----- Denne side: db202109.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  September 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. september 2021:

   Mørkt, stille og omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   To ugler slags ulende godt hørlig med lang avstand seg imellom her ute i natt, som i går nokså tidlig i natten. De forskjellige slags fugler er spennende, interessante og særegne bekjentskaper i landskapene her på eiendommen, noen mere eller oftere enn andre. I stigende grad som mange slags forskjellige trær og busker har vokst og blitt frodige her på eiendommen så har det også blitt veldig mange flere fugler, de fleste mest bare tidvis synlige eller hørlige - og ikke alle likså trivlige eller høflige. Jeg har særlig sans for rødstrupene, ikke minst også når de beveger seg samlet og viser seg frem. De har hatt mye særlig mange slags bær, frø og insekter som føde i august og mye mangt å utforske. Trostene derimot i all sin frekkhet og glupskhet er rødstrupene sin slags motsetning! Selv om trostene også på forskjellige måter er nyttige så er de langt mindre trivlige og høflige og kan gjøre mye plyndring. Det er så mange slags forskjellige fugler som beveger seg i de landskapene de nedarvet er tilpasset.
   Spredt lett litt skyet og omkring 16 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 15 pluss-grader klokken 21.30 og mørkt ikke mange minuttene efterpå. Mørkt, stjerner, litt vind og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. september 2021:

   
Omkring 15 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og gradvis opp til 16 pluss-grader utover formiddagen. Lett overskyet og 16 pluss-grader klokken 15.30. Tildels noe mindre overskyet og ned mot 14 pluss-grader frem mot klokken 19. En fin steinsopp og litt kantareller innplukket. Overskyet, dunkelt og 13 pluss-grader klokken 21. Mørkt og ned mot 12 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. september 2021:

   
Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet og 15 pluss-grader klokken 11.30. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Mørkt, stjerner og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 10 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt og stille bortsett fra minst en teatralsk ugle. Fredelig, frodig og idyllisk også sånn sett, men jeg lever og arbeider stadig meget langvarig under meget umenneskelige og utrygge forhold. Forhold uutholdelige og umulige for folk flest. Solen lavt i øst og 8 pluss-grader klokken 08. Spredt lett litt skyet og 13 pluss-grader klokken 10. For det meste med omkring 15 videre utover dagen. Mere enn halv-mørkt og 11 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, stjerner og omkring 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. september 2021: 

   
Omkring 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og omkring 15 pluss-grader klokken 10.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Med 16 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt og ned mot 12 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med omkring 15 pluss-grader videre utover dagen. Halv-mørkt og 14 pluss-grader klokken 21. Mørkt og iøvrig omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Med veldig lett yr videre utover dagen. Med tyngre yr frem mot klokken 18. Fortsatt lett yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.09. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222453408778766

   Menneskeretts-konvensjonene og valgets forvirringer

   Hvordan unngå å stemme på politiske offentlige mafia-virksomheter? Hvem vil vel stemme på å ha menneskeretts-forbrytere ansatt i den offentlige forvaltningen? Menneskeretts-forbrytere ansatt i den offentlige forvaltningen er den groveste form for kriminalitet som finnes - og hvem av oss aksepterer eller vil ha det?

   Det triste faktum er imidlertid at alle og enhver av de politiske partier i dagens norske storting er menneskeretts-tyver og menneskeretts-forbrytere.

   Derfor må man stemme på noen andre, som ikke er det! For ikke selv å bli medskyldig i pågående korrupsjon og forbrytelser!

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det blandt annet innledningsvis er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Med andre ord, både nasjonale og internasjonale lovbestemmelser er meget tydelige angående dette!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/4520252391328988/

   Unni Merle:
   Da må vi stemme på PDK -Partiet de kristne eller Demokratene for å få frihet og trygghet med respekt for menneskerettene for å få et godt og rettferdig samfunn!
   Nå haster det å få 5.000 stemmer på hvert av disse to partiene for å få inn kandidater på Stortinget!

   Unni Merle:
   Stem PDK eller Demokratene!
   Skrev en lang melding om hvorfor, men «noen» må ha slettet den???

   Unni Merle:
   Der dukket den plutselig opp ovenfor !

   Rune L. Hansen:
   Ps: For mange kan det være nyttig å spørre også konkret hvilken(e) menneskerettighet noen eventuelt ikke respekterer, for lettere å se om de er menneskeretts-forbrytere eller ikke.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ingen som virkelig ønsker ærlighet og høy moral stemmer på noen av nåværende Stortingspartier. Så det blir spennende å se hvor store deler av de stemmeberettigede som gir blaffen i hvordan sine medmennesker har det. - De eneste som i dag, nærmer seg direktedemokrati, er de som stiller til valg for Alliansen. Alle andre støtter nåværende partier på Stortinget. De kjører alle på 'partiprogram' og går inn i dagens korrupte system. - Hver kandidat for Alliansen har sitt eget program! Slik kan vi se hva den enkelte står for. HUSK derfor å krysse av på den og/eller de representantene du vil gi din stemme til. Det kan jo være representanter i Alliansen som ikke har et program passende for enhver.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158083489091875

   Åpent brev til alle de sittende partiene på Stortinget.

   Her er grunnen til at jeg IKKE skal stemme på noen av dere.

