----- Denne side: db202109.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  September 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. september 2021:

   Mørkt, stille og omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   To ugler slags ulende godt hørlig med lang avstand seg imellom her ute i natt, som i går nokså tidlig i natten. De forskjellige slags fugler er spennende, interessante og særegne bekjentskaper i landskapene her på eiendommen, noen mere eller oftere enn andre. I stigende grad som mange slags forskjellige trær og busker har vokst og blitt frodige her på eiendommen så har det også blitt veldig mange flere fugler, de fleste mest bare tidvis synlige eller hørlige - og ikke alle likså trivlige eller høflige. Jeg har særlig sans for rødstrupene, ikke minst også når de beveger seg samlet og viser seg frem. De har hatt mye særlig mange slags bær, frø og insekter som føde i august og mye mangt å utforske. Trostene derimot i all sin frekkhet og glupskhet er rødstrupene sin slags motsetning! Selv om trostene også på forskjellige måter er nyttige så er de langt mindre trivlige og høflige og kan gjøre mye plyndring. Det er så mange slags forskjellige fugler som beveger seg i de landskapene de nedarvet er tilpasset.
   Spredt lett litt skyet og omkring 16 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 15 pluss-grader klokken 21.30 og mørkt ikke mange minuttene efterpå. Mørkt, stjerner, litt vind og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. september 2021:

   
Omkring 15 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og gradvis opp til 16 pluss-grader utover formiddagen. Lett overskyet og 16 pluss-grader klokken 15.30. Tildels noe mindre overskyet og ned mot 14 pluss-grader frem mot klokken 19. En fin steinsopp og litt kantareller innplukket. Overskyet, dunkelt og 13 pluss-grader klokken 21. Mørkt og ned mot 12 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. september 2021:

   
Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet og 15 pluss-grader klokken 11.30. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Mørkt, stjerner og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 10 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt og stille bortsett fra minst en teatralsk ugle. Fredelig, frodig og idyllisk også sånn sett, men jeg lever og arbeider stadig meget langvarig under meget umenneskelige og utrygge forhold. Forhold uutholdelige og umulige for folk flest. Solen lavt i øst og 8 pluss-grader klokken 08. Spredt lett litt skyet og 13 pluss-grader klokken 10. For det meste med omkring 15 videre utover dagen. Mere enn halv-mørkt og 11 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, stjerner og omkring 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. september 2021: 

   
Omkring 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og omkring 15 pluss-grader klokken 10.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Med 16 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt og ned mot 12 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med omkring 15 pluss-grader videre utover dagen. Halv-mørkt og 14 pluss-grader klokken 21. Mørkt og iøvrig omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Med veldig lett yr videre utover dagen. Med tyngre yr frem mot klokken 18. Fortsatt lett yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.09. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222453408778766

   Menneskeretts-konvensjonene og valgets forvirringer

   Hvordan unngå å stemme på politiske offentlige mafia-virksomheter? Hvem vil vel stemme på å ha menneskeretts-forbrytere ansatt i den offentlige forvaltningen? Menneskeretts-forbrytere ansatt i den offentlige forvaltningen er den groveste form for kriminalitet som finnes - og hvem av oss aksepterer eller vil ha det?

   Det triste faktum er imidlertid at alle og enhver av de politiske partier i dagens norske storting er menneskeretts-tyver og menneskeretts-forbrytere.

   Derfor må man stemme på noen andre, som ikke er det! For ikke selv å bli medskyldig i pågående korrupsjon og forbrytelser!

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det blandt annet innledningsvis er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Med andre ord, både nasjonale og internasjonale lovbestemmelser er meget tydelige angående dette!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/4520252391328988/

   Unni Merle:
   Da må vi stemme på PDK -Partiet de kristne eller Demokratene for å få frihet og trygghet med respekt for menneskerettene for å få et godt og rettferdig samfunn!
   Nå haster det å få 5.000 stemmer på hvert av disse to partiene for å få inn kandidater på Stortinget!

   Unni Merle:
   Stem PDK eller Demokratene!
   Skrev en lang melding om hvorfor, men «noen» må ha slettet den???

   Unni Merle:
   Der dukket den plutselig opp ovenfor !

   Rune L. Hansen:
   Ps: For mange kan det være nyttig å spørre også konkret hvilken(e) menneskerettighet noen eventuelt ikke respekterer, for lettere å se om de er menneskeretts-forbrytere eller ikke.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ingen som virkelig ønsker ærlighet og høy moral stemmer på noen av nåværende Stortingspartier. Så det blir spennende å se hvor store deler av de stemmeberettigede som gir blaffen i hvordan sine medmennesker har det. - De eneste som i dag, nærmer seg direktedemokrati, er de som stiller til valg for Alliansen. Alle andre støtter nåværende partier på Stortinget. De kjører alle på 'partiprogram' og går inn i dagens korrupte system. - Hver kandidat for Alliansen har sitt eget program! Slik kan vi se hva den enkelte står for. HUSK derfor å krysse av på den og/eller de representantene du vil gi din stemme til. Det kan jo være representanter i Alliansen som ikke har et program passende for enhver.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158083489091875

   Åpent brev til alle de sittende partiene på Stortinget.

   Her er grunnen til at jeg IKKE skal stemme på noen av dere.

   På min Facebook- profil, har jeg et slagord som lyder:
   "There will be no peace before real JUSTICE returns"

   Og jeg tror jeg føler på det samme som veldig mange andre i Norge:
   En dyp forakt for all den uretten vi ser i samfunnet vårt og der det eksisterer ulike lovsamlinger, alt etter hvor i hierarkiet man befinner seg.

   I løpet av de siste dagene, har vi sett hvordan den ene toppolitikeren etter den andre, har melket systemet til egen vinning.
   Jeg nevner og presiserer at listen er langt fra uttømmende:

   - Kjell Ingolf Ropstad:
   Liksom-bodde på gutterommet til han var langt over 35 for å snylte til seg gratis bolig i Oslo i over ti år på skattebetalernes penger.
   Morsomt at han som predikerer viktigheten av familielivet, selv "bodde" på gutterommet i Evje, mens kone og barn bodde på registrert adresse i Stortingets leiligheter i Oslo.

   - Tidligere stortingsrepresentant, Jan Arild Ellingsen, mottok over 800 000 i etterlønn samtidig som har drev eget konsulentbyrå.

   Det samme gjelder for Høyres Gunnar Gundersen, Arbeiderpartiets Truls Wickholm, Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien og Frps Harald Tom Nesvik.

   Tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik har fått millioner til fredssentret sitt fra den saudiarabiske Muslim World League (MWL), og av den avdøde sexforbryteren, Jeffrey Epstein, som honorar for the "Mongolia Advisory Board". For øvrig bodde Bondevik, i likhet med Ropstad, på gutterommet, men han til han var langt over 50! 

   Men, der den vanlige mann og kvinne får både lange fengselsstraffer og tilbakebetalingskrav (med renter) for liknende forhold, så holder det for eliten å si "unnskyld", og "jeg er lei meg".

   Men vet dere hva? Dette er ikke det verste. Langt derifra!
   For langt verre, er det hvordan dere behandler de utallige justismord-ofrene i dette landet. Dere bidrar til å tråkke på dem, gjerne helt inn i døden.

   Norge er dømt 11 ganger på barnevernsrettens område siden september 2018 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD). 11 ganger!
   Likevel er det ikke én eneste politiker, dommer eller byråkrat som gjør noe for å rette opp i krenkelsene som Norge er dømt for. I stedet lar man bare krenkelsene fortsette å løpe, som om ingenting har skjedd.

   Et annet eksempel er fetteren til Birgitte Tengs, som har fått 25 år av sitt liv  ødelagt som følge av det samme udugelige elitokratiske maktapparatet.
   Og selv om Norge, også i denne saken, ble dømt av EMD i 2003, har Norge ikke gjort noe som helst for å bidra til å reparere krenkelsen som fetteren ble utsatt for.

   I det hele tatt er det et elitokrati, hvis feighet er uten bunn.

   Så dere får snakke om politikk så mye dere vil.
   For mitt vedkommende hjelper det ingen verdens ting, når rettferdighet og likebehandling er fremmedord både hva gjelder lovgivende, utøvende og dømmende makt.
   For : You cant fix a broken system, by voting for the same system.

   Bergen, den 7.9.21
   Marius Reikerås

   *

   May Løvseth:
   «You can’t fix a broken system, by voting for the same system.» Det er sant, bortsett fra at systemet ikke er ‘broken’, men ‘designed’ på denne måten.

   Marius Reikerås:
   May Løvseth det har du helt rett i

   Veronica Hoff Lyngstad:
   Ingen av dem får min heller!

   Julianus Neubauer:
   Meget godt skrevet!og dette de holder på med er bare toppen av isfjellet i over 50 år har eks norsk bistandspolitikk vært pay for play for. Het kan nesten et oljefond fylles.

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Enig. Jeg kan heller ikke stemme på. Noen dem. Det er bare Svada og Innhabile. Helt grusomt at vi skal ha slike politikere.

   Torill Bolstad:
   Godt levert Marius. Så sant og riktig det du skriver. <3

   Mariann Westrum:
   Så Sant <3 Så Sant <3 Dem får ikke min heller.

   Beate Cornelia Jebsen:
   Lik og del.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Helt riktig sagt

   Arild Loftfjell:
   Ingen av dem får min stemme

   Andy Bunting:
   Fool me thought Kleptocracies only existed in Africa. My goodness me, Norway's right up there with them all. What a disgrace to democracy & what Crimes against the Humans of Norway.

   Torbjørn Øvrelid:
   Enig,!. Det sitter normale folk rundt i landet, som uten videre kunne dømt mye mere rett enn hva dommere gjør i dag. Hadde vi byttet ut dommere med for eksempel en normalt tenkende person, hadde en sak blitt avgjort på null tid i forhold til 10 år som somme saker tar i dagens kriminelle systemet. Nei vi ser skadene barnevernet påfører barnefamilier, og vi stopper det på dagen. Menst dommere holder på i årevis å ødelegge familier uten å løfte en finger.

   Reidun Carstens:
   Dette har du helt rett i. Det er snakk om så mange som har fått livene sine rasert. May Løvseth kommenterte veldig bra. I tillegg vil det nok komme svært mye fram i dagslyset etterhvert vedr C-19. Bare unnlatelse av å gi medisiner som man VET virker er mer enn kriminelt. Når sykdom blir politikk er det noe alvolig galt. Det er ufattelig at så " få " ikke har gjennomskuet hva som skjer.

   John Kornelius Idland:
   BRAVO !!! Tydelig tale. I stedet for disse evig gjentatte "Unnskyld så meget, men min fot er visst under deres..." La denne parti-valgte kameraderi-korrumperte røkla få høre det ! Historien gjentar seg stadig: Makt korrumperer. Og da langt mye verre når man daglig bader i sitt eget selvskryt.

   John Eiliv Earthbound:
   Enig med Marius! .........Her er det ikke snakk om å stemme på noen som driver denne bedriften/selskapet! : denne gjengen bør trekke seg og innrømme at de er avslørt hele gjengen!

   Ingrid Johansen:
   I tillegg blir valgene fikset rundt om i verden, og vi bruker samme system.

   Lena Trevland:
   Så sant! Stem på de utenfor Stortinget!

   Beate Eleonore Nilsen:
   Sant så sant, men jeg stemmer og da på det partiet jeg tror ønsker å gjøre noe med råttenskapen.

   Inger Benedicte Glesnes:
   Så sant det du skriver. Dette landet går til grunne . Alle de udugelige politikerne burde vært kastet ut.

   Ann-Iren Bauge:
   Helt enig, og jeg stemmer heller ikke på noen av disse partiene med korrupte politikere. Ingen av dem stiller heller et eneste spørsmål, langt mindre protesterer på det som skjer med den såkalte Plandemiforbrytelsen mot egne innbyggere! :( :( :(
   Alle later de som om alt er ok her i landet, og det er det langt fra, så jeg håper bare de snart får som fortjent for alle bruddene på menneskerettighetene som de så likeglade tramper over i år etter år! :(

   Kariann Sundøy:
   Amen!!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. september 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels lett yr, stille og omkring 16 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels skyet og opp mot 19 pluss-grader utover eftermiddagen. 15 klokken 20. Mørkt, stille og ned mot 14 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt. 
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 16 pluss-grader klokken 08.30. For det meste overskyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Med 18 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og16 pluss-grader klokken 21. Mørkt og i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 10.45. Overskyet og 19 pluss-grader klokken 15.30. Med 18 klokken 17. Med yr og 17 pluss-grader klokken 18.30. For det meste vått og omkring 16 pluss-grader utover kvelden og det samme mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. september 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels noe yr, stille og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr og omkring 16 pluss-grader utover formiddagen. Med regn og yr utover eftermiddagen og kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.09. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222469757667478

   De 10 budene - og menneskeretts-konvensjonene


   Rettferdighet har til alle tider mere eller mindre vellykket vært sentralt for nærsagt alle mennesker og kulturer. Og et uttrykk for enkelt-menneskets og Guds - kontra sær-interessers - vilje.
 
   Kriminelle er i praksis mindre interessert i rettferdighet enn andre, hva enn de sier for å skjule at de er hovmodige og kriminelle.
   
   I Bibelen blir det sagt at Guds hus er rettferdighet,

   Moses åpenbarte De 10 bud på to sten-tavler for nu mere enn tre tusen år siden.
   Sten-tavlene representerer rettferdighetens prinsipp, det solide og grunnfaste, som dog kan knuses og ødelegges.

   Historisk har særlig jødene forsøkt å forstå rettferdighetens prinsipper og lovmessigheter. For det har de blitt meget foraktet både blandt sine egne og andre. Sånn sett har det vært og er det en meget lenge og enda vedvarende interesse-konflikt mellom to fronter, de rettferdige på den ene siden og de urettferdige på den andre siden.

   De 10 bud finnes i flere versjoner i Bibelen. At de er gjengitt i flere noe ulike versjoner med noe ulike inndelinger er tilsynelatende en selvmotsigelse, men kjerne-punktene i de noe ulike versjoner er de viktige og de samme. Mange også utenfor Bibelen har på forskjellige måter og sprog forsøkt kortfattet å forstå og å fremføre De 10 budene. De fleste omtrent slik:

   1  - Jeg er Herren din Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
   2  - Du skal ikke misbruke Guds navn.
   3  - Du skal holde hviledagen hellig.
   4  - Du skal ære din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet Herren din Gud har gitt deg.
   5  - Du skal ikke myrde.
   6  - Du skal ikke bryte et ekteskap.
   7  - Du skal ikke stjele.
   8  - Du skal ikke vitne falsk mot din neste.
   9  - Du skal ikke begjære din nestes hustru eller ektefelle.
   10 - Du skal ikke begjære din nestes hus eller noe som hører din neste til.

   Kjerne-punktene i De 10 budene har en omfattende rekkevidde, men ble i praksis ofte forfalsket og ignorert og misforstått.

   Efter mange århundrer med videre erfaringer og viten om hovmod, ondskap og falskhet fremkom menneskeretts-konvensjonene, som er juridisk forpliktende og inneholder rettigheter, friheter og forpliktelser som alle og enhver er og skal være umistelige uavhendelige felles-menneskelige menneskerettigheter for absolutt ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon.

   
Menneskeretts-konvensjonene ble og er en felles-menneskelig nødvendig utvidelse og styrkelse av De 10 budene.

   De enda mange som misliker å høre det er på feil side av loven.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. september 2021: 

   
Mørkt, vått, yr, stille og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 08. Med ned til 13 pluss-grader frem mot klokken 14. Tildels litt mindre overskyet og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 20. Halv-mørkt og 11 pluss-grader klokken 21. Mørkt, stjerner og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.09. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222475911421318

   Menneskeretts-konvensjonene og kriminelle kjepphester

   Det er enda en selvfølgelighet i dagens verden at svært så mange mennesker er uenige med noe eller mye av innholdet i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Og at de helst ikke vil snakke for mye eller for høyt om det. De vil helst stille at det skal forties eller ikke få oppmerksomhet, for å unngå å bli avslørt.

   De har altså sine grunner. De forskjellige sine forskjellige grunner. Mange tjener karriære, makt eller penger på visse forskjellige menneskeretts-krenkelser. Og mange andre er indoktrinerte av disse. Eller av forskjellige grunner er hovmodige og tror eller ønsker seg og andre å vite bedre eller mindre.

   Det er kjempe-mange forskjellige grunner til at enda svært så mange mennesker fortier, forfalsker eller bagatelliserer en eller flere eller alle menneskerettigheter. De har sine kriminelle kjepphester. Eller de ser eller forstår ikke nytten eller fordelen med visse menneskerettigheter. Mange vil heller bedrive politikk og forhandlinger med menneskerettighetene. Uansett blir det svært så mye splittelse, problemer, konflikter, politikk og katastrofer av alt slikt.

   Felles for alle disse menneskeretts-krenkere er fremfor alt at de ikke vil at andre i praksis skal vite HVA en menneskerettighet er - inklusivt at alle og enhver av menneskerettighetene juridisk er og skal være umistelige og uavhendelige og ukrenkelige for absolutt ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon.

   De har som sagt sine kriminelle kjepphester.

   Fortsetter det slik så er det selvinnlysende at når som helst nærsagt absolutt hva som helst av ødeleggelser og katastrofer skje. Forårsaket av de kriminelle kjepphesters eiere og ryttere.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/posts/4265099866860466/

   Anne Hansen:
   Så lenge vi ikke respekterer dyrene så vil heller ikke menn esket få fred‼️

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor skifter du fokus, Anne Hansen?

   Anne Hansen:
   Rune L. Hansen Det henger på en måte sammen...

   Rune L. Hansen:
   Mangfoldet av underordnede offentlige lovbestemmelser og avgjørelser, hva enten de er lovlige eller ikke, forholder seg til menneskeretts-konvensjonene, Anne Hansen.

   Anne Hansen:
   Rune L. Hansen Takk Rune

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og 14 pluss-grader klokken 11.30. Med opp til 16 pluss-grader utover eftermiddagen. Og med 13 klokken 18. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, stjerner og 9 pluss-grader klokken 22. Med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfritt og 12 pluss-grader klokken 11. Opptil 15 utover eftermiddagen. 12 klokken 18.

   Jeg har enda ikke sjekket resultatet av det norske stortings-valget i går, men det er ikke nødvendig heller. Resultatet var forlengst gitt på forhånd. At det er den samme offentlige mafia-virksomheten som blir sittende med makten. Demokrati? Et samfunn som i praksis lar offentlige menneskeretts-krenkere bli sittende med makt eller bli valgt er selvfølgelig mildt sagt ikke demokratisk. Og denslags makt-eliter gir selvfølgelig ikke frivillig fra seg makten, men overgir den til seg selv eller sine medspillere, om ikke det er helt veldig spesielle omstendigheter. De vil ikke at folket via menneskeretts-konvensjonene skal ha makten. Tvert om har de gjort og gjør de mangt og alt de makter for å beholde makten.
   I steden for at de straffeforfølges og settes i fengsel så bæres de frem på gullstol som seirende. Det hele minner blandt annet om det gryende nazi-Tyskland i 1930-årene - og om tiden for fremveksten av mange andre terror regimer, bare at det nå er enda farligere og mere katastrofalt! Folk flest har i praksis ingenting lært. De er for perverterte, indoktrinerte, naive, dumme, hovmodige, egoistiske og medskyldige.
   Historiens mange lignende katastrofer gjentar seg, men i noe annerledes former og styrke. Menneskeretts-konvensjonene, som skulle og kan forhindre alt slikt, forfalskes og neglisjeres smittsomt i land efter land.
   
   Mørkt og 10 pluss.grader klokken 21. Med i underkant av 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 14 pluss-grader klokken 10.45. Med omkring 16 videre utover dagen. Mørkt og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. september 2021: 

   
Mørkt, lett yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr og 12 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Overskyet, vått, tildels litt lett yr og omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. 13 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og i underkant av 13 pluss-grader klokken 21. Med 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 12 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel, solen i øst og 10 pluss-grader klokken 09.30. Tildels noe skyet og opp til omkring 16 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 21.30. Månen nokså full lavt sørlig og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 10 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels noe svak bris og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 10.30. For det meste overskyet og omkring 16 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 13 pluss-grader klokken 20.45. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 21. Noe svak bris, stille og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. september 2021: 

   
Mørkt, stille (som vanlig), tildels noe svak bris og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Det er i innledningen av og går mot høst her i de nordlige ytterkantene av jordens ekvator. Stadig flere nattsommerfugler gjør seg gjeldende og annet liv som særlig er virksomt i mørket og forbereder seg på det dypere og kaldere mørket som efter hvert mere ankommer. Bestrebelsene er mange for best mulig å forsøke å overleve. Røtter som strekker seg dypere og bredere, ekorn og andre dyr som samler og fordeler og graver ned frø og rester fra liv, fugler som leter eller reiser langt for å finne det som trengs. Osv. For nasjoner, samfunn og mennesker - og dyr og planter og mikro-organismer, etc. - er det viktig å være optimalt og mangfoldig lokalt selvforsynte, men samtidig å ha veier til og fra resten av verden for å kunne bytte med hva som trengs og er nødvendig. Alle har mange slags forskjellige behov og rettmessige interesser. Det skal best mulig tilstrebes altomfattende hensynsfulle harmonier, trivsel og balanser med utgangspunkt i alles integriteter og hensynsfulle muligheter - for å kunne være organisk og frisk frodighet. Invasive tendenser skal ikke kunne bli forstyrrende og ødeleggende. Når ødeleggende forstyrrelser likevel skjer, det er i forskjellig grad uunngåelig, så er og blir den større evnen til reparasjon og videre organisk integritet og utfoldelse viktig. Menneskeretts-konvensjonene styrker og beskytter også alt dette, men når land og samfunn korrupt kriminelt styres som i dagens verden så vet folk flest enda i praksis ikke hva en menneskerettighet er - de støtter seg heller til alt mulig forskjellig av splittelser og synsing.

   Grålig og hvitlig overskyet og 14 pluss-grader frem mot klokken 11. Ikke mye annerledes videre utover dagen. 12 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 11 pluss-grader klokken 23. Ned mot 10 mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. september 2021: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. september 2021:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq