-- 20120625-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet ankom meg via posten ca. 02.07. 2012.


   Brevet, inn-scannet, jpg-format:
   Side 1 a 2: 20120625-s1a2-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.jpg ( ekstern ) -
   Side 2 a 2: 20120625-s2a2-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.jpg ( ekstern ) -
UFERDIG


---