-- 20120515-fra-SI-til-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet fra Statens Innkrevingssentral (SI) ankom min postkasse ca. 23.05. 2012 eller litt før. 


   -- 20120515-fra-SI-til-RLH.jpg  ( ekstern ) -
   -- baksiden, jpg-format ( ekstern ) /
baksiden, html-format ( ekstern ) -

---   STATENS INNKREVINGSSENTRAL

   www.statens-innkrevingssentral.no
   Organisasjonsnummer 971 648 198


   Til:
   (( EA strek-kode ))
   RUNE LEANDER HANSEN
   TINDELAND
   5568 VIKEBYGD

                                      Dato: 15.05.2012      Vår ref: 061255*****


   UTLEGGSTREKK I TRYGD - STOPPMELDING

   STATENS INNKREVINGSSENTRAL KAN HERVED OPPLYSE AT FØLGENDE BREV ER SENDT DERES TRYGDEKONTOR:

   Vi viser til pålagt utleggstrekk i trygd for:

   Trygdedes navn:   RUNE LEANDER HANSEN
   Fødselsnummer:   061255*****
   Trygdekontor: NAV REGNSKAP PENSJON

   Ovennevnte utleggstrekk fra Statens innkrevingssentral (Sl) skal avsluttes fra og med dette brevets dato.

   Dersom utleggstrekket er registrert i Løsøreregisteret, vil det nå gå melding om at registrering av utleggstrekket skal slettes.


   Med hilsen
   Statens innkrevingssentral
   Per Waage
   direktør

   saksbehandler: G. Krüger telefon: 75 14 97 00

30000010945399  
---(( baksiden (standard) jpg-format: ekstern / intern  - html-format:
ekstern / intern  ))

---