-- 20120118-fra-Haugesund-k-til-Fylkesnemnda.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH:
Kopi av dette brevet mottok jeg pr. e-post 19.01. 2012 fra advokat Tone Linn Thingvold.  

Inn-scannet:
-- 20120118-fra-Haugesund-k-til-Fylkesnemnda.pdf ( ekstern ) -
---