----- Denne side: db201905.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mai 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. mai 2019:

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i mørket i natt. Overskyet, fugle-sang og opp mot 9 pluss-grader frem mot klokken 10 og videre frem mot klokken 13. Og videre utover dagen. Antydninger til yr og 8 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme med omkring 7 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216047056383960

   Mennesker som søppel
   
   Den politiske nepotismen i dagens Norge definerer fortløpende mange mennesker som søppel, hvis de ikke er til særlig nytte for seg.

   Dette skjer særlig i og med inkvisisjoner og optimalt lukkede "retts-prosesser" eller samtaler hvor sverting og løgner hvitvaskes og produseres.

   Hensikten er å få hvitvasket at søppelet ikke har livets rett, eller at søppelet er livs-farlig - og må eller kan behandles som søppel.

   De sier de gjør det til beste for barna og for fremtiden og for sine medspillere og for å sette penger i sirkulasjon for sin ideologi.
   
   Søppel skal ikke ha menneskerettigheter, sier de i praksis.

   Samtidig som de påkostet og iherdig også forsøker å si det motsatte, for ikke i og for verden å avsløre seg som kriminelle og menneske-fiender.

   
Bestikkelser, premiering, impunity og ulovlige lovbestemmelser vedtaes og benyttes også for å friste flest mulig.

   Dobbel-moral, forfalskninger, løgner, halv-sannheter, fortielser og propaganda kan både friste, skremme, pervertere og indoktrinere mange.

   Blandt de mest effektive virkemidler er helt eller delvis å frata mennesker tilgang til reell lov og rett, helsen, økonomien eller familielivet.

   Hvem kan vel leve eller overleve særlig lenge eller bra uten?

   Javisst er det menneskehandel og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet, men mange tjener på det eller er tjent med det.

   Jo flere dess vanskeligere solid nok å avsløre ... eller?

   Hvem våger eller makter å bry seg, hvis eller når propagandaen og menneskerett-krenkerne langt på vei er enerådende?

   
Og enhver menneskeretts-krenkelse kan skjule eller medføre et mangfold andre og videre menneskeretts-krenkelser.

   Og hvem bryr seg vel om hva søppelet sier og erfarer? Eller makter å si?

   Det absolutt farligste i og for ethvert menneske og land og for verden er aksept for en eller flere offentlige menneskeretts-krenkelser. 

   Punktum her - eller hva mere bør og skal samtidig sies?

   Blandt annet dette - at:

   Mennesker i eller utenfor den offentlige forvaltningen som diskriminerer og behandler et eller flere medmennesker som søppel - er det egentlige søppelet.

   Mennesker som menneskeretts-krenkende aksepterer eller behandler et eller flere medmennesker som søppel må lære seg anstendighet.

   Mennesker som aksepterer eller medvirker i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere andre mennesker må stoppes.

   De må real-kompetent straffeforfølges og deres krenkelser optimalt repareres.

   Uten at de eller noen samtidig eller på noen måte behandles som søppel.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2106931549433111/

   Morten Eide:
   Veldig ryddig og gjenkjennbart skrevet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2716150058458492/

   Anita Johnsen:
   Folk Blir Behandlet som Dritt og ingenTing, og spesielt Når Det Gjelder Barnevernet Øsj

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/2119293691441105/

   Erik Frøyna:
   Vi må begynne og henge ut enkeltmennesker med fylt navN som juger i det offentlige systemet og vi må stå sammlet da blir vi sterke stå på

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/559941481080806/

   Venke Elisabeth Mitander:
   Og jeg ser på politikerene som søppel , det er de som lager søpla og tillater undertrykking og mishandling fra det offentlige mot små barn ofte i sammen med en søppel overgriper som er psykopat

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. mai 2019:

   Omkring 6 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, noe bris og omkring 7 pluss-grader klokken 10. Halvt skyet, noe bris og opp mot 10 pluss-grader frem mot klokken 15. Mindre skyet og 7 pluss-grader klokken 19. Mørkt, stille og 3 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156048807991875

   DEN GEDIGNE NORSKE MENNESKERETTSBLØFFEN, AVSLØRT GJENNOM LOBBEN- SAKEN.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, May 2, 2019 10:35 am
   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no:

   Til de det gjelder:

   Jeg har, i likhet med mange andre, registrert den voldsomme interessen rundt problemstillingen om IS- barna og deres IS- mødre.

   Barneombudet, ordføreren i Oslo, en rekke stortingspolitikere, mm har alle offentlig gått ut og sagt at det er et brudd på menneskerettene å skille barna og deres IS- mødre.

   Dette har også kurdiske myndigheter sluttet seg til, i det de har uttalt at det ikke er aktuelt å hente barna uten deres mødre.

   Jeg skal, i alle fall foreløpig, ikke blande meg inn i den diskusjonen.

   Det som imidlertid er helt på det rene, er at disse uttalelsene oppleves som diskriminerende og krenkende for tusenvis av familier i Norge; familier som har fått sine barn adskilt av det offentlige, og hvor engasjementet rundt disse, i motsetning til IS- mødrene, er totalt fraværende.

   For hva må eksempelvis Trude Lobben tenke om dette?

   Kvinnen som er den første i historien til å få fremmet en norsk barnevernssak for storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstol, og hvor det der er blitt avslørt at den norske stat regelrett stjal hennes baby gjennom systematisk juks.

   Hva tenker hun, der hun ser ledende offentlige skikkelser løpe om kapp for å konkludere med at det er brudd på menneskerettene å skille barn fra deres IS- mødre, og hvor den samme stat, helt inn i storkammeret, lyver om de faktiske forhold?

   Selv om det er en rekke offentlige etater som er godt kjent med saken hennes, ikke minst i kjølvannet av de mange avsløringer som Dagbladet har kommet med, så er det ingen offentlige stemmer, meg bekjent, som går ut til støtte for henne og hennes familie.

   Så: Er ikke hun like mye verdt som de IS- kvinnene som så mange av dere nå forfekter deres forsvar for?

   Eller hva med Rasha Masri, som måtte flykte til Polen for å redde sin datter fra den sikre undergang som barnevernet i Bærum, helt unødvendig og for å dekke over sitt eget mobbeansvar overfor datteren, hadde påført familien?

   Hva tenker hun og hennes 15 år gamle datter, der de ser dette massive forsvaret for IS- kvinnene, men hvor de selv aldri har fått så mye som en centimeter av offentlig støtte?

   Eller hva med Sylvia, Sylvia Gustavsen Ensby?

   Kvinnen som fikk et svært så etterlengte barn i voksen alder, bare for å se at det offentlige IQ- testet babyen og anvendte en feil diagnose på henne, hvis hensikt var å tvangsadoptere babyen?

   Hva tenker hun, der hun ser at den ene offentlige personen, etter den andre, går ut og sier at det å adskille deres barn og IS- mødre, er i strid med menneskerettene?

   For ikke å snakke om den finske moren som måtte flykte fra Oslo til Dubai, for ikke å miste sin datter.

   Kvinnen som nemnda i Oslo grovt diskriminerte ved å bruke hennes etniske opprinnelse og religiøsitet (hva nå enn det måtte bety) for å legitimere å fjerne datteren fra henne.

   Hva tenker hun når hun ser et flammende forsvar til støtte for IS- kvinnene av ordfører i Oslo, Marianne Borgen?

   Den samme Borgen, som har vært helt stille i å kommentere hva denne kvinnen har vært utsatt for at barnevernet i Oslo.

   Felles for disse fire mødrene, i likhet med tusenvis av andre, er at de har opplevd å bli adskilt fra sine barn med grunnlag i de mest groteske måter et sivilisert samfunn kan operere på?

   Ikke rart den franske menneskerettsadvokaten, til Dagbladet og til verden for øvrig, sier rett ut det mange ser: At deler av norsk forvaltning og rettsvesen er råttent på innsiden.

   Det er bare så nødvendig når Europaparlamentariker, Tomáš Zdechovský, sier at disse krenkelsene skal ha sin slutt:

   Som han sier:

   "Among with colleagues from many other countries, I have decided that these abuses must come to an end."

   Bergen, Oslo den 2.5.19

   Marius Reikerås

   Vedlegg: E-post av 30. april.

   ---------------------------- Original Message ----------------------------

   *

   Anne-Sølvi Holstad:
   Takk Marius at du står på å belyser galskapen ! 

   Kyrre Wiik:
   På tide å ryste inn i skallen på styresmaktene at vi som bor i Norge ikke skal bli utilbørlig krenket og at menneskerettighetene også gjelder for oss.

   Toni Stannov:
   Et meget vigtigt skrift i opgøret med vore hykleriske samfund :) ! 

   Noralf Aunan:
   Har oppfordret Dagbladet ved Asle Hansen til mer og mindre å tvinge de til å påvirke Konroll- og konstitusjonskomiteen til å se nærmere på våre skremmende rettslige forhold. Den ene e-posten fra i går ble medsendt til Dagbladet.

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Tusen Takk at du belyser galskapen så vi snart kan få en slutt på denne terroren

   Trude Lobben:
   Edith Kristense Bjørnestad, den kommer nok aldri til å ta slutt.

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Vi får håpe det. 

   Inger Alice Thorsen:
   !

   Ruth Ensby:
   Veldig bra, Marius ! ! !

   Unni Merle:
   Et barn er et barn, og menneskerettighetene gjelder dem alle!
   Utrolig at så mange i systemet synser så forskjellig at det nærmest er opp til tilfeldighetene å bli dømt eller ikke!

   Wenche Vatland:
   Tusen takk til deg..

   Liv Styve:
   Så vannvittiiiiiii sannnnnt <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 ️

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. mai 2019:

   Fra 3 til ned mot null pluss-grader Celsius her ute i natt, med sne og sludd frem mot klokken 07.30. Derefter tildels nokså disig og sne og hagl, men efter hvert tildels mindre og opp mot 5 pluss-grader senere på formiddagen. Nokså skiftende helt og delvis overskyet og omkring 4 til 7 pluss-grader utover eftermiddagen, men med mindre og forholdsvis lite nedbør. Noe dunkelt, noe svak bris og ned mot 3 pluss-grader klokken 22. Variabelt kjølig vær, noe svak bris og ikke så mange fugler hørlig i hele dag. Mørkt, stille og 3 pluss-grader her ute mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. mai 2019: 

   Grå-lysning, fugle-sang og omkring en pluss-grad Celsius her ute klokken 04.30. Antagligvis har mange ankomne fugler både reir og egg ferdig allerede. Hvitlig overskyet, en svak bris og opp til omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Med opp til omkring 7 og 8 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Med i forskjellig grad dus sol og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 16. Med 5 pluss-grader, noe bris og lett halvt overskyet klokken 21. Tenkte jeg skulle skrive et lite nødvendig stykke om menneskerettighetene også i dag, men det rekker jeg ikke før i natt eller i morgen. Jeg må enda prioritere å forsøke enda å overleve - også blandt annet for å få det gjort. Mørkt, stille og 4 pluss-grader her ute klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. mai 2019: 

   Omkring 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og 5 pluss-grader klokken 08.30. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Med mindre nedbør og omkring 6 pluss-grader utover eftermiddagen. Tildels yr utover kvelden. Mørkt, yr, stille og 3 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, xx.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216074384587148

   Menneskerettighetene kontra de ulovlige lovbestemmelsene og avgjørelsene i Norge 

   Skal noe være lovlig så må alt i og med det 100 prosent være i samsvar med de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og alle og enhver av deres menneskerettigheter. Dette er ikke en vanskelighet, men er helt en nødvendighet og en forløsende befrielse og velsignelse.

   Menneskeretts-konvensjonene har mangfoldig lovbestemt at absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig. De er og skal være absolutt enhvers reelle lov og rett, personlige eiendom, minste-garanti og forpliktelse.

   ---

   For ansatte hvor enn i den offentlige forvaltningen eller for andre voksne mennesker å medvirke med handling eller unnlatelse i eller for å krenke eller forfalske en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er grov kriminalitet. Grov kriminalitet som også i Norge flerfoldig er og skal være straffbar. Og som real-kompetent og effektivt skal og må straffeforfølges og repareres.

   Lovliggjørende uforfalsket helt nødvendige og helt forholdsmessige unntak skal og må offentlig solid og godt nok selvfølgelig også begrunnes og opplyses.

   Om ikke alt dette respekteres og skjer så forurettes sivilbefolkningen og enkelt-mennesket grovt. Og samfunnet perverteres og ødelegges stadig mere.

   Det er denne kriminalitet som i stor skala og systematisk har skjedd og enda skjer i Norge.

   ---

   Dagens norske offentlige politiske nepotisme er ivrige og aktive i å påkoste store mengder ressurser for å krenke sivilbefolkningens menneskerettigheter. Men det fullstendig motsatte når det gjelder å beskytte sivilbefolkningens menneskerettigheter.

   Både politi og dommere og veldig mange andre offentlig ansatte og deres meddspillere medvirker ivrige i å krenke og å forfalske og å stjele sivilbefolkningens menneskerettigheter. Forakten for menneskerettighetene blandt disse er massiv og skjules av dobbel-moral, løgner og forfalskninger. Og av propaganda, fortielser og unnlatelser. Fra mennesker som vil beskytte seg selv og sin fortid og sine handlinger og hensikter.

   Under slike forhold, hvor det i realiteten er motsatt lov og rett og vilkårlighet som styrer og rår, perverteres og skades sivilbefolkningen voldsomt!

   Blandt annet så kompliseres og perverteres også sivilbefolkningens forståelse og respekt for menneskerettighetene. Når den offentlige politiske nepotismen og dens medspillere forfalsker og neglisjerer menneskeretts-konvensjonene så skaper det voldsomt med forvirring, splittelser, forurettelser, diskriminering, egoisme, vilkårlighet, falskhet, nød og usikkerhet, etc.

   Hvem og hva kan en stole på under slike forhold? Når det er forfalskninger og unnlatelser - og perverterte og perverse mennesker - som styrer og rår? Minst av alt menneskerettighetene selv? Det er i praksis forfalskninger som styrer og rår - og som utgir seg selv for å være fortolkninger og forståelser. Hvem kan under slike forhold stole på menneskerettighetene selv, eller sin egen evne til å tenke og å lese? I ydmykhet eller i hovmod?

   ---

   En av de viktigste bestemmelsene og selvfølgelighetene i menneskeretts-konvensjonene er den som i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30 er formulert slik:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Så hvorfor respekteres eller forståes heller ikke denne lovbestemmelsen i dagen Norge? Hverken av politiet, dommere, politikere eller andre i den offentlige forvaltningen?

   
De vet liksom ikke engang hva en menneskerettighet er for noe - og ikke vil de vite det heller. De er ikke er de interessert i lov og rett, men i sin egen makt og karriære.

   Politiske offentlige mafia-virksomheter tiltrekker seg, aksepterer, premierer og forfremmer slike mennesker.

   Hva annet gjør de i et slikt yrke eller en slik posisjon, annet enn å være malplasserte, makt-utøvende - og livs-farlige? Altså absolutt verste og farligste slags kriminelle.


   Menneskeretts-konvensjonene, blandt annet ICCPR Art 2, har blandt annet også følgende lovbestemmelse og selvfølgelighet:
   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)
    2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."
   
   ---

   Blir de ustraffet eller værende i sine makt-posisjoner og skjer ikke den nødvendige fullstendige real-kompetente reperasjon og endring så videreføres og forsterkes uretten og den offentlige mafia-virksomheten - hvordan enn.
   
   Vi er alle og enhver mere enn noe annet forpliktet i forhold til alt dette.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2379691068718475/

   JarLe OLav Østhus:
   Ärn @: Gott wi har OLje- pengene for & bekjämpé menneske / rettighetene .

   JarLe OLav Østhus:
   HA HA HA

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. mai 2019: 

   Vått og ned til omkring null grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning og småfuglene har begynt å synge klokken 04.30. En minus-grad klokken 06.30. Lys blå spredt litt lett skyet himmel og opp mot 6 pluss-grader klokken 10. Opp mot 8 pluss-grader utover formiddagen. Mørkt og ned mot null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.05. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216082621473065

   Problemet med menneskerettighetene.

   Det er bare ett problem med menneskerettighetene.

   Problemet med menneskerettighetene er mennesker i og utenfor den offentlige forvaltningen som ser seg tjent med en eller flere menneskeretts-krenkelser.

   Av hensyn til makt, karriære, penger, sær-interesser, egoisme, ideologi eller annet.

   Problemet er verre dess flere eller mektigere de er. De er mennesker som krenker, neglisjerer, bagatelliserer, ned-prioriterer, forfalsker, kompliserer, diskriminerer eller misforstår en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker.

   For menneskeretts-krenkere er samtidig verdens beste forkledning dobbel-moral, unnlatelser, impunity, babbel, forfalskninger, usaklighet og hemmelighold.

   De vil heller baksnakke, sverte og forfalske og ha et innskrenket fokus enn saklig argumentasjon.

   Samtidig vil de smykke seg med knipper av ekte eller falske gode gjerninger og gode hensikter.

   Og forsøke å være eller gi inntrykk av å være flest mulig.

