-- 20120301-Folkemord-politi-anmeldelse.html        --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---  

RLH: Bekreftelse 01.03. 2012 på av RLH anmeldt forhold, folkemord.


   Inn-scannet, jpg-format:
   20120301-Folkemord-politi-anmeldelse.jpg ( ekstern )

---                          POLITIET


Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD


Deres referanse:      Vår referanse: 
11843944 1732/12-32       Dato:  01.03.2012          Dok.nr. 03

Forholdets art:  Folkemord, diverse (kap. 16)        Etterforsker:  GRUNNALEITE, Lars Ivar

Saken er registrert ved:  Persongruppen                Påtaleansvarlig/jurist: LYSAKER, Brita

Gjerningsdato:                                                    
Gjerningssted:
01.01.2006                                                         , 5568 VIKEBYGD
<....>


Bekreftelse på anmeldt forhold

Påtalemyndigheten kan fremme erstatningskrav for Dem i forbindelse med en eventuell straffesak. Dette må i så fall dokumenteres. Dersom De ikke allerede har levert en skriftlig dokumentasjon på et eventuelt krav, må dette gjøres snarest, og senest innen tre uker. Dersom fristen ikke overholdes, kan De ikke påregne at kravet blir tatt med i forbindelse med en eventuell straffesak. Hvis De onsker fristen forlenget, må politiet kontaktes.
Ved all henvendelse til politiet må vår referanse oppgis.

Det er ikke nødvendig å kontakte politiet med mindre De har nye opplysninger i saken. Politiet vil søke å etterforske saken slik at den er best mulig belyst når avgjørelse tas. Dersom De kontakter et forsikringsselskap i sakens anledning, må dette skriv tas med, da dette er nødvendig bekreftelse på at forholdet er anmeldt.

Dersom De har innlevert anmeldelsen på vegne av en annen person, gjelder det ovenstående også ham/henne.

Når saken er ferdig behandlet, vil De få en skriftlig underretning om påtalemyndighetens avgjørelse.


Med hilsen
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
 

   (( stempel + underskrift ))

   Anders GrønningenPåtaleenheten. Haugesund politistasjon, besøk: Smedasundet 50
Post: Postboks 278, 5501 HAUGESUND
Tel. 52868000 Faks: 32868100
E-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no

---