-- 20160105-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH.html

<--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) ---- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --->

RLH: Dette brevet fra Kriminalomsorgen i form av en e-post ankom tirsdag 05. januar 2016.


--- E-post:

   Fra:
   Kriminalomsorgen Region Sørvest,
   Catrine Sunde,
   Catrine.Sunde@kriminalomsorg.no
   Dato: Tirsdag 05. januar 2016

   Til:
   Rune L. Hansen,
   hunwww@online.no

   
Vedrørende klagebehandling til Kriminalomsorgen

   Viser til e-post sendt 23.desember. Din klage over avslag på søknad om soningsutsettelse er ferdig behandlet i regiondirektørens vedtak datert 21.12.15. Vi anser saken som avsluttet fra vår side.

   Mvh

   Kriminalomsorgen Region Sørvest

       Tlf. 51 97 39 00

   KriminalomsorgenRegionSV-image003.jpg

---
---