-- 20160704-til-SI-fra-RLH.html
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet mandag 04. juli 
2016, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til Statens Innkrevingssentral,
   e-mail: firmapost@sismo.no

   fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
   e-mail: hunwww@online.no

   Mandag 04. juli 2016.


   
Jeg henviser til SI sitt brev datert 16.06. 2016 ( ekstern ) og 22.06. 2016 ( ekstern ) til meg og til vår øvrige korrespondanse ( ekstern ).

   Det blir tydelig nok fra SI sin side fortsatt gjort påstand om at jeg skylder penger for hva jeg har gjort oppmerksom på og dukumentert at er ulovlige dommer jeg har vært og fortsatt er utsatt for.
   Den dommen som det i SI sitt brev til meg datert 22.06. 2016 henvises til og kreves penger for, som fortsatt er til rettsbehandling, er også en slik ulovlig dom.

   Og det blir fortsatt og kontinuerlig i varierende mengde av SI tvangs-trukket penger fra den trygden jeg økonomisk lever av, som er min eneste inntekt.
   Dette til tross for min saksdokumentasjon som med tydelighet viser at dette er grovt forurettende og uberettiget overfor meg og min familie.

   Min økonomiske situasjon og mine økonomiske forhold er fortsatt omtrentlig likedan som jeg allerede tidligere har dokumentert for SI. Den eneste forskjellen er at konsekvensene for min kropp og helse og mitt hjemsted og mulighetene for sosialt liv og bevegelsesfrihet naturlig nok har forverret seg forårsaket av en slik tvunget mangelfull og stadig angrepet økonomi og livssituasjon.

   Bortsett fra dette er mine økonomiske utgifter fortsatt meget enkle, fundamentalt nødvendige og sparsommelige. Jeg bekymrer meg blandt annet også om hvordan kunne klare å spare penger til nok nødvendig ved for oppvarming for å overleve kommende vinter. Og mye annet lignende og tilsvarende.

   Er det noe SI trenger mere opplysning om så vil det fra min side bli besvart så godt som jeg evner og har muligheter for.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 04. juli 2016, Vikebygd.

---
---