-- 20120302-fra-og-til-advokat-Stian Kristensen-RLH.html       --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: E-post fra advokat Stian Kristensen 02.03. 2012 til RLH og svar tilbake samme dag.


---


Den 02.03.2012 14:09, skrev advokat Stian Kristensen:
> Hei,
>
> Har prøvd å komme i kontakt m Stauda idag uten hell. Barnevernet opplyser at de har spurt Stauda om advokat og at Stauda har svart at hun ikke har noen spes advokat hun vil bruke. De vil derfor ikke sette meg i kontakt med henne før hun selv ber om å få snakke med meg.
>
> De opplyser videre at mor og Stauda sammen skal finne en advokat til Stauda.
>
> Dette til info Rune
>
> Mvh
> Advokat Stian Kristensen
>
> Sendt fra min iPhone
>


---

   Til advokat Stian Kristensen, 02.03. 2012.
   Hei.
   De benekter dermed at Stauda via meg har kontaktet deg og bedt om at du vil bistå som advokat for henne.
   Stauda selv både kan og vil bekrefte for enhver at det er hva hun har gjort og at det både var og er hennes interesse. Det samme med hensyn til innholdet i brevet.
   Jeg hevder derfor at Haugesund kommunale barnevern lyger overfor deg. Og at de ikke vil la Stauda snakke med deg er vel blandt annet å anse som en bekreftelse på dette kriminelle forhold?
   Jeg vet som helt sikkert at Stauda ønsker å snakke med deg. Fordi hun overfor meg flere ganger ba meg om å forsøke å ordne det. Vårt eneste problem i så måte var at både hun og jeg på det groveste har vært og er forfulgt og at vi dermed risikerte at hun igjen og forsterket ble kidnappet, fangeholdt, kneblet, mishandlet og torturert. Hvilket hun nu er.
   Mulig at Stauda ikke husker navnet og adressen din, men det er ingen reell unnskyldning fra det såkalte barnevernet sin side.
   Slike holdninger og uttrykk fra det såkalte barnevernet sin side bekrefter og beviser bare ytterligere det kriminelle engasjement og de kriminelle videre hensikter det såkalte barnevernet har med Stauda, meg og vår familie.
   Truslene de har hatt og har overfor Staudas mor gjør at Staudas mor både gjør og sier absolutt hva som helst de samme kriminelle ønsker eller forventer. Som tidligere i dette saks-komplekset. Dette er Stauda kanskje eller trolig ikke tilstrekkelig bevisst eller vitende om, men det er en realitet som også fremgår av innholdet i mine tidligere politi-anmeldelser, dokumentasjoner og beviser i dette saks-komplekset.
   Mitt håp og ønske - også på vegne av Stauda - er derfor at du ikke gir deg eller lar deg avfeie med slikt.

   Fra min side vil også og uansett alt dette og videre bli kontinuerlig fulgt opp med oppdateringer til min politi-anmeldelse i saks-komplekset.

   Hilsen Rune L. Hansen,
   fredag 02.03. 2012,

---