-- 20131228-til-Politiet-ad-forelegg-Hundeloven-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Mattilsynet-index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) ---

RLH: Avsender dette brevet lørdag 28. desember 2013, kun pr. e-post.
Angående politi-anmeldelse nr. 12656375 9850/13-32/MBE055.
Inngår også som opplysninger til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. 


Til:
Politiet, Haugaland og Sunnhordland politidistrikte-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
ad Marte Engesli, politifullmektig

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

   Dato:  Lørdag 28. desember 2013, Tindeland

   Angående politi-anmeldelser, Hundeloven, m.m

   Jeg henviser til et brev med forelegg og advarsel fra politimesteren i Haugaland og Sunnhordland datert og underskrevet 20.12. 2013 politifullmektig Marte Engesli ( ekstern ), som ankom meg med posten 24.12. 2013.
Angående politi-anmeldelse nr. 12656375 9850/13-32/MBE055.
   Jeg henviser også til min politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. ( ekstern ).

   Min første reaksjon på brevet datert 20.12. 2013 fra politiet var følgende formulering 24.12. 2013 fra mine fortløpende offentlige Dagboks-notater:
   "
   Årets julegave i posten i dag, fra politiet i Haugesund datert 20.12. 2013 ( ekstern ). Beskylder meg for å ha gjort noe ulovlig i henhold til Hundeloven og vil jeg skal straffes med et forelegg på 10.000,- kroner eller 20 døgn i fengsel.

   Det er i beste fall en forhastet slutning. Jeg har ikke gjort noe som helst ulovlig eller straffbart. Slike forhastede slutninger foruretter og det er vel akkurat det som også er hensikten. Tvil skal ikke komme tiltalte til gode og en er og skal være skyldig inntil det motsatte er bevist, er i beste fall den politiske mafiaens mennesker sine tanker. Hundeloven i Norge er bare en av de mange ulovlige lover som egner seg ypperlig for ansatte i den offentlige forvaltningen og deres venner og bekjente å manipulere med for å jakte på og å ødelegge mennesker og dyr. Og for liksom lovlig å slippe å ta hensyn til Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov.
   "

   Det bør derfor blandt annet undersøkes om politimesteren i Haugaland og Sunnhordland og politifullmektig Marte Engesli med dette sitt forelegg og advarsel har gjort en ulovlig og straffbar tjenestefeil.

   Det henvises i forelegget til Hundeloven § 28 annet ledd bokstav b. Med følgende usanne påstand:
   "Torsdag 21. november 2013 ca. kl. 20, i Vindafjord, unnlot han å forebygge og/eller avverge et rettstridig angrep fra flere av sine hunder, i det minste seks av hundene hans jaget og/eller bet en sau tilhørende Jarle Årvik, slik at sauen begynte å blø. Sauen befant seg på Årviks innmarksbeite. / Fornærmede har begjært påtale."

   Jeg har på ingen som helst måte unnlatt å forebygge og/eller avverge hva det refereres til. At en ung hun-hund født 24.11. 2010 ved et uforutsigbart uhell stakk av og 5 store hvalper født 21.02. 2013 sprang efter henne er noe ganske så annet og hva som faktisk skjedde. Trolig også at de derefter jaget nabo Jarle Årvik sine sauer. Han fortalte meg at en av sauene var blitt bitt i halen, men at ingen vesentlig skade var skjedd. Jarle Årvik kom kjørende og varslet meg om dette, med en truende øks i hånden og sa han var fast bestemt på å drepe hundene. Jeg ble med ham dithen for å avverge eventuell videre utvikling eller skade. Hundene var trolig blitt skremt eller var der ikke mere da vi ropte og lette efter de i mørket et par timers tid.
   Dette skjedde iøvrig samme dag som jeg satte inn en annonse, blandt annet på Facebook, for salg av alle mine store og små hunde-hvalper, fra to kull, 21.02. (6 stk.) og 03.11. 2013 (8 stk.), pluss den unge tispen. 
   Følgende avsnitt er fra mine offentlige Dagboks-notater fra samme kveld:
   "
   Jeg kom hjem litt før midnatt, efter kanskje et par timers tid å ha leitet og ropt på Bamse og de fem hvalpene sammen med Jarle Årvik i Årvik. Pluss en til, også med øks, som var der og hjalp til en stund. Jarle kom med sin bil og hentet meg og var meget sint da han med øks i hånden fortalte at hundene nu hadde jaget sauene hans i Årvik og bitt den ene av de i halen og at han ville drepe hundene med øksen. Før han kom hadde han telefonert politiet som derefter telefonerte meg utpå kvelden og sa at Jarle Årvik straks kunne komme og hente meg for sammen med meg å forsøke å innhente hundene. Litt efterpå kom Jarle Årvik. Jeg forsøkte å roe ham ned og sa som sant er at dette også bekymrer meg meget. Både for han sitt vedkommende, sauene, hundene og meg. Inklusivt at det også bekymrer meg om jeg blir erstatnings-pliktig for dyr som hundene eventuelt skader eller dreper. Og at han ikke må være så ubesindig at han tenker på å drepe hundene og at det dessuten vil være ulovlig og straffbart. Jeg gjorde ham godt oppmerksom på hva som er lov-bestemt både i Dyrevelferdsloven og Straffelovens nødverge angående slikt. Dessuten også på det at å skremme hundene kan være dumt og virke annerledes på de enn bra. Og at ubesindighet, hysteri eller ulovlighet uansett ikke er bra. Jeg gjorde et lyd-opptak av en del av snakkingen utover kvelden, men ved en forglemmelse ikke alt. Hørte lyder av at hundene jaget noe da vi ankom Årvik, en kort stund, men vi klarte ikke å finne de. Jeg ropte mange steder og retninger der, men uten at de kom og uten at jeg hørte noe mere. Det minnet meg litt om kvelden og natten 3. april 2008 da mine barn ble kidnappet. Jarle kjørte meg hit hjem nu før midnatt og en gang før det. Her hjemme var de heller ikke kommet. Trist og leit. / Hvis de ikke kommer i løpet av natten skal jeg ut og lete og rope igjen når dagen gryr.
   "
   Og følgende avsnitt er fra de samme Dagboks-notater, dagen efter:
   "
   Bamse og de 5 hvalpene hjemkom klokken 04.45 i natt. Gledeligvis. Bamse nu skal alltid være i reim og halsbånd også inne, inntil hun blir solgt. Hun er en kjempe-fin hund, bortsett fra dette ene at hun stikker av straks hun får sjangsen til det når og hvis hun samtidig klarer å få noen av de andre til å springe efter seg. Og det holder ganske enkelt bare ikke her. Forhåpentligvis blir hun nu solgt eller gitt bort til egnede forhold for seg, hvis ikke blir det bare en ting å gjøre. Jeg telefonerte nu litt efter de kom til politiet og fortalte at de nu er kommet til rette.
   "

   Dette fra min side er forhåpentligvis oppklarende mht. hva som faktisk har skjedd. Jeg regner med at påtale mot meg og forelegget, og også advarselen, dermed trekkes tilbake og slettes og beklages. Og det vedtaes på ingen som helst måte av meg. Av alt dette fremgår også at advarselen efter Hundelovens § 18 ikke er berettiget.

   Et annet forhold jeg her samtidig vil påpeke, er at politiet er (eller skal være) bekjent med at et forelegg på 10.000,- kr. er fullstendig utenfor mine muligheter til å kunne innfri. Jeg henviser til min politi-anmeldelse, hvor det klart og utvetydig fremgår og dokumenteres at jeg nu lenge har levd under ulovlig blandt annet økonomisk trakassering og terror. (Jeg henviser således også blandt annet til Straffelovens § 27.)

   Politiet bør dessuten betenke at hundehold ikke er eller skal være ulovlig og straffbart i Norge.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Lørdag 28. desember 2013, Tindeland.

---

---