-- 20120423-fra-SI-til-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet fra Statens Innkrevingssentral (SI), denne gang med krav om kr. 5.000,- for de kidnappede barna ankom meg pr. post ca. 30.04. 2012.
Fra de falske dommerne som med sin utplyndrings-metode vil ha mere penger for de kidnappede barna. Politi-anmeldelsen og lov og rett later de som ikke eksisterer. Et praktisk samarbeide med blandt annet politiet, i regi av regjeringens grov-kriminelle.  


   -- 20120423-fra-SI-til-RLH.jpg  ( ekstern ) -
   -- baksiden, jpg-format ( ekstern ) -

---

---UFERDIG /


STATENS INNKREVINGSSENTRAL
www.statens-innkrevingssentral.no Organisasjonsnummer 971 648 198
0055680101030001000996
O
o o b
RUNE LEANDER HANSEN Dato: 23.04.2012
TINDELAND Vår referanse: 061255*****
5568 VIKEBYGD
w
(D
3
SISTE VARSEL FØR TVANGSINNKREVING
Kravtype: Ilagt av: Kravnummer: Krav av dato:
Saksomkostninger i benefiserte saker Justis- og Politidepartementet 20681010004013-25.01.2010
Opprinnelig kravbeløp: kr 5 000,00
Renter og gebyr: kr 0,00
Udekket beløp: kr 5 000,00
Forfallsdato: 11.05.2012
Kravet gjelder følgende faktura fra Justis- og Politidepartementet:
Saksnummer:
09-182138 ASD-GULA/1
Statens innkrevingssentral (Sl) har ikke mottatt dekning for ovennevnte krav.
Dersom du ikke betaler innen forfallsdato, vil kravet bli tvangsinnkrevd. Dette betyr at det kan tas utleggstrekk i lønn eller trygd. Det kan også tas utleggspant i fast eiendom, bankkonti eller andre formuesgoder. I henhold til rettsgebyrloven vil det påløpe rettsgebyr ved tvangsinnkreving, med mindre utlegget kan tas av Sl som særnamsmann. Det vil også påløpe rettsgebyr ved tvangsrealisering av utleggspant.
Betaling fra land utenfor Norge skal gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ. SWIFT-kode SNOWN022. IBAN-bankkodenummer NOl 6 4714 1000 167. Vennligst benytt KID-nummer som referanse ved innbetaling.
Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon. Du kan kontakte oss på telefon nr. + 47 75 14 93 00.
KVITTERING
Innbetalt til konto
47141000167
Riv her.
Betalingsinformasjon
Beløp
NOK 5 000,00
Betalerens kontonummer
Dette er en gyldig giro på hvitt papir.
Blankettnummer
6829404513
Riv her.
GIRO
Underskrift ved girering
Betalings-   T ^ß520M
frist
J 1
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Betalt til
STATENS INNKREVINGSSENTRAL Postboks 455 8601 MO I RANA
j i
Belast konto                Kvittering 1 tilbake       
    Kundeidentifikasjon (KID)        Kroner                 1 Øre        Til konto    Blankettnummer
    680000000004633        5000 00        < 5 > 4714 10 00167    <6829404513>
STATENS INNKREVINGSSENTRAL
www.statens-innkrevingssentral.no Organisasjonsnummer 971 648 1 98
0055680101030001000996
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Dato: 23.04.2012 Vår referanse: 061255*****
SISTE VARSEL FØR TVANGSINNKREVING
Kravtype: Saksomkostninger i benefiserte saker Opprinnelig kravbeløp: kr 5 000,00
Ilagt av: Justis-og Politidepartementet Renter og gebyr: kr 0,00
Kravnummer: 20681010004013- Udekket beløp: kr 5 000,00
Krav av dato: 25.01.2010 Forfallsdato: 11.05.2012
Kravet gjelder følgende faktura fra Justis- og Politidepartementet:
Saksnummer:
09-182138 ASD-GULA/1
Statens innkrevingssentral (Sl) har ikke mottatt dekning for ovennevnte krav.
Dersom du ikke betaler innen forfallsdato, vil kravet bli tvangsinnkrevd. Dette betyr at det kan tas utleggstrekk i lønn eller trygd. Det kan også tas utleggspant i fast eiendom, bankkonti eller andre formuesgoder. I henhold til rettsgebyrloven vil det påløpe rettsgebyr ved tvangsinnkreving, med mindre utlegget kan tas av Sl som scernamsmann. Det vil også påløpe rettsgebyr ved tvangsrealisering av utleggspant.
Betaling fra land utenfor Norge skal gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ. SWIFT-kode SNOWN022. IBAN-bankkodenummer N016 4714 1000 167. Vennligst benytt KID-nummer som referanse ved innbetaling.
Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon. Du kan kontakte oss på telefon nr. + 47 75 14 93 00.
KVITTERING
Innbetalt til konto
47141000167
Riv her.
Betalingsinformasjon
Beløp
NOK 5 000,00
Betalerens kontonummer
Dette er en gyldig giro på hvitt papir.
Blankettnummer
6829404513
Riv her.
GIRO
Underskrift ved girering
Betalings- 11.05.2012
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Betalt til
STATENS INNKREVINGSSENTRAL Postboks 455 8601 MO I RANA
j
Belast konto                Kvittering tilbake       
    Kundeidentifikasjon (KID)        Kroner                  I Øre        Til konto    Blankettnummer
    680000000004633        5000 00        < 5 > 4714 10 00167    <6829404513>


---(( baksiden ))


---