-- 20120515-Krav-fra-SI-til-RLH.html    

   RLH, 04.06. 2012:
   Tre forskjellige nye penge-krav og trusler i brev fra kidnapperne av barna, de falske dommerne, ankom meg med posten i dag (og antagligvis før helgen), med Statens Innkrevingssentral som avsender. De har så absolutt ikke tenkt å gi seg før de får avsluttet jobben sin som leie-mordere og draps-maskineri? Slik de bruker.
   Det ene brevet datert 14.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk i lønn/trygd" ( ekstern ).
   Det andre brevet datert 15.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk" ( ekstern ).
   Det tredje brevet (dette) også datert 15.05. 2012, med overskriften "Varsel om tvangsfullbyrdelse", betalings-frist 05.06. 2012 ( ekstern ).
   Alle tre brevene med hilsen fra SI sin saks-behandler G. Krüger.
   De har alltids noen ansatt som konkurerer om å være frekkere og å ha mindre samvittighet enn de andre, som premieres med karriære. Uten ville de kanskje ikke ha valgt en slik jobb eller ikke lenge blitt værende i jobben.
   At alle brevene har tatt lang tid med posten i forhold til sin datering er neppe tilfeldig.
   Kopi av brevet inn-scannet, jpg-format:
   -- 20120515-Krav-fra-SI-til-RLH.jpg  ( ekstern ) -
   

---   UFERDIG LAY OUT ENDA /


STATENS INNKREVINGSSENTRAL


www.statens-innkrevingssentral.no Organisasjonsnummer 971 648 198
0055680101310001001804
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Dato: Vår ref:
15.05.2012 061255*****
VARSEL OM TVANGSFULLBYRDELSE
Kravnummer:
20681010001032-206810111000113
Kravtype:
Saksomkostninger i benef Saksomkostninger i benef
Opprinnelig Udekket Udekket beløp:
kravbeløp: renter/gebyr:
NOK 1 000,00 NOK 0,00 NOK 625,65
NOK 3 000,00 NOK 221,60 NOK 3 221,60
Sum udekket beløp: NOK 3 847,25
Beløp som forfaller til betaling: NOK 3 847,25
Forfallsdato: 05.06.2012
De varsles med dette om at gjelden vil bli tvangsfullbyrdet dersom den ikke blir betalt innen forfall.
Dette medfører at gjelden vil bli tvangsinnkrevd ved bl.a. trekk i arbeidslønn/trygd eller utlegg (pant) i løsøre/fast eiendom. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe betydelige rettsgebyrer ved tvangsinnkreving.
Se forøvrig informasjon angående betaling m.v. på baksiden av dette brev.
Med hilsen
Statens innkrevingssentral
saksbehandler: G. Kruger telefon: 75 14 97 00
KVITTERING
Innbetalt til konto
47141000167
Riv her.
Betalingsinformasjon
Beløp
NOK 3 847,25
Betalerens kontonummer
Dette er en gyldig giro på hvitt papir.
Blankettnummer
6829572028
GIRO
Underskrift ved girering
Betalings-    T Q5.06.2012
frist
J 1
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Betalt til
STATENS INNKREVINGSSENTRAL Postboks 455 8601 MO I RANA
j i
Belast konto                Kvittering tilbake       
    Kundeidentifikasjon (KID)        Kroner                 I Øre        Til konto    Blankettnummer
    917550458500001        3847 25        < 8 > 4714  10 00167    <6829572028>---