-- 20150421-til-SI-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet tirsdag 21. april 
2015, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 


Til:
Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sismo.no  
&  Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Tirsdag 21. april 2015, Vikebygd


   Til SI, ang brevet til meg datert 14. april 2015 fra SI

   Et brev datert 14.04. 2015 til meg fra SI ( ekstern ) ankom meg med posten i eftermiddag. 
   Brevet inneholder krav og trusler som er ulovlige og straffbare og forbryter seg grovt mot menneske-rettigheter jeg og min familie har, hvilket som bekjent av meg er protestert på og jeg også har politi-anmeldt. Jeg henviser til vår brev-korrespondanse og min politi-anmeldelse.
   SI er også forlengst helhetlig og godt orientert om at jeg ikke har mulighet for og heller ikke vilje til eller til hensikt å betale slike krav eller trusler fra SI sin side. Og også om hvorfor.
   Dette til tross fortsetter SI kontinuerlig med terror å fremsette slike krav og trusler.

   Det fremgår også av SI sine egne brev, deriblandt datert 13.02. 2015 ( ekstern ), at SI er kjent med at både penge-kravet og mine menneske-rettigheter i denne saken og dette sakskomplekset ikke er saksbehandlet eller rettsbehandlet av noen myndighets-instanser.
   Dette er i seg selv ulovlig og straffbart i henhold til mange av Straffelovens og Menneskerettslovens lov-bestemmelser. Blandt annet også i henhold til EMK (ECHR) Art 6, som har lov-bestemt følgende: "For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov."
   
   Angående unnlatelse fra SI og andre sin side gjør enda en gang oppmerksom på blandt annet Straffeloven § 4 of § 123. Og hva som iøvrig fremgår både av min politi-anmeldelse og vår brev-korrespondanse.
   Samtidig ber jeg her nu om at også Spesialenheten for politisaker tar dette og hele min politi-anmeldelse på alvor.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Tirsdag 21. april 2015, Vikebygd.

---
---