-- 20120627-fra-Politiet-henleggelse-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) -- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) -- dbn.html  (ekstern ) -- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

RLH: Dette brevet datert 27.06. 2012 ankom meg via posten 05.07. 2012.


   Brevet inn-scannet, pdf-format: 20120627-fra-Politiet-henleggelse-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
(( Kopi / avskrift av brevet: ))HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT
POSTBOKS 278
5501 HAUGESUND

                                                                                                                                             27/06-2012
                                                                                                                                             1732/12-32
JUS101


     14165
     RUNE LEANDER HANSEN
     TINDELAND
     5568 VIKEBYGD


UNDERRETNING TIL KLAGER :


ANMELDELSESNR.  : 11843944 REGISTRERT DEN  01/03-12
FORHOLDETS ART  : OFF.TJENESTE, DIVERSE
GJERNINGSDATO/-STED : 01/01-06/
SAKEN REGISTRERT VED: PERSONGRUPPEN

PÅTALEANSVARLIG  : SEKKINGSTAD, TROND
ETTERFORSKER  : GRUNNALEITE, LARS IVAR

26/06-12  DE UNDERRETTES OM AT FORHOLDET ER HENLAGT FORDI DET
IKKE ER RIMELIG GRUNN TIL Å UNDERSØKE OM DET
FORELIGGER STRAFFBART FORHOLD,.
JF. STRAFFEPROSESSLOVEN PAR. 224.
SKULLE DET SENERE FREMKOMME NYE OPPLYSNINGER SOM  FØRER
T I L AT ETTERFORSKINGEN BLIR GJENOPPTATT, VIL DE FÅ
NY UNDERRETNING.
HENLEGGELSEN KAN PÅKLAGES TIL NÆRMESTE OVERORDNEDE
PÅTALEMYNDIGHET  (STATSADVOKATEN I DISTRIKTET/
RIKSADVOKATEN). FRISTEN FOR Å KLAGE ER TRE UKER
FRA DENNE UNDERRETNINGEN KOM FREM TIL DEM.
KLAGE SKAL SENDES OM  POLITIDISTRIKTET.
MED HILSEN
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT

---