----- Denne side: db202107.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. juli 2021:

   Omkring 14 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt, solen nokså høyt i øst og omkring 18 pluss-grader klokken 09. Gradvis lett tilskyende og oppmot 25 nedtil 20 pluss-grader utover dagen og frem mot klokken 21. Halv-mørkt og 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157968759156875

   Se for deg følgende:

   Polen dømmes i 85 saker i en  tidsperiode på 2 1/2 år , der Den Europeiske Menneskerettsdomstolen harr slått fast at polske myndigheter og det polske rettsapparatet har ødelagt familielivet til de det gjelder. Det er nemlig tallet Polen måtte ha oppnådd, om de skulle ha like mange domfellelser på familiesektoren som det Norge har hatt siden september 2018.

   Det ville ikke bare bli et opprør i den polske  befolkningen, de ansvarlige ministrene og dommerne ville ha blitt stilt for riksrett.  Det samme ville ha skjedd i en rekke andre land også.

   Men, Norge, med et folketall nesten åtte ganger mindre enn Polen, og som nå er dømt 11 ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for å  knuse familielivet, er annerledeslandet på absolutt alt.
   For her får krenkelser mot enkeltindivider og deres familier null-0- konsekvenser. Det er nesten som man blir båret på gullstol om man medvirker til å bryte menneskerettene.

   I Norge betyr det å ta ansvar at man blir sittende  eller blir forfremmet.

   At Kjell Ingolf Ropstad bærer det konstitusjonelle ansvaret for 11 domfellelser til nå, bryr han seg ikke noe om.
   I stedet fortsetter han og regjeringen å spytte ofrene i ansiktet, ved å fortsette krenkelsene selv etter at Norge er dømt.

   Tragisk, men sant og det norske folk bivåner det hele med en utrolig likegyldighet.

   Så kan Ropstad tulle videre, vel vitende om at eliten beskytter han og hans likesinnede.

   *

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Likegyldigheten til folk flest, tror jeg skyldes i stor grad at de ikke klarer å ta inn over seg ondskapen som føregår i barnevernet. At de er ikke for å hjelpe, men få mest mulig negativt på foreldrene så de kan vinne i retten, noe som er enkelt etter som dommere òg psykologer kun hører på barnevernets vitner. Alt er kun et spill for galleriet. Menneskerettigheter gjelder kun for én pengesterk eliten. Ikke for oss vanlige folk.

   Stian Noraberg:
   May Agnes Vedal Pettersen du ga en fin forklaring på systemet. Skulle ønske jeg kunne si du tar feil, men er dessverre redd du har helt rett :(

   Rune L. Hansen:
   I alle land er det mennesker som forakter, forfalsker og neglisjerer menneskerettighetene. Og det er smittsomt, både internt og eksternt. De både smitter og forvirrer. De er menneske-ødeleggere, samfunns-ødeleggere og verdens-ødeleggere!

   De frir til og frister sine likesinnede forfalskere og forvirrede! Derfor liker de å omgi seg med løgnere, svikere, sviktere, hovmodige og perverse! De er nasjonens og folkets ødeleggere - og selvmord og perversiteter!

   De tror seg å være bedre, klokere og smartere enn de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Og vil selv være menneskerettighetene og suveren lov og rett.
   Derfor er det mange i deres land og omgivelser som ikke engang vet HVA en menneskerettighet er for noe!
   At alle menneskeretts-konvensjonene mangfoldig og KLART OG TYDELIG har lovbestemt at enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvrrt menneske tilhørende ens jurisdiksjon være UMISTELIG og UAVHENDELIG, det later de som de ikke vet og ikke forstår!

   Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Mange mennesker vil heller ha sine egne meninger, altså vilkårlighet, som gjeldende lov og rett - jo verre dess mere hovmodig deres verden og tankegods er. Et felles-menneskelig rettferdighets-prinsipp vil de ikke akseptere eller forholde seg til - annet enn sitt eget. De vil selv helst, med sine sær-interesser og medspillere og meninger, tanker og følelser, være gjeldende lov og rett. Jo mere dess verre de er.
   
   Som innledningsvis lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   Det er i og for alle menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

    Og som fremgår av blandt annet CCR Art 4, som sier at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Øyvind Røed Bremnes:
   Skal IKKE si noe om rett og galt, men antall bv-ansatte som får besøk av folk med balltre - er sterkt økende.

   Mona Rodian:
   Det er helt grusomt at likegyldigheten får råde.
   Heier på deg Marius Reikerås og alle i din «gate».!!!!!

   Terje Losvar:
   Fantastisk at du står på Marius :) <3
   Bare så tragisk at ikke det her naive sløve folket med en likegyldighet som overgår mine fatteevner.
   Folket må da kunne komme sammen og få bukt med disse grusomhetene.
   En tragedie av dimensjoner vi ser på alle plan for tiden :( :( ;(

   Juro Kuvicek:
   Altså igjen; søpleland på menneskerettigheter! :(

   MichaƂ Specjalski:
   In this matter the international community must think about international sanctions against Norway to force the country to comply with international public law.

   Bernardo Michael:
   Genau aus diesem Grund ist es Zeit diese Menschenrechtsverbrecher zu bekämpfen wie früher die Nazis. Ein sehr wirksames Exempel muss statuiert werden. Dazu hilft auch das Notstandsrecht was man in solchen Fällen auch gegen Schurkenstaaten anwendet die das gleiche tun.

   Tanya Natalie Ahmadzai Nysveen:
   Vi er mange med deg Marius Reikerås. Det sitter mye ondskap i Norges fire vegger.

   
---  
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. juli 2021:

   Nokså mørkt, omkring 16 pluss-grader Celsius og med yr her ute en stund fra omtrent klokken 02.30 i natt. Helt og delvis overskyet og opp til mere enn 21 pluss-grader utover dagen og frem mot klokken 15. Tildels yr og regn utover kvelden. Nokså mørkt, regn og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157970249106875

   "Rettsstaten" Norge er slått konkurs, og må bygges helt opp igjen. Med en helt annen holdning til individet og de grunnleggende menneskerettene.

   For noen dager vi nå har vært vitne til:

   I går ble Norge domfelt tre ganger for grove brudd på familielivet, jf EMK Artikkel 8. Det har aldri skjedd før at Norge har fått tre dommer mot seg på en og samme dag i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Norge er nå dømt i 12! saker i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for brudd på EMK Artikkel 8,bare siden september 2018!

   I dag fikk vi endelig avklart at besteforeldre har egne partsrettigheter i saker som omhandler EMK Artikkel 8. Høyesterett skulle ha kommet med denne erkjennelsen for lenge siden, men bedre sent enn aldri.

   Og når Høyesterett først må begynne å erkjenne at Norge - og Høyesterett - har vært en serieforbryter mot menneskerettene gjennom generasjoner, passet det bra at en mann nå er frifunnet i trygdeskandalen.

   Høyesterett slår også fast at Nav gjorde feil også før 2012, dvs tilbake til 1994!

   Jeg har kommet meg til Kiev, og skal jaggu meg feire litt i dag også, slik jeg gjorde sist lørdag da jeg feiret dommene mot Norge i EMD på forskudd:)

   Og nå passer det fint å minne om  at det fortsatt ligger langt over 20 til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og der Norge kommer til å bli dømt;
   IGJEN og IGJEN.

   Men vi som nasjon har et ansvar for å påse at dette medfører konsekvenser for alle de som har bidratt til å begå det jeg kaller overgrep mot menneskeheten.

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. juli 2021:

   Omkring 16 pluss-grader Celsius, yr, regn og vått her ute i natt. Omtrent det samme det meste av dagen. Med mindre nedbør de siste timer mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. juli 2021: 

   Vått og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, noe disig og opp mot 17 pluss-grader klokken 09. For det meste overskyet og opp til omkring 21 pluss-grader utover formiddagen. Tildels yr og regn og efter hvert ned til omkring 16 pluss-grader videre utover dagen. Vått, stille og halv-mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. juli 2021: 

   
Vått, tildels lett yr og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels yr, regn og torden og oppmot 20 pluss-grader utover formiddagen. Tildels mye av omtrent det samme videre utover dagen, med nokså mye nedbør. Halv-mørkt, yr, vått og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157975310881875

   Det har vært skrevet mye om offentlig korrupsjon og menneskerettsbrudd i det siste.

   Jeg  er overhodet ikke  forbauset over hvor enorme privilegier "eliten" har i forhold til den vanlige mann og kvinne. Dette har jeg sett i snart 15 år.

   Som Økokrim ble kjent med, så ble Tilsynsrådet for advokater, i 2010, ilagt et overtredelsegebyr på kr 400 000 for å ha brutt anskaffelsesreglene gjennom en årrekke.

   Realiteten var at daværende leder for Tilsynsrådet, advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde tildelt sin venn og forretningspartner, Svein Erik Stiansen, ulovlige revisjonskontrakter, hvis verdier var på langt over 10 millioner kroner.

   Men Økokrim lot det hele passere, selv etter at det forelå  en rettskraftig avgjørelse som stadfester det faktum at Bruusgaard tildelte sin forretningspartner millionkontrakter ulovlig.

   Til sammenlikning ble en dame, i  samme tidsrom, dømt til ubetinget fengsel fordi hun hadde mottatt  150 000 kroner for mye  fra NAV. I tillegg måtte hun tilbakebetale beløpet.

   Hva gjaldt Stiansen, slapp han å tilbakebetale en eneste krone av de over 10 millionene som han uberettiget hadde fått av Tilsynsrådet for advokater og vennen sin ,Bruusgaard.

   Jeg minner også om at da Bruusgaard var styreleder i Veidekke, et delvis offentlig-eid selskap, så inngikk han  store oppdrag med seg selv, gjennom Filtbygg AS.
Selskapet var i hovedsak eid av Bruusgaard og hans kone, daværende advokat og partner i advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Bjørg Ven. Kontraktens verdi var på 50 millioner.

   Bjørg Ven var for øvrig også leder av Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser.

   Det er bare å erkjenne at likegyldigheten har medført at Norge har et sett med ulike lovsamlinger, alt etter hvor i hierarkiet man befinner seg.

   *

   Juro Kuvicek:
   Og igjen: Norge er GJENNOMKORRUPT.

   Jonny Wolf:
   Helsikke helt viilt som alt nnet du har postet, du kunne skrevet en bok om Norges ukjente mørke side du :) :)

   Espen Ludvigsen:
   Sorry lattersmileyen, men det er helt utrolig! Måpende utrolig at alle disse gjennomkorrumperte drittsekkene fremdeles HAR VÅR TILLIT og VÅR FREMTID I SINE HENDER! :)
   Det er faen meg ingenting annet enn galskap!

   Sus Anne:
   Norge er desverre ikke bra land...

   Torill Bolstad:
   Sant.

   Alexander Brennersted:
   Så da står men vel igjen med konklusjonen som jeg har trukket for lengst; politiet og domstolen er ikke FOR befolkningen, men MOT befolkningen...justis sektoren er staten og elitens volds og tvangs monopol MOT deg!...og her trodde du at vi bodde i et demokrati? Vi har ALDRI hatt demokrati i Norge, vi har en fantasi og illusjon folk flest feilaktig tolker som demokrati.

   Margaret Stenbråten:
   Norge er blitt et av de mest korrupte land i Europa.

   Bjørg Bjørklund:
   Er ikke overrasket.

   Heidi Sivertsen:
   Får bare mer og mere forakt!

   Carina Ovesen:
   Nothing Suprise me anymore :( :( :(

   Laila Dalbye:
   Helt enig med Marius om dette med ulike lovsett. Det er så alt for tydelig og har pågått så lenge at hvermansen har noen de kjenner som opplevd dette og litt till så har alle erfart det. Det er så ille at det faktisk ikke er noen grunn lenger for å være lovlydig. Vi som har levd en stund har i så måte fått totalt feil oppdragelse, vi blir bare overkjørt fordi vi tar hensyn, er lovlydige, ærlige og vi var lært at loven er lik for alle. Der tok vi meget feil. Så vi må legge om totalt for å passe inn i dette samfunnet. Så det får vi alle gjøre nu framover.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157975448226875

   Norge ble dømt i storkammeret  i  Den Europeiske Menneskerettsdomstolen den 10. september 2019.

   I 2020 ble kun 2 % av alle barn i offentlig omsorg tilbakeført. 2 %!

   *

   Geir Birkeland:
   Marius Reikerås: Og i kor mange av disse tilbakeføringene, var det Barnevernet og ikkje privat part som tok initiativet? Eg, tror eg vet svaret...

   Unni Merle:
   Grusomt at gode nok foreldre ikke får barna tilbake i dette dysfunksjonelle systemet som prioriterer å tjene penger på uskyldige barn mens foreldrene som elsker sine barn blir krenket uten respekt, og blir syke eller tar sine liv pga sorg :(

   Cecilia Ohvall:
   Det var lite av de har tagit . Föräldrar förtjänar mer än det . Ja ser det mellan fingrarna. De bortadopterad barn utan föräldrarnas vetskap . Och det är de kidnappade barnen . Myndigheter har är inte. Föräldrar åt våra barn det är vi. Var sitter dna i staten ? Det har vi som förälder .. det föräldrarnas trygghet värme som gör barnen trygga . Inte konstigt barn mår illa i staten anda . Det luktar illa .

   Gerd Ragnhild Jentoftsen:
   Rettssystemet må opp å gå igjen!

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Synes det er veldig rart at ikke dette blir reagert på

   
---
---

   Rasha Masri, 05.07. 2021:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1201766786918149&id=100012545170724

   Tenk at en fosterfamilie kan tjene mye på et enkelt barn.

   Er barnet sykt, tjener de enda mer. I mange av sakene er det ikke grunnlag for omplassering engang. Familien blir beskyldt for alt mulig, og til og med hvis barnet blir mobbet er det en god nok grunn til å omplassere det. Hvis barnet er kjærlig til andre medmennesker, så betyr det at det ikke får omsorg hjemme. Er barnet en kilo overvektig eller undervektig, er det noe alvorlig galt hjemme.

   Foreldre går til retten, og dommerne som liksom skal være nøytrale tar åpenbart siden til barnevernet.

   Når barn blir solgt med kjøpsgaranti sier det sitt. Når saker blir henlagt og dødsårsak er automatisk selvmord sier det sitt også. Sannheten er at det er ingen på vår side. Det er åpenbart at det offentlige er en del av dette. Hadde de som styrer dette landet faktisk vært nøytrale, så skulle de ha reagert på dommene i EMD.

   *

   Elise Lang:
   Husker godt da de sa på nyhetene at de skulle "ta" overvektige barn.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. juli 2021: 

   
Vått, lett yr og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Oversket, vått og oppmot 20 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med noe yr frem mot klokken 17.30. Tildels mye nedbør og noe lavere temperatur utover kvelden.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. juli 2021: 

   Vått, halv-mørkt og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet, vind-drag og 18 pluss-grader klokken 10.30. Omtrent det samme, men tildels med mye regn og yr utover eftermiddagen. Overskyet, vått og omkring 16 pluss-grader klokken 19. Tildels mye regn og yr også utover kvelden. Ned mot 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. juli 2021: 

   
Vått, halv-mørkt og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt og efter hvert noe lett yr og lysere. Mange små-fugler å høre klokken 04. Skyet overskyet med omkring 15 til 18 pluss-grader utover dagen, med for det meste yr utover eftermiddagen. Og yr og regn utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. juli 2021: 

   Tildels mye regn og yr og omkring 15 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med omkring 15 og 16 pluss-grader og efter hvert mindre nedbør utover formiddagen. Formiddag og jeg og hundene har, tildels i regnværet, plukket og spist litt blåbær her ute, som har begynt å modne i disse dager. Litt fra beplantet honningbær (aka haskap) og jordbær også den siste ukes ukes tid. Overskyet og ned mot 16 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt og i underkant av 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. juli 2021: 

   Ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 15 pluss-grader klokken 10. Omtrent det samme videre utover dagen og kvelden. Halv-mørkt og stille mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. juli 2021: 

   Halv-mørkt enda, i underkant av 15 pluss-grader Celsius og jeg hører noen små-fugler har begynt å våkne her ute klokken 03.30 i natt. Oppmot 19 pluss-grader og for det meste overskyet utover dagen. Halvt skyet og ned mot 17 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt, stille og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. juli 2021: 

   
Ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Efter hvert tildels overskyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Halvt skyet og 18 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt, stille og mellom 17 og 16 pliss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. juli 2021: 

   
Omkring 16 og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Blålig-hvitt lett overskyet og 17 pluss-grader klokken 08. Tildels lett overskyet videre utover dagen, med opp mot 25 pluss-grader frem mot klokken 14. Lett oversket, tildels lett yr og ned mot 18 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt, stille og mellom 18 og 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157988386621875

   Staten mot individet, er dømt til å bli en urettferdig kamp:

   For det første, er det ingen stat i verden som har mer penger til å overkjøre individet  enn hva den norske stat har.

   For det andre, har Norge et rettsystem som, bokstavelig talt, er i lomma på den norske stat.

   Og for det tredje: Det finnes knapt en befolkning som har større lojalitet til myndighetene enn den norske. Kanskje med unntak av Nord Korea.

   Derfor er det så viktig at vi bidrar til å skape en motvekt til den enorme maktblokken som norske myndigheter utgjør.

   For den dagen vi slutter å si fra, da har vi våknet til det perfekte diktatur. Vi er på god vei allerede.

   Tenk at Norge, gjennom Ernas regjeringstid, har fått 14 dommer mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, bare på EMK Artikkel 8 sitt anvendelsesområde. Det er helt i Europatoppen målt i folketall. Og 22 juli er jeg  rimelig sikker på at det kommer enda flere dommer mot Norge.

   Men, knapt noen bryr seg for i Norge er vi bare opptatt av å påpeke brudd som forekommer i andre land.

   Jeg kaller det dobbeltmoralisme i verdensklasse.

   *

   Mona Rodian:
   Jeg vet det er mange vonde og «skjulte» skjebner hvor ingen får den hjelpen de har krav på.
   Det er mange ensomme sjeler som er alene om å kjempe,men gir til slutt opp.
   Murene er altfor høye og vanskelige å trenge gjennom.
   Derav mange selvmord som staten er ansvarlige for.
   Håpet er at de blir «tatt» og må erstatte sine «ofre» for likegyldighet.

   Skog Thor:
   Mona Rodian
   Trist at diktaturet har kommet så langt... :(

   Mona Rodian:
   Skog Thor den ene tragedien slår den andre i hjel. :( ;(

   Anne-Sølvi Holstad:
   Dobbelmoral , der mildhet å falske smil frå bøddel knekker deg fysisk å psykisk ! Ein skal jammen være sterk for å ta i mot skitten frå dei som så fint er sett til å hjelpe :(
   Godt Marius at vi har deg med fleire som brøyter veg med lov i hand , som uredd står ved vår side !!

   Anne Jorunn Løkken:
   Du har så utrolig rett, Marius Reikerås! Men vi må fortsatt stå på! !

   Kyrre Midling:
   Det blir et mareritt for alle de uskyldige som ender opp i rettsystemet Norge å ikke blir hørt. For dem blir Norge nesten det værste land å bo i. Det blir vanskelig å leve i et rikt land, når man har bøitt fratatt alt. Alle kan bli utsatt for overgrep gjennom livet. Derfor burde alle bry seg, for sin egen og andres skyld. Det må jo være en eller annen måte å få slutt på galskapen.
   Churchill sa at man må aldri gi opp får nasistene, han hadde rett og vant.
   Det samme gjelder mot myndighetene som misbruker makta hele tiden. Konvesjonene går foran og vil seire til slutt.

   Asbjørn Saxegaard:
   Egentlig kunne norske velgere gjøre noe ved det, men det ser ut til at det er noe med innsikten og viljen som forhindrer dem i å forbedre tilstanden......

   Suzan Syverstad:
   Helt enig <3
   Og hva skulle vi gjort uten en som deg? Jeg tror problemet ligger i prestisje, trender og frykt, bland befolkningen. De støtter det alle andre støtter, men er livredde for å se lenger inn i vårt eget system eller hjelpe de som trenger det sårest. Nå snakker jeg om den generelle normannen, ikke alle, selvfølgelig.
   Vi trenger at majoriteten våkner opp til sannheten og DU er et godt forbilde og forkjemper i alt dette grusomme som foregår bak teppene. TUSEN TAKK, Marius Reikerås <3
   Hvis en holder på å gi opp, nettopp pga overnevnte, så er det å se det du sier og gjør, med den styrken og kjærlighet du har og legger i det, noe som får en til å ville fortsette å kjempe. Og en føler seg sett og hørt. Du redder nok mange liv hver dag. Og så lenge det er håp, og vi står støtt, så ser vi jo at Norge og deres nådeløse maktmisbruk, i mange tilfeller, sakte men sikkert faktisk blir avdekket. Som igjen gir press på staten, til tross for motvillighet. Men det kan ikke skjules mer nå. Selvom det tar tid, går det fremover <3
   Og det viktigste er, som du sier, å ikke finne seg i det.
   Og da er det veldig godt å ha en som deg i "front"! Jeg takker deg med hele mitt hjerte og sjel, for det du gjør er helt ubeskrivelig!
   Tusen takk, Marius! <3

   Skog Thor:
   Godt framlagt Reikerås.
   Det føles som å Stange hodet i veggen når det gjelder å få fram fakta og sannheten.

   Runar Wold:
   Staten består også av individer. Alle er personlig ansvarlige for sine handlinger med uendelig konsekvens selv om de opptrer på vegne av korporasjoner som feks AS Norge. BV, Politiet. Dette ble fastslått allerede i Nurnberg prosessen. Finn måter å ta dem enkeltvis på. Dessuten opptrer disse svina mot forskriftene staten har lagt. De opptrer på egenhånd, finner opp saker og bryter egne regler. Dermed opptrer de ikke på vegne av staten lenger heller og bør kunne tas ned på mange forskjellige måter..

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. juli 2021: 

   Omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Opp til omkring 23 pluss-grader og nokså skyfritt utover dagen. 19 pluss-grader klokken 20. Ned mot 16 pluss-grader klokken 22. Halv-mørkt, stille og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157990170921875

   Når man hører ordet "oligarki" vil nok mange assosiere det med ultra-rike russere som slo seg opp etter at Sovjetunionen ble oppløst.

   Men, definisjonen kan like godt passe til den norske eliten som i realiteten  styrer Norge etter oligarkiske  prinsipper:

   For oligarki er en styreform hvor den politiske og økonomiske makten er samlet hos en liten gruppe mennesker, såkalte oligarker. Begrepet ble først definert av Aristoteles i hans analyse av styresformene der oligarkiet ble definert som en styresform, der få har makten og styrer etter egeninteresser.

   Et eksempel: Daværende utenriksminister, Børge Brende, øste ut  hundrevis av millioner fra folkets penger til Bill og Hillary Clintons stiftelse Clinton Foundation. Takken til Brende var en plass i presidentstolen i World Economic Forum.

   Og  når Erna Solberg må overlevere statsministerkontoret til høsten, er jeg sikker på at alle milliardene hun har drysset ut internasjonalt vil sørge for at hun får en svært så lukrativ internasjonal stilling.

   Det samme med noen av hennes statstrådvenner. Lukrative jobber venter:

   Bent Høie tiltrer som statsforvalter i Rogaland og Frank Bakke- Jensen som ny fiskeridirektør.

   Ja, Norge er virkelig oligarkenes rike.

   *

   Unni Merle:
   Det har du rett i når man ser likhetene!

   Per Steinar Sørå:
   Det finnes en plass for oligarkene: bak lås og slå, hvorav de må betale tilbake til folket det de har stjålet!!

   Mary Ann Fedje:
   Der venter en plass for noen av dem på Gitmo

   Brynjar Isaksen:
   Kjeltringer

   Julianus Neubauer:
   Et viktig og riktig begrep og få inn i debatten rundt det norske regimet. I tillegg til at vi har et utpreget oligarki, så er det også stor nepotisme. Eks Politikere går inn i tunge lederstillinger i store statlige/kvasi statlige selskaper. Eks topp sjef i Telenor har en fortid i AUF.

   Thor Erling Knædal:
   Bare et spørsmål, var det mange hundre millioner kroner Støre donerte til Clinton foundation? Synes det er viktig at folk vet det også...

   Ingrid Berg:
   Thor Erling Knædal Tallene det snakkes om kan variere noe, men det ligger et sted rundt 700 mill. kroner. Ingen sak å være politikere i Norge når man har tilgang til vår pengebinge. Da kan mye kjøpe på det internasjonale markedet.

   Thor Erling Knædal:
   Ingrid Berg Tallet stemmer med det jeg egentlig viste fra før, og hvor mange milliarder var det hun fra vestlandet ga, til utvikling av såkalte vaksiner?
Vet du hvor mye/ mange milliarder som blir sendt ut av landet, hvert år, til mer og mindre private aktører, organisasjoner , uten innsynsrett, fra noen som helst...?

   Brynjar Håkstad Isaksen:
   Norge har totalt gitt ganske nærme 1 milliard kroner til Clinton Foundation over de siste 18-20 år. Tidligere statssekretær Tone Skogen forsøkte i 2016 å benekte at Norge gir midler til CF (et innlegg som fremdeles finnes på Regjeringens nettside), noe til og med Dagbladet motbeviste kort tid etterpå (
   https://www.dagbladet.no/nyheter/regningene-som-viser-norsk-clinton-stotte/62312635
   Regningene som viser norsk Clinton-støtte
   DAGBLADET.NO

   Det meste av donasjoner har gått via ulike "sjakter", mesteparten via NORAD, men også en del via veldedige organisasjoner (som har fått sine "donasjoner" kompensert av norske myndigheter). Steigan har en god artikkel på dette:
   https://steigan.no/2020/07/styringsdokument-for-norsk-imperialisme/

   Carina Ovesen:
   Tusen takk for all informasjon du sender ut !

   Harald Henschien:
   Med oljerikdommen lå veien åpen for korrupsjonen som nå er fremtredende blant politikere.

   Rune L. Hansen:
   De har eller får nærings-vett, men det er ikke sivilbefolkningens og dens medmenneskers trivsel, trygghet og menneskerettigheter de tenker på eller stiller seg til ansvar for, det er derimot seg selv, sin karriære og makt de "arbeider" for. Og de har allerede forut eller forlengst oppdaget at så lenge de beskytter hverandre så er de trygge og har og får alt de trenger så lenge det varer. Derfor er det viktig for de å få det til å vare så lenge de kan. Sivilbefolkningens og dens medmenneskers trivsel, trygghet og menneskerettigheter driter de i og på, rett og slett. I land efter land ser vi at det er tendensen og utviklingen - og at de ikke vil innrømme eller erkjenne eller ta på alvor HVA menneskerettigheter er! Det kan de ikke hvis de vil ha ulikhet for loven, diskriminering og i det heletatt stjele og utplyndre sivilbefolkningens menneskerettigheter, ressurser og økonomi! Da må menneskerettighetene bagatelliseres og forfalskes!

   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. juli 2021: 

   Omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 18 pluss-grader frem mot klokken 12. Mindre og lite skyet utover eftermiddagen. Litt lett bris og mellom 16 og 15 pluss-grader klokken 19.30. Halv-mørkt, stille og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. juli 2021: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels skyfritt og tildels overskyet og opp mot 21 pluss-grader utover dagen. Med ned mot 17 pluss-grader klokken 21.45. Halv-mørkt, stille og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. juli 2021: 

   
Omkring 16 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med noe yr først utover eftermiddagen, dernest nokså jevnt yr og regn med omkring 15 pluss-grader. Med omkring 14 pluss-grader og halv-mørkt mot midnatt,
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. juli 2021: 

   Nokså mørkt, vått, stille og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet, vått og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 14. Overskyet og 14 pluss-grader klokken 17.30 og klokken 20. Noe dunkelt, stille og 12 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. juli 2021: 

   Ned til omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og 15 pluss-grader klokken 10. Tildels overskyet og opp til omkring 18 pluss-grader utover dagen. Med 14 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt, stille og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.07. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222188040184717

   
Menneskeretts-konvensjonene - uforfalsket

   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og at: 

    "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Videre:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag". 
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   
"Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."


   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen, også lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Konklusjon:

   Offentlig ansatte som er menneskeretts-krenkere er menneskeretts-tyver, forfalskere og
kriminelle og verdens-ødeleggere.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/posts/5862115923861874/

   Hans Bauge:
   Det er riktig, men denne rettigheten er ikke bare lovbestemt, men også Grunnlovs bestemt. Grunnlovens § 92

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene er lovbestemt i hele Norges lovverk, lovbestemt med forrang status, dvs. som gjeldende over og foran alt annet av lovbestemmelser og offentlige avgjørelser. Alt som er i strid med menneskeretts-konvensjonene er ulovlig.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. juli 2021: 

   
Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt og tildels lett yr fra omkring 05-tiden. Overskyet, tildels lett yr og opp til omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Tildels uten nedbør utover eftermiddagen. Overskyet og ned mot 12 pluss-grader utover kvelden. Halv-mørkt og omkring 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. juli 2021: 

   
Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Nokså mørkt og stille fra efter midnatt. Halv-mørkt, 9 pluss-grader og enda nokså stille klokken 04.30 i natt. Nokså skyfritt med opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Med omkring 15 pluss-grader klokken 20.30. Halv-mørkt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. juli 2021: 

   Nokså mørkt efter midnatt, halv-mørkt og ned mot 9 pluss-grader og stille klokken 04. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Opp til 18 pluss-grader utover dagen. 14 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt, stille og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. juli 2021: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 22 pluss-grader utover formiddagen. Mindre og tildels lite skyet utover eftermiddagen. Ned mot 18 pluss-grader klokken 20. Med 15 pluss-grader klokken 22.30. Nokså mørkt, stille og ned mot 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---


   Marius Reikerås, 22.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158004300141875

   Trist at C.E fikk saken sin avvist i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i dag,og dermed ikke fikk materielt prøvd EMK Artikkel 8, noe for øvrig dommerne påpeker i premiss 29 hvor det heter:

   "As concerns the applicant’s complaint, the Court notes, however, that it is of a different nature than those that led it to find violations of Article 8 of the Convention in the cases against the respondent State cited above (see paragraph 28). Notably the applicant’s complaint centred on procedural matters relating to section 4-21 of the 1992 Child Welfare Act (see paragraph 20 above)."

   Her må advokaten til C.E  ta skylda for å fremme en klage på prosessuelle forhold som EMD ikke kan gå inn på, når dette i realiteten dreier seg  om forhold der Norge allerede er dømt for 12 ganger tidligere.

   Det positive er at dette ikke endrer på bildet om at Norge massedomfelles i EMD og snart kommer det nye dommer.

   *

   Sofie-Veronica Hauge-Hansen:
   Kan c.e. anke på dette ?

   Marius Reikerås:
   Sofie-Veronica Hauge-Hansen nei men hun kan bruke de andre dommene I EmD til egen sak

   Sofie-Veronica Hauge-Hansen:
   Marius Reikerås ok. Takk for info.

   Skeptiker Motstander:
   Hvordan gikk saken ?? Er langt til havs

   Benthe Stensgaard:
   C.E. v. NORWAY
   (Application no. 50286/18)
   Decision 01.07.2021 inadmissible: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211511

   Rune L. Hansen:
   "28. The Court reiterates that the general principles applicable to cases involving child welfare measures (including measures such as those at issue in the present case) are well-established in the Court’s case-law, and were extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway ([GC], no. 37283/13, §§ 202-13, 10 September 2019), to which reference is made. The principles have since been reiterated and applied in, inter alia, the cases of K.O. and V.M. v. Norway (no. 64808/16, §§ 59-60, 19 November 2019); A.S. v. Norway (no. 60371/15, §§ 59-61, 17 December 2019); Pedersen and Others v. Norway (no. 39710/15, § 60-62, 10 March 2020); Hernehult v. Norway (no. 14652/16, § 61-63, 10 March 2020); and M.L. v. Norway (no. 64639/16, §§ 77-81, 22 December 2020).

   29. As concerns the applicant’s complaint, the Court notes, however, that it is of a different nature than those that led it to find violations of Article 8 of the Convention in the cases against the respondent State cited above (see paragraph 28). Notably the applicant’s complaint centred on procedural matters relating to section 4-21 of the 1992 Child Welfare Act (see paragraph 20 above)."

   Rune L. Hansen:
   Det positive med denne negative dommens fraværende videre saksbehandling i ECHR er at den tydeliggjør hva det skal handle om - og at den samtidig påpeker noe som dessverre enda er katastrofalt veldig meget typisk i dagens Norge. Advokaten som har sendt inn klagen til ECHR forveksler de konkrete menneskerettigheter - de vesentlige fakta det handler om - realiteten dreier seg om, som Marius Reikerås også sier, forhold der Norge allerede er dømt 12 ganger tidligere, forlengst veletablerte prinsipper for ECHR, som sagt: "the general principles applicable to cases involving child welfare measures (including measures such as those at issue in the present case) are well-established in the Court’s case-law", dette skal ikke kunne forveksles med prosesser. Advokaten forveksler de vesentlige fakta, de konkrete menneskerettighetene, med prosesser. Nasjonale kafka-prosesser kan ECHR selvfølgelig ikke involvere seg i uten at det er god nok innklaget begrunnelse for det og hensikten er tydelig adekvat. De vesentlige fakta er og skal være de konkrete menneskerettighetene - og ikke prosesser i seg selv. Ingen skal kunne unnskylde menneskeretts-tyverier med prosesser!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er ikke prosesser! - men menneskerettighetene er enhver konkrete og presise umistelige og uavhendelige minste-standarder og garantier gjeldende for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon! Det alltid eneste unntak som kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) med tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet krever og innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres!

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. juli 2021:

   
Omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe disig og opp til omkring 21 pluss-grader utover formiddagen. De mange små-fuglene og deres barn her ute har blitt mere lavmælte, stille og mindre synlige og antagligvis mette av mange slags bær, frø og insekter, etc. I går var det særlig mange klegger, flotter, mygg og andre små monstre her ute, kanskje tiltrukket av noe eller medbragt fra noe. Mindre disig utover eftermiddagen. 18 pluss-grader klokken 21. Nokså mørkt, stille og i underkant av 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.07. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158007796286875

   Under et arrangement på Conrad Svendsen Senter den 17. april 2008, uttalte daværende justisminister Knut Storberget ifølge Aftenpostens nettavis:

   «Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for» – «Så mye lidelse og urett som Fritz Moen ble utsatt for, finnes det ingen tilgivelse for. Dette må unngås for framtida.»

   Meningsløse ord, når dommerne som begikk justismordet mot han forstatt sitter og dømmer,  som om ingenting har skjedd.

   Jeg ønsker meg et opprør mot den delen av dommerstanden i Norge, som med tydelighet utviser forakt for Grunnloven og menneskerettighetene.

   De har ingenting som dommere å gjøre.

   *

   Ravsat Menchikova:
   Helt RIKTIG. Men det kunne ikke han si, feige Knut Storberget. Det er bygget super krimminelle makten som misbruker ord, som fraskriver eget ansvar, som aldri bli stilt til ansvar for deres egne grusomme handlinger mot samfunn, mot mennesker, som er godt beskyttet lokalt og globalt av USYNLIGE maktene.

   Ravsat Menchikova:
   De som overvåker oss forteller til oss, at vi er ekstremister, snart hele samfunn er ekstremister ifølge PST og syke makten.
   ER IKKE PST og makten som driver ekstremisme og enda verre mot hele samfunn, mot uskyldige mennesker?
   PST er de som beskytter maktens og oligarkenes interesser. Det vil si de beskytter mafia interesser.
   Folk har ingen beskyttelse, ingen sikkerhet, grunnlov og alle andre lover, som kan beskytte samfunn og mennesker finnes ikke lenge. Samtidig makten og oligarker i dette landet har super beskyttelse, PST, politi, NATO og 4 Amerikanske atombombefly beskytter dem. De mishandler folk. Dette er kun fascisme.
   «Dette er juks og intellektuell uredelighet fra PST. Protestene mot myndighetenes illegitime, altså lovstridige handlinger har ikke gått ut på kamp mot «statens lover og regler», men har tvert om gått ut på å protestere mot at myndighetene har brutt grunnloven, menneskerettighetene og en serie norske lover i løpet av koronakrisa. Sjøl den tamme koronakommisjonen har jo slått fast at Bjørn Guldvog og Helsedirektoratet brøt Grunnloven da de opptrådte som om de var «kongen i statsråd» da de stengte Norge i fjor. Det er myndighetene som har opptrådt ekstremt, og som fortsetter å gjøre det.»

   https://steigan.no/2021/07/pst-med-sleip-omdefinering-av-ekstremisme/
   PST med sleip omdefinering av «ekstremisme»
   STEIGAN.NO

   Unni Merle:
   Enklest for dem å ta det svakeste leddet i dette systemet ser det ut til :(

   Nina Kvamme:
   Blir bare så sint og trist når det blir bare tomme ord fra alle justisministere om at det skal ikke skje igjen, og så bare forsetter det, og ingen tar ansvar å rydder opp. Nåværende justitsminister Monica Mæland er ikke hakke bedre, hun bare lyver hver gang hun kommer med standard kommentaren «det er akkurat bevilget til akkurat dette» Vi må kreve at nok er nok, og det er på tide med et kraftig oppgjør fra folket at vi ikke finner oss med tomme ord lenger. Enten ta ansvar eller forlat politikken for godt. På tide å gi en god del dommere sparken og stemplet som uskikket til jobben

   Johan Anders Bær:
   Nina Kvamme sikkert frimurer- bilderberger og globalister.

   Hanne Brunsberg:
   Helt jævlig. Jeg jobbet på Ila når Fritz Moen sonet der. Det var helt åpenbart for meg at han ikke hadde kunnet gjøre det han ble dømt for med sitt handikap. Han hadde ingen enkel soning heller. En unnskyldning veier ikke opp for et tapt liv. Og det er ikke bare Fritz, det er mange som er feilaktig dømt

   Grethe Abrahamsen:
   Hanne Brunsberg :( !!

   Morten Kjellås:
   Hanne Brunsberg Fritz Moen var blant de første som ble omtalt som tyskerbarn…
   Det er grusomt, og ingenting har endret seg…

   Aud Bodil Kanestrøm:
   Helt enig. Det er ikke nok å si "unnskyld" og tro at da er alt bra. Det gjelder i mange sammenheng. Har ofte lurt på om dommere, som dømmer feil ( og vet det selv) får sove godt om natten. Eller gir de blanke f..., i andre enn seg selv?

   Tor Vinnu:
   Helt grusomt at de fortsatt virker. Hvordan vil dette kunne skje? Finnes det i det demokratiske samfunn rettsmidler for å få bort dommere som gjør feil?

   Vegar Halås:
   Opprør i Norge, skulle tatt seg ut.

   Gus Hammarten Johansen:
   Å slike som disse skal sitte å fortelle andre mennesker hva som er rett eller galt. For noe sprøyt. Norsk rett er Jo Jo. Sannheten kan ligge som et klart lys foran dem men så titter man i paragrafer og puff så er sannheten borte og Jo Jo systemet setter inn.

   Runar Wold:
   Så sant. Jeg heller mer og mer til det synspunkt at den grove urettferdighet er en villet, overlagt tilstand. De dømmer med vilje folk som er åpenbart uskyldige for å holde skrekken og makten sin ved like. Nettopp at de kan ta en hvilken som helst uskyldig og slakte livet hans er selve poenget. Det er for å demonstrere sin overlegne makt. I et brev svenskekongen Gustav Wasa i sin tid sendte til sine lydige lensmenn er det angitt antall hekser som skulle brennes hvert år for å holde kontrollen over befolkningen ved like med frykt. Skyld eller uskyld var irrelevant..Var de uskyldig desto bedre. Da blir skrekken og lydigheten større. Den samme metode er i bruk fremdeles.. . Men siden spillet deres må foregå innenfor rammene av bevis , som de helst jukser med hvis de kan, er vår mulighet innenfor spillets rammer å påtvinge dem å måtte forholde seg til utelukkelses bevis presentert offentlig. Da må de følge dette, ellers blir det skjulte spillet avslørt. De kan være glade for at folk flest ikke er like onde som de er og at folk flest holder seg til det siviliserte spillet selv om de blir utsatt for jukset deres..

   Lise Lyseggen:
   Gutteklubben grei, de er hevet over alle andre

   Torill Bolstad:
   Så sant.

   Rune L. Hansen:
   Når offentlige politiske regimer og deres medspillere "gies" eller tilraner seg muligheten for selv å bestemme hvilkne lovbestemmelser som i praksis skal være gjeldende eller lovlige og mot hvem - og hvilkne ikke, da er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene forfalsket og i praksis fraværende og er offentlig korrupsjon og offentlig mafia-virksomhet uunngåelig og stadig tiltagende. Også hvis det "glemmes" at fellesskapets verdier og ressurser er kreert eller tilhørende fellesskapet for rettferdig å trygge, beskytte og hjelpe enhver av nasjonens egne borgere sin trivsel og velstand.
   Manipulering med og forfalskning av menneskeretts-konvensjonene og nasjonens 100 prosent samsvarende offentlige lovbestemmelser og avgjørelser er katastofalt for medmennesker og verden!

   
---   

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. juli 2021: 

   
Omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra hvit-blålig himmel og 20 pluss-grader klokken 10.30. Efter hvert for det meste lett oversket og opp til omkring 24 og 27 pluss-grader utover dagen. Et pågående justismord er drepende - og det er nettopp det de skyldige i justismordet og deres beskyttere og medspillere ønsker det skal være. En liten regn-skur og ned mot 20 pluss-grader omkring klokken 18.30. Vått og i underkant av 20 pluss-grader klokken 21.30. Nokså mørkt, stille og omkring 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. juli 2021: 

   Nokså mørkt og stille for det meste og o
mkring 16 til 18 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 22 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Til omkring 26 pluss-grader videre utover dagen. 22 klokken 19.30. Antydning til yr og 19 pluss-grader klokken 22. Halv-mørkt og ned mot 18 pluss-grader klokken 23, derefter tildels litt yr og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. juli 2021: 

   
Lett yr og omkring 18 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 18 pluss-grader frem mot klokken 09 og med 20 pluss-grader klokken 11. Disig himmel, regn og 19 pluss-grader klokken 12. Regn og yr og omkring 20 pluss-grader videre utover dagen. Ned mot 19 pluss-grader, vått og uten nedbør klokken 19. Nokså mørkt og 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. juli 2021: 

   Omkring 17 til 16 pluss-grader Celsius og tildels noe yr her ute i natt. Tildels noe sol og nokså overskyet og omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels med noe yr og ned opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 14. Ikke mye annerledes en stund videre utover dagen, derefter med nokså mye regn og yr. Nokså mørkt, ned mot 15 pluss-grader og mindre nedbør mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. juli 2021: 

   
Omkring 15 pluss-grader Celsius og tildels yr og regn her ute i natt. Overskyet, vått og opp til 18 pluss-grader frem mot klokken 11.45. For det meste skyet overskyet og omtrent det samme videre utover dagen og kvelden. Nokså mørkt, regn og omkring 16 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. juli 2021: 

   
Omkring 16 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr og regn her ute i natt. Halv-mørkt. stille, vått og tildels lett yr her ute omkring klokken 04.30 i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 18 og 19 pluss-grader utover dagen. 16 pluss-grader klokken 20.30. Alt det som skjer i USA sin kuppede offentlige forvaltning under Joe Biden og hans dirigenter og medspillere blir stadig mere utrolig groteskt. Mye av det minner om det av kriminalitet i den offentlige forvaltningen som har skjedd og skjer i dagens Norge - og mange andre steder. Det er en stadig mere globalisert og samvirkende offentlig mafia-virksomhet, som er utrolig meget farlig, menneske-fiendtlig og ødeleggende for alle land og hele verden! Mørkt, stille og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, lørdag 31. juli 2021: 

   
I overkant av 12 pluss-grader Celsius her ute i natt og nokså mørkt frem mot 05-tiden. For det meste overskyet og omkring 15 pluss-grader utover dagen. Mindre overskyet og i underkant av 14 pluss-grader frem mot klokken 20.

   Jeg nevnte her igjen den offentlige mafia-virksomheten som i våre dager nu så mektig og groteskt er virksom ikke bare i USA, Norge, Sverige og svært så mange andre land - og globalt. Hva som særlig kjennetegner virksomhetens metoder er den doble tungen og forfalskningen og neglisjeringen av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og av anstendighet. Det er i praksis, mere eller mindre godt skjult av blandt annet propaganda og kneblinger, motsatt lov og rett som særlig kjennetegner virksomheten. Derfor tiltrekker virksomheten seg smittsomt særlig kriminelle, egoister, løgnere, dumrianer og perverser. Og all mulig slags vilkårlighet. Hva som skjer når slike mennesker, instanser og regimer har makt i offentlige forvaltninger er uunngåelig stadig mere katastrofalt og livsfarlig!
   Enda mere
stadig mere katastrofal og livsfarlig er og blir slike virksomheter som i praksis nasjonalt stimulerer økonomisk diskriminering og andre menneskeretts-krenkelser!
   Om ikke menneskeretts-konvensjonene 100 prosent i praksis og uforfalsket respekteres av den offentlige forvaltningen så kan nærsagt hva som helst av kriminalitet bli offentlig politikk! 
   Meget var meget galt og ille i USA og i veldig mange andre land, om enn også det motsatte selvfølgelig. Og i forskjellig grad er mange mennesker oppmerksom på det. President Donald Trump var med god evne, god forstand og anstendighet og gode talenter godt underveis med å forsøke få slutt på korrupsjonen og nøden i USA. Dette ble han meget godt likt for av mange - og meget fryktet og foraktet for av visse mange andre. De korrupte og meget uanstendige fryktet meget å miste sin mafia-virksomhet og sitt tyvegods, selvfølgelig - og å bli straffeforfulgt og fengslet. De ville faktisk kunne ødelegge hele nasjonen og dens mennesker og hele verden for å unngå at det skjedde. Helt lett synlig om "nødvendig".
   Sånn sett ble Donald Trump en kjempestor "fiskekrok", som mildt sagt fikk svært så mange til å avsløre seg selv.
   Omtrent tildels samtidig ble Kina-viruset, Covid 19. sluppet ut i verden, fra et laboratorium i Wuhan i Kina i regi av CCP (det kinesiske kommunist-partiet), 
som forsket på biologisk krigføring! Også det ble en kjempestor slags fiskekrok som avslører den kriminelle ondskap som mange mennesker er villige til for å tjene og beskytte sin karriære! Blandt annet med knebling og sensur for å undertrykke, fortie og fjerne lett tilgjengelige medisiner som massivt og solid redder liv og unngår død og sykdom! For å tjene penger, karriære og makt på eksperimentelle "vaksiner" og manipulering med medmenneskers liv og helse!
   Det hele alt er og blir mildt sagt enda en kostelig gigantisk lærepenge for alle og enhver og for hele verden!
   Hvor meget og videre katastrofalt galt kan det gå?

   Dunkelt halv-mørkt, stille og ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 23. Nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq