekt for likeverd i forhold til sine foreldre.
   Stauda aksepterer ikke at dette har blitt tatt ifra henne og hennes søsken og familie. Hun aksepterer heller ikke påstander om at noen har hatt rett til å gjøre dette mot henne og hennes familie.

   Hennes far, undertegnede, både har hatt og har blandt annet samme holdning og krav.
   Mangel på respekt for barn, far og mor og for likeverd gir en enorm heksegryte med kidnappinger, fangehold, kneblinger og utplyndringer av barn og også uhyre grovt forurettede foreldre og familier.

   Stauda Sofie Hansen bruker nu for seg følgende e-post-adresse: hun@hunwww.net
   Men også min e-post-adresse, som er: hunwww@online.no

   Vi anmoder om at du sender en bekreftelse og avgjørelse i forhold til denne vår henvendelse.
   Og eventuelt annen nødvendig og akseptabel reaksjon.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   også på vegne av Stauda Sofie Hansen


   Tirdag 10. januar 2012.


  Samtidig kopi pr. e-post av dette brevet tilsendes: 
   -- Advokat Tone
Linn Thingvold


---