   På min Facebook- profil, har jeg et slagord som lyder:
   "There will be no peace before real JUSTICE returns"

   Og jeg tror jeg føler på det samme som veldig mange andre i Norge:
   En dyp forakt for all den uretten vi ser i samfunnet vårt og der det eksisterer ulike lovsamlinger, alt etter hvor i hierarkiet man befinner seg.

   I løpet av de siste dagene, har vi sett hvordan den ene toppolitikeren etter den andre, har melket systemet til egen vinning.
   Jeg nevner og presiserer at listen er langt fra uttømmende:

   - Kjell Ingolf Ropstad:
   Liksom-bodde på gutterommet til han var langt over 35 for å snylte til seg gratis bolig i Oslo i over ti år på skattebetalernes penger.
   Morsomt at han som predikerer viktigheten av familielivet, selv "bodde" på gutterommet i Evje, mens kone og barn bodde på registrert adresse i Stortingets leiligheter i Oslo.

   - Tidligere stortingsrepresentant, Jan Arild Ellingsen, mottok over 800 000 i etterlønn samtidig som har drev eget konsulentbyrå.

   Det samme gjelder for Høyres Gunnar Gundersen, Arbeiderpartiets Truls Wickholm, Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien og Frps Harald Tom Nesvik.

   Tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik har fått millioner til fredssentret sitt fra den saudiarabiske Muslim World League (MWL), og av den avdøde sexforbryteren, Jeffrey Epstein, som honorar for the "Mongolia Advisory Board". For øvrig bodde Bondevik, i likhet med Ropstad, på gutterommet, men han til han var langt over 50! 

   Men, der den vanlige mann og kvinne får både lange fengselsstraffer og tilbakebetalingskrav (med renter) for liknende forhold, så holder det for eliten å si "unnskyld", og "jeg er lei meg".

   Men vet dere hva? Dette er ikke det verste. Langt derifra!
   For langt verre, er det hvordan dere behandler de utallige justismord-ofrene i dette landet. Dere bidrar til å tråkke på dem, gjerne helt inn i døden.

   Norge er dømt 11 ganger på barnevernsrettens område siden september 2018 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD). 11 ganger!
   Likevel er det ikke én eneste politiker, dommer eller byråkrat som gjør noe for å rette opp i krenkelsene som Norge er dømt for. I stedet lar man bare krenkelsene fortsette å løpe, som om ingenting har skjedd.

   Et annet eksempel er fetteren til Birgitte Tengs, som har fått 25 år av sitt liv  ødelagt som følge av det samme udugelige elitokratiske maktapparatet.
   Og selv om Norge, også i denne saken, ble dømt av EMD i 2003, har Norge ikke gjort noe som helst for å bidra til å reparere krenkelsen som fetteren ble utsatt for.

   I det hele tatt er det et elitokrati, hvis feighet er uten bunn.

   Så dere får snakke om politikk så mye dere vil.
   For mitt vedkommende hjelper det ingen verdens ting, når rettferdighet og likebehandling er fremmedord både hva gjelder lovgivende, utøvende og dømmende makt.
   For : You cant fix a broken system, by voting for the same system.

   Bergen, den 7.9.21
   Marius Reikerås

   *

   May Løvseth:
   «You can’t fix a broken system, by voting for the same system.» Det er sant, bortsett fra at systemet ikke er ‘broken’, men ‘designed’ på denne måten.

   Marius Reikerås:
   May Løvseth det har du helt rett i

   Veronica Hoff Lyngstad:
   Ingen av dem får min heller!

   Julianus Neubauer:
   Meget godt skrevet!og dette de holder på med er bare toppen av isfjellet i over 50 år har eks norsk bistandspolitikk vært pay for play for. Het kan nesten et oljefond fylles.

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Enig. Jeg kan heller ikke stemme på. Noen dem. Det er bare Svada og Innhabile. Helt grusomt at vi skal ha slike politikere.

   Torill Bolstad:
   Godt levert Marius. Så sant og riktig det du skriver. <3

   Mariann Westrum:
   Så Sant <3 Så Sant <3 Dem får ikke min heller.

   Beate Cornelia Jebsen:
   Lik og del.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Helt riktig sagt

   Arild Loftfjell:
   Ingen av dem får min stemme

   Andy Bunting:
   Fool me thought Kleptocracies only existed in Africa. My goodness me, Norway's right up there with them all. What a disgrace to democracy & what Crimes against the Humans of Norway.

   Torbjørn Øvrelid:
   Enig,!. Det sitter normale folk rundt i landet, som uten videre kunne dømt mye mere rett enn hva dommere gjør i dag. Hadde vi byttet ut dommere med for eksempel en normalt tenkende person, hadde en sak blitt avgjort på null tid i forhold til 10 år som somme saker tar i dagens kriminelle systemet. Nei vi ser skadene barnevernet påfører barnefamilier, og vi stopper det på dagen. Menst dommere holder på i årevis å ødelegge familier uten å løfte en finger.

   Reidun Carstens:
   Dette har du helt rett i. Det er snakk om så mange som har fått livene sine rasert. May Løvseth kommenterte veldig bra. I tillegg vil det nok komme svært mye fram i dagslyset etterhvert vedr C-19. Bare unnlatelse av å gi medisiner som man VET virker er mer enn kriminelt. Når sykdom blir politikk er det noe alvolig galt. Det er ufattelig at så " få " ikke har gjennomskuet hva som skjer.

