-- 20121114-fra-SI-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet ankom meg via posten onsdag 21.11. 2012.  


   Brevet (5 sider) inn-scannet, pdf-format: - 20121114-fra-SI-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----