-- 20120307-Ang-Hus-inkvisisjonene.html      --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---  

RLH: Avsendt pr. e-post 07.03. 2012.Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
fra Rune L. Hansen

Hei-
Har du fått undersøkt med politiet i Haugesund om jeg kan få en oversikt og liste over hva de tok med seg herfra ved sin hus-inkvisisjon og kidnapping nu sist, 29.02. 2012? Og de lov-hjemler de påberoper seg å ha? Og om når kan forventes tilbake-levert?
De tok med seg Stauda, og min bærbare pc i daglig bruk, men også diverse annet. Det er selvfølgelig meget vanskelig for meg å finne ut av hva presis og konkret de har tatt - uten en slik oversikt og liste fra politiet sin side.
Og det samme angående deres forrige hus-inkvisisjoner? Også da tok de med seg blandt annet bærbare pc-er i daglig bruk.

Hilsen
Rune L. Hansen,
onsdag 7.03. 2012

---
---