----- Denne side: db202008.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. august 2020:

   Fra 13 til ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis og tildels skyet, noe mild vind og opp til 22 pluss-grader frem mot klokken 12. Overskyet med lett yr fra omkring 15-tiden. Med 18 pluss-grader klokken 17. Guffent grå-blålig og hvitlig overskyet med antydninger til yr og omkring 19 pluss-grader klokken 21. Årets her tidligste plommer og epler begynner å modne efter hvert nu i august. Hage-blåbær og annet også. Jeg har i blandt her ute plukket og spist litt blåbær, søtmispel, hage-bringebær, solbær, etc. i de siste uker. Små-fuglene tar det meste og nesten alt slikt her, under de enda pågående forhold, samtidig som de i det minste blandt annet gjødsler. Litt vedlikehold og arbeide i den stor hagen her nu, i forhold til helse og ressurser, finner jeg anledninger til, mest i forhold til medisinske remedier. Eiendommen her er omtrent 144 dekar (dvs. ca. 36 acre) og mangfoldig, så det er mye jeg under de rådende forhold ikke rekker eller kan prioritere i og for landskapet og naturen. Men jeg arbeider i det heletatt og alltid mest for nasjonale og globale bedre forhold, selvfølgelig. Å få stoppet menneskeretts-tyvene er det viktigste og nødvendigste av alt, for alle og enhver. Grålig og hvitlig overskyet, lett yr og 18 pluss-grader klokken 21.30. Nokså mørkt, 19 pluss-grader og fortsatt mild bris klokken 23. Mørkt, mild bris og 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. august 2020:

   
Noen timer mørkt og omtrent uten nedbør her ute i natt. Disig overskyet, fuktig, vått, antydninger til yr og 15 pluss-grader Celsius omkring 06-tiden. Med 16 pluss-grader klokken 08.45 og tildels lett yr derefter. Med 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Overskyet med omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 17. Og videre med ned mot 13 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt og plask-regn klokken 23.15 og videre regn og yr og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, xx 18.07. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219886565329284

   Menneskeretts-tyvene og deres medspillere 
   
   Offentlig ansatte som er menneskeretts-tyver og deres medspillere er livs-farlige og livs-ødeleggende for medmennesker og samfunnet.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse som ikke effektivt og real-kompetent repareres kan og vil medføre eller skjule også andre og flere menneskeretts-krenkelser.

   Det som kjennetegner en menneskeretts-tyv er at vedkommende, hvem enn det er, har krenket en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Vedkommende er dermed en kriminell og menneskeretts-forbryter. Og en offentlig menneskeretts-krenkelse foreldes ikke - men pågår stadig verre inntil den offentlig real-kompetent er rettet opp så godt som mulig.
Menneskeretts-krenkelser foreldes ikke - og menneskeretts-krenkelser stopper ikke av seg selv.

   Noen mennesker klarer eller ønsker ikke så lett å forstå at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse effektivt og real-kompetent må straffeforfølges personlig og repareres.
De klarer blandt annet ikke å forstå noe så selvfølgelig at man alltid skal forsøke å rette opp den urett som har skjedd. Og at det handler om mennesker som konkret er forurettet.

   Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. De er enhver det mest verdifulle og viktige og nødvendige ethvert samfunn og menneske har og alltid skal være garantert. Uten unntak.

   Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse - og da må krenkelsen være midlertidig og helt nødvendig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.


   Jeg og min familie har nu aktivt av den politiske nepotismen i Norge blitt forsøkt ødelagt i omtrent 30 års tid. Jeg tildels og på noen måter også lengre enn det. Som så mange andre, både drepte og enda i en viss grad levende. 

   Allerede i barndmmen forstod jeg av mange grunner at meget er meget galt i Norge. Også med det politiske skole-systemet. Blandt annet fordi det er familie-ødeleggende og samfunns-ødeleggende, inklusivt menneske-ødeggende. Og at det til tross for å være en nød-løsning presenterer seg selv som en grotesk makt-faktor i forhold til alle og enhver. Sterkt inneholdende og preget av hysterikere, egoister, pedofile og andre perverser og politiske ideologier uten noen som helst seriøs respekt for eller interesse for de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Jeg forstod for mitt vedkommende både intuitivt og skrittvis mere og mere bevisst at jeg blandt annet og kanskje særlig og av nødvendighet må bli en slags forfatter og redaktør og søkende, for å opplyse og informere. Skolene for barn og ungdom og deres rammer og forhold bevitnet jeg ødelegge og indoktrinere barn og mennesker systematisk. Og at slike skoler har lite og omtrent ingenting positivt å gi. Heldigvis klarte jeg skrittvis bedre og bedre å unngå skolene og deres groteske forhold. Også litt hjulpet av den læreren jeg likte best, fru Storve. Hun skrev i sine avsluttende dokumenter om meg, at: "Rune går sine egne veier." Og det hadde hun rett i. Også hadde hun rett i å lite estimere negativt at jeg mere og mere stort sett holdt meg fraværende fra skolen. Kanskje fordi hun visste at jeg særlig i steden for tilstedeværelse der med stor appetitt hjemme leste og studerte Shakespeare, Goethe og annen verdens-litteratur og kommunikasjon. Stadig mere og bedre i min ungdom.

   Med hjelp av min far og en kamerat startet jeg i all beskjedenhet en slags butikk i et lite kjeller-lokale i sentrum av min hjemby, Trondhjem i midt-regionen av Norge. Vi kalte den bare for Bok-salg, ment som en slags mellomting mellom antikvariat og bok-cafe. Det ble vellykket og vi flyttet over til et noe stort lokale litt i utkanten av by-sentrum, på Møllenberg. Hele veien klarte vi samtidig å produsere meget enkle og billige ikke-politiske pamfletter, tidsskrifter og plakater efter et spesielt konsept i meget begrenset opplag, med en enkel hånd-drevet stensil-maskin. Konseptet var i hovedsak at alle og enhver som ønsket det selv selvstendig kunne bidra og også selv komme og direkte innskrive eller innlemme materiale. Av noen ble det dessverre i en viss grad også misbrukt til dårlige formål. For eksempel ble noe jeg selv ikke hadde skrevet underskrevet av noen som utspekulert forfalskende utgav seg for å være meg.

   God økonomisk styring og orden ble efter hvert vanskelig for oss i og med vår butikk. Særlig blandt annet ble vi overrasket over for oss helt uforutsigbare store strøm-regninger. Dessuten ble forholdene i byen stadig mere forurensende og uholdbare. Stadig mere preget av å være et gass-kammer og en fabrikk-by og konsentrasjons-leir og menneske-fiendtlig. Fiendtlig både for mennesker, dyr, vekster, jorden og naturen.

   I året 1981 var jeg 26 år gammel og skrev og utgav det første nummer av det forseggjorte tidsskriftet Årstidene, for iboende og omkringliggende natur. (Under pseudonym som Reidar Kråke og Billy Swansea.) Pent og påkostet trykt med 60 sider A4-fomat, tildels i og med farver. Trykke-kostnadene har jeg enda aldri klart å betale. Den lands-dekkende og av alle i Norge kjente norske butikk-kjeden Narvesen hadde lovt å selge tidsskriftet for meg. Men Narvesen narret meg grundig. Da tidsskriftet var ferdig trykt sa de at de likevel ikke ville selge det før jeg eventuelt påkostet det en presentasjons-kampanje kostende omkring en million norske kroner! Hvilket jeg selvfølgelig hverken kunne eller ønsket.

   Ikke lenge efterpå startet og utgav jeg månedlig tidskriftet EBN, Esoterisk Bulletin i Norden, for iboende og omkringliggende natur, trykt billig og enkelt med stensil-maskin og efter hvert også med kopi-maskin. Samtidig som jeg, underveis med ektefelle og barn, stadig mere lærte meg data-teknologi og så muligheter i det og i det ankommende globale Internettet. Dessuten flyttet vi enda mere landlig og selvstendig.

   Da vårt første barn, født våren 1986, nærmet seg 6 år og vi kunngjorde hjemmeskole for alle våre barn og at annen skole hverken er bra nok eller aktuelt ble vi som familie umiddelbart og stadig mere kriminelt krenket og forfulgt og forsøkt ødelagt av offentlige myndighets-representanter og deres medspillere. Samtidig som vi flere ganger måtte flykte fra våre hjemsteder og hvor vi befant oss, for ikke enda mere å bli ødelagt. Da vi bodde og hadde eiendom i form av et småbruk i Skaun kommune i Sør-Trøndelag ble det først særlig meget grovt alvorlig og nødvendig. Den politiske offentlige nepotismen mobiliserte stort og meget aktivt for å få oss tilintetgjort. Og forfulgte oss stadig videre. Villige medspillere og nøkkel-personer hadde den rundt omkring i hele landet.

   Underveis har de også kidnappet oss, i 2008, og holder oss enda stadig kidnappet og fangeholdt under terror, tortur, utplyndringer og forskjellige slags videre meget alvorlige trusler.

   Tidsskriftene mine og forfatterskapet mitt og livene våre og fortiden og fremtiden vår og meget annet og mere har de samtidig automatisk ødelagt og drept.

   De vil ha monopol og diktatur og ulovlige lover og avgjørelser, derfor vil de totalt kneble, forfalske og drepe.

   Under offentlige regimer som muliggjør og aksepterer offentlige menneskeretts-krenkelser 
er det mange kriminelt smarte måter å kneble eller forfalske på, uten at det lett oppdages av andre at det knebles eller forfalskes.

   Den mest effektive måten å kneble på er å drepe, hvor lang tid det enn tar.

   Akkurat som det under slike forhold er mange måter å drepe eller diskriminere på,
uten at det lett oppdages av andre at det drepes eller diskrimineres.

   Det å drepe eller torturere uten at det lett oppdages av andre, er under slike forhold en kriminelt smart og ofte meget effektiv måte å kneble eller forfalske på.

   Jeg forsøker fortsatt å redde det som kan reddes av helsen efter nu så mange år under terror, tortur og utplyndring. Og jeg er egentlig drept (og kneblet) mange ganger og kontinuerlig hittil.

   Det å bortføre et barn fra sin far eller mor er i seg selv både langvarig tortur og et flerfoldig langvarig draps-forsøk - og er både internasjonalt og nasjonalt fullstendig både unødvendig og ulovlig og grovt umenneskelig og grovt kriminelt, hvis det ikke er uforfalsket nødverge, midlertidig og forholdsmessig for en kortest mulig tid og mildest mulig.

   Men de mest naive eller dumme mennesker vil i det lengste tro at bortførelse av barn er lovlig og nødvendig og midlertidig eller en flerfoldig og stor misforståelse, noe som uansett ikke kan eller skal ramme seg selv.
 
   Men for hver vellykket kidnapping får kidnapperne og deres medspillere blod på tann. Og det smitter og perverterer.

   Og hvis for eksempel, som det skjedde i Norge, at politiske venstre-grupperinger på noen måte klarer å karre til seg liksom lovlig og liksom demokratisk offentlig makt, ved å friste eller lyge om et eller annet eller diverse, for eksempel om hva som er barnets beste eller hva som er lov og rett, så smitter og perverterer også det. Særlig såkalte høyre-mennesker og andre vil forsøke å finne økonomisk og karriære-messig fortjeneste i det. Og såkalte sentrum-mennesker vil hoppe og vingle fritt mellom venstre og høyre. Og mange blandt folk flest vil dermed tro at det hele var og er lovlig og rett og siktig, hvor usant og menneske-fiendtlig det enn var og er. Og at det gir gode muligherer.

   Har de først kommet seg til offentlig makt så premierer og hjelper de hverandre og likesinnede og medspillere.

   Det liksom lovlig uten konsekvenser å skade eller ødelegge medmennesker, beskyttet av en politisk offentlig nepotisme, tiltrekker seg mange mennesker, selvfølgelig. Tiltrekker seg særlig de dummeste og dårligste og mest grådige og lett-lurte mennesker og sær-interesser, som vil være med. Samtidig vil de ha dobbel-moral, propaganda og løgner - og samarbeids-vilje - å pynte seg med, for å gjemme seg bak. Sannheten og helhets-perspektivet tåler de mildt sagt ikke.

   Løgnen og ondskapen, særlig i samarbeide og når slikt aksepteres, har mange kortsiktige fordeler - fordi de er hensynsløse og også benytter seg av dobbel-moral. Og kan være fristende eller i stort nok monn være aksepterte eller mektige og farlige. Mange vil dermed tro eller late som at forholdene er lovlige.

   
Hele Norge's land, offentlige forvaltning og samfunn må om-struktureres helt, effektivt, grundig og real-kompetent for å komme i ekte, uforfalsket og effektiv harmoni og respekt med alle menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene. Det samme eller lignende gjelder også for forskjellige andre land,

   
Offentlig ansatte som er menneskeretts-tyver og deres medspillere er livs-farlige og livs-ødeleggende for medmennesker og samfunnet.

   Hele Norge må om-struktureres helt for å komme i harmoni med alle menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene og medmenneskelighet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/3307591862597074/

   Undis Hansen:
   Takk for at du deler noe av din historie. Jeg kjenner igjen mobbingen.

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. august 2020:

   Yr, vått og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt, og omtrent 6 timer mørkt frem mot 05-tiden med lysning. Yr videre en stund, men halvt skyet og 14 pluss-grader frem mot klokken 10. Overskyet og yr en stund omkring klokken 10.30. Halvt skyet og 15 pluss-grader klokken 13. Spredt skyet og 12 pluss-grader klokken 20.30. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 22.45. Mørkt og 10 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157249686161875
   
   Regjeringsadvokatens hevntokt mot de som har vunnet i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, slår fullstendig sprekker.

   Regjeringsadvokaten har hatt et usedvanlig dårlig år.

   Først ble han avslørt for å forsøke og lyve til de 20 dommerene som satt og hørte på han prosedere da Lobben-saken var til behandling i storkammeret.

   Hans selvsikre befaling om at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen(EMD) måtte se vekk fra det som skjedde i Norge, fungerte heller ikke.

   Det hjalp ikke med en offentlig heiagjeng, alt betalt av folkets penger, flybåren ned til Strasbourg, ved sin side.

   Norge tapte storkammersaken så det sang, og siden har Norge tapt ytterligere fem ganger i EMD.

   Så fulgte NAV- skandalene, der også Regjeringsadvokaten er dypt involvert. Hans ønske om " room for manouvre" har påført mange mennesker dypt tragiske justismord.

   Men Regjeringsadvokaten tåler ikke å tape, så hva er vel da bedre enn å bruke sin makt i Norge til å trosse alle dommene som Norge har fått mot seg.

   Men, nå er nok også den tiden forhåpentligvis snart over.

   For 29 september- 1 oktober, skal Ministerkomiteen behandle Regjeringsadvokatens trenering av dommene Norge har fått mot seg.

   Og dommen derfra blir neppe nådig.

   Ingen liker en bortskjemt, styrtrik drittunge som tror at alt kan kjøpes for penger.

   Og det hjelper heller ikke at Regjeringsadvokaten er innblandet i det som fort kan bli en stor korrupsjonsskandale.

   For Regjeringsadvokaten lot seg nemlig påspandere tidenes smøretur av kameraten sin, Nicolai Tangen.

   Og i retur ga Regjeringsadvokaten en flott referanse, som bidro til å sikre jobben som vår nye oljefondsjef.

   Det blir en interessant høst!

   *

   Geir Ove Skårvik:
   Marius Reikerås. er det noe estimert tid på hvor lenge ministerkomiteen kommer til å bruke? skal i tingretten i høst en gang.
   hadde vært knall om dommen faller før vår tingrett.

   Egil Borse-Svensen:
   Men verre er det om du leser handlingsplanen med krav til BUFetat fra regjeringen i anledning midler for 2020 som vi la ut i foreningen, ikke et eneste ord om EMD, om tapene til Norge og behovet for å rette opp forholdet.

   Glenn Elvis Grande:
   Good!

   Kathrine Bjelland:
   sant
   «dommen fra ministerkomiteen blir ikke nådig» <3 <3

   Aurel Trusca:
   The Disgusting Parasites who been CONVICTED at Strasbourg are about to learn a lesson, and hopefully the Norwegian government will swallow their pride and apologize for the crimes and injustice they caused to the victims. The Pirates should not be forgiven

   Sigbjorn Aase:
   Marius Reikerås fortell at de som styrer Norge ler av EMD og håner de rett i ansiktet.

   Jon Ivar Gundersen:
   Jeg gleder meg!! Og mange Barnevernet ansatte vil også merke hva som kommer imot dem!! Nok er nok!! Ja og mange offentlige ansatte i mange kommuner vil få seg en overraskelse fremover og neste år. Som har vært med på å ødelegge familier :)

   Torbjørn Øvrelid:
   Enig.

   Solveig Marie Braseth:
   Gleder meg til «på høy tid» en rettferdig høst!

   Siw Mona Bråten:
   Altfor mye korrupsjon og kameradereri. De onde lovstridige handlinger og alt annet som bedrives vil slå hardt tilbake. Karma kommer til å bite de hardt i ræva. De får det de sår!!

   Marianne Indrestrand:
   Måtte maaaange hoder rulle :) :)

   Carel Flatland:
   Hva slags sanksjomsmulighet har EMD og Ministerkomiteen? Hva skjer om Norge bare fortsetter å ignorere?

   Elisabeth Tømmerås:
   Apropos kompaniskapet Sejersted-Tangen. Livsfarlig. Tangen sitter på pengesekken/oljemilliardene. og Sejersted kan 'kjøpe seg ut av problemer'. Har lest at F. Sejersted la 6 mill. på bordet for at staten Norge skulle vinne Lobben-saken.

   Ellen Pettersen:
   Hvor blir det av dommen for kjeltringer som stjeler fra folket? Når skal de betale tilbake og bli straffet?

   Gretha Janne Lindberg:
   Tenk at vi skulle bli så forvorpen og korrupt i dette landet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157249507291875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Regjeringens vedvarende under-kommunikasjon til Stortinget i forbindelse med EMD- dommene.

   Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) stilte fungerende barne- og familieminister, Ida Lindtveit Røse, følgende spørsmål den 17.6:

   "Storkammeret i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avgjorde, den 10.9.19, at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barn.

   Hva gjør regjeringen, som konstitusjonelt ansvarlig, for å reparere krenkelsene i henhold til EMK Artikkel 46?", se link:

   https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Sporsmal/skriftlege-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80271

   Spørsmålet hennes må ses i lys av hva Ulf Leirstein (Uav) skrev til daværende statsråd, Kjell Ingolf Ropstad. den 12 september i fjor:

   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.

   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

   Svaret fra Ropstad var blant annet dette:

   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen".

   Vi vet at et slikt svar ikke er i samsvar med den rettspraksis som foreligger fra både EMD sitt storkammer ( Mammadov, premiss 150 og 191) , og Høyesteretts kjennelse av 9. juni 2020, som Sem- Jacobsen refererer til:

   "I kjennelse av 9 juni 2020, HR-2020-1201-Aå, (sak nr. 20-007980SIV-HRET) sier Høyesterett i premiss 28:

   "(28) EMK artikkel 46 nr. 1 fastsetter at «[t]he High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties». Av artikkel 46 nr. 2 fremgår at Europarådets ministerkomité er tillagt oppgaven å føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen. Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   Følgelig under-kommuniserte Ropstad realiteten overfor Leirstein, og denne under-kommunikasjonen viderefører han i sin tale til Stortinget den 26 mai i år, se link:

   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-om-situasjonen-i-barnevernet/id2704012/

   Her heter det blant annet:

   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende."

   Det Ropstad sier her, medfører ikke riktighet.

   Ropstad sier:

   "EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK."

   Seks av de 13 dommerne, som tilhører flertallet i Lobben- dommen, RANZONI, YUDKIVSKA, KURIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY AND CHANTURIA sier sier følgende i sitt premiss 8:

   "The authorities’ attitude concurs with the domestic law, setting a very low threshold for taking a child into public care, but an extremely high threshold for discontinuing this public care (see, in particular, section 4-21 of the Child Welfare Act, referred to in paragraph 122)."

   Lobben- dommen ligger også til grunn for de etterfølgende fem dommene som Norge har fått mot seg.

   Ropstad sier videre:

   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. "

   Ropstad får det til å høres ut som Norge er dømt for prosessuelle feil, men heller ikke dette medfører riktighet. Norge er dømt for materielle krenkelser under den materielle bestemmelsen, EMK Artikkel 8, jf Lobben- dommens premiss 152 under overskriften "Material scope of the case."

   Det vises til A. S v Norge premiss 62:

   ".....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)."

   Når EMD er så tydelig på regjeringens positive forpliktelser mht å iverksette de nødvendige tiltak for å etablere gjenforening, så er det for meg en gåte at Ropstad fortsetter å trosse EMDs klare føringer, og dermed velger å fortsette med å bryte både menneskerettene og Grunnloven.

   Jeg minner om hva det heter i saken A. S v Norway, der Norge enstemmig ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, premiss 59:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, §§ 202-213, 10 September 2019, to which reference is made."

   For øvrig konstaterer jeg at Ropstad utelater å informere Stortinget om at Norge er:

   1. Satt i kategorien "Enhanced procedure" i Lobben- saken.

   2. Satt i kategorien " Repetitive cases" i sakene Lobben mfl v Norge, A.S v Norge og K. O og V. M v Norge.

   Den nye statsråden fortsetter der Ropstad slapp:

   Å unnlate å informere Stortinget om realitetene.

   Ida Lindtveit Røse svarer Sem- Jacobsen innledningsvis:

   "Det er bra at foreldre kan bringe barnevernssaker inn for en internasjonal domstol og at Norge kan få et korrektiv utenfra der det er nødvendig. Vi tar dommene fra EMD på det største alvor, og vi jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre barnevernet."

   EMD er ikke noe korrektivorgan, men en domstol, noe som også ble bekreftet av Norges dommer til EMD, Arnfinn Bårdsen, da han redegjorde den 19 juni.

   Følgelig skal dommer mot Norge ha konsekvenser, såvel individuelle som generelle.

   Når statsråden definerer det som et "korrektiv utenfra" vitner det om en manglende forståelse for hva EMD er.

   Videre er det å bemerke at det ligger til regjeringen å reparere krenkelsene.

   Det er tydelig slått fast i storkammerdommen Mammadov fra 2019, hvor det heter i premiss 191:

   "It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and tomredress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Regjeringen trenerer åpenbart sin reparasjons-plikt, og under-kommuniserer også sentral informasjon til landets lovgivende forsamling.

   Og nå skal altså Norges manglende etterlevelse av Lobben- dommen, behandles særskilt på Ministerkomiteens 383. møte fra den 29 September – 2 Oktober 2020.

   Bergen, den 3.8.20

   Marius Reikerås  

   *

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. august 2020: 

   Mørkt, vått, antydninger til yr og 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lett yr og 12 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 11.30. Helt og tildels overskyet frem mot klokken 13. Halvt skyet, litt bris og 15 pluss-grader klokken 17. Grålig og hvitlig overskyet, noe bris og 14 pluss-grader klokken 21. Mørkt, antydninger til yr og ned mot 13 pluss-grader klokken 23.30. Med lett yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157252031636875

   ....I en e-post til meg skriver Carl Baudenbacher, tidligere president i EFTA domstolen, følgende:

   "The alleged need for clarification is the trick the N Government also uses vis-à-vis the EFTA Court.”

   For ikke å glemme NAV-skandalene, hvor en rekke mennesker har lidd grov og uopprettelig urett. Og Regjeringsadvokaten visste.

   For Regjeringsadvokaten, på vegne av regjeringen, intervenerte til støtte for Storbritannia i saken mellom den britiske kvinnen Linda Tolley og UK, da denne gikk for EU- domstolen.

   Dom i saken ble avsagt 1 februar, 2017, og også meddelt regjeringen.

   På dette tidspunkt måtte det også være klart for Regjeringsadvokaten og regjeringen at trygdeforordningen 883/2004 artikkel 21 ikke kunne tolkes slik at det kunne stilles krav om opphold i Norge for å ha rett til trygdeytelser opparbeidet i Norge. Å tillate slike krav ville bety at forordningens bestemmelse om retten til å beholde ytelser «helt ville miste sit indhold», sa EU-domstolen.

   Dette føyer seg altså inn i et tydelig mønster:

   Regjeringsadvokaten er klar over rettstilstanden på EØS- området, men velger å ignorere den. På samme måte som hva vi ser i Lobben- dommen, der Norge nekter å forholde seg til EMDs etablerte reparasjonslære.

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. august 2020: 

   Mørkt, vind med lett yr og omkring 13 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 09. Ikke mye annerledes videre utover dagen, men tildels mindre yr og omkring 16 pluss-grader. Dunkelt, litt svak bris, vått og i overkant av 14 pluss-grader klokken 22.30. Nokså mørkt og 15 pluss-grader klokken 23 og mørkt videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. august 2020: 

   
Mørkt, vått, lett regn og 16 pluss-grader Celsius her ute omkring klokken 03.45 i natt. Overskyet for det meste, vått, noe svak bris og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 12. Halvt skyet og 22 pluss-grader klokken 15. Helt og delvis overskyet med 23 til 19 pluss-grader frem mot klokken 19. Ned mot 18 pluss-grader klokken 21. Mørkt og ned mot 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. august 2020: 

   Omkring 15 til 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, antydning til yr og opp mot 17 pluss-grader klokken 09. Med 18 pluss-grader klokken 11. Overskyet og 22 pluss-grader klokken 16. Med ned mot 19 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og omkring 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. august 2020: 

   
Omkring 18 til 20 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, lett yr og ned mot 16 pluss-grader frem mot klokken 12. Med mindre nedbør utover eftermiddagen. Overskyet og 16 pluss-grader klokken 20 og 13 klokken 20.30. Halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157262270761875

   For to år siden, satte BBC søkelyset på Barnesakkyndig kommisjon med sin dokumentar.

   Trodde du at Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet for å forhindre justismord?

   Vel, kanskje du tror om igjen etter å ha lest hva BSK skriver i et brev av 14.2.17, som er unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet."
   For Barnesakkyndig kommisjon
   Katrin Koch
   leder.

   *

   Undis Hansen:
   kommisjoner og komiteer..
   Den dagen satan ville at intet sku skje, han opprettet første kommite.

   Åse Steinsland:
   Sånn fungerer de fleste kommisjoner. Alle bør være skeptisk når ordet nevnes.

   Marina Zucchino:
   Herregud...

   Morten Kjellås:
   Det er virkelig ikke til å tro...

   Terje Larssen:
   Å der forsvant rettsikkerheten med badevannet.......

   Rune L, Hansen:
   Den såkalte Barnesakkyndig kommisjon ble tvert om opprettet for liksom å gi det såkalte Barnevernet og de andre aktørene i kidnapper-virksomheten troverdighet og seriøsitet. Altså først og fremst for å beskytte aktørene og medspillerne i kidnapper-virksomheten, som i det heletatt beskytter og hjelper hverandre - det vil si Fylkesnemndene, de politiske dommerne, de såkalte sakkyndige og de andre nøkkel-personene og sær-interessene. Alle har de det til felles at de forakter og forfalsker Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene - som de dog tidvis bruker for utad å pynte seg med, med dobbel-moral, for ikke så lett å bli avslørt. Selvfølgelig vet de at menneskeretts-konvensjonene forplikter absolutt alle og enhver og at offentlige menneskeretts-krenkelser er groveste slags kriminalitet - og at alle menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig og mangfoldig har lovbestemt at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig, uten unntak. Men også dette må de jo hemmeligholde og forfalske for ikke straks fullstendig å bli avslørt og straffeforfulgt. De mener og tror seg selv (og sine medspillere) viktigere enn menneskeretts-konvensjonene og alle andre. Derfor premierer og forfremmer og beskytter og rekrutterer de hverandre - jo mere og verre dess bedre. Det både smitter og perverterer.
   Konsekvensene er terror regimer og voksende flommer av justismord og ødeleggelser. Men å kalle det justismord er utilstrekkelig og er bare litt av sannheten. Faktum er at enhver medvirkning i eller for slikt er både sosial og politisk offentlig organisert grov kriminalitet.

   Karin Ullensvang:
   Det dreier seg om penger og sysselsetting. Nå har coranakrisen tatt et skikkelig jafs i nasjonal økonomi så milliardene man har brukt på barne(mis)handel samt den sysselsettingen den har medført har blitt brukt på coranakrisen.
   Men det blir ikke så lett å føre barna tilbake til sine respektive foreldre. Også det koster penger å få disse barna på rett kjør igjen.

  
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. august 2020: 

   Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt spredt lett skyet og 15 pluss-grader frem mot klokken 11. Nesten skyfritt og 18 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 17 pluss-grader klokken 18 og 15 klokken 20. Mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. august 2020: 

   
Omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent skyfritt og 15 pluss-grader klokken 09.30. Med 21 pluss-grader klokken 13 og 23 klokken 14. Ned mot 16 pluss-grader klokken 22.
   Jeg og en av hundene har plukket og spist
fra her ute åretets første plommer i dag, pluss store hage-bringebær og ny-modne første bjørnebær. Jeg forsøker fortsatt å gi meg selv tid og anledning til slikt i blandt, særlig fordi omtrent alt mitt arbeide fortsatt er stillesittende nødvendigheter. Til langt i det ekstreme, nødvendig prioritert og dog så helse-ødeleggende - pågående og meg påtvunget av terror regimet i flere ti-år nu. Bringebær har vært modne i flere uker her nu og modner fortsatt dag for dag. Diverse annet slikt gir jeg meg også tid til, av nødvendighet. Jeg fortsatt nærsagt bare eksisterer og venter på de offentlige reparasjons-prosessene som så abslutt må og skal komme. Men terror regimet gjør fortsatt alt mulig forskjellig det kan for å forsvare og beskytte sine så utrolig mangfoldige og mange grove forbrytelser. Dets ofre, voksne og barn, ødelegges og drepes enda enda mere underveis.
   Mørkt og ned mot 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. august 2020: 

   
Mørkt, stille og omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå tildels dus og spredt slørete himmel og gradvis opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 22 pluss-grader frem mot klokken 13. Med ned mot 20 pluss-grader klokken 20.30. Dunkelt og omkring 17 pluss-grader klokken 22.15. Mørkt og ned mot 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219952400935133

   Menneskerettighetenes fundament

   Dette handler om absolutt enhvers umistelige og uavhendelige og ukrenkelige og mest verdifulle personlige eiendom.

   Helhetlig, kortfattet og presist. Les og forstå derfor nøye og uten at noe endres. Og del alt dette med flest mulig andre.

   De 100 prosent uforfalskede felles-menneskelige menneskerettts-konvensjonene og menneskerettighetene er både reell ukrenkelig lov og rett - og fundament og nødvendighet for ethvert samfunn og demokrati. Uavhengig av å være absolutt enhvers alltid gjeldende lov og rett, så er de også
absolutt enhvers alltid gjeldende forpliktelse.

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske i sin jurisdiksjon.

   Det alltid eneste unntak som kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate lovlige reelle faktum) skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   I eller i forhold til offentlig forvaltning å forfalske, neglisjere eller ned-prioritere en menneskerettighet overfor et eller flere mennesker er grov kriminalitet. Uttrykt blandt annet slik i 
menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR):

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Dermed er det også både en selvfølgelighet og en nødvendighet at absolutt enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse snarest mulig effektivt og real-kompetent stoppes, straffeforfølges, ansvarliggjøres og så godt som mulig rettes opp.

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=3396099663744272

   Torbjørn Øvrelid:
   Barnevernloven 4.6 og andre bryter med grunnloven. Dette blir brukt som en brekkstang for å kunne ta seg til rette utover grunnloven. Når skal denne praksisen stoppes,?

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157269081731875

   "Hatet" mot menneskerettene har jeg, og mange med meg, påpekt i mange år med tidvis stor latter og forakt fra den etablerte "eliten".

   Jeg har, til dags dato, enda ikke møtt en norsk dommer som har tatt menneskerettene på alvor.

   Vi måtte altså få internasjonal hjelp for å synliggjøre problemet, og fortsatt ser vi bare toppen av isfjellet.

   I slutten av september, skal Ministerkomiteen behandle Norges forakt for domfellelsene som Norge har fått mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Vi snakker om skandaler av dimensjoner, og det faktum at dette er en villet politikk iscenesatt av jurister.

   Norge er et offentlig-vennelig land, og der menneskerettene står i veien for statens interesser, har juristene velvillig bistått det offentlige i å knuse den lille mann og kvinnes grunnleggende rettigheter.
   Det er alvorlig for en profesjon som har så mye makt og tar seg så godt betalt.

   Tusenvis av jurister har sviktet grovt
   https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/mR48KL/tusenvis-av-jurister-har-sviktet-grovt
   
Det er alvorlig for en profesjon som har så mye makt og tar seg så godt betalt.
   bt.no

   *

   Ola Nordtug:
   Hvor var juristen da Gro startet dette sirkuset i 94 ? Der tror jeg alle som kunne stille Gro og firerbanden hennes til veggs fikk munnkurv og truet til stillhet. Eller var alle hennes «venner» enige... Og hvorfor ingen riksett ? Hun brøt grunnloven.

   John Kjønsletten Holseth:
   Er det lovverket som er bra og menneskene i systemet dårlige, eller er lovverket dårlig og menneskene i systemet bra? Eller en kombinasjon?

   Monicha Nyhüüs Aas:
   John Kjønsletten Holseth menneskeretten er enkle prinsipper, ferdig tolket, de skal ganske enkelt bare etterleves av staten... det gjør ikke Norge . Lovgivningen forøvrig er også grei, der er det i mine øyne mennesker i systemet som svikter i anvendelsen av dem.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157268759021875

   Enig i overskriften, men også politisk redaktør i BT og forfatter av denne artikkelen, Eirin Eikefjord, som også er jurist, har sviktet grovt i sin analyse av EMD- dommene.

   Tusenvis av jurister har sviktet grovt
   https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/mR48KL/tusenvis-av-jurister-har-sviktet-grovt
   
Det er alvorlig for en profesjon som har så mye makt og tar seg så godt betalt.
   bt.no

   *

   Hanne Rønningen:
   Eikefjord har "misforstått" i sine betraktninger av saker før hun.

   Hans Jakob Rivertz:
   En tidligere (avsatt?) professor (Fredrik Seiersted) i internasjonal rett har ingen publikasjoner på engelsk.

   Jørgen Høgetveit:
   Ideologien på mange norske læresteder burde samfares til bunns.

   
---
---

   Rune Fardal, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10157160767491150

   I dag 11 år senere, sitter Lise Marie i utvalget som styrer barnevernet i Sandefjord.... dette er datteren til ordføreren i Andebu.

   
Lise (18) tenner på å torturere slaver
   https://www.dagbladet.no/magasinet/lise-18-tenner-pa-a-torturere-slaver/65152208
 
 Men hjemme har hun «vanlig» kjæreste. Møt de unge fetisjistene.
   dagbladet.no

   *

   Aslaug Kristoffersen:
   Måtte inn å se hvem dette hva og hva hun står for, flere av hennes holdninger ovenfor barn og familier er skremmende. Uff...

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157268460921875

   In the movie about Erin Brokowich, a guy comes over to Erin (played by Julia Roberts) while she is sitting in a bar.

   He explains to her that he has been asked to shred all the documents, showing the extent of the damage to which the affected population was exposed.

   The same thing happened in the North Sea diving case.

   On 25.1.2008, three days before the trial against the state was to begin in the Oslo District Court, an anonymous man called me and explained that he worked in the printing office of the responsible ministry.

   He further explained that he had received a written instruction from the Government Attorney, NOT to hand over the papers which showed that the divers could be harmed in their work.

   Thanks to this person, we got hold of the Government Attorney's instructions, and quite correctly:

   The Government Attorney had instructed the printing press not to print and disclose the "dangerous" documents.

   Norway was convicted by the European Court of Human Rights in this case on 5. December, 2013.

   *

   Darren Stewart:
   Norway has many skeletons in the closet..

   Kaja Margrethe:
   Definitely.

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Norge ble da dømt på en’ krenkelse! Dette var ikke noe’ i mot det som de kunne ha blitt dømt for hvis den reelle eksisterende dokumentasjon og vinkling hadde blitt fremlagt.
Da hadde de blitt dømt på 4-5 artikkel brudd.
   Men, når Ap regj, advokat tillates å møte sine sentralstyre venner Lo i retten ‘ som ‘ Mot-part’ da blir det frifinnelse på alle påstander i Norge og hele saken er ødelagt!
   Maktmisbruk, undergavelse, motarbeidelse, fjerning av dokumentasjon på partene i retten sine roller som skadevoldere!
   Hele saken i retten er en korrupt samrøre-Farse’ av dimmensjoner!
   Saken burde vært oppe til gjenopptagelse da både norsk rett og strasbourg er løyet til og forledet inn i ‘god Tro’ , av de to hovedpartene i retten, som selv var ansvarlig for skadene .

   Edel Marie Lervik:
   - lovløshetens virksomhet med hemmelighetsstemplede dokumenter fra makt og myndigheters gjentatte overgrep mot befolkningen. Gjentatt gjennom årtider men som nå åpenbares i tiden vi lever i.

   Torstein Tindvik:
   Det er helt normalt innen norsk standard. tenker de er ansatt i et statslige verv anda. :(

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. august 2020: 

   
Mørkt, stille og omkring 16 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel og 22 pluss-grader frem mot klokken 12. Med 26 pluss-grader frem mot klokken 14.30 og klokken 16. Nokså jevnt spredt lett skyet og gradvis ned til 20 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt og 18 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og ned mot 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. august 2020: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--14--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--15--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--16--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--17-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. august 2020:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq