-- 20160726-til-SI-fra-RLH.html
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet tirsdag 26. juli 
2016, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til Statens Innkrevingssentral,
   e-mail: firmapost@sismo.no

   fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
   e-mail: hunwww@online.no

   Tirsdag 26. juli 2016.

   Angående purring og et manglende svar fra SI.

   Det ankom meg med posten i dag et brev med en purring datert 20.07. 2016 fra SI ( ekstern ).

   Brevet, kravet og purringen fra SI sin side neglisjerer uberettiget mitt svar-brev til SI datert og oversendt 04.07. 2016 ( ekstern ).

   Jeg henviser til det mitt svar-brev.

   Samtidig her nu understreker jeg at både brevet, kravet og purringen fra SI sin side er uberettiget. Og at jeg fortsatt - siden 2008 - som også fremgår av mitt svar-brev, er under kontinuerlig også økonomisk utplyndring i offentlig regi og derfor fortsatt knapt har noen økonomi til å kunne leve eller overleve, hvor enkelt og billig jeg enn fortsatt er tvunget til å forsøke.

   Jeg ber hermed igjen om at SI forholder seg til alt dette og om at brevet, kravet og purringen fra SI sin side tilbaketrekkes og beklages.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Tirsdag 26. juli 2016, Vikebygd.

---
---