-- 20130408ca-fra-Skatteetaten-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet med vedlegget ankom meg med posten ca. mandag 08.04. 2013.


   Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   
- 20130408ca-fra-Skatteetaten-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
   & brevets vedlegg: - 20130408ca-V-fra-Skatteetaten-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----