-- 20150605-til-eierne-av-Finn-no-ang-politi-anmeldelse-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- Menneskehandel-Index-Norway.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Pr. e-post.


   Fra: Rune L. Hansen
   Til: Finn.no
   Dato: 2015, 05. juni
   Emne: Re: [FINN.no Kundeservice] ang: 20150525-til-Finn-no-fra-RLH.html
   Kopi tilsendes: Offentlig.

   Til hoved-ansvarlige for Finn.no

   Angående Finn.no, menneske-handel og politi-anmeldelse

   Det brev-svar jeg igår mottok fra Finn.no angående mitt brev samme dag og tidligere om Finn.no sin medvirkning i offentlig organisert kriminalitet er så useriøst at jeg hermed ber om at saksfremlegget henvendes til de hoved-ansvarlige for aksjeselskapet Finn.no. Og om at jeg også ryddig får bekreftet at disse er orientert om saken i sin helhet.
   En kronologisk index for saken i sin helhet befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende link:
   
Menneskehandel-Index-Norway.html ( ekstern )

   For ordens skyld, angående det svar jeg i går mottok, må følgende sies: At svaret entydig viser at innholdet i mitt brev og i saken ikke i det heletatt er forstått eller tatt på alvor av den besvarende saksbehandleren hos Finn.no. Sakens alvor er heller ikke erkjent av vedkommende. Og at saken for Finn.no sitt vedkommende i hovedsak handler om en forbrytelse begått av Finn.no - og mitt krav om at forbrytelsen reverseres og stoppes.


   Med beste hilsen fra
   Rune L. Hansen,
   fredag morgen 05. juni 2015
 
---

Den 04.06.2015 15:20, skrev FINN.no Kundeservice:
> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -##
>
> Saken din (635461) er oppdatert. Hvis du lurer på noe, kan du svare på denne e-posten.
>
>
>
> Geir Pette    
>
> Geir Petter (FINN.no Kundeservice)
>
> 4. jun., 15.20
>
> Hei igjen.
>
> Det er ikke opp til FINN.no å avgjøre hvordan barnevernet skal jobbe i Norge. Dersom du mener de handler mot blant annet Barnekonvensjonen foreslår jeg at du tar den kampen med andre enn FINN.no. Og som jeg da har sagt tidligere vil vi selvfølgelig rette oss etter de føringene som evt kommer fra de instansene du eventuelt får uttalelse fra. Og dersom du mener FINN.no gjør noe straffbart ved å vise en stillingsannonse som er i tråd med de reglene barnevernet og de som er satt til å utføre deres tjenester følger, så står du selvfølgelig fritt til å anmelde FINN.no.
>
> Besøk vår kundeweb her:
> http://hjelpesenter.finn.no/hc/no
>
> Med vennlig hilsen
>
> Geir Petter
> Leder forbrukertrygghet
> FINN.no Kundesenter Tlf: 22 86 44 10
> http://www.finn.no
>
> Denne e-posten er en tjeneste fra FINN.no Kundeservice.
> Message-Id:1W6JWVAY_557050a3abecf_1aa3fcd400cd32846854_sprut

---
---