   John Kornelius Idland:
   BRAVO !!! Tydelig tale. I stedet for disse evig gjentatte "Unnskyld så meget, men min fot er visst under deres..." La denne parti-valgte kameraderi-korrumperte røkla få høre det ! Historien gjentar seg stadig: Makt korrumperer. Og da langt mye verre når man daglig bader i sitt eget selvskryt.

   John Eiliv Earthbound:
   Enig med Marius! .........Her er det ikke snakk om å stemme på noen som driver denne bedriften/selskapet! : denne gjengen bør trekke seg og innrømme at de er avslørt hele gjengen!

   Ingrid Johansen:
   I tillegg blir valgene fikset rundt om i verden, og vi bruker samme system.

   Lena Trevland:
   Så sant! Stem på de utenfor Stortinget!

   Beate Eleonore Nilsen:
   Sant så sant, men jeg stemmer og da på det partiet jeg tror ønsker å gjøre noe med råttenskapen.

   Inger Benedicte Glesnes:
   Så sant det du skriver. Dette landet går til grunne . Alle de udugelige politikerne burde vært kastet ut.

   Ann-Iren Bauge:
   Helt enig, og jeg stemmer heller ikke på noen av disse partiene med korrupte politikere. Ingen av dem stiller heller et eneste spørsmål, langt mindre protesterer på det som skjer med den såkalte Plandemiforbrytelsen mot egne innbyggere! :( :( :(
   Alle later de som om alt er ok her i landet, og det er det langt fra, så jeg håper bare de snart får som fortjent for alle bruddene på menneskerettighetene som de så likeglade tramper over i år etter år! :(

   Kariann Sundøy:
   Amen!!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. september 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels lett yr, stille og omkring 16 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels skyet og opp mot 19 pluss-grader utover eftermiddagen. 15 klokken 20. Mørkt, stille og ned mot 14 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt. 
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 16 pluss-grader klokken 08.30. For det meste overskyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Med 18 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og16 pluss-grader klokken 21. Mørkt og i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 10.45. Overskyet og 19 pluss-grader klokken 15.30. Med 18 klokken 17. Med yr og 17 pluss-grader klokken 18.30. For det meste vått og omkring 16 pluss-grader utover kvelden og det samme mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. september 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels noe yr, stille og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr og omkring 16 pluss-grader utover formiddagen. Med regn og yr utover eftermiddagen og kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.09. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222469757667478

   De 10 budene - og menneskeretts-konvensjonene


   Rettferdighet har til alle tider mere eller mindre vellykket vært sentralt for nærsagt alle mennesker og kulturer. Og et uttrykk for enkelt-menneskets og Guds - kontra sær-interessers - vilje.
 
   Kriminelle er i praksis mindre interessert i rettferdighet enn andre, hva enn de sier for å skjule at de er hovmodige og kriminelle.
   
   I Bibelen blir det sagt at Guds hus er rettferdighet,

   Moses åpenbarte De 10 bud på to sten-tavler for nu mere enn tre tusen år siden.
   Sten-tavlene representerer rettferdighetens prinsipp, det solide og grunnfaste, som dog kan knuses og ødelegges.

   Historisk har særlig jødene forsøkt å forstå rettferdighetens prinsipper og lovmessigheter. For det har de blitt meget foraktet både blandt sine egne og andre. Sånn sett har det vært og er det en meget lenge og enda vedvarende interesse-konflikt mellom to fronter, de rettferdige på den ene siden og de urettferdige på den andre siden.

   De 10 bud finnes i flere versjoner i Bibelen. At de er gjengitt i flere noe ulike versjoner med noe ulike inndelinger er tilsynelatende en selvmotsigelse, men kjerne-punktene i de noe ulike versjoner er de viktige og de samme. Mange også utenfor Bibelen har på forskjellige måter og sprog forsøkt kortfattet å forstå og å fremføre De 10 budene. De fleste omtrent slik:

   1  - Jeg er Herren din Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
   2  - Du skal ikke misbruke Guds navn.
   3  - Du skal holde hviledagen hellig.
   4  - Du skal ære din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet Herren din Gud har gitt deg.
   5  - Du skal ikke myrde.
   6  - Du skal ikke bryte et ekteskap.
   7  - Du skal ikke stjele.
   8  - Du skal ikke vitne falsk mot din neste.
   9  - Du skal ikke begjære din nestes hustru eller ektefelle.
   10 - Du skal ikke begjære din nestes hus eller noe som hører din neste til.

   Kjerne-punktene i De 10 budene har en omfattende rekkevidde, men ble i praksis ofte forfalsket og ignorert og misforstått.

   Efter mange århundrer med videre erfaringer og viten om hovmod, ondskap og falskhet fremkom menneskeretts-konvensjonene, som er juridisk forpliktende og inneholder rettigheter, friheter og forpliktelser som alle og enhver er og skal være umistelige uavhendelige felles-menneskelige menneskerettigheter for absolutt ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon.

   
Menneskeretts-konvensjonene ble og er en felles-menneskelig nødvendig utvidelse og styrkelse av De 10 budene.

   De enda mange som misliker å høre det er på feil side av loven.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. september 2021: 

   
Mørkt, vått, yr, stille og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 08. Med ned til 13 pluss-grader frem mot klokken 14. Tildels litt mindre overskyet og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 20. Halv-mørkt og 11 pluss-grader klokken 21. Mørkt, stjerner og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.09. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222475911421318

   Menneskeretts-konvensjonene og kriminelle kjepphester

   Det er enda en selvfølgelighet i dagens verden at svært så mange mennesker er uenige med noe eller mye av innholdet i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Og at de helst ikke vil snakke for mye eller for høyt om det. De vil helst stille at det skal forties eller ikke få oppmerksomhet, for å unngå å bli avslørt.

   De har altså sine grunner. De forskjellige sine forskjellige grunner. Mange tjener karriære, makt eller penger på visse forskjellige menneskeretts-krenkelser. Og mange andre er indoktrinerte av disse. Eller av forskjellige grunner er hovmodige og tror eller ønsker seg og andre å vite bedre eller mindre.

   Det er kjempe-mange forskjellige grunner til at enda svært så mange mennesker fortier, forfalsker eller bagatelliserer en eller flere eller alle menneskerettigheter. De har sine kriminelle kjepphester. Eller de ser eller forstår ikke nytten eller fordelen med visse menneskerettigheter. Mange vil heller bedrive politikk og forhandlinger med menneskerettighetene. Uansett blir det svært så mye splittelse, problemer, konflikter, politikk og katastrofer av alt slikt.

   Felles for alle disse menneskeretts-krenkere er fremfor alt at de ikke vil at andre i praksis skal vite HVA en menneskerettighet er - inklusivt at alle og enhver av menneskerettighetene juridisk er og skal være umistelige og uavhendelige og ukrenkelige for absolutt ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon.

   De har som sagt sine kriminelle kjepphester.

   Fortsetter det slik så er det selvinnlysende at når som helst nærsagt absolutt hva som helst av ødeleggelser og katastrofer skje. Forårsaket av de kriminelle kjepphesters eiere og ryttere.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/posts/4265099866860466/

   Anne Hansen:
   Så lenge vi ikke respekterer dyrene så vil heller ikke menn esket få fred‼️

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor skifter du fokus, Anne Hansen?

   Anne Hansen:
   Rune L. Hansen Det henger på en måte sammen...

   Rune L. Hansen:
   Mangfoldet av underordnede offentlige lovbestemmelser og avgjørelser, hva enten de er lovlige eller ikke, forholder seg til menneskeretts-konvensjonene, Anne Hansen.

   Anne Hansen:
   Rune L. Hansen Takk Rune

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og 14 pluss-grader klokken 11.30. Med opp til 16 pluss-grader utover eftermiddagen. Og med 13 klokken 18. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, stjerner og 9 pluss-grader klokken 22. Med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfritt og 12 pluss-grader klokken 11. Opptil 15 utover eftermiddagen. 12 klokken 18.

   Jeg har enda ikke sjekket resultatet av det norske stortings-valget i går, men det er ikke nødvendig heller. Resultatet var forlengst gitt på forhånd. At det er den samme offentlige mafia-virksomheten som blir sittende med makten. Demokrati? Et samfunn som i praksis lar offentlige menneskeretts-krenkere bli sittende med makt eller bli valgt er selvfølgelig mildt sagt ikke demokratisk. Og denslags makt-eliter gir selvfølgelig ikke frivillig fra seg makten, men overgir den til seg selv eller sine medspillere, om ikke det er helt veldig spesielle omstendigheter. De vil ikke at folket via menneskeretts-konvensjonene skal ha makten. Tvert om har de gjort og gjør de mangt og alt de makter for å beholde makten.
   I steden for at de straffeforfølges og settes i fengsel så bæres de frem på gullstol som seirende. Det hele minner blandt annet om det gryende nazi-Tyskland i 1930-årene - og om tiden for fremveksten av mange andre terror regimer, bare at det nå er enda farligere og mere katastrofalt! Folk flest har i praksis ingenting lært. De er for perverterte, indoktrinerte, naive, dumme, hovmodige, egoistiske og medskyldige.
   Historiens mange lignende katastrofer gjentar seg, men i noe annerledes former og styrke. Menneskeretts-konvensjonene, som skulle og kan forhindre alt slikt, forfalskes og neglisjeres smittsomt i land efter land.
   
   Mørkt og 10 pluss.grader klokken 21. Med i underkant av 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 14 pluss-grader klokken 10.45. Med omkring 16 videre utover dagen. Mørkt og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. september 2021: 

   
Mørkt, lett yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr og 12 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Overskyet, vått, tildels litt lett yr og omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. 13 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og i underkant av 13 pluss-grader klokken 21. Med 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 12 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel, solen i øst og 10 pluss-grader klokken 09.30. Tildels noe skyet og opp til omkring 16 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 21.30. Månen nokså full lavt sørlig og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. september 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 10 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels noe svak bris og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 10.30. For det meste overskyet og omkring 16 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 13 pluss-grader klokken 20.45. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 21. Noe svak bris, stille og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. september 2021: 

   
Mørkt, stille (som vanlig), tildels noe svak bris og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Det er i innledningen av og går mot høst her i de nordlige ytterkantene av jordens ekvator. Stadig flere nattsommerfugler gjør seg gjeldende og annet liv som særlig er virksomt i mørket og forbereder seg på det dypere og kaldere mørket som efter hvert mere ankommer. Bestrebelsene er mange for best mulig å forsøke å overleve. Røtter som strekker seg dypere og bredere, ekorn og andre dyr som samler og fordeler og graver ned frø og rester fra liv, fugler som leter eller reiser langt for å finne det som trengs. Osv. For nasjoner, samfunn og mennesker - og dyr og planter og mikro-organismer, etc. - er det viktig å være optimalt og mangfoldig lokalt selvforsynte, men samtidig å ha veier til og fra resten av verden for å kunne bytte med hva som trengs og er nødvendig. Alle har mange slags forskjellige behov og rettmessige interesser. Det skal best mulig tilstrebes altomfattende hensynsfulle harmonier, trivsel og balanser med utgangspunkt i alles integriteter og hensynsfulle muligheter - for å kunne være organisk og frisk frodighet. Invasive tendenser skal ikke kunne bli forstyrrende og ødeleggende. Når ødeleggende forstyrrelser likevel skjer, det er i forskjellig grad uunngåelig, så er og blir den større evnen til reparasjon og videre organisk integritet og utfoldelse viktig. Menneskeretts-konvensjonene styrker og beskytter også alt dette, men når land og samfunn korrupt kriminelt styres som i dagens verden så vet folk flest enda i praksis ikke hva en menneskerettighet er - de støtter seg heller til alt mulig forskjellig av splittelser og synsing.

   Grålig og hvitlig overskyet og 14 pluss-grader frem mot klokken 11. Ikke mye annerledes videre utover dagen. 12 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 11 pluss-grader klokken 23. Ned mot 10 mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 14 pluss-grader utover formiddagen og med noe svak bris utover eftermiddagen. Jeg er i ferd med her ute å fjerne frøene fra 20 liter Shiro-plommer jeg innplukket fra et tre i går, tidkrevende rensing for et menneske, men skal det gjøres så skal det gjøres. Jeg bruker det meste av dagen til særlig det og har klokken 18 kommet nesten halvveis. Kanskje må jeg gjøre ferdig de siste 10 liter i morgen, Det skal efter hvert bli til natur-eddik av forhåpentligvis ekstra god kvalitet. Shiro-plommene er blandt de siste plommer som modner her. Hageblåbærene, vinbær og aronia plukker jeg også inn noe av, før fuglene tar alt.

   USA er kuppet og okkupert av en stadig mere grotesk marxist-inspirert gjennom-korrupt mafia-virksomhet, som samler alt av løgner og falskhet og perverser og dumrianer for absolutt motsatt lov og rett. De lyger og er falske om nærsagt alt. Akkurat som den norske politiske offentlige nepotismen, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og de andre stortings-politikere i dagens Norge og deres medspillere. De hyller og premierer hverandre og forfalsker og neglisjerer hverandres forbrytelser - og stormer frem i mange land og også globalt. De er i ferd med fullstendig å ødelegge hele USA og mange andre land, inklusivt også Norge. Regn med alle de som forsøker å tjene på deres beskyttede eller liksom lovlige forbrytelser så er galskapen fullkommen,
   Det burde ikke overraske noen at det i stadig stigende grad skjer. Korrupte og mange slags kriminelle i den offentlige forvaltningen har lenge mange steder vært gitt makt. De frykter menneskeretts-konvensjonene og slike som Donald Trump, de frykter å bli avslørt nok til å bli rettmessig straffeforfulgt og foraktet. De antar at de har ingentig å tape på å begå flere og nye forbrytelser, hvis de vinner frem lenge nok. De representerer onde sirkler og spiraler av nasjonale selvmord og ødeleggelser. Og denne gangen er det langt mere globalt enn noensinne.

   Nokså mørkt, en svak bris, antydning til yr og 12 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, tildels noe lett yr og vind og 12 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. september 2021: 

   Yr og regn og omkring 12 pluss-grader efter midnatt og det meste av natten her ute. Vått og for det meste overskyet, tildels med yr og mellom 12 og 15 pluss-grader utover dagen. Mørkt, full-månen tildels synlig sør-øst, vått og ned mot 12 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158105753726875

   Norske myndigheter har en selvsagt plikt til å rette opp de krenkelser de påfører sine borgere:

   Det vises til det prinsipale i EMDs dom mellom Vilnes mfl v Norge fra 5. desember 2013, hvor den krenkede skal stilles som om krenkelsen ikke hadde skjedd:

   "The Court’s assessment
   269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002&#8209;IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009)."

   EMD forklarer seg slik om den positive og negative sikringsplikten i saken mellom i Dimitrovi og Bulgaria av 21 juli 2016, premiss 17:

   “17. The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000 XI).”

   *

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. september 2021: 

   
Mørkt, full-månen tilvis synlig, noe vind og omkring 13 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, tildels med noe yr og omkring 14 og 16 pluss-grader utover dagen. Regn og disig med omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 18 og videre med mye nedbør utover kvelden. Mørkt, vått og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--

-- Dagboks-notater, torsdag 23. september 2021: 

   Mørkt, fortsatt mye regn og ned mot 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, disig himmel, regn og omkring 10 og 9 pluss-grader frem mot klokken 11. For det meste overskyet, yr og omkring 10 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 21. Med den avtagende månen østlig og ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. september 2021:

   Mørkt, vått og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius
og efter hvert med lett yr her ute i natt. Vind og mye tildels kraftig regn, disig og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme med opp til omkring 12 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått og 11 pluss-grader klokken 21. Med lett yr og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. september 2021: 

   
Mørkt, månen tildels synlig høyt sørlig, vått, tildels noe lett yr og omkring 10 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt halvt lett skyet frem mot klokken 10. Med omkring 12 pluss-grader klokken 13. Mørkt og omkring 9 og 10 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. september 2021: 

   Mørkt her ute klokken 02.30 i natt, bortsett fra at en bil med meget skarpe lyskastere flere ganger kjørte forbi på veien ved postkassen og lyste høyt og lavt og bredt og langt også på engen nedenfor postkassen, også fra noe ned på innkjørselen hithen. Omkring 12 pluss-grader her ute da. Den avtagende månen tidvis noe synlig høyt sørlig. Overskyet og 13 pluss-grader klokken 11.30. Med omkring 16 pluss-grader og litt vind utover dagen. Mørkt og 15 pluss-grader klokken 20.30. Tenkte jeg i dag skulle skrive en liten epistel om Jesus Kristus og menneskeretts-konvensjone, fordi det er nødvendig, men det rekker jeg ikke og utsetter jeg derfor litt. (Jeg har blandt annet vært opptatt med å tillage noe ny medisin.) Mørkt, noe vind-drag og 17 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.09. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158112733041875

   Kjernen i begrepet rettssikkerhet er beskrevet slik i NOU 2009: 15: NOU 2009: 15 ”Skjult informasjon – åpen kontroll” , 7 Rettssikkerhet, 7.1 Innledning, tredje avsnitt:

   ”Kjernen i begrepet «rettssikkerhet» er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.”  

   Rettssikkerhet kan spaltes ned til fire områder der enkeltindividet har krav på beskyttelse fra myndighetsovergrep:
   - Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige overgrep
   - Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige vilkårlighet
   - Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å forutberegne sin rettstilling
   - Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å  forsvare sine rettslige interesser

   *

   Carl Palm:
   Så enkle fire rettssikkerhets punkter, å likevel begås brudd på daglig basis i landet.

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. september 2021: 

   Mørkt, noe vind og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis tildels slørete lett overskyet, et mildt vind-drag og opp til omkring 20 pluss-grader utover formiddagen. Kanskje hundrevis klaser med druer her ute i hagen har særlig modnet fort i dag, kanskje rekker jeg å plukke inn noe for å tørke. Jeg har ikke prøvd det før, så jeg er noe usikker. Druene er mange, men ikke store. Den som vil ha store druer må skjære ned drue-plantene betraktelig, til såkalte vin-stokker, men det har jeg iallfall enda ikke gjort, jeg har prioritert å la de etablere seg godt med dype og vide røtter. Det er også diverse annet jeg skal se om jeg rekker å få plukket inn. Blandt annet plommer er det nu lite og ikke mange sorter igjen å plukke i år. Det er mange sorter som i forskjellig grad modner og overmodner fort og angripes av diverse slags forskjellig og blir til jord og muld. Juli, august og september - de tre sommer-månedene - er de beste månedee for bær og frukt her. Men det er også forskjellige slags diverse som modner og vokser også senere.

   Jeg publiserte på Facebook mitt innlegg om "Menneskeretts-konvensjonene og Jesus Kristus" i dag litt før klokken 15. Og fikk straks efterpå beskjed fra Facebook om at min konto der øyeblikkelig har blitt midlertidig sperret på grunn av uvanlig aktivitet som kan være forårsaket av at andre har forsøkt å få tilgang til kontoen min. Noen med en viss makt har tydeligvis ikke likt denne min postering.
   Klokken 20 var Facebook-kontoen min åpnet igjen.

   Mørkt, vind, regn og 18 pluss-grader klokken 21. Regn og yr og gradvis ned mot 12 pluss-grader videre frem mot midnatt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.09. 2021: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/4644381348945836:18

   Menneskeretts-konvensjonene og Jesus Kristus 

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene handler om nødvendigheter for rettferdighet - og det gjør kristendommen også, verdens største folkebevegelse. De bærer begge i seg 
tyngden av felles-menneskelig erfaring, visdom og kunnskap. Likheten er større enn mange enda tror. Begge har særlig blitt store og sentrale globale folkebevegelser for enkelt-mennesket og menneskeverdet. Men også for forfalskninger og hykleri.

