-- 20150201-to-ICC-from-RLH-Norway.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) ---

RLH: Dette brevet ble avsendt søndag 01. februar 2015 ca. kl. 06.40. 
Dette brevet inngår også i politi-anmeldelse nr. bl.a. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.

   
   To
   International Criminal Court (ICC),
   E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int

   Date: Sunday, 01 February 2015

   Norwegian authorities shall according to the Penal Code, the Human Rights Act and the Constitution of Norway respect and ensure my human rights. But violates instead actively and continuously, life-threatening and life-damaging against any and all my human rights.

   This has been going for many years now. And I'm not the only one in Norway as illegal and punishable being subjected to such terror, torture, discrimination, stigma and outplunder. There are very many. Many thousands.

   This - who, what and how - I have for many years now thoroughly documented in a documentation I from start made publicly available and continuous ongoing daily updated.

   Most of this extensive documentation are publicly available on this Internet-link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html 

   In this documentation, which are mostly in Norwegian, are among other testimonies and evidence of similar crimes by public authorities from many thousands of people, children and adults from all around Norway.

   These crimes are prohibited among others by the 1902 Penal Code's prohibition against organized crime and the 2005 Penal Code's prohibition against crimes against humanity and against genocide.

   Illegal nepotism and impunity makes it impossible in Norway competent, efficient and without conflict of interests getting punitive persecuted these crimes.
   Therefore this my letter now to the International Criminal Court (ICC), with a request competent to treat this matter.

   Greetings from

   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   N-5568 Vikebygd, Norway.
   Phone: (+47) 53 76 76 87.
   E-mail: hunwww@online.no

   *

   Brevet på norsk / The letter in Norwegian:

   Til
   International Criminal Court (ICC),
   
E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int

   Dato: Søndag 01. februar 2015
   
   Norske myndigheter skal i henhold til Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov respektere og sikre mine menneske-rettigheter. Men forbryter seg isteden aktivt og kontinuerlig, livs-truende og livs-ødeleggende mot enhver og alle mine menneske-rettigheter.

   Dette har pågått i mange år nu. Og jeg er ikke den eneste i Norge som ulovlig og straffbart blir utsatt for slik terror, tortur, diskriminering, stigmatisering og utplyndring. Det er veldig mange. Mange tusener.

   Dette - hvem, hva og hvordan - har jeg i mange år nu grundig dokumentert i en dokumentasjon jeg ifra begynnelsen har gjort offentlig tilgjengelig og kontinuerlig fortløpende daglig har oppdatert.

   Det meste av denne omfattende dokumentasjonen befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende Internet-link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

   I denne dokumentasjonen, som for det meste er på norsk, er blandt annet vitnesbyrd og dokumentasjon om tilsvarende forbrytelser i offentlig regi fra mange tusener mennesker, barn og voksne, fra rundt omkring i Norge.

   Disse forbrytelser rammes blandt annet av Straffeloven 1902 sitt forbud mot organisert kriminalitet og Straffeloven 2005 sitt forbud mot forbrytelser mot menneskeheten og mot folkemord.

   Ulovlig nepotisme og impunity gjør det umulig i Norge kompetent, effektivt og habilt å få straffe-forfulgt disse forbrytelsene.
   Derfor dette mitt brev nu til International Criminal Court (ICC) med begjæring om kompetent å behandle denne saken.

   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   N-5568 Vikebygd, Norge.
   Tlf.: (+47) 53 76 76 87.
   E-mail: hunwww@online.no

   *



---
---