-- 20131209-til-Politiet-Etne-og-Vindafjord-lensmannsdistrikt-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Mattilsynet-index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) ---

RLH: Avsender dette brevet kvelden mandag 09. desember 2013, kun pr. e-post.
Inngår også som opplysninger til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
Politiet, Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

   Dato:  Mandag 09. desember 2013, Tindeland

   Angående innkalling til avhør tirsdag 10.12. 2013 kl. 13

   Jeg henviser til brev til meg datert 05.12. 2013 fra Politiet ved Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt ( ekstern ) hvor jeg innkalles til avhør tirsdag 10.12. 2013 kl. 13 hos saksbehandler Roger Andre Løkken ved lensmannskontoret, som har underskrevet brevet. Brevet ankom meg med posten i dag eftermiddag, altså bare en dag før det møtet som ønskes. Det fremgår av brevet til meg, at: "Politiet trenger din forklaring i politisak under etterforskning. Du anmodes om å møte til avhør (...) Saken gjelder: Hundeloven m.m."

   Her er en skriftlig melding og orientering fra meg angående dette.

   Jeg er kjent med både Dyrevelferdsloven og Hundeloven og Straffeloven og både har forholdt meg og forholder meg lov-lydig i forhold til disse. Et problem i forhold til både min nabo Jarle Aarvik og til noen jegere jeg ikke vet navnet på forårsaket av uaktsomhet fra min side i den senere tid har blandt annet medført en viss kontakt med Mattilsynet som enda pågår. Jeg henviser til denne ( ekstern ). Dette har jeg fortløpende orientert både politiet og Mattilsynet om, hvilket også fremgår av mine offentlige Dagboks-notater ( ekstern ) hvor alt dette og alt annet som angår saken har vært (og fortløpende videre blir) beskrevet.
   Jeg henviser også til min politi-anmeldelse, som angår saken ( ekstern ).
Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Og til at politiet både ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt og Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt bør være bekjent med at flere ansatte der av meg i den er politi-anmeldt for grove forbrytelser i henhold til Straffeloven. Blandt annet også for delaktighet i organisert kriminalitet. Selv om politi-anmeldelsen ulovlig og straffbart både ikke adekvat eller saklig er blitt behandlet eller undersøkt eller besvart. Til tross for mengder med solide beviser og vitneprov. Og rettmessig klage på dette saks-forholdet fra min side til Riksadvokaten / Statsadvokaten enda heller ikke er besvart, til tross for purringer. For her å ha nevnt noe.
   Veldig mange har vært og er kriminelt medvirkende og delaktige i den angjeldende ikke minst politisk organiserte mafia-virksomhet. Hvilket fremgår av min politi-anmeldelse.

   Det bør også være bekjent for politiet både ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt og Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt at jeg og min familie nu lenge ulovlig og straffbart har vært og fortsatt er kidnappet og fangeholdt og under kontinuerlig tortur, terror, livs-farlige trusler, utplyndring og ødeleggelse. Det fremgår med all tydelighet av min politi-anmeldelse og helhetlig av dens dokumentasjon. Også hvordan politiet har vært og fortsatt er delaktige i denne terror- og mafia-virksomhet overfor meg og min familie. Og at jeg ulovlig og straffbart blandt annet er fangeholdt her hjemme, samt fratatt det meste av min økonomi og beveglses-frihet, med mere.

   På grunn av dette har jeg heller ingen mulighet for å kunne komme til noe avhør ved Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt i Ølen, selv om jeg eventuelt ønsker det. Og det vet vel egentlig de ansatte der.
   Dessuten, sist jeg fikk en lignende henvendelse derifra og efterkom den ble jeg ulovlig satt i fengsel i fem måneder. Det var i oktober 2008 ( ekstern ).
Med igjen ulovlig og straffbar medvirkning ikke minst også fra ansatte ved lensmannskontoret. En av mange grove forbrytelser fra deres side overfor meg og min familie. I regi av den samme mafia-virksomheten.

   Jeg vil her iøvrig informere noe mere også om mitt hundehold. Mikka, født og kjøpt ca. 2003, en hun-hund av blandings-rase, har ialt hatt fire kull med hvalper. I det 1. kullet 7 hvalper født 24.11. 2010, hvorav 5 ble solgt og to av hun-kjønn (Bruno og Bamse) ble beholdt. I det 2. kullet, født 31.08. 2011, 9 hvalper, hvorav 8 ble solgt og en av hun-kjønn (Aslin) ble beholdt og har siden 17.02. 2013 vært hos min datter Stauda Sofie som fangeholdes hos sin mor i Haugesund kommune. I det 3. kullet 6 hvalper født 21.02. 2013, av praktiske grunner og fordi jeg har hatt anledning til det beholdt inntil videre og tenkt solgt. I det 4. nu siste kullet 8 hvalper født 13.10. 2013, tenkt solgt.

   På disse to linkene er fotografier av hvalpene fra de to siste kullene:
   http://hunwww.net/rlh/foto/hundene/Mikkas-3-kull.html
   http://hunwww.net/rlh/foto/hundene/Mikkas-4-kull.html

   Alle hennes hvalper ble ca. 21.11. 2013 flere steder annonsert at skal selges og besvarer jeg i disse dager interesserte henvendelser i forhold til. Tanken var å beholde selv bare en eller to. Hvalpene fra både det første og det andre kullet ble lett og fort solgt og jeg håper på det samme også nu, hvis ikke har jeg et problem i forhold til det at det blir for mange hunder her. Jeg kan maksimum ha tre. Jeg vurderer å også kanskje bare å ha en, i og med Hundeloven slik den nu er har visse bestemmelser som gir hunde-eiere og hunder et for dårlig rettsvern og jeg uansett ikke ønsker flere slags angrep fra den politiske mafiaen og dens med-spillere eller fra andre.

   I og med at saken og forholdene er som de er foreslår jeg at videre kommunikasjon mellom politiet og meg fortrinnsvis skjer skriftlig. Dette også blandt annet for å redusere faren for både falsk dokumentasjon og misforståelser.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 09. desember 2013, Tindeland.

---

---