   For å unngå fokus på og straffeforfølgelse av sine menneskeretts-krenkelser.

   De vil ha politisk og offentlig makt og har en eller flere lokke-varer og fristelser som agn i sine feller.

   Ikke alle har enda forstått at menneskeretts-konvensjonene handler om real-kompetent å forhindre og å stoppe offentlig organisert kriminalitet for optimalt å reparere skadene og ødeleggelsene.

   Sannferdig, kortfattet, presis og helhetlig folke-opplysning som bestrebelse om dette er både enhvers forpliktelse og en nødvendighet.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2114974371962162/

   Klubben Egil:
   Er dessverre kvardagen i Norge.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. mai 2019: 

   Omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Lys blå spredt og halvt skyet himmel og opp til omkring 8 til 10 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Gradvis ned mot 2 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt, stille og omkring null grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. mai 2019: 

   Nokså mørkt, men grå-lysning, 2 minus-grader Celsius og allerede noe vakker fugle-sang her ute klokken 04. Halvt skyet himmel og opp til omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 10 og 11. Helt og delvis tildels mørkt skyet og litt yr og omkring 8 pluss-grader videre utover dagen frem mot klokken 15. Omkring 6 klokken 17 og 5 klokken 20. Mørkt og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216095512635336

   Menneskerettighetene er ikke et langvarig prosjekt!

   Menneskerettighetene er ikke et langvarig prosjekt - de er et enten eller.
   De er og skal 100 prosent være faktisk og reell gjeldende lov og rett - uten krenkelser og uten forfalskninger og uten ulovlige unntak.

   Absolutt alt og ethvert må og skal 100 prosent være i samsvar med absolutt enhvers alle menneskerettigheter.

   La deg ikke lure eller friste av noe annet!

   Lar du deg friste eller lure av noe annet så er du på feil side av loven!
  
   *

   Rune L. Hansen:
   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 30:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Rune L. Hansen:
   Se for eksempel også Barnekonvensjonen, som er en av menneskeretts-konvensjonene, som i og med Art 4 har lovbestemt, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel hva Barnekonvensjonen har lovbestemt i sin innledning, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2384487704905478/

   Rune L. Hansen:
   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 30:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   JarLe OLav Østhus:
   Æn @~ ; Kan ikke ta' ès ut ~ uten foreLdrenes §amtykke / interjuet pä nyhetene nä !

   JarLe OLav Østhus:
   Påsken var Tom - EgiL på besøk , Og da kom God ~ Lydene { endeLig ` Fram ¤

   JarLe OLav Østhus:
   Hva Annet ' makter off~ övrigheit ? Antèn &_ Øde__ Legg £_ ₹_ .

   JarLe OLav Østhus:
   !

   Jarle Solli:
   Loven om de internasjonale menneskerettighetene blei ikke innført i Norsk lov på lovlig måte.
   Grunnlovens krav til slike endringer blei ikke fulgt.
   Dermed er denne loven ugyldig i Norge

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene bygger på og bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning, - kontra ulovlige. Forstår du ikke det, Jarle Solli?

   Jarle Solli:
   Rune L. Hansen
   Jeg forstår utmerket godt det hele.
   Men dette er ikke innfelt i vår grunnlov på lovlig vis.

   Og det komplette bildet er ikke forelagt folket slik grunnloven krever.

   Det er bra med menneskerettigheter men det et deler av dette som ikke fungerer som forutsatt og ting som slett ikke burde være med. Ting folket aldrig ville godtatt om det va4 forelagt.
   Pakkeløsninger som dette er ikke brukbart.
   Her må et Direktedemokrati revidere lovverket og vedta det som passer og stryke det som ikke passer.

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken majoriteter eller minoriteter som bestemmer hva som er lovlig og hva ikke lovlig, Jarle Solli. Selv om menneskeretts-konvensjonene er en massiv majoritet, så er det det at de står for det felles-menneskelige rettferdighetens og menneskeverdets prinsipp, likeverd og nødvendighet som gjør de lovlige.
   Norges Grunnlov og for eksempel Straffelov er mindre lovlige i og med sine forskjellige avvik fra dette og sine selvmotsigelser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05- 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156061057401875

   Frigjøringsdagen, 8 mai, bør få oss til å tenke på krigsseilernes frarøvede rettigheter i Nortraship-formuen.

   Tenk at Høyesterett i 1954 (Rt-1954-189) bestemte at sjøfolkene ikke hadde noe krav i det ”hemmelige fondet”.

   Gjennom dette udemokratiske system, sørget eliten for å ha fortsatt full kontroll over krigsseilernes penger, og hvor ingen,selv den dag i dag, vil svare for hvem som forvalter denne formuen.

   *

   Arild Randulf Jakobsen:
   En stor skamplett på norsk etterkrigshistorie. At ingen politiske partier har gjort noe for å rett opp i dette overgrep mot krigsseilerene sier vel sitt. Skammelig og uverdig

   Olaug Sævareid:
   Freden Kom Egentlig Aldri i 1945, Den må Vi Selv Skape Nå, For Særlig Stolt og Oppreist Har Virkelig ikke Offentlig Godkjente Overgrep og Samfunnsbedrag i Generasjoner Gjort Oss, eller?

   Kyrre Wiik:
   Nortraship fondet? Er det hemmeligholdt eller hva ble pengene brukt til? Som vi vet penger forsvinner ikke. De bare bytter hender. Dette var jo på en måte krigsseilernes penger. Det trodde i hvert fall krigsseilerne. Ble pengene brukt til noe?

   Kjersti Hannah:
   Ble brukt til å starte opp barnevernet. Frarøve fattige familier sine barn. Krigsseilernes barn.

   Rolf Schou:
   Nortra ship fondet, havnet i Sveitserbank, hvor kontoen ble hetende; " Vikingbank!" Hva alle disse milliardene av norske kroner, havnet hen, må dere spørre det norske arbeiderpartiet, hva ble brukt til! Jeg antar sterkt, at dette ikke blir besvart av arbeiderpartiet, i det hele tatt, slik de sitter med bukta i alle ender, her i denne staten Norge!!? Dette har jeg fra det Herman J. Berge, har beskrevet på Internett, og det kan dere, være sikker på er riktig! Jeg hadde en far, som under krigen, var sterkt engasjert i dette, borte i London i Norway House i 1945, da han hadde permisjon fra aktiv krigstjeneste. I møtesalen der, skubbet han vekk en løgner fra arbeiderpartiet, fra talerstolen, etter han hadde lovet krigsseilerne pengene sine, når de ankomm Oslo, etter krigen! Fra denne talerstolen, sa far;" Dere krigsseilere, må regne med, at det som blir sagt fra arbeiderpartiets side, om at dere får deres penger, som staten skylder dere, kan dere ikke regne med, slik jeg kjenner dem!" Videre, sa min far at det beste de kunne gjøre, var å mønstre på Amerikanske båter, for å få den betalingen, de skulle ha! Far ble herved båret av fra talestolen, og ut fra møterommet , av en hel del bunnch arbeiderpartifolk! Det siste far så, fra denne seansen var stålrørsstoler, som haglet rundt i lufta, nede i møtesalen, på hverandre! Det var visst to parter uenige her. Det var dette besøket på Norway House, angående Norttraship og krigsseilertillegget, som den norske staten skyldte krigsseilerene, fra min far!

   Albert Johnsen:
   Menneskerettene til krigsseilerne sto ikke høyt i kurs og et statsvennlig rettsystem ser vi ennå. I Norge ble både FNs menneskerettserklæring og menneskerettskonvensjonene, som kom sist på 1940-tallet og de første årene av 1950-tallet, gode intensjoner, som snart mistet sitt praktiske innhold. Norges eksponerte situasjon i den kalde krigen medførte at mange av de metodene som hadde vært i bruk under krigen, ble hentet frem igjen og fortsatt brukt, endog idag. Jeg mener at vi ennå kan se tydelige spor av en autonom regjering og byråkrati med absolutt makt, samt et ikke tilstedeværende Storting og et kontrollert media, slik det var under krigen. Stortinget instruks hadde vært en blankofullmakt; "gjør det som er nødvendig for å løse problemet, men bruk sunn fornuft". I dagens bv-problematikk ser en også at Stortingets intensjon er god når de lager forarbeidene til bv-loven, men så ender en raskt opp med en lov som praktiseres som en "fullmaktslov". Jeg mener at vi på flere områder ikke har lagt alle metodene fra andre verdenskrig og den kalde krigen bak oss for godt, noe vi bør huske i arbeidet vårt for å innføre menneskerettigheter for alle i dette landet.

   Rolf Schou:
   Albert Johnsen Glimrende beskrevet!!

   
---
---

   Leen Suzanne, 06.05. 2019:
   https://www.facebook.com/leen.suzanne/posts/299466020983459

   Torsdag, den 2. mai var jeg, moren min og Reikerås i møte med to representanter fra Bærum kommune.

   Det var én ting som fanget oppmerksomheten min aller mest; Da en av representantene sa at barnevernet har gjort jobben sin, og at det var jeg som ba om "beskyttelse."

   Da jeg gikk på barneskolen og da jeg begynte på ungdomsskolen, følte jeg meg følelsesmessig løsrevet. Jeg har slitt med mobbing fra første klasse frem til sjette klasse. Jeg ble mobbet på utseende, nasjonalitet, religion og maten jeg selv valgte å ha med meg til skolen. Da jeg gikk i syvende klasse tok det slutt, fordi moren min tok meg ut av undervisningen og ville ikke sende meg på skolen hvis ikke det skulle ta slutt. Hun kontaktet rektor på skolen, senteret for rasisme og til og med en advokat, slik at de skulle skjønne alvoret. Jeg klarte å få meg et par venner i syvende klasse, og da jeg fant ut at de skulle gå på Mølladammen skole, ville jeg også begynne der. Fra første dag i åttende trinn, var det problemer. Jeg opplevde fysisk mobbing. Jeg ble sparket og dyttet. Jeg ble stukket i øyet av en medelev med en pinne og jeg begynte å blø, jeg kunne ikke se ordentlig en hel måned etter det. Jeg følte meg oversett. Jeg var aldri lykkelig. Jeg så ikke den gleden i livet som de andre så. Absolutt ingen ønsket å tilbringe tid med meg, og hvis de gjorde det, var det bare for å gjøre narr av meg. Jeg vokste opp med å bli latterliggjort og behandlet som ingenting på skolen.

   Jeg ville ikke være rundt det miljøet lenger. Jeg begynte å forfalske menstrasjonsmerter, hodepiner og jeg gjemte meg til og med i garderoben for å slippe å se dem. Moren min hadde flere møter med lærerne og rektor, men ingenting ble annerledes. Jeg følte meg tråkket på. Moren min visste at jeg slet på skolen, men hun innså ikke hvor alvorlig det egentlig var. Jeg var redd for å fortelle henne, jeg trodde mobberne mine skulle hevne seg på meg. Jeg gikk på skolen en dag og jeg fortalte en venninne at jeg ikke trivdes. Hun sa til meg at jeg skulle anklage familien min for vold, fordi da skulle jeg få empati, og jeg skulle bli populær. Hun fortalte helsesøster at jeg ble "slått fra 9 til 12 år", og jeg bare satt og hørte på, fordi jeg trodde virkelig at det skulle bli bedre.

   Det er rett og slett absurd å si at jeg "ba om beskyttelse" da jeg aldri fikk noe type beskyttelse fra mobberne på skolen. At jeg var villig til å bli med på hva som helst, bare for å slippe å bli mobbet, sier mye. Hva med da jeg ble lurt av helsesøster og ble fortalt at om 2-3 dager skulle jeg være hjemme igjen? Det handlet aldri om beskyttelse. Da jeg ikke fikk lov til å se min egen mor, selv da jeg ba om å gjøre det? Det handlet aldri om beskyttelse. Innebærte beskyttelsen "behandling" for astma, enda jeg hadde gått til pneumonolog og fått det motbevist? Hva med da jeg ble behandlet for systemisk lupus erythematosus, når denne autoimmune sykdommen ikke ligger i familien min, og jeg hadde aldri blitt undersøkt for det tidligere? Hva med da jeg plutselig ble "psykotisk", og jeg måtte bli medisinert med et antipsykotisk medikament - Abilify? Jeg ble plassert på institusjoner med ungdommer som var avhengige av forskjellige stoff. Det handlet aldri om beskyttelse. Hva med faktumet at jeg måtte gå rundt i de samme, skitne klærne i flere måneder, og da jeg spurte om nye klær, sa de ansatte på institusjonen at ‘de må passe på økonomien’? Det handlet ikke om beskyttelse. Hvis jeg fikk "beskyttelse" fra barnevernet, hvorfor følte jeg at den eneste utveien fra denne "beskyttelsen" var å rømme vekk fra institusjonen? Hvorfor følte jeg at hvis jeg ikke kunne se min egen familie, skulle jeg ta livet av meg? Hvis jeg ble "beskyttet", hvorfor var jeg livredd for barnevernet?

   Da vi rømte til Polen, bodde jeg med moren min i litt over et år. Jeg var alene i leiligheten da moren min gikk ned på butikken. Hva er galt med det? Jeg trengte ikke "overvåkning" av 6 ansatte, 24 timer i døgnet, som barnevernet sa jeg måtte; Dessuten gjorde de ikke det, med tanken på at de lot meg vandre rundt i Frognerparken flere timer, alene på kvelden. Jeg har gått til revmatolog, og fått lupus motbevist. Jeg har gått til nevrolog, og jeg hadde heller ikke hjernebetennelse eller epilepsi. Jeg har ikke noe behov for å gå på medikamenter for å kontrollere noen sykdommer som jeg måtte ha. Moren min har solgt barndomshjemmet mitt for å dekke kostnadene i Polen. Det er det eneste hjemmet jeg husker, og vi får det aldri tilbake. Beskyttelse? Jeg sliter med PTSD på grunn av dette, det jeg har opplevd er traumer, det er ikke beskyttelse. Jeg føler at opplevelsene ble ikke tatt på alvor, spesielt mobbingen.

   *

   Sigbjorn Aase:
   Du er go som gull. <3

   Sabrin Dahlskås:
   <3

   Marius Reikerås:
   Utrolig bra skrevet, Leen Suzanne  

   Siw Mona Bråten:
   <3

   Mona Benum:
   Hvilken beskyttelse babler de om? De vet sannelig ikke hva beskyttelse er.
   Tror de må begynne denne saken med å innrømme sine alvorlige overgrep, ikke minst med hensyn til diagnosene.

   Rasha Masri:
   Det viktigste av alt for dem, var å beskytte Mølladammen skole. Om de hadde medisinert barnet mitt til døden, hadde det betydd lite for dem.

   Mona Benum:
   Rasha Masri ja, den skolen der er jo blitt landskjent i forhold til mobbing og katastrofale etterspill. Men det får visst ingen konsekvenser for de.

   Rasha Masri:
   Mona Benum , barnevernet hentet de som har mobbet min datter for å vitne i retten, på hvilken land skjer dette?

   Mona Benum:
   Rasha Masri hva vitnet de om?

   Rasha Masri:
   Mona Benum , at deres skole mobbefri og at Leen var aldri mobbet selv en av lærerne som vitnet mobbet min datter og tråkket på henne foran hele klassen, skal fortelle deg hvordan hun vitnet
   Dommeren, har dere mobbing på skolen?
   Rektor, Nei
   Dommer har moren vært å klaget på mobbing?
   Rektor, Nei ikke som jeg vet
   Dette har trodd de på men de trodde ikke på et brev av en advokat pluss senter for rasisme pluss flere møter på skolen og meldinger fra barnet der hun forteller om hvordan lærere tråkker på henne, da to personer som var med meg på fler møter med skolen ville vitne så dommeren til dem at hun har ikke tid og behandlet dem uten respekt.

   Mona Benum:
   Rasha Masri og løgnene deres ble godt tatt i mot?
   De beskytter hverandre, ingen tvil om det.
   At de ikke forstår at de har mista all tillit og respekt med oppførselen sin.

   Dag Stranna:
   Skulen, barnevernet og helsesyster er tett bundet saman av ein felles eigar, kommunen. Her gjeld ein for alle, alle for ein. Skulen vil gjere alt for å dekke over mobbing og avvise alle hentydingar om at eit barn mobbast. Det er to grunnar til det. Fyrst og framst handlar det om forfengelighet. Ein rektor som ikkje hansker med mobbeproblemet på sin skule tapar annseelse innan lærarmiljøet. Dernest handlar det om ein kommune som vil fråskrive seg annsvar. Det er her me finn mange av dei "kreative" diagnosar som settjast på born og ungdom. Har dei ei "diagnose" på borna har dei også årsaka til problema, skulen går fri. Alle har altså mykje å tene på å få "skulda" over på borna.

   For eit barn eller ungdom er det å innrømme mobbing det siste dei gjer. Alle andre utvegar prøvast fyrst. Å innrømme at du vært mobba er, for borna, å sei eg ikkje strekk til, eg er ikkje god nok osb. Å innrømme mobbing opplevast for borna som å stadfeste at mobbaren har rett!

