-- 20120515-mere-trusler-fra-SI-til-RLH.html  

   RLH, 04.06. 2012:
   Tre forskjellige nye penge-krav og trusler i brev fra kidnapperne av barna, de falske dommerne, ankom meg med posten i dag (og antagligvis før helgen), med Statens Innkrevingssentral som avsender. De har så absolutt ikke tenkt å gi seg før de får avsluttet jobben sin som leie-mordere og draps-maskineri? Slik de bruker.
   Det ene brevet datert 14.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk i lønn/trygd" ( ekstern ).
   Det andre brevet (dette) datert 15.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk" ( ekstern ).
   Det tredje brevet også datert 15.05. 2012, med overskriften "Varsel om tvangsfullbyrdelse", betalings-frist 05.06. 2012 ( ekstern ).
   Alle tre brevene med hilsen fra SI sin saks-behandler G. Krüger.
   De har alltids noen ansatt som konkurerer om å være frekkere og å ha mindre samvittighet enn de andre, som premieres med karriære. Uten ville de kanskje ikke ha valgt en slik jobb eller ikke lenge blitt værende i jobben.
   At alle brevene har tatt lang tid med posten i forhold til sin datering er neppe tilfeldig.   Kopi av brevet inn-scannet, jpg-format:
   -- 20120515-mere-trusler-fra-SI-til-RLH.jpg  ( ekstern ) -
   

---   NOE UFERDIG  LAY OUT ENDA /


STATENS INNKREVINGSSENTRAL


STATENS INNKREVINGSSENTRAL
www.statens-innkrevingssentral.no Organisasjonsnummer 971 648 198
0055680101320001001805
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Dato: Vår ref:
I5.05.20l2 061255*****
VURDERING AV UTLEGGSTREKK
Statens Innkrevingssentral (Sl) har på bakgrunn av mottatte opplysninger midlertidig stilt tvangsinnkreving i form av utleggstrekk i lønn eller trygd i bero.
Dekningsloven § 2-7 bestemmer at utleggstrekk kan tas i den utstrekning nettoinntekten overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand.
I dette tilfellet finner vi at du ikke vil ha tilstrekkelig igjen til nødvendig livsopphold hvis vi igangsetter utleggstrekk.
Med mindre kravet blir oppgjort vil Sl etter rimelig tid beramme ny utleggsforretning for å se om din økonomiske situasjon har endret seg til det bedre. Du må da fremlegge ny relevant dokumentasjon for eventuell fastsettelse av trekkrate.
Sl gjør oppmerksom på at vedtaket ikke er til hinder for tvangsinnkreving i andre formuesgoder.
Avgjørelsen kan påklages til Rana tingrett, jf. tvfbl. §5-16. En eventuell klage sendes via Sl. Ved tingrettens klagebehandling påløper ett rettsgebyr, se baksiden av dette brev for gebyrets størrelse. Tingretten vil evt. informere deg om innbetaling av rettsgebyret.
Med hilsen
Statens innkrevingssentral
saksbehandler: G. Krüger telefon: 75 14 97 00
STATENS INNKREVINGSSENTRAL
www.statens-innkrevingssentral.no Organisasjonsnummer 971 648 198
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Dato: Vår ref:
15.05.2012 06125537993
VURDERING AV UTLEGGSTREKK
Statens Innkrevingssentral (Sl) har på bakgrunn av mottatte opplysninger midlertidig stilt tvangsinnkreving i form av utleggstrekk i lønn eller trygd i bero.
Dekningsloven § 2-7 bestemmer at utleggstrekk kan tas i den utstrekning nettoinntekten overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand.
I dette tilfellet finner vi at du ikke vil ha tilstrekkelig igjen til nødvendig livsopphold hvis vi igangsetter utleggstrekk.
Med mindre kravet blir oppgjort vil Sl etter rimelig tid beramme ny utleggsforretning for å se om din økonomiske situasjon har endret seg til det bedre. Du må da fremlegge ny relevant dokumentasjon for eventuell fastsettelse av trekkrate.
Sl gjør oppmerksom på at vedtaket ikke er til hinder for tvangsinnkreving i andre formuesgoder.
Avgjørelsen kan påklages til Rana tingrett, jf. tvfbl. §5-16. En eventuell klage sendes via Sl. Ved tingrettens klagebehandling påløper ett rettsgebyr, se baksiden av dette brev for gebyrets størrelse. Tingretten vil evt. informere deg om innbetaling av rettsgebyret.
Med hilsen
Statens innkrevingssentral
saksbehandler: G. Kruger telefon: 75 14 97 00
---