-- 20120924-1a2-fra-SI-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet ankom meg med posten ca. 03.10. 2012. Samtidig med et annet brev fra samme med samme datert dato ( ekstern ).  


   Brevet (forside og bakside) inn-scannet, pdf-format: - 20120924-1a2-fra-SI-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----

   (( Kopi / avskrift av brevet, med uferdig lay-out / korrektur: ))---