   Når skulen ikke evner å ta signala på mobbing og rette problema, vært det heller til at borna let være å sei frå. Dei ser på seg skjølve som mindreverdige. Det nyttar ikkje, for mobbarne har rett.

   Skular har også ansvar for skulevegen, og det er ofte her den konkrete mobbinga fin stad. På skulen er mobbinga meir latent, på den måten at offeret ottast kva som kjem på vegen heim. Men kva skule tek det ansvaret alvorlig?

   Eit barnevern som ikkje er i stand til å skilje mellom mobbing og problem i heimen vantar "mentaliseringsevne". Dei har ikkje evna til å lytte til borna og komme til kjelda til problema. I kjent stil, som om det skulle vere ein amerikansk action film, hiv dei seg på straks eit barn eller ein ungdom nemner problem. Desse "forbanna foreldra" skal tas! Det er mykje meir behagelig å ta foreldra enn skulen, dei er tross alt avhengige av gode relasjonar til skulen.

   For ein byråkrat er det endå vanskeligare å sei "eg tok feil" enn det er for eit barn å innrømme at det vært mobba. Det moralske forfallet innafor forvaltninga er så stor at det heller serverast ein løgn enn å innrømme feil. Å øydeleggje livet til ein flott ungdom ser ut til å vere ein heilt akseptabel pris å betala for å halde ein fin fasade.

   Då er det ikkje til å undtast over at slike tragediar som den Suzanne beskriv så godt får skje, omatt og omatt.

   Anne Aandal:
   Det er en sterk historie du har og den gjør inntrykk <3

   Erik Selle:
   Veldig godt skrevet Leen Suzanne Du er vakker, du er modig, du er sterk. Du fortjener alt godt i hele verden. Jeg håper du også får rettferdighet. Takk til modige helter som Marius Reikerås som er villig til å tale sannhet i et land som åpenbart vil ha mindre og mindre av det. Sammen må vi stå for rettferdigheten.

   Inge Olsen:
   Tapre, flotte, vakre, smarte Leen. Håper å hilse på deg og Mammaen din i Oslo i sommer. Det vil være et privilegium

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156058146296875

   Et barn forteller hva hun synes om at det offentlige ønsker å adoptere vekk søsteren hennes:

   "Jeg syntes ikke det er greit at lillesøstera mi skal bli tvangsadoptert fordi det er lillesøstra mi og jeg er utrolig glad i hu og ville gjort alt for å få hu tilbake til Mamma.

   Jeg har møtt henne bare 2 ganger på over 5 år noe jeg syntes er helt sykt av barnevernet å fostermor å gjøre fordi det er søstra mi å jeg har like rett til som alle andre å møte søstra mi.

   Når jeg fikk vite at søstrene mine hadde kommet i fosterhjem skjønte jeg ingenting.

   Hva hadde mamma gjort galt?

   Hun var en helt normal mor å passet på oss akuratt som alle andre. Kanskje litt mer også.

   Jeg har aldri fått fortalt barnevernet om hvordan mamma var.

   De har på en måte bare stempla mamma som en dårlig mor og bestemt seg for å ta barna.

   Jeg syntes de burde ta barn som faktisk har det vondt å blir slått å mishandlet og barn som ikke har foreldre som kan oppdra og passe på de.

   Det er noe mamma helt klart har gjort i alle år og alltid kommer til å gjøre.

   Når vi alle bodde hos mamma, passet henne på at vi fikk god å sunn mat og passet på helsa våres!

   Vi gikk på masse koselig turer og fant på mye koselig sammen helt til barnevernet kom å ødela nesten hele familien.

   De tenkte sikkert at det var det beste for oss noe som faktisk var noe av det verste de kunne gjort!

   Jeg måtte bo hos pappa med broren min å fikk ikke se søstrene mine på 1 og et halvt år sikra! Nesten 2 år. Helt sykt!

   Jeg tenkte på de hver dag å lurte på hvordan det gikk med de å det gikk ut over meg også. Noe som var helt idiotisk av barnevernet også er at de ikke satte de i samme fosterhjem!

   De er søstre de å, og de har ingen grunn til å ikke bo sammen.

   Mamma har faktisk full rett til å ha alle barna sine syntes jeg!

   Men det ser ut som at det ikke finnes noen måte får å fikse det på å få barnevernet til å forstå, siden det ser ut som de er bare ute etter å lage store problemer for familier som har det kjempe bra sammen! Andre samværet etter søstrene mine ble tatt så var fostermammaen der for sirka 1 og halvt år siden nå.

   Jeg reagerte på oppførselen på fostermammaen, når jeg klemte søstra mi så så det nesten ut som om det har helt uaktuelt og når vi lo å hadde det gøy så ble hu mer overvåkende og stressa og stirrer ned på oss som om vi er farlige og kan skade lillesøstra mi."

   *

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Sterk og tapper jente <3

   (...)
   Reidun Breivik:
   Tenk at sånn må et søsken fortelle om til voksne folk som skal herse og regjære over barn og foreldre som er laangt mere Reflektert og Intligent enn disse lavpannete "barnevernerne!!!!!

   Rolf Sverkmo:
   Her kommer det frem hvor skadelig det norske barnevrnet er, det vil om det får fortsette komme en generasjon etter oss som helt sikkert kommer til å hevne seg på tidligere barnevernssatte, tenk bare på skrekkscenarioet hvis en tidligere barnevernssatt kommer på gammlehjem og møter en pleier som vedkommende har terrorisert igjennom tidligere barnevern, vil tro att den beboeren ikke får bedre hjelp enn helt nødvendig for å overleve.

   Mona Benum:
   Rolf Sverkmo denne tanken har streifet meg mer enn en gang. Det kommer en dag de må svare for seg..

   Rolf Sverkmo:
   Mona Benum helt riktig det, det kommer til å skje

   Barbro Nustad Vaage:
   Rolf Sverkmo Systemet i bv må fjernes helt!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156061527221875

   DEN GEDIGNE NORSKE MENNESKERETTSBLØFFEN AVSLØRT GJENNOM LOBBEN- SAKEN

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, May 8, 2019 3:40 pm
   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Til landets stortingsrepresentanter.

   Kopi Offentlig.

   Det vises til Dagbladets artikkel den 7.5.19,under overskriften,

   "Vil snu barnevernet på hodet. Arbeiderpartiet har lagt fram forslag til store endringer.", se link:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-snu-barnevernet-pa-hodet/71047679

   Som den som førte saken til Lobben mfl inn i storkammeret, er jeg glad for at stadig flere politikere ser behovet for store reformer innenfor norsk barnevern. Og representantforslaget, som er fremmet av AP- representantene, virker å ha mye fornuftig med seg.

   Likevel: Stortinget, altså folkemakten, kan vedta så gode lover den bare vil, men det hjelper lite dersom de som skal sette lovene ut i live, utøvende og dømmende makt, ikke følger lovgivers vilje.

   Dagbladet har, gjennom en rekke artikler, satt søkelyst på Lobben- saken som nå ligger til behandling i storkammeret, og hvor den video som ligger med i ovenstående artikkel, er den viktigste. Den bør alle se, for den sier mye om de ufattelige lidelser som det norske samfunnet skaper. Ofte helt unødvendig.

   For det hjelper som sagt lite med gode lover, dersom enkelte representanter for utøvende og dømmende myndighet, bokstavelig talt, tar loven i egne hender.

   La meg forklare dette punktvis:

   1. Det er helt avgjørende for rettssikkerheten, at det offentlige forholder seg sannferdig til faktum.

   I saken til Trude Lobben, er det avslørt at gutten IKKE var i livsfare, slik Regjeringsadvokaten, på vegne av staten, prøvde å overbevise storkammeret i Strasbourg om.

   Tvert om var han en helt normal baby, med sunn og god utvikling.

    Hør bare hva dommerne fra Irland, Aserbajdsjan og Bulgaria uttalte, da saken var i kammeret:

   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

   Det er svært alvorlig at Regjeringsadvokaten, som sonderer administrativt under Statsministerens kontor, får seg til å lyve om faktum for Europas øverste menneskerettsdomstol.

   For om ikke det offentlige kan forholde seg objektivt og sannferdig til de faktiske forhold, da er rettssikkerheten til folket virkelig i fare. Og det uansett hvor gode lover vi måtte ha.

   Sejersteds forsøk på bløff overfor storkammeret, medfører en betydelig tillitskrise mellom det offentlige og mange i folket. Også det internasjonale samfunnet har reagert på dette.

   2. Det er avgjørende at dommerne, fullt ut, respekterer lovgivers vilje, og ikke selv tar over lovgivers myndighet.

   Når vi leser lovgivers vilje da barnevernloven § 4-16 ble vedtatt,så er det åpenbart at lovgiver påla utøvende og dømmende makt et ansvar for en fortløpende vurdering av foreldrenes situasjon etter omsorgsovertakelsen, noe som også innebærer at det offentlige har et selvstendig ansvar for å hjelpe foreldrene til å komme i en slik posisjon at de igjen kan overta omsorgen for barnet, jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-92) s. 47 og Innst. O. nr. 80 (1991-92) s. 25.

   Dette er i tråd med hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, gjentatte ganger har slått fast.

   Da Norge ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8 i saken mellom Adele Johansen og Norge, uttalte EMD, i avsnitt 78, at omsorgsovertakelse normalt er et midlertidig tiltak med sikte på gjenforening så fort forholdene ligger til rette for det.

   Konkret uttaler EMD følgende i Adele- saken:

   «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no.judgment, p. 36, para. 81)».

   Da Norge ble dømt i saken mellom Jansen og Norge den 6. september i fjor, uttalte EMD seg slik:

   ".....the potential negative long-term consequences of losing contact with her mother for A and the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible were not sufficiently weighed in the balancing exercise.

   In the light of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention."

   Men, selv om både lovgiver og Den Europeiske Menneskerettsdomstol er tydelig på gjenforenings-prinsippet som det klare utgangspunkt, så er det urovekkende mange barnevernskontor, nemnder og domstoler som fraviker disse prinsippene, noe¨som også tydelig kom frem i Lobben- saken.

   For Drammen tingrett legger ikke skjul på at gjenforening ALDRI skulle være aktuelt for Lobben med familie når den, i sin avgjørelse av 22 februar 2012,skriver:

   "Retten går ikke nærmere inn på de øvrige anførslene som gjelder mors omsorgsevne da det uansett ikke er aktuelt med tilbakeføring."

   Og når først tingretten har kommet med sin konklusjon, så er det svært vanskelig, ofte umulig, å få rettet opp feilene i høyere instanser.

   Det må være et stort tankekors at der Lobben- saken har påkalt hele Europas oppmerksomhet og nådd hele veien til storkammeret, så ofret ikke Høyesterett, ved dommerne, Webster, Tjomsland og Falkanger, mer enn 2 standardiserte setninger før de avviste saken ultimo 2012.

   Webster var for øvrig en av dommere som ble domfelt for brudd på EMK Artikkel 8, i saken mellom Jansen og Norge.

   3. Norge har intet apparat for å følge opp domfellelser i EMD.

   I kjølvannet av at Norge ble dømt i EMD i den såkalte nordsjødykkersaken, Vilnes mfl mot Norge, den 5. desember 2013, avsa Ministerkomiteen siresolusjon,CM/ResDH(2015)81, den 27 mai 2015.

   I resolusjonen heter det at Norge er pålagt:

   - of individual measures to put an end to violations established, and erase their consequences so as to achieve, as far as possible , restitutio in integrum; and

   of general measures preventing similar violations.

   Men, så lenge Norge ikke har noe apparat som kan hindre at tilsvarende krenkelser gjentar seg, ei heller har noe reellt apparat som stiller de ansvarlige til ansvar, så er det i realiteten fritt frem for å kunne fortsette krenkelsene.

   Som jeg sa innledningsvis: Jeg er oppriktig glad for å se at stadig flere folkevalgte innser at det er behov for store reformer. For øvrig ikke bare på barnevernsrettenes område, men på alle områder der rettsikkerheten spiller inn.

   Men, så lenge det tilnærmet er konsekvensfritt for makthavere å misbruke sin makt, slik vi har sett klare eksempler på i det ovenstående, så vil skepsisen blant mange i folket fortsatt råde.

   Og det må derfor være oppriktig frustrerende for lovgivende myndighet, å se at utøvende og dømmende myndighet, i en rekke tilfeller, nekter å etterkomme det som er lovgivers vilje og etablert praksis fra EMD?

   Bergen, den 8.5.19

   Marius Reikerås

   *

   Margaret Hennum:
   Veldig bra, og svært forståeleg!

   Arild Haugan:
   Ja hvis du har sendt dette til Stortinget til de priviligerte 169 som ærefult og ydmykt har tatt imot det oppdrag folket har gitt dem, vil disse helt sikkert bli slått av fortvilelse og empati over det Barn og Familier må gjennomgå av sorg og smerte El ?
   " Folkevalgte" bruker svært liten tid på folket , hvis noen av de 169 bryr seg om sitt oppdrag utover egen karriere vil det vise seg nå !
   Min påstand er at ingen av de bryr seg mere om folket som har gitt de oppdraget en de bryr seg om seg selv og derved skjer det ingen ting ! :(

   John Terje Henriksen:
   Aldeles praktfullt Marius..la oss inderlighåpe at dette fører til rette endringer ikke bareinnen Barnevern, men i all offentlig virksomhet...

   Vidar Fagerholt:
   Marius : Du er fullt ut soleklar. Du bidrar. På første klasse.

   Olaug Sævareid:
   SamfunnsBedraget Avsløres, så Hvor Offentlig Godkjente Overgrepsutsatte Har Vi Egentlig? Skjult Bak Taushetsplikt og Lukkede Dører Har jo Enkelte Trodd Seg Vel Bevart,eller Var Det Nettopp det Man ikke Var?

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Godt poeng.
   "For om ikke det offentlige kan forholde seg objektivt og sannferdig til de faktiske forhold, da er rettssikkerheten til folket virkelig i fare. Og det uansett hvor gode lover vi måtte ha."
   !

   Albert Johnsen:
   Stortinget har fått lov til å sluntre unna i de viktigste oppgavene sine som burde hatt første prioritet. Håper de oppfatter alle innspillene fra Marius på korrekt måte; at den tiden da de kunne slippe unna med sin tilbakelente holdning til noen av de viktigste problemene i samfunnet, er forbi. Byråkratiet skal ikke styre seg selv.

   Rune Fardal:
   Bra, taper Norge i Lobben blir der ragnarokk. Da skal hoder falle i både BFD og hos riksadokaten. Arrogansen er allerede avslørt, nå må dte få konsekvenser.

   Laila R. J. Solskjær:
   Ik no forfær.
 
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156061545146875

   Det er avgjørende at dommerne, fullt ut, respekterer lovgivers vilje, og ikke selv tar over lovgivers myndighet.

   Når vi leser lovgivers vilje da barnevernloven § 4-16 ble vedtatt,så er det åpenbart at lovgiver påla utøvende og dømmende makt et ansvar for en fortløpende vurdering av foreldrenes situasjon etter omsorgsovertakelsen, noe som også innebærer at det offentlige har et selvstendig ansvar for å hjelpe foreldrene til å komme i en slik posisjon at de igjen kan overta omsorgen for barnet, jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-92) s. 47 og Innst. O. nr. 80 (1991-92) s. 25.

   Dette er i tråd med hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, gjentatte ganger har slått fast.

   Da Norge ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8 i saken mellom Adele Johansen og Norge, uttalte EMD, i avsnitt 78, at omsorgsovertakelse normalt er et midlertidig tiltak med sikte på gjenforening så fort forholdene ligger til rette for det.

   Konkret uttaler EMD følgende i Adele- saken:

   «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no.judgment, p. 36, para. 81)».

   Da Norge ble dømt i saken mellom Jansen og Norge den 6. september i fjor, uttalte EMD seg slik:

   ".....the potential negative long-term consequences of losing contact with her mother for A and the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible were not sufficiently weighed in the balancing exercise.

   In the light of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention."

   Men, selv om både lovgiver og Den Europeiske Menneskerettsdomstol er tydelig på gjenforenings-prinsippet som det klare utgangspunkt, så er det urovekkende mange barnevernskontor, nemnder og domstoler som fraviker disse prinsippene, noe¨som også tydelig kom frem i Lobben- saken.

   For Drammen tingrett legger ikke skjul på at gjenforening ALDRI skulle være aktuelt for Lobben med familie når den, i sin avgjørelse av 22 februar 2012,skriver:

   "Retten går ikke nærmere inn på de øvrige anførslene som gjelder mors omsorgsevne da det uansett ikke er aktuelt med tilbakeføring."

   Og når først tingretten har kommet med sin konklusjon, så er det svært vanskelig, ofte umulig, å få rettet opp feilene i høyere instanser.

   Det må være et stort tankekors at der Lobben- saken har påkalt hele Europas oppmerksomhet og nådd hele veien til storkammeret, så ofret ikke Høyesterett, ved dommerne, Webster, Tjomsland og Falkanger, mer enn 2 standardiserte setninger før de avviste saken ultimo 2012.

   Webster var for øvrig en av dommere som ble domfelt for brudd på EMK Artikkel 8, i saken mellom Jansen og Norge.

   *

   Jan Dzuik Andersen:
   :)

   Jan Dzuik Andersen:
   Der er ikke en vejen til bage!
   DE ER ALLE KORUPTE OG DERFOR VI BYGGER #FOLKEDOMSTOLE
   RET SKAL VÆRE RET

   Eve Bowen:
   Rottene har spist opp norsk domstol. Bare justismordstol igjen.

   Rune L. Hansen:
   Mange forstår lite eller ingenting av hva ordene "lovgiver" eller "lovgivers representant" betyr og innebærer - at "lovgiver" er og betyr lex superior (som er menneskeretts-konvensjonene) og "lovgivers representant" er og betyr samsvarende lovlydighet, som er "the rule of law". Mange politikere, dommere og andre i og utenfor den offentlig forvaltningen vil og forsøker heller selv i hovmod med medspillere å være lex superior og the rule of law, hvilket selvfølgelig stadig mere og verre resulterer i diktatur og diktatorer og vilkårlighet i form av offentlig organisert kriminalitet. (Som er den verst tenkelige form for kriminalitet, menneske-forakt og samfunns-ødeleggelse.)

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156061248916875

   Elisabeth Thoresen, 08.05. 2019:

   Les denne setningen:

   «Et medlem som har mottatt arbeidsavklaringspenger i maksimal stønadsperiode jf. § 11-12 første, andre og tredje ledd, kan ikke få arbeidsavklaringspenger på nytt før det har løpt en karensperiode på 52 uker.»

   Karensperiode, hva betyr karens?
   Vente, isolere, utestengelse, unnvære noe og tidsbegrenset forbud, er ord som er dekkende.

   Kronisk syke som har mottatt AAP i maks tid, går inn i en karens tid på 52 uker.
   De er utestengt fra å motta en ytelse fra folketrygden, som de i utgangspunktet fyller alle vilkår for å få.

   Vi er alle pliktige medlemmer av folketrygden, vi kan ikke melde oss ut.
   Kronisk syke opplever i dag og være utestengt, isolert, de har fått et tidsbegrenset «besøksforbud» mot folketrygden, og kan ikke motta noen ytelse, men pliktige medlemmer er de.

   Hvilken forbrytelse har kronisk syke gjort for å få en slik straff?

   Hvordan kan et slikt lovverk være lov?

   *

   Eve Bowen:
   Det er ikke lovlig lovverk, sett at det strider mot den høyere loven Norges Konstitusjon.
   Men i norsk forvaltning er det de jure unntakstilstand.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 06.05. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2381657938521788/
   
   Kampen om menneskerettene

   av Lars-Arne Høgetveit

   Ideologisk grums i statsapparatet

   Som i USA har Norge svært mye ideologisk grums i sitt statsapparat. Og det er grums av værste ideologiske slag. Det er ideologi som forteller Ola og Kari Nordmann at:

   1. Kristendommen skal UT av landet. (Og med det Menneskeverdet.)
   2. Ytringsfriheten kan dere bare HELT glemme fremover.
   (Se * nedenfor for et eksempel fra historien.)
   3. Foreldreretten står for fullt FALL. (Staten overtar barneoppdragelsen og mer og mer barna.)

   Men andre ord dette er klassisk ny-radikalisme, og av den har vi flere former med ideologi laget over samme lest men med litt ulike navn som: Kulturmarxisme, sosialisme, nasjonalsosialisme, katolisisme m.fl. flere slike ismer. Frankfurterskolen (kulturmarxisme) har vært toneangivende i Norge, med å rive vår historiske kristne arv, siden rundt 1923.

   * Hermann Göring kalte en dag inn de ledende jurister i Tyskland og forklarte dem at nå satte de strek over tysk rett – nå var det Der Führers vilje som var tysk rett. Da gikk det kaldt nedover ryggen på Ronald Fangen og han holdt bl.a. foredraget ”Nasjonalsosialisme som ny religionsdannelse”. INGEN interesse blant folket i Norge, men han var den første norske forfatteren tyskerne tok da de kom til Norge. Du kan også høre en del om dette grumset her:

   Skisse om IDEOLOGI, LOVGIVNING og PRAKSIS i Barnevernet  
   https://www.youtube.com/watch?v=LaQQ58a3efE&feature=youtu.be
   En kort skisse av ideologi, lovgivning og praksis i basis for Barnevernet. Det er oppgitt at det akutt…
   youtube.com

   FOR DEG som ikke ser hva disse ismene har av felles tankegods kan du lese boken av Sigurd Opdahl, som kom ut i 1947 og da rett etter 2. verdens krig, da nordmenn virkelig fikk smake hva ett Gudsforlatt statsbærende parti betød for innbyggerne. Opdahls bok laster du nederst i denne saken:
   http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm
   ”Kampen om menneskerettene”
   http://www.kommentar-avisa.no 


   *

   
---
---

   Lars-Arne Høgetveit, 07.05. 2019:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3225543787471555&id=100000478970772

   Øk presset for å legge ned bvt og etabler ett familiehjelpe kontor med rettssikkerhet

   Den totalitært tenkende elite ser nå dommen komme mot et tverrpolitisk regime som driver å river ned familien, bærebjelken i nasjonen.

   La dem stå til rette for hva de har gjort med flere tusen familier, der barn og foreldre ble traumatiserte for livet og over år flere tusen tok sitt liv i møte med den totalitære makt. Gi amnesti for dem som vil hjem fra fosterhjem og opprett raske erstatningsordninger for ødelagte liv og tap av liv. Og flere må rettsforfølges for brudd på elementære menneskeretter. UTEN dette gir forslag om endringer INGEN troverdighet.

   Dette er ideologer, som nå planlegger ett skritt tilbake og så fem skritt frem igjen.

   Det er å håpe på et stille, ikke voldelig opprør, som endre maktballansen i rettning igjen at Lovene skal regjere og flere Lover må Stortinget igjen få på plass dø de samstemmer med vår gamle nasjonale kulturarv!

   Presset nasjonalt og internasjonalt (rettsaker i EMD og fra BBC m.fl.) er betydelig nå og også grupperinger av muslimer reiser seg på naturrettslig grunn.

   I tillegg opplever nå staten og politikere et kraftig opprør mot statlige overtramp som vil påtvinge vanlige borgere store problemer med vindmøller, bompenger o.l. - det går nok en grense for også overgrep i Norge. Og flere har fått med seg historiske saker mht hvordan staten håbdterte nordsjødykkerne m.fl. - et fullstendig ran av menneskeverdet til disse som med sin helse og noen med sitt liv la grobunn for nasjonal rikdom, i form av økonomisk inntekt.

   Vil snu barnevernet på hodet
   https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-snu-barnevernet-pa-hodet/71047679
   Arbeiderpartiet har lagt fram forslag til store endringer.
   dagbladet.no

   *

   Undis Hansen:
   Arbeiderpartiet har bygd opp ho Erna Bakken og co. Arbeiderpartiet har beskytta byråkratiet når de ikke tror på lovendringene som for sånne som de har dytta penger opp i og på i like mange år om ikke flere. Arbeiderpartiet skal vel nu med sitt siste åndedrag spille offer etter mange år med gransking av systemet. Og der de fleste rapporter blir lest i hemmelighet.
   Arbeiderpartiet har lurt hele folket til å angi hverandre til et system der familiene blir fratatt ære, samhold, ressurser og istedenfor blir våre tårer åndelig føde for onde mennesker i onde gjerninger under enda en løgn. Løgnen om at barnevernets lovgivning er omskrevet til å inneholde barnekonvensjonen.
   Barneloven i Norge er Ikke i samsvar med barnekonvensjonen. Ikke lov om barnevern heller.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156061974481875

   Aage Thor Falkanger er Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmann).

   Han var en av dommerne som, i 2014, ble domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for brudd på EMK Artikkel 8, i saken mellom Kaplan mfl og Norge.

   Han var også en av tre dommere, som behandlet Lobben- saken da den var til behandling ultimo 2012. De andre,var Tjomsland og Webster.

   Webster var en av dommerne som ble domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i saken mellom Jansen og Norge. Det skjedde 6 september i fjor.

   Om Webster og Falkanger skulle bli domfelt av storkammeret i Lobben- saken, så er jo spørsmålet hvilken konsekvenser det skal ha for høyesterettsdommere som gjentatte ganger blir domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Skal deres krenkelser forbli konsekvensløse, eller skal Riksrettsinstituttet anvendes?

   Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen Artikkel 41, er i alle fall klar på at brudd på menneskerettene skal sanksjoneres med straff for de som forbryter seg mot dem.

   *

   Øyvind Røed:
   Webster skiller seg ut, hun er etterkrigstidens svar på Roland Friessler - begge er Staten sine egne slaktere.

   Per Steinar Sørå:
   Her må riksrettsinstituttet komme på banen!!

   John Terje Henriksen:
   Mens i Norge bør vi være forberedt på at det fort kan bli overraskende utvikling eller / og løsninger på Dommeres gjentagne brudd mot Menneskerettene i rettsaker i Norge..- vi alle kjenner de fleste argumenter i sådanne sammenhenger - nesten som når Spesialenheten skal granske Politiet i norge....vi kjenner alle disse idiotiske konklusjonene som da kommer frem....heia Norge...

   Aina Gregersen:
   Jah, det vet vi hvertfall nå - hvorfor mener jeg. For dét har frenstått for meg som en gåte - at Ingen har kunnet satt foten ned. Smånarkiser blir jaget og hundset for syns skyld , og våre voktere av loven leker narkomafia med sveitsiske bakmenn samnen med SEFO og company :
   http://www.rettsnorge.com/artikler/2019/Januar/010219_Narko-Norge_og_Norsk_Prosess_INTRO.htm
   010219 Narko-Norge og Norsk Prosess
   rettsnorge.com

   Kent Ole Furuly:
   Selfølgelig skal de straffes! Kom med guide line for det! Det er ikke noe og vente med. Har du svart på min sms til deg?

   Solveig Marie Braseth:
   Alle må vel stå til ansvar for det vi gjør!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. mai 2019: 

   Omkring to til en pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr og 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme med opp til omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Videre utover dagen med omkring 7 pluss-grader, vått og yr frem mot klokken 22 og dunkelt. Mørkt, yr og regn og ned mot 6 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. mai 2019: 

   Regn og yr med omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet disig himmel, vått, yr og omkring 6 til 7 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert uten nedbør utover eftermiddagen og mindre overskyet med 7 pluss-grader klokken 19. Spredt litt skyet, tiltagende måne-sigd noe sør-vest og 6 pluss-grader klokken 21. Dunkelt og ned mot 5 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omkring 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216113390642275

   Hvor fort glemmer vi at vårt land enda har kriminelle politikere og dommere?

   Hvor enn de er.

   Likså fort som deres mange medskyldige medspillere later som ingenting? Eller?

   Hvor fort glemmer vi deres medvirkning i og for menneskeretts-krenkelser?

   Uten at de enda er reparert og straffeforfulgt?

   Likså fort som deres mange medskyldige medspillere later som ingenting? Eller?

   Likså fort som de likegyldige og dumme er likegyldige og dumme? Eller?

   Hvor fort glemmer vi, det det er ulovlig å glemme?

   Hvor fort glemmer vi, det det er ulovlig å ikke vite?

   Hvor fort glemmer vi de forurettede eller drepte som enda ønsker optimal reperasjon?

   Inklusivt real-kompetent straffeforfølgelse?

   Hvor fort glemmer vi rettferdighet og menneskeverdet?

   Hvor fort glemmer vi å ikke diskriminere?

   Hvor fort glemmer vi en eller flere av enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter?

   Hva er det rette svaret?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/2133751423328665/

   Venke Elisabeth Mitander:
   Nesten med en gang.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel det kriminelle svaret, Venke Elisabeth Mitander?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2388743744479874/

   Glendarren Stewart:
   this is more than criminal..
   its based in a deep distegard for all.
   i know many criminals through my work, even they carry a certain moral code.
   honour amongst thieves..
   no good criminal would stand for such.
   their inhuman..beyond help, irrevocably tainted..

   Glendarren Stewart:
   like a rabid dog..they need putting down..

   
---
---

   Wei Li Na, 08.05. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2385092948178287/

   Thank you, admins, for approving my joining the group. I am Bulgarian and have recently learnt about the atrocities Barnevern is committing.

   This is because Norway is largely subsidizing the implementation of a similar system in my country whereby unemployed parents may lose their children who will then be given to PAID foster families (often abusive), yet the government offers no financial help nor employment priority to the biological family of the child. As a nation, we are expressive and emotional - such a system may not work even on these grounds. But above all, I keep asking myself WHY IS NORWAY OFFERING US A BILLION EURO TO "ENLIGHTEN" US AND "PROTECT" OUR KIDS (FROM THEIR LOVING PARENTS)!? No such thing as a free lunch, right? I believe tearing kids away from their parents is anything BUT caring for them unless there is systemic neglect and physical/sexual abuse, and cannot express how disgusted I am by the existence of such a system anywhere in the civilized world where kids are taken away for ridiculous reasons and parents are treated as nothing more than incubators who have no right to bring children up with their own family values and beliefs regarding what is best for those kids.

   *

   Elin Ingebrigtsen:
   Because Norwegian authorities are among those behind 'Agenda 21' and work for destroying sivilization as we know it by destruction of families and family values. They truly make despair, hopelessness, pain, agony and distrust. Their goal is One World Government~ but their 'boss' want to wipe out humanity.

   Teresa Saromines:
   Where is that money cam from?

   Wei Li Na:
   Teresa Saromines Not sure. But if it is even in part Norwegian taxpayers' money, they have every right to be really, really angry.

   Pedro Canto E Castro:
   Someone once said that...the greater the crime the State perpetrates against his own people, the greater the chance they will not believe it...we will not find hell after we die ,(like the Luciferian catholic church wants us to believe to fill their pockets with indulgences, with fear). This dense vibration reality we live in ,is filled with constant suffering which makes me wonder if there is such thing as duality between Good and Evil.

   Wei Li Na:
   Pedro Canto E Castro In ancient times, in war, many commanders would instruct soldiers to spare the women and children. Even in war, in those ages that we now call "dark", the sanctity of the relationship between mother and infant was respected. Now, the more I read or see, the clearer it is that destroying that relationship is the very agenda in Norway. All that talk about the Apocalypse...seems we are living it each day. What doesn't happen to us personally does not and should not mean everything is "fine". Everything is NOT fine. Take a decent person's land, their dignity...but their children are sacred.
    I think good and evil are in a constant battle, but many of the people and organisations that can make evil go away are turning a blind eye precisely because they lack the wisdom to see that adversity that strikes upon your neighbour may very well strike upon you next.

   Pedro Canto E Castro:
   The level of civilization of a country is measured by the way it treats its children and older people.

   Oddvar Espegard:
   - - -Les hva Wei Li Na forteller oss her. Dette er en dimensjon så svær at det er vanskelig å forstå. Men la oss prøve å forstå..

   Glendarren Stewart:
   the sickness is spreading..

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. mai 2019: 

   Omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og 4 pluss-grader klokken 07. Tildels sol, noe mild bris og oppmot nesten overskyet og opp til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Mindre skyet utover eftermiddagen, med 7 pluss-grader klokken 18.30. Nokså mørkt, tiltagende halv-måne i sør-vest og 5 pluss-grader klokken 23. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156067556471875

   Pinlig for den norske regjeringsadvokaten og for regjeringen.

   Regjerningsadvokaten er regjeringens våpendrager.

   Og møter gjerne med en hel armé, ved muntlige behandlinger for den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Slik vi så det da Lobben-saken ble behandlet i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Ikke mindre enn 9 advokater satt i fremre rekker, mens rundt 100 offentlige supportere satt bak dem.

   Med andre ord:

   Staten svir av en formue av folkets penger, for å virke fryktinngytende mot sitt eget folk!

   Jeg skal ikke legge skjul på at jeg mener vi har et regjeringsadvokatembete, som sårt trenger et paradigmeskifte

   For der regjeringsadvokaten, på statens vegne, har en plikt til å sikre borgernes menneskeretter, så gjøres det motsatte.

   For regjeringsadvokaten er det viktigste å vinne, koste hva det koste vil.

   Og gjerne med skitne keep i bruk.

   Som i dykkersaken, der regjeringsadvokaten påla det aktuelle departement, ikke å utlevere dokumenter til dykkerne som kunne være i statens disfavør.

   Eller i Lobben-saken, hvor Regjeringsadvokaten bevisst gikk inn for å lyve om helsetilstanden til Trude Lobbens sønn.

   Men, nå er regjeringsadvokaten menneskersttsfiendlige holdning i ferd med å bli innhentet.

   Også av det internasjonale samfunnet!

   Stadig flere land i Europa, gjennom sine respektive regjeringsadvokater, går nå til motangrep på Norge og regjeringsadvokaten, gjennom å intervenere til støtte for den private part, mot den norske stat, i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Et kraftigere internasjonalt nederlag enn dette, har ikke regjeringsadvokaten opplevd før.

   Og han er avslørt :

   Både av sitt eget folk, og av det internasjonale samfunnet.

   Men, siden han opptrer på vegne av regjeringen, så er det vel kanskje rettere å si at det er regjeringen som er avslørt?

   Og det er på tide.

   For vi vil ha et regjeringsadvokatembete som sikrer menneskerettene, og ikke som går over lik, bokstavelig talt, for å vinne på vegne av staten.

   Det samme gjelder for landets kommuneadvokater.

   *

   Rasha Masri:
   Detter systemet er korrupt og er i stand til å drepe barn og voksne for å vinne,

   Mads Andre:
   Det der var symbol for lavmål og sannheten. Verden fikk se av Norge for så Feigt,pinlig og patetisk oppførsel av Norge. Arrogansen, flaut å se på hvordan de oppfører seg.Men de viser sitt sanne jeg for hele verden.Det er en hel del mennesker rundt om utenfor Norge.Som fikk litt bakoversveis over hvordan de fremsto mot Lobben.I Norge også forsåvidt, men det der var jo arroganse så ynkelig. Provoserende og le av de i samme slengen.
   Å være til stedet å se det shit showet de fremførte må vært litt av en "opplevelse". Provoserende med litt latter over hvordan det er mulig.

   Unni Merle:
   Mads Andre
   Tilsvarende et annet innlegg her om kritikk fra FN om diverse brudd på menneskerettighetene hvor Ine Eriksen Søreide unnskylder seg med at: Norge har ikke fått opplæring, og venter på innspill! At det går an å lese noe så pinlig!

   Laila Dalbye:
   Ja og EMD viste saken på film så vi kunne følge med direkte. Det var flaut ja å se hvordan norske staten oppfører seg. Men tenk alt hva vi skulle sett om staten Norge hadde hatt video- og lyd offentlig i alle rettssaker. Da skulle hele folket få enda mere sjokk. Det er hva vi behøver.
   Vi behøver paradigmeskifte i alt av myndigheter og også styreformen parlamentarismen må ut. Statens adm behöver minskes til minst 1/2 part av hva den er i dag. Den skal ikke detaljkontrollere folket.

   Arild Haugan:
   Hvorfor er det ikke spilleregler i en rettsak ?
   I All lagidrett er det likt antall spillere på hvert lag !
   Hvor mange banditter var det på det Norske Korupte lage mot Trude Lobben ??
   Rettferdighet er det Siste den Norske ynkelige staten er opptatt av ! :(

   Trude Lobben:
   Arild Haugan det var 9 mot meg :(

   Mads Andre:
   Trude Lobben Ja hva skal man si. Det sier litt om slags avskum man har med å gjøre.

   Trude Lobben:
   Mads Andre , hitlers etterkommere spør du meg.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   9 advokater,- :). Hva gjør slikt mot deg? Hva er årsaken til en slik mobilisering?

   Per Kristian:
   Plikt?

   Kira Bjørø:
   Tror ikke noe er pinlig for de derre yrkessvindlerne. Dr lever godt på svindel og løgn - akkurat som Bergen og Omegn Boligbyggelag v/adm.dir. Terje Gilje, en kristen jævel som samarbeider med en korrupt politi etat i Bergen.

   Morten Eide:
   Ja, både kommuneadvokaten og andre advokater som kommunene hyrer inn i saker der særlig urett gjennomføres . Det samme gjelder for dommere og andre i tingretten og lagmannsretten.

   Aina Gregersen:
   Ahhhhh ;)
   - gjentar for meg selv : "landets Kommune advokater " ! Som jeg gleder meg til orden og rettferd !

   Aina Gregersen:
   Christensen, Berg og Mykledust ...uuups myklebust : Can You hear me !?

   Lars-Arne Høgetveit:
   Dette Marius Reikerås her beskriver er et statsapparat som har tatt loven i egne hender. Maktfordelingsprinsippet er HELT opphørt. Da er vi ikke lenger i en Rettsstat. Det er forsåvidt mange tiår siden vi var der - men nå er fraværet av Rett sæ tydelig at alle som vil kan se det på område etter område. Embedsmannsstyret ble knekt av bl.a Haugianerne på 18tallet og bl.a. Konventikkelplakaten ble felt i 1842 og så gikk det slag i slag med nye Frihetsbølger. Folket må Opplyses og av Rett Kunnskap som er Familie og Nasjonsbyggende!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156066683006875

   Dagbladet vant pris for barnevernssak
   https://www.dagbladet.no/kultur/dagbladet-vant-pris-for-barnevernssak/71059312
   - Rått, brutalt og stikker i hjertet, sier juryen om «Barnevernets engler».
   dagbladet.no

   *

   Eva Beate Fagereng:
   Håper ikke de bruker det på samme kvalmende måte med å fremheve seg selv, slik som Stavanger Aftenblad og Glassjenta reportasjen.
   De vant masse priser og påsto "Nu var alt så meget bedre" --- ble det bedre i Karmøy BV og fikk "Glassjenta" det bedre.......?? :(

   Rune L. Hansen:
   En landsdekkende heksegryte og massegrav av grov offentlig organisert kriminalitet - som bagatelliseres og gjøres til underholdning. Hvem setter de rette ord på det, og hvem straffeforfølges? Hvem vil i praksis ha mere av allehånde slik politisk offentlig organisert kriminalitet?

   Yra Våge:
   satser på at selve prisen er det mindste de har oppnådd med det....?

   Mona Rodian:
   Veldig flott at sannheten kommer for en dag.Heia alle journalister som får de fram,så alle naive mennesker får vite hvordan det er i det virkelige liv. Historiene er uendelige og jeg håper at det kommer ut mye mer.Stå på dere som opplyser folket om hva som skjer med barna våre ! ! ! 

   Rune L. Hansen:
   Uten at det kriminelle med det hele beskrives så er det bare mindre enn halvparten av det hele som beskrives og som bagatelliseres. Det meste og viktigste forties og blir til videre politisk offentlig organisert kriminalitet!

   Mona Rodian:
   !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216121788412214

   Menneskeretts-forpliktelsen for absolutt alle og enhver

   Alle og enhver er forpliktet til å forsøke å få real-kompetent straffeforfulgt og reparert absolutt enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse - 

   uansett hvem i eller utenfor den offentlige forvaltningen som medvirker (eller har medvirket) i en eller flere menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker.

   Som det er lovbestemt i flere og for alle av menneskeretts-konvensjonene:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   
   Og som blandt annet Barnekonvensjonen, som er en av menneskeretts-konvensjonene, har lovbestemt og sier i sin innledning:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene er i praksis nærmest alt-omfattende hva angår offentlig forvaltning, politikk og lov og rett. De er likevel lett-forståelige, kortfattede, presise og nødvendige. De bygger på og bærer i seg prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning, integritet og politikk - kontra ulovlig, kriminell.

   Absolutt ingen skal kunne sette seg selv eller andre neglisjerende eller forfalskende over en eller flere menneskerettigheter.

   Enhver av menneskerettighetene, er og skal være absolutt enhvers personlige forpliktelse - og absolutt enhvers personlige umistelige og uavhendelige verdi-papir, har menneskeretts-konvensjonene solid og tydelig lovbestemt. 

   Blandt annet Barnekonvensjonen, som altså er en av menneskeretts-konvensjonene, i og med Art 4 har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det eneste unntak som i samsvar med menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres. (Falske, unødvendige eller uforholdsmessige unntak er selvfølgelig også kriminalitet.)

   Det er for enhver og alle meget viktig å forstå hva alt dette innebærer. For å kunne være på den rette side av den reelle loven - som er menneskeretts-konvensjonene.

   Å ned-prioritere eller ikke respektere en slik respekt for menneskerettighetene i praksis er kriminalitet. Hvis eller når en slik kriminalitet skjer noe sted i den offentlige forvaltningen så er det særdeles grov og mangfoldig kriminalitet.

   Menneskeretts-konvensjonene står blandt annet for likeverd og forbud av diskriminering. Dette gjelder selvfølgelig for eksempel blandt annet også hva angår økonomi. Skal økonomiske ulike forhold hva angår noens økonomiske inntekter kunne lovliggjøres så må det være helt, sikkert og uforfalsket tvingende nødvendig og forholdsmessig.

   At det i dagens verden enda ikke er slik i veldig mange land skyldes at menneskeretts-krenkelser ikke blir straffeforfulgt og reparert - fordi mennesker med makt eller innflytelse nok ulovlig forhindrer det. Med urettferdighet og videre menneskeretts-krenkelser og et dårligere og farligere samfunn som konsekvens.

   Ivrige dumme eller utspekulerte menneskeretts-krenkere finnes overalt i samfunnet - jo dårligere moral i samfunnet dess verre og flere. Også blandt annet i FN-relaterte instanser. FN-relaterte instanser må ikke forveksles med menneskeretts-konvensjonene. Det er mange eksempler på at FN-relaterte instanser eller konvensjoner og mennesker står for og ønsker menneskeretts-krenkelser, noe som selvfølgelig er ulovlig - hvor mange enn som støtter de.

   For eksempel er det diverse aspekter og avdelinger av FN's såkalte Agenda 21 (aka Earth Summit - Eco 92 - Rio-konferansen 1992) som er og blir menneskeretts-krenkende og ulovlige. Hvis en ikke har menneskeretts-konvensjonene uforfalsket som beskyttelse mot slikt i form av reell respekt, så vil blandt annet Agenda 21 automatisk ødelegge menneskerettighetene og gjøre verden livs-farlig for alle og enhver. Det samme hva gjelder for eksempel UNESCO også.

   Bare alltid 100 prosent offentlig respekt i praksis for de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene vil kunne beskytte alle og enhver mot slikt.

   Bagatelliseres eller ned-prioriteres dette så vil enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kunne skjule og innebære flere menneskeretts-krenkelser.

   Den alltid nødvendige forutsetningen for enhvers beskyttelse og for et stadig bedre og sunnere og tryggere samfunn er effektiv og real-kompetent og enkelt for enhver å få straffeforfulgt og reparert absolutt enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse.

   Konsekvensene om det ikke skjer er livs-farlige for alle og enhver - og stadig verre og farligere terror regimer, med eller uten dobbel-moral.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. mai 2019: 

   Ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Lys blå spredt lett skyet, noe mild bris og omkring 10 pluss-grader utover dagen og mot kvelden. Disig himmel, yr og 6 pluss-grader klokken 20.30. Yr og vått med ned til omkring 4 pluss-grader videre frem mot klokken 23 og halv-mørkt. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. mai 2019: 

   Ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute også i natt. Slørete og spredt skyet himmel og omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Oppmot 10 til 12 pluss-grader, noe variabel himmel og en mild bris videre utover dagen. Med 10 pluss-grader klokken 19. Mangt og mye er i ferd med å blomstre i disse dager og noe er til og med ferdig med blomstringen. Og dagen blir stadig lengre og natten samtidig kortere. Den voksende halv-månen sørlig og 5 pluss-grader her ute klokken 22. Dunkelt og 4 klokken 22.30. Mørkt, halv-månen dust sør-vestlig og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. mai 2019: 

   Gryende morgengry, to pluss-grader Celsius og enda bare en fugl hørlig her ute klokken 03.30. Jeg avsendte for noen minutter siden et brev-svar til strøm-leverandøren Haugaland Kraft Nett AS angående de nye strøm-målerne de er i ferd med å installere. Noen, trolig politiet, telefonerte hit flere ganger i går, senest litt efter klokken 20, og snakket også inn en såkalt mobil-svar melding som iallfall enda av noen slags grunn er utilgjengelig for meg. Men jeg var ute uten telefon og vet enda ingenting om hva det gjelder. Flere fugler våknet og noe lysere her ute klokken 04. Overskyet og opp til 11 pluss-grader klokken 11. Opp til omkring 15 pluss-grader og tildels litt mindre overskyet frem mot klokken 15. Med 15 pluss-grader klokken 17.
   Politiet (tlf. +4751899000 = Sør-Vest politidistrikt i Stavanger) har ikke telefonert igjen i dag, så det var kanskje likevel ikke særlig viktig eller nødvendig eller de henvender seg kanskje heller på annen måte? Jeg vet ikke, men enhver slik henvendelse og usikkerhet virker retraumatiserende. Er det faenskap av noe slag de som vanlig også nu har som hensikt? Jeg har ingen som helst anelse om hva det kan være, men jeg vet og har grundig og meget lenge erfart at mange i dagens norske politi og offentlige forvaltning er kapable til omtrent absolutt hva som helst av ondskap, falskhet, utspekulert idioti og menneskeretts-forbrytelser.
   13 pluss-grader klokken 18 og 12 klokken 20. Ned mot 10 pluss-grader klokken 21. Mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156068198451875

   Lær deg EMK artikkel 1 protokoll 1!

   Artikkel 1 i EMKs første tilleggsprotokoll lyder som følger i både engelsk original ordlyd, samt i norsk oversettelse :

   Beskyttelse av eiendomsretten

   Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.

   Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter.

   Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i sin praksis fastslått at bestemmelsen i tilleggsprotokollens artikkel 1 inneholder tre regler («three distinct rules»).

   For det første, stiller den opp en generell prinsippbestemmelse om vern av eiendomsretten som innebærer at denne retten i utgangspunktet skal respekteres, jf. første avsnitts første setning om at alle fysiske og juridiske personer har rett til («is entitled to») å få nyte sin eiendom i fred.

   For det andre, åpner bestemmelsen for at det kan gjøres inngrep i eiendomsretten på visse nærmere vilkår, herunder at inngrepet må ha hjemmel i intern lovgivning, jf. artikkel 1 første avsnitt annen setning.

   For det tredje, tillater artikkel 1 annet avsnitt at statene kan begrense eierens rådighet over eiendommen, blant annet ved å anvende den lovgivning som anses nødvendig for å kontrollere at bruken skjer i samsvar med allmenne interesser («the general interest»).

   I de saker hvor EMD har prøvd om artikkel 1 har vært krenket, har domstolen gjennomgående vurdert de to sistnevnte bestemmelsene, altså om inngrepet har hjemmel i intern rett og om det må anses som en tillatt rådighetsbegrensning, før den har tatt stilling til om prinsippbestemmelsen om vern av eiendomsretten er krenket. De tre reglene som kan utledes av artikkel 1, må imidlertid ses i sammenheng. Ifølge EMDs praksis regulerer den andre og den tredje av disse særlige tilfeller av inngrep i eiendomsretten og må tolkes i lys av prinsippbestemmelsen, hvilket innebærer at de etter omstendighetene må tolkes innskrenkende.

   Etter EMDs praksis skal det alltid foretas en konkret vurdering av inngrepets forholdsmessighet, og dersom erstatning ikke ytes, skal det mindre til enn ellers for å karakterisere inngrepet som så uforholdsmessig at det må anses for å være i strid med artikkel 1. Se for eksempel Holy Monasteries mot Hellasfra 1994, der EMD ikke fant at bestemmelsen var krenket, men hvor det ble uttalt:

   «Compensation terms under the relevant legislation are material to the assessment whether the contested measure respects the requisite fair balance and, notably, whether it does not impose a disproportionate burden on the applicants. In this connection, the taking of property without payment of an amount reasonably related to its value will normally constitute a disproportionate interference and a total lack of compensation can be considered justifiable under Article 1 (P1 – 1) only in exceptional circumstances. Article 1 (P1 – 1) does not, however, guarantee a right to full compensation in all circumstances, since legitimate objectives of «public interest» may call for less than reimbursement of the full market value.»

   Den 25. juli 2013, ble det avsagt en dom i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg som i høyeste grad er klargjørende for hva denne saken dreier seg om.

   Saken var mellom Rousk og Sverige og tok opp hvilke beskyttelse den vanlige mann og kvinne har mot uproporsjonale tvangsinngrep fra offentlig myndighet.

   Sverige ble her domfelt for brudd på EMK artikkel 1, protokoll 1, og jeg har hentet ut følgende bærende rettspremiss fra dommen:

   ”Consequently, an interference with the peaceful enjoyment of possessions must strike a fair balance between the demands of the general interests of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights. The concern to achieve this balance is reflected in the structure of Article 1 of Protocol No. 1 as a whole. The requisite balance will not be found if the person concerned has had to bear an individual and excessive burden (see, among other authorities, Sporrong and Lönnroth, cited above, §§ 69 and 73). In other words, there must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised (see, for instance, James and Others, cited above, p. 34, § 50)”

   *

   Trine Ødemotland:
   Af Protokol 1, art. 1 fremgår, at kravene til at opkræve betaling er:
   “Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
   The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.” CASE OF CIANTAR AND MAXKIM LTD v. MALTA, no. 7448/15 af 12. februar 2019:
   2. The Court’s assessment
   47. In order to be compatible with Article 1 of Protocol No. 1, an interference with the right of property must be effected “in the public interest” and “subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law”. The interference must strike a “fair balance” between the demands of the general interest of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights (see Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September 1982, § 69, Series A no. 52, and Granitul S.A. v. Romania, no. 22022/03, § 46, 22 March 2011).

   Jan Dzuik Andersen:
   Knud Jacobsen Knud Jacobsen
   det vil sige at de har handlet i følge Marius Reikerås ulovligt både i din og min sag!

   Rune L. Hansen:
   Uttrykket "folkerettens alminnelige prinsipper" er altså (og selvfølgelig) av vesentlig og avgjørende betydning.

   Arvid Mørk Mikkelsen:
   Er regjeringsadvokaten medlem av advokatforeningen? Er det god advokatskikk å lyve i retten? Har noen klaget han inn?

   Rune L. Hansen:
   Problemet er vel liksom bare at dagens norske myndighets-representanter ikke klarer presist å lese eller å huske hva som står i menneskeretts-konvensjonene?

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. mai 2019: 

   Nokså mørkt og omkring 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri himmel og 12 pluss-grader klokken 09.30. Med en mild svak bris og 15 pluss-grader klokken 11. Med opp til omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 13. Og 15 pluss-grader klokken 19. Ned mot 10 pluss-grader klokken 21. Dunkelt, den voksende månen sørlig og ned mot 7 pluss-grader klokken 23, Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216146755716381

   Menneskerettighetenes ABC

   
Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at absolutt enhver menneskerettighet er, og skal for absolutt enhver være, en umistelig og uavhendelig eiendom, minste-garanti og forpliktelse.

   
Menneskeretts-konvensjonene gir oss i det heletatt følgende ufravikelige elementære menneskerettighetenes ABC:

   A:
   
Menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har blandt annet lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."
   Dette er den ufravikelige enhvers nødvendige moral, i henhold til menneskeretts-konvensjonene. Enhver medvirkning i eller for en krenkelse av noe av alt dette er kriminalitet.


   B:
   
Det eneste unntak som i samsvar med menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet for noen skal kunne forfalskes eller neglisjeres.
   Dette er også enhvers nødvendighet og nødvendige bevissthet, i henhold til
menneskeretts-konvensjonene. Enhver medvirkning i eller for en krenkelse av noe av alt dette er også kriminalitet.

   C:
   Innebærer at hverken A eller B skal kunne krenkes.
Alt dette kan også betegnes som selvfølgelighetens prinsipp.
   Enhver medvirkning i eller for en krenkelse av noe av alt dette er også kriminalitet.


   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2396319020389013/

   Oddvar Espegard:
   Menneskerettighetenes ABC

   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at absolutt enhver menneskerettighet er, og skal for absolutt enhver være, en umistelig og uavhendelig eiendom, minste-garanti og forpliktelse.

   Oddvar Espegard:
   Takk Rune L. Hansen!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10156372969438785/

   Knut Myrebøe:
   Meget godt og logisk presentert Rune! Men hvordan skal vi bringe "Pappskallene" opp til dette nivået? (Papp er et låneord fra Hollandsk og betyr "Grøt". Altså "Grøthuer"!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2129305253862407/

   Morten Eide:
   Men det har vel ingen virkning for oss som stat og forvaltning har ødelagt over mange år.

   Karin Ullensvang:
   Tilbakevirkende?

   Karin Ullensvang:
   Selvfølgelighetens prinsipp betyr moral og etikk altså normal folkevett forstand og fornuft utifra den i forvaltning som behandler en sak.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Karin Ullensvang, men selvfølgelig med full lovlydighet til alle og absolutt enhver menneskerettighet - fullstendig uten noen slags vilkårlighet. Menneskeretts-konvensjonene har total-forbud mot enhver form for vilkårlighet.

   Karin Ullensvang:
   Så da går vilkårlighet innunder sannsynlighetsberegningen (51%) som fortsatt kan brukes av påtalemyndighetene og barnevernsansatte.

   Rune L. Hansen:
   At noe er vilkårlig (arbitrary) betyr synsing, teorier, meninger, sannsynligheter eller spekulasjoner, etc. Blandt annet WordWeb Dictionary forklarer ordet slik:
   "1. Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice.
   "an arbitrary decision"; "the arbitrary rule of a dictator"; "an arbitrary penalty"; "of arbitrary size and shape"; "an arbitrary choice"; "arbitrary division of the group into halves"
   2 (technical) having any value or form, of any degree or extent
   "an arbitrary function""

   Og blandt annet Barnekonvensjonen Art 16 har lovbestemt, at:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Som sagt, vilkårlighet er total-forbudt i menneskeretts-konvensjonene. I dagens Norge er bortimot alt fullstendig motsatt, som uttrykk for en livs-farlig og katastrofal politisk nepotisme. Så kriminelt og straffbart som noe kan bli! Men, i likhet med ethvert offentlig terror regime, så er det også mange - og vi vet mye om hvem - som tjener på det.

   Karin Ullensvang:
   Da må det bli åpenhet slik at synsing og antagelser når det gjelder barn og familie avsluttes.

   Rune L. Hansen:
   Ja, så absolutt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156075394266875

   Det som fremkommer i Menneskerettsdomstolens dom i saken mellom WAGNER AND J.M.W.L. v. LUXEMBOURG, er kanskje noe av det viktigste som domstolen har sagt.

   Her sier domstolen:

   “The purpose of the Convention being to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective (see Artico v. Italy, judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, p. 16, § 33), this right can only be seen to be effective if the observations are actually “heard”, that is duly considered by the trial court. In other words, the effect of Article 6 is, among others, to place the “tribunal” under a duty to conduct a proper examination of the submissions, arguments and evidence adduced by the parties, without prejudice to its assessment of whether they are relevant (see Perez v. France [GC], no. 47287/99, § 80, ECHR 2004-I, and Albina v. Romania, no. 57808/00, § 30, 28 April 2005).

   Med andre ord: Norske domstoler har altså ingen mulighet til å ignorere en parts anførsler om menneskerettsbrudd. Gjør den det, bryter den automatisk med dine menneskeretter.

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   "Konvensjonens hensikt er ikke å garantere rettigheter som er teoretiske eller illusoriske, men rettigheter som er praktiske og effektive (se Artico v. Italy, dom av 13. mai 1980, serie A nr. 37, s. 16, § 33), denne rett kan bare sees å være effektiv dersom observasjonene faktisk er "hørt", at er  behørig vurdert av retts-instansen. Med andre ord er effekten av Artikkel 6 blandt annet å sette «tribunalet» under en plikt til å utføre en skikkelig undersøkelse av parternes anførsler, argumenter og bevis, uten at det berører vurderingen av om de er relevante (se Perez v. Frankrike [GC], nr. 47287/99, § 80, ECHR 2004-I og Albina v. Romania, nr. 57808/00, 30, 28. april 2005)."

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. mai 2019: 

   Omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, solen i øst og 12 pluss-grader klokken 08.30. Spredt lett skyet og 18 pluss-grader frem mot klokken 14.
   Jeg mottok fra postkassen her to brever fra NAV i dag. Det ene datert 03.05. 2019 (ekstern) og det andre datert 06.05. 2019 (ekstern). NAV melder i disse brevene om at de i samarbeide med det såkalte barnevernet" har bestemt at trygde-utbetalingen til meg med umiddelbar virkning reduseres med ca. 6.000,- kroner. (Det vil si en dramatisk reduksjon med ca. en tredje-del.) Begrunnelsen som gies er at 3 av mine kidnappede barn nu er flyttet fra et sted til et annet for videre fangehold. Fra og til hvor blir det ikke sagt noe om og vet jeg ingenting om. De intensiverer altså igjen sin også økonomiske manipulering og utplyndring. Jeg undersøkte efterpå i dag med nettbanken og fikk der bekreftet at trygde-utbetalingen nu for mai måned plutselig er redusert med ca. 6.000,- kroner. For meg betyr dette i praksis ingenting annet enn at både å overleve og arbeidet for de kidnappede barna og menneskerettighetene igjen blir vanskeligere.
   Svært mange i dagens Norge vet svært lite om eller forstår ingenting av hvor viktig og vesentlig menneskeretts-konvensjonenes total-forbud av vilkårlighet er. De er gjennom lang tid og systematisk indoktrinering og propaganda tilvendt vilkårligheten og dens forurettelser. Vilkårlighet gjennomsyrer hele dagens Norge og forplantes og videreføres katastrofalt gjennom alle ledd, fra øverst og ned. Menneskeretts-konvensjonene er i praksis fullstendig fraværende.
   Hva sier menneskeretts-konvensjone for eksempel om menneskers økonomi? Blandt annet dette i
ICESCR Art 11, at:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold."
   Men å si at det såkalte barnevernet og NAV og deres dirigenter og medspillere mangler kompetanse og kunnskaper er storlig å underdrive. De har i praksis erstattet absolutt alt slikt med forurettelser, vilkårlighet, menneske-forakt og ondskap!
   Samtidig i dag fikk jeg et brev i form av SMS fra Telenor, hvor de skriver at de fra og med 1. juli 2019 øker kostnaden for min basis Internett-tilkobling fra ca. 900,- til ca. 1.000,- kroner pr. måned.
   Spredt lett skyet og 19 pluss-grader her ute klokken 16. Nokså skyfritt og omkring 15 pluss-grader klokken 18.30.
   Utrolig veldig mange tjener karriære, makt eller penger og annet på menneskeretts-forbrytelser i dagens Norge. Og på mere eller mindre helhjertet lojalitet til menneskeretts-krenkerne. Store penger og ressurser settes i sirkulasjon for at de skal oppnå sine hensikter. Desto flere blir samtidig indoktrinerte og naive og perverse. Desto flere gjør samtidig også kompromisser med den offentlige mafia-virksomhetens nepotisme, i og for en enorm mangfoldig hekse-gryte av videre lovløshet og vilkårlighet - som de slik tror seg å kunne redusere eller fjerne. Mange er faktisk så dumme og indoktrinerte eller fristet og lokket at de i alvor tror kompromisser er den rette veien videre å gå. Men konsekvensen av det er selvfølgelig og automatisk den motsatte.
   Jo flere menneskeretts-krenkerne er og jo mere makt de har desto flere indoktrineres og desto flere blir naive og egentlig onde og nyttige idioter.
   Det blir forhåpentligvis en fortest og mest mulig dyptgripende for flest mulig endring når dommen fra Storkammeret i menneskerettsdomstolen nu kommer!
   Halvt-mørkt og 10 pluss-grader her ute klokken 23. Nokså mørkt og omkring 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. mai 2019: 

   Mellom 10 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. En mild bris og opp til omkring 18 pluss-grader klokken 10. Med opp til 22 pluss-grader frem mot klokken 13.
   De aller første syriner og hestekastanjer og hegg, laurbærhegg, søtmispler, eple-trær, gyvler og løvetann og mye forskjellig annet har begynt å blomstre her i disse dager. Det vokser og blomstrer fort her nu, midt i våren. Den største og kraftigste kvann-planten har forlengst blitt kanskje mere enn en meter høy og bred. Brennesler vokser og sprer seg godt og peppermynter og mye annet titter også frem eller er i blomstring eller vekst. Noen helt tidlige sorter er til og med allerede ferdige med blomstringen. Litt stell og høsting tilpasset og for helsen får jeg av nødvendighet gjort. Og finner jeg glede i når ikke terroren og torturen og utplyndringen gjør seg altfor nærgående gjeldende.
   En mild bris og 24 pluss-grader Celsius klokken 15. Spredt lett skyet, en mild bris og 21 pluss-grader klokken 18. Med 20 pluss-grader klokken 20 og med 19 klokken 21. Dunkelt og 15 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt, stille og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156079707876875

   Det er ikke få mennesker jeg har møtt de siste 20 årene, som ikke føler noen grunn til å feire 17 mai som følge av de mange alvorlige menneskerettsbrudd som de og deres familier er blitt påført av det offentlige Norge.

   La meg kort nevne noen av de mange grupper:

   Krigsseilere, krigsbarna, nordsjødykkere, barnevernsofre, mm.

   For mange av disse, de som enda er i live, føles denne dagen ekstra tung, når de ser massene av festemte folk.

   Men, jeg vil heller snu på det.

   Det er nettopp du som kjemper mot urett og grunnlovsbrudd, som skal være ekstra stolt på denne dag!

   For det er nettopp du og din kamp, som gjør at ikke grunnlovens verdier forsvinner.

   Så til dere som kjemper mot urett og for at Grunnloven skal respekteres:

   Gratulerer med dagen!

   *

   Veronika Midtlien:
   Nordengen Du har ikke møtt meg, men jeg er en av dem. Hykleri alt sammen.

   Vidar Fagerholt:
   Marius : Ikke glem skadde krigsveteraner.

   Marius Reikerås:
   Vidar Fagerholt selvsagt ikke

   Vidar Fagerholt:
   Vi som dro ut. Opplevde det jævligste. Kom tilbake til et regime som behandlet oss som nothing. Gikk i " shelter ". Og forble der.

   Kathrine Bjelland:
   Gratulerer med dagen Marius, takk for du er en kriger for rettsikkerhet, og at du avdekker illusjonen som er så behagelig at folk ikke orke våkne til den rå , onde virkeligjeten -av misbrukt makt og korrupsjon og illosoriske rettigheter. hbor systemet gjensidig forsterker seg selv og er uangripelig og immunt.
   takk for du sier vi må føle verdighet -vi som sjokket og livredde ;kjenper for vår naturgitte rett til livet og våre rettigheter.
   I en selverklært " best in the world state-period!"
   Vi deler ut olje penger og egne priser og egne statistikker som gir oss de bevisene illusjonen trenger..
   Det er lettere å få Moen til å tro en deilig løgn enn en grusom sannhet -for de ønsker løgnen så veldig - så behagelig -foruten så ansvarsfraskrivelse en å agere på andres urett.
   og anse seg selv som gode-og de hare fulle andre som skriker falskt på menneskerettigjets brudd -i beste landet -så håpløse de er -haterene-
   men snart etse landet bort av stjelte barn i den kriminelle trafficing de røver, og det falske rettsystemet uten video/lyd-
   Selfølgelig .
   Rart hvordan norge passer perfekt ved siden av nord-korea, i ordliste og i at staten eier barn og all tanke.

   Morten Løke:
   Loven er skrevet i våre hjerter https://youtu.be/RepK0mu3TlE

   Jan Lester Nilsen:
   Når du hører på 17 mai talene sier jeg bare : Mange hyklere.

   Renate Skei:
   Ja vi elsker dette landet som det stiger frem
   Elske, elske det å tenke, på vår far og mor.
   Spyyyyyyyyr. ..

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157118133275011&set=p.10157118133275011&type=3&theater

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156079646121875

   Grunnlovsdagen, symboliserer en samfunnspakt mellom de som styrer, og de som blir styrt.

   Denne pakten er et resultat av at våre forfedre, selv for 205 år siden, innså at all makt må reguleres og kontrolleres.

   I dag feires denne samfunnspakten, men de øvrige 364 dager er dessverre min erfaring at den gradvis brytes ned av de som styrer.

   Jeg er ingen festbrems, men for meg symboliser dagen hvor viktig det er å fortsette å kjempe mot dem som misbruker sin makt, ved å krenke Grunnloven og menneskerettene.

   En varm hilsen fra Warszawa:)

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   En varm hilsen til deg og dine også Marius, men som du vet er det lenge siden jeg er sluttet å feire 17 mai, fordi det ganske enkelt IKKE ER NOE Å FEIRE!

   Marius Reikerås:
   Alf Reuss Kollsete Da er vi to, min gode venn))

   Vidar Fagerholt:
   Nasjonaldagen er noe å feire. Man må bare vite hvorfor !

   Marius Reikerås:
   Vidar Fagerholt ja vi må feire alle de som kjemper for å beskytte Grunnloven

   Vidar Fagerholt:
   Da feirer vi oss selv !

   Owe Hernes:
   Hvorfor blir ikke systemet utfordret mot feks grunnloven slik vi ser i USA?

   Olaug Sævareid:
   Virkelig Trist at Så Mange Har Sovet i Timen og Tillatt Overgrep så Lenge. Ser så Absolutt Ingen Grunn til å Feire Våre Barns HurraRop. Hold Kjeft og Spis IS Statusen så Mange av Oss Tvinges Inn i, Kjenner Man Heller med Litt Ekstra Sorg, på Denne Dagen, eller?

   May Brith Harestad Hollos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217152930206815&set=p.10217152930206815&type=3&theater
    
   Rune L. Hansen:
   Ja, både grunnloven og menneskeretts-konvensjonene symboliserer og er en samfunnspakt mellom de som styrer, og de som blir styrt. Fordi menneskeheten forlengst har forstått at all makt må reguleres og kontrolleres, men ikke av mennesker eller regler og avgjørelser som ikke er i samsvar med samfunnspakten. Blir noen styrt av slike grupperinger eller mennesker så blir det forurettelser og usiviliserte forhold med diktatorer, politiske mafia-nepotismer, vilkårlighet, justismord, forfalskninger, forhastede slutninger og som i "ville vesten"!

   Odd S Flock:
   Dette er en dag å minnes ordtaket:
   "Den som sover i et demokrati, risikerer å våkne i et diktatur".

   Morten Løke:
   Har du noengang hørt Norges egentlige Nasjonalsang? Ja, vi elsker dette landet er ikke annerkjent av kulturdepartementet som Norges offisielle Nasjonalsang fordi den kun representerer det landet vi elsker som stiger frem (prosessen). Mellom bakkar og Berg representerer målet som er Illumi-Nasjonen ! ! ! ! !

   https://youtu.be/r0bsn2NJI78
   Mellom bakkar og berg
   youtube.com

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156079457281875

   "Lagmannsretten legger til grunn at flere av foreldrenes nære familiemedlemmer må betraktes som ressurspersoner når det gjelder omsorg for barn og/eller at de selv utøver omsorgen overfor egne barn på en upåklagelig måte. Dette er forhold som etter lagmannsrettens syn ikke kan tillegges avgjørende vekt."

   *

   Kim Edwin Jektvik:
   Rett og slett skremmende arroganse.

   Rolf Schou:
   Der sa du det, Kim Edwin Jektvik, og i tillegg, så er det tirader med falskspill former, denne staten notorisk hengir seg til, for å undertrykke, sitt eget folk

   Elise Lang:
   Makan til tull! Bare utsettelse med babel iht., hva de venter fra EMD!

   Eve Anoba:
   Evil heartless people.

   Morten Eide:
   Business as usual... :(

   Vidar Fagerholt:
   Jeg lurer på hva som foregår oppe i hodene der..... Sunn fornuft er det i hvert fall ikke !

   Reidun Breivik:
   Hva er det lagmannsretten tillegger Vekt da??? sin egen Egoisme??

   Juro Kuvicek:
   Lommeboka. Økonomisk motivert barnehandel. Også kalt "barnets beste"... Gratulerer med dagen, store menneskerettighetsbruddland! :(

   Reidun Breivik:
   I tingretten ble det sagt om meg at jeg hadde vært innlagt på avrusingsklinikk da jeg var 6 år!! og dette var 15 år før nevnte klinikk ble oppført ! Det jeg hadde sagt at jeg var på feriekoloni da jeg var 6 år !! Da jeg sa dette i retten , ble det avspist med ordene: Det er urelevant! jeg svarte ja det er en god del av dem i "raportene"! Ble forbanna, har vært avholds mesteparten av livet røkt tobakk har heller ikke fristet meg !!

   
---
---

   Steven Bennett, 17.05. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1986368968129711&set=a.546765985423357&type=3&theater
 
   Today in Norway many children will be expected to celebrate Norway’s Constitution Day, the official national holiday, without their parents.

   Some of the children celebrating today would have been needlessly removed from their families within the last few weeks and will now be expected to march happily through the local community, with a school band leading the way. The majority of children will be waving a small Norwegian flag with enthusiastic onlookers lining the way.

   The following tribute (translated) was written by an anonymous Norwegian poet for today’s Norwegian Constitution Day and is taken from my recently released book called “Stolen Childhood”:

   My beautiful Norway

   Beautiful Norway, every year you let us celebrate you in the glorious spring. You clothe yourself in your finest garment: the buds are in bloom and the warming sun gives us hope of summer and school holidays. All your introverted residents pop out of their homes and greet even those who are unfamiliar with warm hugs and happy celebrations.

   They dress their children in the most imposing splendour, give them money for ice cream and film them waving flags as the parade goes by – the children’s parade – the epitome of your excellence.

   The children are free with their rights to hope and joy, sheltered from the injustice and deprivation that exists beyond your borders. The parade is your symbol of pride; it’s what you want everyone to see and admire.

   The colours you have chosen for your flag are red, blue and white. Red for the sun’s heat and hearts filled with love. Blue is for the sea, the broad horizon and our dreams. White is for snow and glaciers, our famous national landscapes.

   Snow and ice: the truth about Norway. The truth about the real Norwegian atmosphere under the cover of a short, beautiful spring.

   On this day, the light shines out. The focus is on streets filled with life. No one notices the silent ones; those who do not rejoice; those who remain inside with their curtains closed.

   They have nothing to cheer for today. They have lost all the beauty in their lives. They see this day as a mockery, as the proverbial salt in the wound. For this is not a day that fits with the truth. They have lost all faith in freedom. Their hope and joy are held in captivity.

   Their children are not marching in the parade. They are not where they can see them. Their children are no longer theirs. The children have been removed; trapped and isolated from rest of the family.

   In a cupboard somewhere hangs a costume that has never been used or was used a long time ago. The door to the cupboard is closed. The beautiful folk costume reminds the parents of pain. Today the blue in your flag stands for tears in helpless eyes. Maybe they asked for help and you responded by taking away their happiness, their children.

   Outside stands the flagpole, which was once used a very long time ago when a child woke up in this house to celebrate its freedom and buy ice cream. There was also a feast here on this day. Maybe they did not have all the things everyone else had, but they had each other. There was a family gathering with a barbecue, and they enjoyed themselves on this Children’s Day.

   These are the children they love so dearly, who they never get to live with. Hearts are bursting. Blood flows from the deepest of wounds that will never stop bleeding. They have been cut up into infinite pieces and live stigmatised, and you have twisted and distorted every piece. They still hold the battered pieces together and stand up to fight, because they love. Today the red in your flag symbolises this blood.

   17-mai-2019.jpg

   *

   Richard Evensen:
   All the teachers in the norwegian schools are helping Barnevernet with child trafficing. Children getting into schools,changing schools,getting into a new class. This is how the gets more money. Some teachers and other in the administration know this is happening. No Communications ...

   Yra Våge:
   as long as children are needlessly removed from their parents I cannot celebrate that day

   Liv Marit Bakke:
   You choose what you see, but I can assure you, there are a lot of this kids who dont want to go to the celebration but are forced too.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156080427696875

   Jeg har brukt deler av dagen i dag, til å granske de bakenforliggende forholdene i Ensby og Lobben-sakene. Og det har vært særdeles spennende, og skremmende.

   Aner vi konturene av en gigantisk forvaltnings- og rettsskandale?

   Selv er jeg ikke i tvil om akkurat det.

   Fortsettelse følger.

   *

   Arild Randulf Jakobsen:
   Når du graver i dette materiet Marius, så tenker jeg nok du finner mye ondskap. Ser frem til å høre din analyse ! :) 

   Marius Reikerås:
   Arild Randulf Jakobsen ondskap er rette ordet

   Trude Lobben:
   Det er folk som er fylt med fiendtlighet.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Trude - rette ord. Jeg har tenkt over dette mye i forbindelse med saken din. Er det ikke slik at de oppdrar hverandre i systemet? At de i flokk blir dumme?

   Vidar Fagerholt:
   Et annet ord Marius er MENNESKRETTSLIGE OVERGREP

   Marius Reikerås:
   Vidar Fagerholt enig, min venn)

   Mads Andre:
   Marius Reikerås Liten tvil om at alle de sakene er en gigantiske skandaler i seg selv. Vi har Lobben som verden fikk se. Fikk øyne opp for ikke minst med hvordan Norge oppførte/oppfører seg.

   Ensby saken er også en skandale i seg selv! Reflekterer hvordan rettsikkerheten er blottet og korrupsjonen i systemet er som å tyde en åpen bok. Ingen interesser for å ivareta menneskerettighetene til sine egne borgere. Begår også grove lovbrudd i strid med norsk lov og internasjonale menneskerettighetene.

   På en måte hvor de bare "tar for seg" som de kan styre å gjøre hva de vill. Men det kommer til å slå hardt tilbake på de, mye som ligger å ulmer som omtrent ikke har truffet overflaten.

   Norge er sin egen største fiende og det vill også bli dems fall. Men også "vår" seier til slutt. For de er det bare spørsmål om tid før den fasaden sprekker helt. Å da har de ingenting å støtte opp med, og vi som borgere har alt for å ta de på hver eneste ting. Her vill sannheten seire og være knusende!

   Marius Reikerås:
   Mads Andre så enig med deg!

   Margareth Humlen-Grinstead:
   Mads Andre jeg bet meg merke i en setning her: ... å ivareta menneskerettighetene til sine egne..." Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Vår familie har en stygg historie der. Den dag noen er virkelig interessert i å høre, skal jeg fortelle. Før det, er jeg bare sjokkert og handlingslammet :(

   Mads Andre:
   Margareth Humlen-Grinstead Jeg har sett og opplevd systemet`s ondskap år år tilbake. Mange måter, det har ingen grense for de har ingen respekt for menneskers rettigheter. De gjør hva de vill for man blir ikke sett på som et menneske.

   Derfor den sjokkerende brutaliteten folk ofte opplever. Totalt mangel på empati og mennesker fremstår kalde, kyniske. Hva de kan gjøre med barn og voksne for sin sak er ting vi sett eller hørt som ikke eier noen grense. Mildt sagt mange mennesker som ikke skulle jobbet med mennesker i det hele tatt! Men de er så nervøse for de har gjort ting de ikke kan rydde opp etter seg.

   De vet at det ligger der og de prøver å gjemme det. Men, de greier det ikke som før..for er så mange saker. Tiden går tørr flere å komme ut å si sin erfaring..Til alle dere: IKKE la dere skremme. Kom ut å fortell og del din eller deres historie. Folkets styrke ligger i makten vi har som folk. Men også at vi har fakta og sannheten mens de har løgner de løper rundt å prøver å dekke over for.

   Desto flere vi er desto sterkere blir vi. Desto flere desto bedre! Folket får sin rett og systemet blir stilt ansvarlig. Regn med motstand og strider. Tøft og krever alt man har. Men se på våres barn, beste foreldre eller foreldre. Hvis ikke det er verdt å kjempe med alt man har så er ingenting det.. Barnas beste :)

   Margareth Humlen-Grinstead:
   Mads Andre Det som skremmer meg enda mer enn det du beskriver her, er alle disse (hva SKAL jeg kalle dem?) som tilsynelatende ikke FATTER hva de bedriver. De turer frem år etter år - og stadig nye ofre. De fremstår selv som "normale" med familie, egne barn og barnebarn. Helt ute av stand til å sette seg i andres situasjon. Og ja, jeg snakker om kvinner. Etter hva jeg har opplevd...

   Morten Løke:
   Loven er skrevet i våre hjerter <3 <3 <3

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Passer bra når Norge feirer en uthula grunnlov !

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Vet det er skrevet om før - men, når inntrer reperasjonsplikten? Ved dom, eller ved kunnskap om feilen?

   Mona Utheim:
   Brudd på mennerskerettigheter i en velferdsstat er bare trist å se

   Per Kristian:
   begynner vel å se konturene av at hele rettssystemet er en gigantisk bløff fra A til Å. For ikke å si hele samfunnet. Keiserens nye klær.

   Britt-Helen Aalberg:
   Ondskap. Overgrep på overgrep på overgrep. Nu har jeg kjempet i fem år. Fem ganger i fylkesnemd, tingrett. Hatt samvær med fangevoktere uten grunn. Bare for at saken ikke skal komme ut. Sa min mening på et samvær i august da begeret var noe fullt. Da fikk vi avstraffelse og har gått siden august med to fangevoktere. I januar krevde jeg saken tatt opp igjen. Skulle i fylkesnemda nu den 28 og 29. Plutselig får jeg brev at de skal ta tvungen avgjørelse alene den 23 så jeg ikke får komme i nemda. Så har de skrevet en helt hinsides rapport om min datters uttalelser som aldri i verden er hennes ord. Nu skal de ta henne og halvere samvær :( :( :( :(

   Reidun Breivik:
   Det er bare en ting å si: SKJOKKERENDE JÆVLIG !!!

   Anne Marit Myhre:
   Tusen takk Marius Reikerås Gratulerer til deg også :) <3

   Greta Solheim:
   Er en psykologisk sakkyndig eller vurdering av samspillet mellom foreldre og barn i barnevernssaker til barns beste? Ja mener psykologer fordi det kan forhindre at barn senere i livet utvikler psykiske problemer, og derfor anbefaler omsorgsovertakelse dersom samspillet mellom foreldre og barn i oppveksten, er negativt etter en psykologs eller barnevernets vurdering. I vurderingen dvs konklusjonen ofres neppe en tanke om hvilke psykiske problemer det kan få for barnet senere i livet, at det ble frarøvet sin biologiske familie.

   Dette skulle altså tilsi at tidligere, før slikt samspill ble vurdert, ja da var psykiske problemer blant befolkningen adskillig større. Tenker det er motsatt, uten å ha konkrete tall å vise til.

   Slik spådom kan uansett ikke brukes som bevis for omsorgsovertakelse i en rettssak.

   Derfor mener jeg at sakkyndig psykolog bør fjernes fra familielivet, da det jo ikke finnes en objektivt ”oppskrift” på omsorgsevne. En sakkyndigs oppgave er å vurdere faktiske forhold objektivt, f ex pasientskader og skader på et bygg, og hvordan skadene har oppstått.

   En psykologisk vurdering av omsorgsevne er og blir subjektiv og utgjør dermed en krenkelse i seg selv, og en ytterligere krenkelse ved å avsi dom basert på en sakkyndig psykologs subjektive uttalelser.. En rettslig avgjørelse skal baseres på beviselige faktiske forhold, i motsett fall sorterer det under en spådom uten hold i faktiske realiteter.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. mai 2019: 

   Ned til omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr fra omkring klokken 04.30. Yr og omkring 13 pluss-grader videre utover formiddagen. Efter hvert uten nedbør og omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Spredt lett skyet og i underkant av 15 pluss-grader klokken 18. Med 13 pluss-grader klokken 20.30. Nokså mørkt, månen nokså full nokså lavt sørlig og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156082476791875

   Ruth Ensby, 18.05. 2019:

   Høyt nivå

   Psykologspesialist Bente Nilsen i retten:
   Foreldrene trenger ikke barnet sitt, de har hverandre og katten.

   *

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Så familiebetegnelse inkluderer mao. ikke hele familien ifølge "psykologspesialist" Nilsen.. Det vil jo si at "psykologspesialist" Nilsen er jo en case for psykolog (da hun åpenbart har problemer med oppfattelsen over hva den definerte familien i det tilfellet faktisk er)...

    #NårSpesialistPsykologenTrengerPsykologSjæl 🙈

   Siv-Hege Johannessen:
   :) :) :) :) Faen mæ tragikomisk disse skolerte stakkeran....man kan desverre ikke anna en å syns synd på sånne mennesker.

   Cathrine Pedersen:
   Er det mulig? For et lavmål. Og fullstendig tappa for empati.

   Britt-Helen Aalberg:
   Trenger hjelp disse psykopatene!!!

   Tor Døskeland:
   Denne psykologen har nok tatt brev kurs i sin utdanning,men det merklige er jo hvorfor Dommere ikke reagerer på slike uttaleser fra fagfolk.Hadde vi vanlige folk sagt noe sånt,så hadde vi blitt spurt hvilken narkotiske midler vi går på,og om vi var helt bevart i skallen.Det er skremmende att ei Psykolog kan si noe sånt og fortsette sitt virke som Psykolog.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Er dette sant?

   Trine Nordihus:
   :(

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Fy F...!

   Solveig Marie Braseth:
   Hun trenger eksperthjelp!!!

   Eva Johanne Sørby:
   En sånn uttalelse er jo helt utrolig !!

   
---

   https://www.facebook.com/ruth.ensby.3/posts/1053823004817515

   Turid Sæverud:
   Tragikomisk uttalelse! :/

   Ruth Ensby:
   Turid Sæverud
   Hun mente at det var greit og fikk medhold :( 

   Anne-Sølvi Holstad:
   Ruth Ensby Det er så gape sagt , å slikt godkjenner retten :(

   Ruth Ensby:
   Anne-Sølvi Holstad
   Hun er jo «spesialist» må vite

   Anne-Sølvi Holstad:
   Ruth Ensby Det vert kalla så mangt , alt vert godtatt berre ein er på rett side

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156082199521875

   Viser til fulle at rettsvesenet ikke er uavhengig.

   Det slo meg da Lobben- saken var til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, at enkelte norske dommere gikk bort til Regjeringsadvokaten og "gratulerte dem med jobben ".

   Rune Fardal, 17 May 2014:

   Lundkommisjonens rapport 1995 viste at :

   1945. "Rapporten viste at norsk overvåkningstjeneste i samarbeid med både rettsvesenet og politiske myndigheter hadde bedrivi utstrakt ulovlig registrering og overvåkning av norske borgere med metoder vi kjenner fra DDRs Stasi. Nabo overvåka nabo, skoleelever medelever, lærere elever, elever lærere og kolleger og arbeidskamerater overalt alltid. I tillegg til POT.

   *

   Olaug Sævareid:
   Enkeltindiver Har jo Måttet Tåle å Være "Noe Man ikke Forholder Seg Til", Hva Slags Respekt For Enkeltindividet Forteller Denne Setningen, Egentlig? Hvem Har Egentlig Kunnet Tro at Staten Egentlig Noensinne Har Vært På Folkets Side? Ubegripelig og Urimelig at Løgnene Har Gått for "God Fisk" så lenge. Systemofrene, Enten Det Snakkes om Nav, Barnevern, Psykiatri, Namsmann, Visa Versa, Antallene Er Helt Helt Ubegripelige, Gjennom Flere Generasjoner Har Man Altså Påtvunget Folket Lover og Regler og Regelrett Falsk Trygghet, Hallo??? Våknes det ikke Nå, Begriper Jeg Mindre og Mindre Dag for Dag, Sukk Hjerte, Brist ikke, Her Krysser Vi Fingre og Tær og Takker for Sånne som Deg, Marius Reikerås!!!

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. mai 2019: 

   Ned til omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og opp til omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 12. Med 20 pluss-grader og mere utover eftermiddagen frem mot klokken 15. Og enda varmere utenfor skyggen, selvfølgelig. Livlig og mangfoldig fugle-sang hver dag. 18 pluss-grader her ute klokken 18. Med 15 pluss-grader klokken 20.30.
   Omkring 21-tiden kom to politi-biler med ialt tre uniformerte politi hithen. Hundene varslet da de kom. De spurte om jeg ante hvorfor de kom og jeg sa nei for det gjorde jeg jo ikke. At jeg har mine bange anelser eller frykt for noe bakenforliggende er noe annet. Og hvem vet sikkert nok hvorfor de egentlig kom? På oppdrag fra hvem, eller for å rekognisere, for ekempel? Ved hjelp av nyttige idioter eller av andre grunner, for eksempel? For å fremme ondsinnede og nyttige påstander, for eksempel? De sa at noen som gikk forbi ved postkassen her, som er ca. to hundre meter unna, var blitt skremt av de tre hundene her som bjeffet, slik de nyttig nok bruker for å varsle om noe uvandt eller mistenkelig i nærheten. Og at det var utslipps-tid for sauer i nærheten og at de var blitt bekymret og skremt. Jeg var ute og Rosa var løs da det skjedde og jeg så Rosa gikk et lite stykke for å varsle om at noen var på veien ved postkassen. Jeg sa til henne at hun ikke trengte det, at det var bare noen forbipasserende. Rosa var løs og helt her hjemlig, som også da politiet kom i kveld. Hvis jeg forstod politiet rett nu så ville de at jeg skal holde alle hundene i bånd. Og at påstanden fra noen var at alle hundene var løse og hadde virket skremmende. Det er altså blandt annet påstand mot påstand. Politiet advarte mot at slike påstander kunne resultere i at jeg ble ilagt bot, uansett om de var sanne eller ikke. Jeg lovte at jeg nu skal holde alle hundene i bånd - underforstått, så godt det lar seg gjøre. (For at det ikke skal være dyre-mishandling og for at en hund skal være vennlig, glad og lydig, så må enhver hund ha en viss naturlig begrenset frihet. Overdrivelser i motsatt retning eller ikke respekt for dette kan lett resultere blandt annet i det motsatte.) Men nytter det i det heletatt i dagens Norge å beskytte seg mot uanstendige eller ondsinnede påstander? Menneskeretts-konvensjonene har total-forbud mot blandt annet vilkårlighet, men menneskeretts-konvensjonene respekteres jo i det heletatt ikke av den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Det er i steden bare en slags vilkårlig påstands-krig som foregår. Dette spesifikke som skjedde nu er forhåpentligvis en tilfeldighet, men også kanskje ikke. Særlig nu i innspurten til dommen fra Storkammeret i den europeiske menneskeretts-domstolen er det ekstra mange som viltert og på mange forskjellige måter blir angrepet av den politiske offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere, inklusivt nyttige idioter.
   Dunkelt, skyet og omkring 14 pluss-grader her ute klokken 23. Fermenteringer til kombucha innendørs går nu meget fortere og bedre her i disse dager. Temperaturen i f1-prosessen bør være mellom 18 og 27 pluss-grader Celsius. Nokså mørkt og 13 pluss-grader her ute nu mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156083800276875

   Juks satt i system!

   Trodde du at Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet for å forhindre justismord?

   Vel, kanskje du tror om igjen etter å ha lest hva BSK skriver i et brev av 14.2.17, som er unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet."

   For Barnesakkyndig kommisjon

   Katrin Koch
   leder.

   *

   Inga Rakita:
   Betyr det at ingen vurderer fakta grunnlag? Ikke fylkesnemnda, Ikke tingrett og ikke høyesterett? Alle passer på bare UTFORMING av dokument?!

   Marius Reikerås:
   Det er rett

   Inga Rakita:
   Politiet av og til sjekker fakta og bevis i noen lovbruddsaker, men vanligvis finner ingenting straffbart mot de offentlige. Selv om barnet kommer til politi med sår og blåmerker o.l. påført av en lærer eller annen offentlig ansatt.

   Alexander Brennersted:
   Inga Rakita domstolen mener selv at deres jobb kun er å bedømme basert på den informasjon de blir servert. Da sier det seg selv at alt kommer galt ut når foreldre ikke får betalt kostnader ved et forsvar. Systemet baserer seg på at bv forvalter en sannhet, og at det kun er bv's tolkning av denne "sannheten's" konsekvens som skal vurderes. Hadde systemet tatt som utgangspunkt at bv er besatt av mennesker som ikke er perfekte og allmektige men som kan gjøre, og gjør feil så ville vi fått fri rettshjelp til å skaffe motbevis. Alt annet er et brudd på våre menneskerettigheter. All bv virksomhet er et brudd på menneskerettigheter.

   Terese Gautestad:
   Helt forkastelig, har stussa på hvordan vår rapport kunne passere med haugevis av faktafeil...

   Bjarte Birgerson Klausen:
   De burde kalt seg for RUK. Som står for "Rapportutførelses Kontrolører" siden det ikke har noe å gjøre med om det handler om barn eller annet

   Rasha Masri:
   fagspesialister I juks

   Lena Haukland:
   Hvis en leser flere rapport i BV saker, så finner en mye faktafeil.Man ser se en rød tråd i utformingen og ordlyden i sakene.Jeg undres over alle disse foreldrene som mangler Mentaliseringsevner..Hvis dette er et stort problem i den Norske befolkningen.Hvorfor er det ikke et tema hos Leger..Helsestasjoner.Hvorfor er det ikke pensum i skoler.Hvordan er det å være foreldre.Hva kreves av foreldre når en får barn..

   Solveig Marie Braseth:
   Mange unødvendige statlige arbeidsplasser!

   Arild Tjelle:
   Det de KAN vurdere er om vitenskaplige prinsipper er fulgt og hvorvidt rapporten er valid og reliabel
   Problemet er at dette gjør de ikke.

   Rune L. Hansen:
   Det jukses overalt i den offentlige forvaltningen i dagens Norge, både menneskerettighetene og straffeloven neglisjeres systematisk, selektivt og totalt. Det tillages, brukes og manipuleres heller med ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser og regler. Forfalskninger og unnlatelser i fullstendig systematisk vilkårlighet - for at reelle krenkelser i og av ansatte i den offentlige forvaltningen mot enkelt-mennesker og sivilbefolkningen premieres og beskyttes og ikke straffeforfølges og repareres. Med slike selektive og vilkårlige handlinger og unnlatelser kan selvfølgelig hva som helst av offentlig kriminalitet gjennomføres og premieres! Konsekvensene blir på det sterkeste "knusende kritikk", som hverken knuser eller reparerer noe som helst av krenkelser, men tvert om premierer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.05. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156084027816875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Når du ser hvor mye offentlig juks og fanteri som Regjeringsadvokaten representerer, så skjønner du at han ber Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å ligge unna.

   Det vil være en katastrofe for Norge, om bare en brøkdel av jukset hadde blitt gjort kjent.

   lobben-saken.jpg

   *

   Atle Bråten:
   Snakk om arroganse? Norge tror de er best i alt. Vel uvitende om det motsatte.

   Anne Shrestha:
   Tåler ikke å bli sett i korta... som vanlig

   Bente Olavsdatter:
   Tydeligvis noe å skjule.

   Brynhild Karlsen:
   Jeg tenker Strasbourg hever seg over dette!

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156084398516875

   Selvsagt forsøker Regjeringsadvokaten, å be det internasjonale storsamfunnet om å ligge unna.

   De overgrep som bedrives her på berget, tåler så definitivt ikke å komme opp i lyset.

   Men det vil de, og jeg føler det vil bidra til å tvinge frem store omveltninger.

   Men, nå må alle rettferdighetssøkende mennesker stå sammen, og si klart fra til staten at dette aksepteres ikke!

   *

   Unni Merle:
   !

   Arild Haugan:
   Det er riktig at en skal si ifra , men poenget er vel mye større enn å få noen innrømmelser og justeringer !
   De kommer når Etaten står tilstrekkelig med ryggen mot veggen , men hensikten er å gi så lite innrømmelser som mulig for så å fortsette som før !
   Dette Onde Pengemonsteret har bare en utgang !
   Det holder ikke å pirke i en kreftsvulst , den må og skal fjernes ! Å tro at store deler av denne svulsten skal leve videre , er overtro ! Det er den værste og styggeste Norske Kreftsvulsten jeg har sett , og dreper og ødelegger mange menneskeliv hvert år ! BV har bare en ting i vente Dødsdommen ! :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.03. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155980592951875

   Høyesteretts ord, den 19 november 2013:

   "Det er på det rene at en medlemsstat etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig, jf. Rt. 2010 side 396 avsnitt 25 med ytterligere henvisninger."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.05. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156084604201875

   Er veldig inspirert av all jukset som har kommet frem i Ensby-saken mens jeg har vært i Warszawa, særlig i kjølvannet av Sivilombudsmannens rapport, som slakter både Ringerike kommune og Fylkesmannen.

   Så på vei hjem til Norge drar jeg en kort tur innom Roma, hvor jeg skal treffe en jurist med kontakter inn i det italienske parlamentet.

   Hensikten er å gi dem informasjon om at da Italia intervenerte til støtte for Norge i Lobben-saken, så har de åpenbart ikke fått korrekt informasjon.

   #juks satt i system.

   *

   Mona Rodian:
   ;)

   Elin Ingebrigtsen:
   Bra jobbet !

   Lise Liane:
   Bravo!

   Brit Jensen:
   Good !

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.05. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156084550526875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Juks satt i system.

   Drammen tingrett, ved dommer Anbjørg Angell, sier her at uansett hvor god mor Trude Lobben er i 2012, så er det uansett ikke aktuelt med tilbakeføring.

   Resultatet var altså forhåndsbestemt og rettsaken fullstendig unødvendig.

   Og Borgarting lagmannsrett følger opp jukset med å si:

   "Lagmannsretten er av den oppfatning at tingrettens begrunnelse for ikke å ta Graff Lobben krav om tilbakeføring til følge, er god og overbevisedende."

   Dette er svindel satt i system, og det viser, som det internasjonale samfunnet har oppdaget, at systemet har råtnet opp på innsiden.

   *

   Hannah Mindeberg:
   Hva er navnet på denne dommeren?

   Trude Lobben:
   Angell var jo ikke go å ha med å gjørra, kjerringer å makt går ikke bra sammen :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.03. 2019:
   
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155963094546875

   I lang tid har jeg ventet på at EMD skal adressere til Norge, hvorvidt det finnes et effektivt rettsvern når noen hevder seg utsatt for menneskerettskrenkelser av det offentlige.

   Og endelig har det skjedd. Og det i forbindelse med at nok en barnevernssak har sluppet gjennom nåløyet til EMD:

   Den verdenskjente saken mellom Bodnariu- familien og Norge.

   Og i den forbindelse stiller EMD følgende spørsmål nr.1:

   "1. Have the applicants exhausted all domestic remedies in respect of their grievances under Article 8 of the Convention, as required by Article 35 § 1?

   In particular: could the applicants turn to the ordinary courts seeking compensation for the alleged violation? Could they file for a declaratory judgment? ( (See, mutatis mutandis, for example, I.F. v. Norway and I.F.F. v. Norway (dec.), nos. 62363/16 and 62803/16, 5 June 2018.)

   EMD viser altså til en avgjørelse fra 5.juni i fjor, og hvor det heter som følger i premiss 20:

   "The Court reiterates that it is a fundamental feature of the machinery of protection established by the Convention that it is subsidiary to the national systems safeguarding human rights.

   This Court is concerned with the supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the Convention.

   It should not take on the role of Contracting States, whose responsibility it is to ensure that the fundamental rights and freedoms enshrined therein are respected and protected on a domestic level. The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has close affinity – that there is an effective remedy available in respect of the alleged violation.

   The rule is therefore an indispensable part of the functioning of this system of protection (see, for example, Vukovi and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 69, 25 March 2014, and Chiragov and Others v. Armenia [GC], no. 13216/05, § 115, ECHR 2015).

   To be effective, a remedy must be capable of remedying directly the impugned state of affairs and must offer reasonable prospects of success. However, the existence of mere doubts as to the prospects of success of a particular remedy which is not obviously futile is not a valid reason for failing to exhaust that avenue of redress (see, for instance, Vukovi and Others, cited above, § 74).”

   Man skal merke seg følgende:

   For det første, at EMD ,i en dom der Norge er part, uttaler bekymring for hvordan menneskerettsforpliktelsene håndteres i de nasjonale domstoler.

   Videre sier EMD det selvsagte: At det ligger til de nasjonale domstoler å sikre menneskerettene på et nasjonalt nivå.

   I saken mellom mellom LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. Sverige fra 20 desember 2016( brudd på EMK artikkel 13),sier EMD følgende:

   “Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they are secured in the domestic legal order.”

   Altså er EMK artikkel 13 en GARANTI for at menneskerettene skal være tilgjengelig på nasjonalt nivå, og at innholdet i konvensjonene skal kunne håndheves effektivt.

   Men, der ordene ser fine ut på papiret, er virkeligheten ofte en helt annen.

   *

   Morten Skudalsnes:
   familie kanalen

   Alf Reuss Kollsete:
   Jeg lurer på HVOR LENGE Erna tør å LA DET SKURE OG GÅ, FØR DET FÅR ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR HENNES TLLIT OG ETTERMÆLE!?

   

---
---

   Oddvar Espegard, 08.04. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2338240732863509/

   av Marius Reikerås.

   Det var altså en offentlig delegasjon på rundt 100 personer, som tok turen for å overvære saken mellom Trude Lobben og Norge, da den var til behandling i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i oktober i fjor.

   Dette var hovedsakelig personer med tilknytning til domstolene, nemndene og departementene.

   Altså det man i utgangspunktet skulle tro var objektive personer.

   Men ikkje bare tok de plass bak Regjeringsadvokatens mange advokater.

   Da seansen var ferdig, var det flere dommere mfl som gikk bort til Regjeingsadvokaten og gratulerte han med vel gjennomført jobb. Ingen av dem kom bort til Trude Lobben.

   Hva sier det?

   Har vi en objektiv dommerstand, eller er dette bare nok et eksempel på en offentlighetskultur der kameraderiet står sterkt?

   *

   Ellen Due Brynjulfsen:
   Nei, vi har ingen objektiv dommerstand i Norge. Dessverre.

   Øyvind Furnes:
   Hva e de redd for vil jeg si!!!

   Per Steinar Sørå:
   Øyvind Furnes disse er livredde for å miste makt!!

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Ikke bare er de kolleger, men de er også venner privat, så hvordan kan de være objektiv. Når de prater med hverandre så er "vi og de andre", så de tror de er så mye mer verdt enn oss andre.

   Kitty Oline Mogstad:
   Nidtrist at en norsk mor må kjempe mot en hær for sitt eget barn.

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   En selvgod hær som bare er ute etter å vinne en sak og ikke noe annet, uten hensyn til at dette gjelder mennesker. for dem er dette bare en sak av mange som de kun ønsker å vinne for sin egen karrieres skyld. Jo flere vinnere de har på CVen jo flottere karriere for dem selv.

   JarLe OLav Østhus:
   ¡ @_§ - No rge # .

   Thordis Strand:
   Syns bv henger seg opp i for mye dill og dall for tiden barn overlevde før også uten Pedagoger og tullete psykologer

   Mary Ann Fedje:
   Helt klart det siste. Korrupte svin som viser at de ikke duger

   Robert Aasen:
   De som stemmer på disse politikerne er de skyldige.

   Elisabeth Tømmerås:
   Staten Norge. Folket må få ha barna sine i fred!! Barnevernet må legges ned !!

   Rune L. Hansen:
   Myndighets-misbrukere er ikke staten Norge, men er kriminelle.

   Mary Ann Fedje:
   Rune L. Hansen nettopp

   Lars-Arne Høgetveit:
   Slike takksigelser er nok kun å slikke oppover i systemet - det huskes og alle rundt ser hva som gjøres. Men hvor utrolig dumt og avslørende det ser ut - som en småguttekamp...og der prestasjonen jo sto til stryk.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. mai 2019: 

   Månen lavt sørlig og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Gradvis tilskyende til overskyet og opp til omkring 18 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert spredt lett skyet utover eftermiddagen, med 17 pluss-grader klokken 20.30. Nokså mørkt, stille og i underkant av 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 

   Rune L. Hansen, 20.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216181187937165

   Hvis vi har en politisk og offentlig forvaltning som respekterer og sikrer menneskerettighetene, hvorfor har vi da i steden en politisk og offentlig forvaltning som neglisjerer og forfalsker menneskerettighetene?

   Er ikke det både kriminelt og dobbel-moral og helt unødvendig?

   *

  
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. mai 2019: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. mai 2019:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq