-- 20120530-fra-SI-til-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet datert 30.05. 2012 fra Statens Innkrevingssentral (SI) ankom meg med posten lørdag 09.06. 2012. 
 


   Kopi av brevet inn-scannet, jpg-format:
   -- 20120530-fra-SI-til-RLH.jpg  ( ekstern ) -
   

--- (( NOE UFERDIG LAY OUT ENDA /


STATENS INNKREVINGSSENTRAL


6665
STATENS INNKREVINGSSENTRAL
postboks 455, 8601 mo i rana Organisasjonsnummer 971 648 198
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Dato: 30.05.2012 Journalnr: 1120699320 Vår referanse: 061255*****
Erklæring om motregning i skattepenger
Statens innkrevingssentral (Sl) har sendt pålegg til skattemyndighetene om motregning i tilgodehavende skatt for krav som er opplistet nedenfor.
Hva kan du forvente nå?
Dersom du ikke får penger tilgode på skatteoppgjøret, kan du se bort fra denne erklæringen.
Hvis du får penger tilgode på skatteoppgjøret, vil kravbeløpet bli trukket fra skattepengene før kommunekassereren utbetaler dem til deg.
Har du allerede betalt, men kravbeløpet blir likevel trukket?
Dersom du nettopp har betalt det du skylder, kan du likevel bli trukket penger før du får skattepengene utbetalt. Hvis det skjer, vil vi betale pengene tilbake til din konto så snart vi har fått dem fra kommunekassereren.
Hvordan klager du på motregningen?
Rana tingrett behandler klage på skattemotregningen, og du skal sende klagen via Sl. Klagefristen er en måned fra du mottok denne motregningserklæringen, jf skattebetalingsloven § 13-5.
Kravliste:
Kravnummer Kravtype 20681010001032    Saksomkostninger i
benefiserte saker 20681010004013    Saksomkostninger i
benefiserte saker 20681011100011     Saksomkostninger i
benefiserte saker
Hjemmel for motregning udekket beløp
Skattebetalingsloven § 2-7, jf § 13-1, 625,00 jf skattebetalingsforskriften § 2-7-2.
Skattebetalingsloven § 2-7, jf § 13-1, 5025,00 jf skattebetalingsforskriften § 2-7-2.
Skattebetalingsloven § 2-7, jf § 13-1, 3221,00 jf skattebetalingsforskriften § 2-7-2.
Med hilsen
Statens innkrevingssentral
Per Waage
Direktør
Tlf.: 75 14 97 00

---