   Den viktigste forskjellen - er at de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene er omfattende nødvendig presiserende og juridisk forpliktende og hensynsfulle, med l
ike, ukrenkelige, umistelige og uavhendelige rettigheter for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon - noe som konkret og alltid forplikter absolutt alle offentlige myndigheter, instanser og mennesker. Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

  
Både kristendommen og de felles-menneskelige menneskerettighetene har ofte mange steder vært - og er - både neglisjert og forfalsket, med mange i forskjellig grad katastrofale konsekvenser for medmennesker, sivilbefolkningene og verden. Det er mange som tjener penger eller makt på å forurette medmennesker og sivilbefolkningen, Mange anser egoisme og sær-interesser å være viktigere enn menneskerettighetene, derav oppstår splittelse, kamp og offentlige mafia-virksomheter. Tortur, terror, utplyndring, korrupsjon og drap skjules i det lengste av makt-eliter. Jo mere de ødelegger landet dess mindre er sjangsen for at de blir straffeforfulgt, blir deres bevissther, mens de allierer seg med korrupte, hyklere og perverser både innenlands og utenlands.

   Når mennesker i den offentlige forvaltningen i en nasjon medvirker i eller forårsaker for eksempel økonomisk diskriminering eller andre slags konkrete menneskeretts-tyverier, overfor et eller flere enkelt-mennesker tilhørende nasjonens jurisdiksjon, eller på noen som helst måte tar fra nasjonens felles verdier til seg selv eller andre, da er samfunnet i farlig forfall og katastrofene kommer stadig mere og mere plutselig og verre og verre, hvor godt enn det blir forsøkt skjult.

   Jeg skal her optimalt kortfattet hastig utdype dette, fortrinnsvis med mest mulig vesentlige direkte sitater. Oversettelsen av sitatene er nokså tilfeldig og hastig valgt. Vennligst uansett les og undersøk nærmere det hele alt her minst to ganger, så du ikke glemmer noe underveis.

   I Bibelens NT, Lukas 18, 20-22 sier Jesus i en samtale, følgende:
   "Du kjenner budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor.» (21:) Han svarte: «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» (22:) Da Jesus hørte det, sa han: «Det er én ting som mangler deg: Selg alt det du eier, og del pengene ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»

   Hva mener Jesus å si og å forklare med disse så enkle og lett-forståelige ordene?
   I NT, Matteus 5, 20 sier han noe som ytterligere bidrar til å forstå dette - nemlig følgende:
   "Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket."

   Og i NT, Matteus 5, 17:
   "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle."

   Og i NT, Matteus 7, 12:
   "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum."
   
   Paulus sier derfor i NT, Romerbrevet 13, 9:
   "For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være, de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv."

   At de 10 budene og alt dette er særdeles meget sentrale og viktige kjernepunkter i kristendommen og det kristne budskap kan det ikke være berettiget tvil om.

   Vi skal ikke akseptere diskriminering, selvfølgelig heller ikke økonomisk diskriminering. ("Det er en ting som mangler deg." - "Du skal elske din neste som deg selv.")
   Dette er altså meget viktig både for Jesus og menneskeretts-konvensjonene. Dette at vi ikke skal akseptere diskriminering, lovløshet og hykleri.

   Og familien er særdeles meget viktig både for kristendommen og menneskeretts-konvensjonene. For eksempel blandt annet sier menneskeretts-konvensjonene, juridisk forpliktende, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og som for eksempel Paulus sier i NT, Romerbrevet 13, 13:
   "La oss leve sømmelig som ved høylys dag; ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, i strid og misunnelse."

   Og Jesus sier i NT, Matteus 5, 31-32:
   "Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. (32;) Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet."

   Og videre i NT, Lukas  
18, 29-30:
   "Han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller hustru eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, (30:) skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv."

   Vi skal med andre ord optimalt være og bli gode eksempler til efterfølgelse - for uskyld, sannhet og rettferdighet.

   I NT, Matteus 5, 1-17 utdyper Jesus de kvaliteter som trengs og hva det skal munne ut i. Jeg avslutter her nu med de hans ord:

   "Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.
   (2:) Han tok til orde og lærte dem:
   (3:) Salige er de ydmyke, 
   for himmelriket er deres.
   (4:) Salige er de som sørger,
   for de skal trøstes.
   (5:) Salige er de saktmodige,
   for de skal arve jorden.
   (6:) Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdigheten,
   for de skal mettes.
   (7:) Salige er de barmhjertige,
   for de skal få barmhjertighet.
   (8:) Salige er de rene av hjertet,
   for de skal se Gud.
   (9:) Salige er de som skaper fred,
   for de skal kalles Guds barn.
   (10:) Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
   for himmelriket er deres.
   (11:) Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis.
   (12:) Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.
   (13:) Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
   (14:) Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
   (15:) Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset.
   (16:) Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!"
   (17:) Misforstå ikke – jeg er ikke kommet for å oppheve Moseloven og profetenes advarsler. Nei, jeg er kommet for å oppfylle dem, for at de skal bli satt ut i livet."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/posts/10158470000238785/

   Evelina Svensson Sandgren:
   Ett av Guds 10 budord lyder: Du ska inte böra falskt vittnesbörd mot din nästa. Man får alltså inte ljuga om sin nästa I domstol eller hos myndigheterna.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, Evelina Svensson Sandgren, men i mange land skjer det fritt frem alikevel, samtidig som heller ikke de andre menneskerettene og budene respekteres - når det er politiske offentlige mafia-virksomheter som har makten.

   
---

---

   Marius Reikerås, 27.09. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158114663361875

   Høyesterett presiserte følgende i Rt. 2010-396 avsnitt 25:

   ”Det er på det rene at staten ikke bare plikter å avslutte en vedvarende menneskerettskrenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig."

   Dette er en gjengivelse av hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen gjentatte ganger har sagt.

   Når norske myndigheter likevel velger å ignorere reparasjonsplikten, så må man spørre hva som ligger bak den offentlige motviljen.

   *

   Elin Ingebrigtsen:
   Det er ufattelig og hjerteskjærende at ikke Trude og Truls er gjenforent og han fått bli kjent med sin biologiske familie. De adoptivforeldrene må også være steinhjerta egoister. Hvem nekter et barn å bli kjent med sin mor og sine søsken?

   Olaug Sævareid:
   Elin Ingebrigtsen Abnormt!! Horribelt! Både Mengele og Hitler var jo Engler, sammenlignet med Dagens Norsk Normal!!

   Krystyna Szuba:
   Elin Ingebrigtsen Det er advokater som selger barna , de får betalt av staten , uansett hvilken jobb de gjør , for foreldrene og deres barn .
   De er så bortskjemte, at det går ikke an å få beskrevet dette .
   Staten må slutte med fri rettshjelpen .

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. september 2021: 

   
Mørkt, vått og omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet og 10 pluss-grader og avtagende halv-måne høyt sørlig klokken 07. Spredt lett skyet, noe bris og omkring 13 pluss-grader klokken 11. Med 16 pluss-grader klokken 14. Mørknende, halv-mørkt og mørkt med ned mot 12 pluss-grader omkring klokken 20. Det er mere enn 50 sorter eple-trær spredt her på eiendommen, hundre prsent naturlig voksende, etablerende og modnende. Ikke minst er også dette aspektet av vekster med matnyttige frukter utrolig spennende å studere og å lære av år efte år. Det er utrolig mye som skjer med de, og å lære1 Mørkt, stjerner, noe bris og omkring 13 pluss-grader videre mot midnatt. 
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.09. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158116200891875

   Til Barne- og familiedepartementets oppdragsgiver, Familie- og kulturkomiteen, samt øvrige representanter på Stortinget.

   Kopi: Offentlig

   Lovgivers ansvar for å følge opp EMD- dommene.

   Vi befinner oss i en helt absurd situasjon, som følge av at regjeringen, herunder barne- og familiedepartementet, som konstitusjonelt ansvarlig for krenkelsene Norge er domfelt for, fortsatt nekter å etterleve EMDs etablerte reparasjonsprinsipper.

   Ved ikke å etterleve reparasjonsprinsippene, fortsetter Norge å bryte EMK Artikkel 8, jf. EMK Artikkel 46 i alle sakene der Norge allerede er domfelt. Og på torsdag kan Norge å risikere ytterligere to domfellelser på samme rettsområde.

   Jeg minner, på nytt, om hva storkammeret sa om reparasjonsplikten i saken  ILGAR MAMMADOV v. AZERBAIJAN, 29 mai 29 2019, premiss 191:
   "It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Høyesterett sa, allerede i 2010, Rt. 2010 side 396 punkt, mye av det samme i premiss 25 uttrykt:
   "Etter EMK artikkel 46 nr. 1 er medlemsstatene forpliktet til «å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er parter i».

   Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig.

   Jeg minner om København -erklæringen fra 2018, hvor det blant annet ble understreket viktigheten av :
   "20. A strong political commitment by the States Parties to execute judgments is of vital importance. The failure to execute judgments in a timely manner can negatively affect the applicant(s), create additional workload for the Court and the Committee of Ministers, and undermine the authority and credibility of the Convention system. Such failures must be confronted in an open and determined manner."

   Bergen, den 28.9.21
   Marius Reikerås

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er nok mildt sagt ubehagelig for alle norske politikere og deres mange medspillere som i forskjellig grad har medvirket i eller for de angjeldende menneskeretts-forbrytelser å måtte innrømme de grove forbrytelser de har utsatt sine medmennesker og sivilbefolkningen for. Og fortsatt gjør. Det er på mange måter forståelig at de forsøker å fortie og å bortforklare det i det lengste. Samtidig som de forsøker å finne de rette eller beste unnskyldninger. At de dermed forøker forbrytelsene og deres alvorlighet er imidlertid lett nok å forstå. Det er og blir deres totale fall, Og må ingen glemme. Deres medvirkning særlig i og for forbrytelser mot menneskeheten er en meget alvorlig sak!

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. september 2021: 

   
Mørkt, stjerner, skakk avtagende halv-måne høyt østlig, noe bris og omkring 13 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe bris og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 11. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 14 klokken 21. I morgen kommer enda to fellende dommer mot Norge fra ECHR. Antydninger til yr og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. september 2021: 

   
Mørkt og omkring 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 14 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 20.

   De meldte dommer i forhold til Norge som skulle komme fra ECHR i dag, kom i følge Marius Reikerås på Facebook likevel ikke. Hvorfor sier han enda ingenting om. Hvorfor jeg i går her i forkant betegnet dommene som fellende var av den enkle grunn at nuværende bestemmende norske myndighets-representanter gjør absolutt ingenting rett, men jukser og svindler med tilnærmet absolutt alt. Og det får de vel ikke med seg ECHR på? De konkrete to nu angjeldende sakene kjenner jeg ingenting til.

   Mørkt og 12 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq