----- Denne side: db202208.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. august 2022:

   Mørkt, stille og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute iallfall frem mot klokken 03.30 i natt. Lyst og 8 pluss-grader klokken 06. Omtrent halvt skyet og 15 klokken 11 og derefter. Jeg og Solid har i dag plukket og spist stikkelsbær. Solid er nokså ivrig og flink med slikt, mens Bruno er mindre ivrig og har spist annet. Det er utrolig fantastisk hva plantene og livet bringer frem fra himmel og jord og det samspillet og metamorfosene som foregår. Nokså skyfritt og 14 pluss-grader klokken 17. Lett litt skyet og 12 pluss-grader klokken 20.

   Prisene stiger fortsatt fort, særlig og først og fremst på strøm og drivstoff, og derav litt senere og stigende på alt annet. Det er også slik NWO og deres medspillere vil ødelegge mest mulig og flest mulig med sin Soros-politikk. Antallet drepte i Europa og mange andre steder vil stige dramatisk i og efter kommende vinter. Hvor mange og hvilkne nye og videre draps-metoder de vil igangsette gjenstår også å se. Frykt, falskhet og forvirring er også videre ikke minst deres våpen. Når mennesker og samfunn erstatter menneskerettighetene med menneskeretts-krenkere da må det gå galt og galere og galere.

   Mørkt, stille og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. august 2022:

   Omkring 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   
Frykt, falskhet, feighet og forvirring er svake og dårlige måter å forholde seg for anstendige mennesker til andre anstendige mennesker - da heller om nødvendig med forsiktighet la seg friste til det motsatte. Vi trenger sinnsro, styrke, sannhet og samling. Hvem enn en er, vi trenger å våge å søke ekte sannhet, vennskap og samling - og ikke svik. Den som svikter seg selv, sannheten eller andre, svikter alt og alle.

   Overskyet, ankommende yr og 12 pluss-grader klokken 07. Noe yr og noe bris og omkring 14 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og omkring 16 pluss-grader og noe bris videre utover dagen, tildels med noe yr igjen utover kvelden. Dunkelt, vått og stille klokken 22.30. Mørkt og noe vått mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. august 2022:

   Mørkt, noe vått, noe vind-drag, stille og mellom 16 og 17 pluss-grader Celsius her ute i natt iallfall frem mot klokken 03. Mye regn og noe vind frem mot klokken 06 og en stund derefter. For det meste overskyet og omtrent 17 pluss-grader utover formiddagen. Og det samme videre utover dagen.

   Det skjer fortsatt i disse dager i stigende grad både godt og ondt i USA. Republikanerne på den ene side med stadig stigende fremgang - og Demokratene og rinos på den andre side med en grotesk ondskap som stadig mere avsløres og går videre mot sin undergang.

   Efter at globalistene med verdens-omfattende valg-svindel innsatte Joe Biden som president i USA er Nancy Pelosi det nest mektigste menneske i den offentlige forvaltningen i USA. Hun er omtrent likså gjennom-korrupt som Joe Biden, bare langt mere utspekulert. Hun var og er blandt annet også hjernen bak og igangsetter av 6. januar-cirkuset. Nu har hun nettpp vært på en "provoserende" visitt til Taiwan - antagligvis for å ha et hemmelig møte med kinesiske myndighets-representanter, for å avtale hvordan de fort og best kan overta Taiwan.

   Mørkt, noe vind, stille og i underkant av 16 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. august 2022: 

   
Mørkt, stille og omkring 16 og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Overskyet, lett yr og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 08. Med yr og regn videre utover formiddagen.

   Når menneskene i et samfunn ikke skjønner at de er under ledelse av menneskeretts-krenkere, løgnere, plyndrere og perverser da går det meget ille og stadig fortere verre og verre.

   Dessverre kan veien til sannheten være meget vanskelig å finne og å befinne seg på i et samfunn som er gjennomsyret av løgner, forhastede slutninger, falskhet og urett.

   Vått og overskyet, tildels disig, men mindre og uten nedbør og ned mot 12 pluss-grader, tror jeg, utover eftermiddagen. Nokså mørkt, vått og 12 pluss-grader klokken 23.
Mørkt mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. august 2022: 

   
Mørkt, stille, og ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Halvt lett skyet og 12 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Overskyet og 13 pluss-grader klokken 13. Delvis skyet og omkring 14 pluss-grader utover dagen. 11 pluss-grader klokken 21.30.

   Det er mye jeg ikke skriver om her, selvfølgelig. For eksempel fordi det ikke særlig angår saken, eller fordi det mere angår egne eller andres personlige og private forhold eller tanker og følelser, eller jeg tidligere har skrevet om det - og jeg liker heller ikke å gjenta meg selv, om enn jeg ofte refererer direkte fra menneskeretts-konvensjonene og relaterte selvfølgeligheter. Det er konkret grov kriminalitet og ondskap kontra det motsatte hele denne saks-dokumentasjonen og politi-anmeldelsen handler om og har fokus på, særlig angående norske forhold.

   Og jeg og min familie er enda kidnappet, som så veldig mange andre i Norge. Og det er enda det samme groteske kidnapper- og utplyndrer-regimet og dets medspillere som styrer og rår i Norge. Det til tross er det mange som i det lengste er likegyldige og selv-tilfredse, som det også var det blandt annet i Tyskland under Hitler-regimet.

   Stadig flere nu og fremover, ikke minst også i Norge, reagerer på de stadig stigende og utplyndrende prisene på særlig strøm og drivstoff. Priser som nu trinn for trinn blir stadig meget høyere og som er et konkret vitnesbyrd om uhyre grov-kriminell korrupsjon som svir og ødelegger for nærsagt alle og enhver. Hvor lenge klarer og makter sivil-befolkningen å finne seg i også det? I et land hvor blandt annet strømmen og oljen er gitte natur-ressurser og nødvendigheter som ikke trenger å koste nærsagt noenting. Men som de korrupte tyvene og sadistene heller selger til høyest-bydene i andre land, for sin egen og andres fortjeneste og lønnsomhet. Skal Norge selge strøm eller andre natur-ressurser til andre enn sivil-befolkningen så skulle jo egentlig slikt bli billigere og bedre enn noensinne for sivilbefolkningen i Norge. Men det er enda de kriminelles motsatt lov og rett som styrer og rår. Og bevisene er mildt sagt meget mange og meget tydelige og utvetydige.

   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet, i  ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) - i Art 25, at:

   "Intet i denne konvensjon skal tolkes som innskrenkninger i den iboende rett hos alle folk til å gledes over og bruke fullt ut og fritt sine naturlige rikdommer og ressurser."
   "Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources."

   Og for eksempel blandt annet Menneskerettserklæringen, Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Halv-mørkt, stille og 10 pluss.grader klokken 22.45. Mine tidvise ord i disse dagboks-notatene om været, årstiden og hagen, etc. er nærmest bare faste småtterier og krydderier for på en måte å fastholde tidsforløpet og rammen jeg befinner meg i. Mørkt, stille og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. august 2022: 

   Den dagen jeg og min familie får tilbake vår frihet og trygghet og våre menneskerettigheter vil jeg nødvendigvis komme til å skrive om her - også hva angår våre medmennesker i Norge. Det er en nødvendig og må kommende dag, hvis ikke vi alle er utryddet før den tid.

   Vått, yr og mellom 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, vått, med og uten nedbør og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, stille og 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. august 2022: 

   Yr og regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Viljen til uskyld, ydmykhet og sannhet er nøkkelen og veien til rettferdighet, tillit, trivsel og trygghet. Svikter eller sviktes noe av den viljen så åpnes for det motsatte.

   Yr og regn og omkring 14 pluss-grader videre utover dagen. Tildels uten og mindre nedbør utover kvelden. Mørkt, yr og i overkant av 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. august 2022: 

   Vått og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lysnet klokken 05.

   Jens Stoltenberg og kompani sitt Europa og Joe Biden og kompani sitt USA er to likså perverse, løgnaktige og gjennom-korrupte områder av verden - det er det mange særlig andre steder i verden som nu har forstått. De er nokså grundig avslørt, for å si det sånn. At de stadig sender penger og krigs-våpen til sin perverse sparegris og penge-forvalter og Soros-politikk i Ukraina har vært og er særlig avslørende, samtidig med sin groteske liksom klima-politikk og groteske gjennom-falske liksom pandemi-politikk, etc. De og deres medspillere ødelegger og perverterer verden og de land og mennesker de later som de beskytter og hjelper. Og det er både smittsomt og indoktrinerende.

   Og hva og hvem skylder de på når de får gjort Norge til et Venezuela eller verre? Ikke på seg selv i alle fall, for de er jo så gode og kloke, i sine egne øyne, for sin egoisme og sitt hovmod. Og hva og hvem kommer diverse andre europeiske lands offentlige mafia-virksomheter og deres medspillere til å skylde på, annet enn på andre? Menneskeretts-konvensjonene og folkets beste kommer de aller fleste i det lengste til å late som de har respektert og respekterer. De kommer ikke til å gi seg frivillig, men håper i tide å kunne sno seg unna med størst mulig egen fortjeneste og minst mulig å være avslørt.

   Omtrent 13 pluss-grader og bare litt skyet klokken 10.30. Jevnt overskyet og omkring 14 pluss-grader klokken 13.30. I en ukes tid nu har jeg antagligvis daglig svakt hørt antagligvis jet-fly høyt vest for eiendommen her, men også høyt øst for eiendommen. Deres retning har antagligvis vært både sør-østlig og nord-vestlig. Sist hørt nu nettopp mens jeg stod ute og barberte meg mens jeg kikket på meg selv i et lite speil.

   Terror-regimet har underveis sterkt og meget endret og forstyrret både min helse og mitt utseende, særlig siden 2008 og særlig med alle sine indirekte draps-forsøk og mine kontinuerlig nødvendige forsøk på forvar, beskyttelse og rettferdighet. Håret har jeg latt gro siden vi ble kidnappet i 2008, fordi vi har pleid å være hverandres frisører i familien.

   Særlig på grunn av globalist-bandens kneblinger og allehånde onde metoder er det mange som forstår lite av hva som foregår i verden nu, og som er forvirret - og mange er også terrorisert eller drept. En av de som har forstått ganske mye er nu mere enn 80 år gamle archbishop Viganò i Italia. En annen og stadig mere kommende er dyktige og modige nu 22 år gamle Jackson Hinkle i USA. Her i Norge synes det som at blandt annet dyktige Hans Rustad i Document.no - https://odysee.com/@DocPod:b - forstår stadig mere. For her i forbifarten nu å ha nevnt bare noen.

   Mere og mindre overskyet med omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius her utover dagen. 14 frem mot klokken 22. Mørkt, stille og 14 pluss-grader klokken 23.

   Folk flest i Norge er enda grotesk og katastrofalt naive og indoktrinerte i forhold til den mangfoldige grov-kriminelle ondskapen og perversiteten fra politikere som Jens stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og Gro Harlem Brundtland og deres medspillere sin side, mildt sagt. De er altomfattende katastrofale, menneske-fiendtlige, farlige og ødeleggende som Joe Biden og kompani i USA.

   Mørkt og i underkant av 14 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. august 2022: 

   Mørkt, stille og ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 05 hvor det såvidt har begynt å lysne. Overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 17. Jeg har tilfeldigvis svakt hørt samme slags jet-fly minst to ganger også i dag, høyt litt vest for eiendommen her. Noe dunkelt og ned mot 15 pluss-grader klokken 22. Mørknet og stille klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2022:

   Kortfattede ord om lov og rett og menneskeretts-konvensjonene

   Joe Biden vakte oppsikt og forundring i USA da han forleden sa at ikke alle bestemmelsene i grunnloven alltid er og skal være gjeldende eller skal være uforanderlige. Han ytret og hevdet svikefullt med andre ord det fullstendig motsatte av hva grunnloven selv sier og har bestemt.

   Ameriikanere flest har meget høy respekt for grunnloven, som ansees som deres lex superior, og grunnloven sier at dens bestemmelser er selvinnlysende og gitt av Gud og at alt annet må altså være i samsvar med grunnlovens bestemmelser, hvilket er og skal være the rule of law.

   Kjernen i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og i internasjonal lov og rett erkjenner det samme og er den samme, alle deres bestemmelser er og skal alltid og samtidig for enhver være ukrenkelige, umistelige og uavhendelige, hvilket jo forplikter alle og enhver. Enhver krenkelse av dette er kriminalitet og tyveri, eventuelt forårsaket av uvitenhet, eller må være uforfalsket midlertidig nødverge (emergency), eller uforfalsket nødvendige distinksjoner. Alt dette er rettferdighetens og lovens ukrenkelige prinsipp og kjerne.

   I praksis innebærer dette at enhver og alle bestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene alltid og samtidig er og blir ethvert menneske sin alltid umistelige eiendom og nødvendighet og makt, som 100 prosent alltid forplikter alle andre.

   Blandt annet Norge sin grunnlov og sine lovbestemmelser manglet dette før ratifisering av menneskeretts-konvensjonene.

   USA var altså langt tidligere ute med sin erkjennelse og forståelse av dette med sin noe eldre og i utgangspunket bedre grunnlov.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene ble verdens-omfattende utformet og ratifisert senere, som en samsvarende nødvendig utvidelse, sammenfatning og presisering av tidligere lovers felles kjerne-verdier. Dette ble et revolusjonerende "nytt" konsept og en felles erkjennelse av uforanderlige nødvendigheter og rettferdighetens fundament og prinsipp. Og slutten for makt-eliter og vilkårlighet.

   Implementering av menneskeretts-konvensjonene innebærer og betyr at ethvert menneske alltid skal og må adlyde, respektere og beskytte alle menneskerettigheter for absolutt ethvert menneske, og ikke adlyde andre mennesker, grupperinger eller instanser som neglisjerer eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter. Det er alltid og samtidig de felles-menneskelige menneskerettighetene som skal være og er makten, for absolutt enhver medborger i ens jurisdiksjon.

   For mennesker som ikke er statsborgere i ens nasjon, altså ikke tilhørende ens jurisdiksjon, er ansvars-forholdet og forpliktelsene annerledes, men konkret det skal jeg ikke omtale her nu.

   *

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. august 2022: 

   Mørkt, stille og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Halvt lysnet og stille klokken 05.30.

   Dette hastig notert i forbifarten fra min side:
   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene i praksis i og for en nasjon og enhver av dens borgere gir en optimal ramme og grunnmur for levende dynamiske naturlige organiske prosesser som i rettferdighet respekterer, beskytter og beriker alle og enhver av dens borgere, uten å akseptere svik. Alle og enhver av menneskerettighetene skal alltid og samtidig likeverdig være sikret og beskyttet for absolutt enhver av dens borgere. Inklusivt også med uforfalsket nødvendige distinksjoner og uforfalsket nødvendige midlertidige unntak for en kortest mulig tid på mildest mulig måte.

   Spredt lett skyet, en frisk bris og 19 pluss-grader klokken 13.30.

   Jeg nevnte her i mine offentlige dagboks-notater den 19. april i år at en
montør same dag var her og monterte ny antenne og ruter fra Telenor. Jeg hadde fått tilbud fra de om et rimeligere og bedre interett-abonnement, som også inkluderte ny wi-fi-antenne og ruter ferdig montert og klar til bruk. Jeg har nu daglig brukt dette siden og det virker bra og gir ubegrenset data-mengde og nokså høy hastighet og sikkerhet. Nu betaler jeg noe mindre enn 800,- norske kroner månedlig for dette, i motsetning til tidligere oppmot det dobbelte for en begrenset data-mengde.
   Jeg fikk også med en 10 meter ledning fra ruteren til pc da jeg spurte montøren om det, for dermed når jeg ømsket det å kunne stenge av "radio-signaler" fra ruteren, hvilket var noe av det første jeg efterpå i ruterens meny gjorde. I menyen byttet jeg også til nye passord, samt opprettet et gjeste-nettverk som jeg også kunne stenge av når eller hvis jeg ønsker det. Det hele i menyen enkelt og fort gjort og effektivt, iallfall for meg som omtrent daglig har arbeidet med data-teknologi og Internettet i omtrent 30 års tid eller mere.
   Jeg har med andre ord nu endelig fått en iallfall billigere og bedre og mere nyttig internett-forbindelse.

   Den pc-n jeg for det meste daglig har brukt de siste 7 års tid, en Asus Rog GL752VW-T4004T fra Taiwan, har fungert meget bra for meg, og forhåpentligvis enda en tid, men begynner nu å bli moden og overmoden for utskifting av enkelte av sine komponenter. Hvorvidt jeg har økonomi til det gjenstår å se. Asus sine pc-er er stort sett av fremragende kvalitet, dog ikke de i de lavere eller laveste pris-klasser. Nyttig å vite, her nu nevnt i forbifarten.

   China har to regjeringer, den ene er en eksil-regjering på Taiwan, et øy-samfunn utenfor fastlandet. Et sjeldent, men interessant fenomen. Like så med den matnyttige planten meldestokk, Chenopodium album (Common pigweed), som har to slags frø på en og samme plante.

   Spredt lett litt skyet, en frisk bris og 20 pluss-grader her ute klokken 16. Mangt kan fort endre seg, også det og annet. Alt og enhver er delaktige i det som skjer, mere eller mindre.

   Menneskeretts-konvensjonene er en helhet hvor hver menneskerettighet er en nødvendighet, hvor ingen kan bagatelliseres, forfalskes eller ignoreres uten at det kan få katastrofale konsekvenser. Dette har jeg tidligere skrevet om og forklart hvordan og hvorfor og skal jeg ikke her nu utbrodere. La det uansett være sagt og understreket at enhver menneskerettighet er en nødvendighet.

   Halv-mørkt, stille og 15 pluss-grader klokken 22. Også i dag har jeg til forskjellige tider hørt flere fly på samme måte, men i dag iallfall også forskjellige fly. Jeg vet ikke hva det drives med angående disse flyene. Mørkt, stille og i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. august 2022: 

   Omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Med 22 pluss-grader klokken 15.

   
Menneskeretts-erklæringen med menneskeretts-konvensjonene er geniale og et gigantisk, helhetlig og entydig vitnesbyrd om felles-menneskelige bestrebelser gjennom alle tider for rettferdighet, medmenneskelighet og gjensidig respekt. Bare kriminelle, hovmodige og andre svikefulle misliker dette og uvitende vet det enda ikke eller er forvirret.

   Spredt lett litt skyet, litt frisk bris og til ned mot 18 pluss-grader frem mot klokken 19. Noe dunkelt, stille og ned mot 16 klokken 22. Mørkt og 15 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. august 2022: 

   Mørkt, stille og i underkant av 15 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Delvis overskyet og opp mot 17 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 19 pluss-grader klokken 16. Flere ganger tilsvarende fly også i dag, merkelig, men jeg vil notere det her hvis det endrer seg.

   Et brev i posten i dag fra NAV med melding om at jeg snart blir 67 år og at min trygd da omgjøres til såkalt alders-trygd. Jeg vet ikke hva det innebærer, men vil ikke bli overrasket om det representerer mere urett og diskriminering.
   Ps: Mennesker som tar kontakt med meg med ønske om noe slags samarbeide eller nærmere kontakt, hva enn det gjelder, kan føle seg trygge på at jeg ikke vil skrive om det her eller offentlig, uten at det eventuelt er gjensidig ønske om det.
   Min ektefelle, om hun fortsatt er det eller regnes som det vet jeg ingenting om, har jeg ikke hatt noen som helst kontakt med på mere enn ti år. Mine barn omtrent det samme og antar jeg har blitt og blir stadig mere indoktrinert av kidnapperne og deres medspillere og omgivelser,
   Jeg kan uansett også trenge en ny og ikke svikefull eller feig kone eller samboer, for å opprettholde og videreføre naturlige prosesser. Men regner med at jeg mildt sagt forlengst har blitt så stigmatisert, utplyndret og fysisk skadet at jeg og det mere skremmer andre enn tiltrekker seg noen som helst.
   Kanskje kan jeg dog også forsterke mitt håp om å overleve, for blandt annet også å ferdiggjøre manuskripter og andre arbeider og studier og ikke minst også å forsøke å leve sunnere og bedre. Jeg anser også dette og slikt være av betydning og å trenge tid og naturlige prosesser.
Jeg skriver ikke en bok hvis noe heller kan sies med en setning, men også det trenger kommunikasjon, noe gunstige forhold og naturlige prosesser, for å si det sånn.
   Og hvem og hva skal ivareta og arve ens viktigste verdier, kjærlighet og beskyttelse?
   Gode, redelige og pålitelige samarbeids-partnere og gjensidig help, respekt og nytte er viktig for enhver og alle, hvordan enn utgangspunktet, forholdene, ønskene og behovene er.

   Lite skyet og 19 pluss-grader her ute klokken 17.30. Med 17 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og 15 klokken 22. Mørkt og 14 pluss-grader klokken 23.20 - og to av flyene, antagligvis ikke de samme, nettopp forbi ikke langt fra eiendommen her. Begge lavere enn tidligere og også senere på dagen, det ene i retning mot nord og det andre i retning mot sør.

   Menneskeretts-konvensjonene har i meget lang tid blitt forfalsket av veldig mange, hvilket selvfølelig også blandt annet har indoktrinert veldig mange og har forvoldt enormt mange og store katastrofer. Dette er et meget alvorlig og sentralt problem og onde sirkler og spiraler som utrolig meget gjør seg gjeldende, men som lett kan overkommes om viljen til det tilstrekkelig er omfattende, sannhets-søkende og grundig. Forhåpentligvis snarest mulig.

   
Enda et fly klokken 23.50. Mørkt, stille og omkring 14 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. august 2022: 

   Mørkt, stille og 13 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04.30. Disig himmel, fuktig, antydninger til yr og 14 pluss-grader frem mot klokken 08. Lite skyer og opp til omkring 19 pluss-grader utover formiddagen, inkludert med en eller to litt spede eksos-striper fra fly. Omtrent det samme videre utover dagen, og flere fly. Meget merkelig dette med flyene, men jeg tenker meget lite på det. 19 pluss-grader og flere fly i tiden frem mot klokken 21. Halv-mørkt og 15 pluss-grader klokken 22.30.

   Noe av det mest geniale og fineste med menneskeretts-konvensjonene er at de er kortfattede, presise og tydelige og at absolutt enhver alltid fritt kan og må argumentere for eller mot lovligheten av egne eller andres lover, avgjørelser eller angående beslutninger. Inklusivt også eventuelle nødverge-beslutninger eller distinksjoner, Dermed er det og blir det enkelt for enhver og alle å se begrunnelser og lovligheten eller ulovligheten og konsekvenser - fordi absolutt ingen av noens umistelige og uavhendelige menneskerettigheter skal være krenket, unntatt midlertidig ved eventuelt uforfalsket nødverge, som må være for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte og betryggende nok. Eller også ved tvingende nødvendige distinksjoner.
   
   Dette blandt annet gjør rettferdighet, lov og rett, moral og etikk til noe dynamisk levende opplysende, beskyttende og utviklende. Her nu dette hastig nevnt fra min side. Og for ordens skyld sagt og understreket også her:

   Menneskeretts-konvensjonene er både internasjonal og nasjonal faktisk lov og rett - og dommer.

   Mørkt, stille og omkring 14 pluss-grader videre mot midnatt.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. august 2022: 

   
Menneskeretts-konvensjonene gjør det med andre ord lett for enhver og alle å avsløre skurken, hvem enn skurkene er. Og dette er selvfølgelig den fremste og viktigste grunnen til at skurker i praksis misliker, hindrer eller forakter menneskeretts-konvensjonene og åpen kommunikasjon.

   Mørkt, den en smule avtagende full-månen i sør, stille og 14 pluss-grader her ute klokken 03 i natt. Nokså skyfri himmel og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 11.

   Hovmod er molboers og kriminelles forhold til verden og seg selv og andre.

   De nu enda daglige og litt hyppige her svakt hørlige flyene i sin merkverdige rute ikke svært langt herifra er kanskje på vei til og fra Sverige i regi av Joe Biden, Jens Stoltenberg, Jonas Gaht Støre og deres medspillere med krigs-våpen til Zelensky og Ukraina for å beskytte sitt korrupsjons-paradis og krigens og våpen-handelens fordeler for seg selv og sine medspillere. De fortsetter med det, sin svikefulle natur tro, til Ukraina og Europa er nokså fullstendig ødelagt og knapt noe blivende sted å være for noen på meget lang tid. Og nettopp det skjer og kan videre skje mildt sagt enda meget fortere, om ikke noe stopper de. Hadde jeg vært William Shakespeare så ville også dette gitt basis for mangt et manuskript, mildt sagt.

   Klokken er 14.50 og omkring 24 pluss-grader her ute. Jeg har nettopp kommet inn og har vært ute og nødvendig provisorisk reparert på taket her. Når en er under terror og utplyndring så blir det meste eller alt provisorisk, så lenge det er mulig. Interessant å se at mye av taket her ute nu er dekket av drue-planter som trives godt. Aldri så vondt at det ikke er godt for noe eller noen, heter det i et gammelt folkelig ordtak. Ja, selv de dummeste og mest likegyldige kan kroppslig overleve i det lengste hvis det er til nytte for de bestemmende krefter.

   Nu har jeg tillaget meg en kopp med kaffe, efter nu noen år uten kaffe efter flere års overforbruk av blandt annet kaffe for å holde meg våken. Til vanlig har jeg aldri likt kaffe noe særlig, men dr. Eric Berg på Internettet inspirerte meg forleden dag med sin informasjon om kaffe, så jeg tenkte meget forsiktig å prøve igjen. Han har blitt en av de flinkeste leger jeg vet om.

   Nokså mørkt, stille og 17 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. august 2022: 

   Mørkt, stille og i underkant av 17 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Overskyet med litt antydning til yr og opp til mkring 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 21 pluss-grader klokken 13. Og 22 og fly klokken 14.30. Med 20 pluss-grader klokken 18.

   To noe små ekorn både synlig og hørlig tidligere i dag både lett klatrende og rolig observerende i det store og største furu-treet her ute, efter at jeg først litt forstyrret deres nysgjerrighet rett her utenfor. De er særlig blandt annet interessert i mange slags nøtter og store frø, som de blandt annet flytter på og studerer og planter og spiser. Og også i forskjellige slags egg. Det er sånn sett en tildels felles interesse vi har.

   Jeg var også ute og plukket blandt annet litt steinsopp og kantareller og piggsopp for å ha til maten. De største steinsoppene jeg fant var meget store, men blandt annet de og andre forskjellige lot jeg stå uberørt. I norsk natur og også her omkring er det meget for lite av også denslags.

   Mange mennesker ser ikke skogen, men bare trær - og mange mennesker ser ikke trærne, men bare skog.

   Og
mange mennesker ser ikke menneskene, men bare mennesker - og mange mennesker ser ikke mennesker, men bare menneskene.

   En umoden og farlig en-øyd blind og ikke inklusiv eller respekterende holdning til verden og medmennesker. Helhets-perspektivet er innskrenket og altfor meget fraværende.

   Jeg omtalte i forgårs og i går den helt sentrale og enkle metoden som helt naturlig gitt er innebygd i menneskeretts-konvensjonene, for å avsløre skurker. Selv kaller jeg metoden blandt annet for fiskekrok-metoden eller fiskenett-metoden, men hva enn man kaller den og uansett om man ser den eller ikke ser den så er den alltid og alle steder tilstedeværende og mere eller mindre nyttig og hjelpende.

   
Fiskekrok-metoden og fiskenett-metoden er selvfølgelig viktig og vesentlig i forhold til både handlinger, holdninger og unnlatelser.

   Nokså mørkt, stille og 18 pluss-grader klokken 22. Mørkt, regn og noe torden mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. august 2022: 

   Mørkt, tildels regn, yr og torden og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Disig himmel, meget fuktig og vått, noe yr i luften og 17 pluss-grader frem mot klokken 08.30.

   
Jeg har mange både gode og ikke gode minner fra barndommen. Hvorfor og hvordan?

   Jeg levde troskyldig trygt og godt underveis før jeg ble født og forstod og lærte om den kjærlighet og respekt hos min far og mor jeg umiddelbart ville møte og ankomme til og forventet efter fødselen. Dette var min verden og mitt univers og min selvfølgelighet, min iboende natur og omkringliggende natur. Det var naturlig for meg å være glad i både min og deres og vår felles verden og å lære mere om den.

   Det er ikke foreldrenes kunnskaper, moral, visdom, rådgivning eller bevissthet som gjør at en er glad i sine foreldre eller som gjør det viktig, rett og riktig. Deres egenskaper sånn sett kan mildt sagt være elendig dårlige og farlige. De trenger uansett ens kjærlighet og hjelp.

   Jeg forstod bedre efter hvert at vi enhver er unike og ankommet uskyldige og har forskjellige interesser og nivåer av umodenhet, bevissthet og uskyld. Og at ikke alle innflytelser er gode eller riktige i forhold til dette.

   Jeg måtte søke bedre og dårligere og annerledes forståelse i andre mennesker, verdens-litteraturen, verdens-historien og i naturen og dens mangfold og prosesser. Og la meg ledes av min uskyld og søken efter sannheten og virkeligheten. En føler seg i forhold til mangt både umoden, forsiktig og uforsiktig og søkende og finnende. En er heldig om ens foreldre kan være eller er til hjelp i forhold til dette - det kan være fullstendig motsatt.

   Min egen søken ledet meg blandt annet til Grekenland, hvor jeg særlig ville oppsøke øyen Samothrake - fordi jeg ville forstå de eldgamle fødsels-mysteriene der, som blandt annet Rudolf Steiner hadde fortalt om. Jeg kom ikke lengre enn til ferje-stedet over til øyen, men havnet i steden blandt annet på Olympen.

   Det er mangt og meget vi enda ikke forstår eller vet eller som vi misforstår. Det er uansett viktig å være best mulig underveis og sannhets-søkende.

   Omtrent det samme været videre utover dagen. Med noe mere enn 18 pluss-grader klokken 16.

   Jeg nevnte dr, Eric Berg forleden dag, som en av de flinkeste leger jeg vet om. Jeg siktet blandt annet til hans relative allsidighet. Men det er mange andre meget flinke og fremragende leger som jeg også via Internettet forsøker å holde meg oppdatert på - blandt annet dr. Naomi Wolf, dr. Mobeen Syed, dr, Robert Malone, osv. Det er meget fint og nyttig at så mange og forskjellige også leger benytter Internettet for å informere og kommunisere. Gledeligvis benytter nu de fleste ikke Facebook eller Youtube, men andre stadig nye og bedre fremvoksende sosiale plattformer som ikke er kneblende og mangfoldig kriminelle.

   Jeg har ingen peiling på hva som har skjedd eller skjer på Facebook siden jeg ble utestengt derfra kvelden søndag 29. mai 2022, nu snart tre måneder siden. Men håper fortsatt å finne et passende egnet Facebook-alernativ efter hvert. Jeg har ikke gitt meg selv tid til å undersøke godt nok enda. Hvor mange som leser det jeg skriver her har jeg heller ingen peiling på, men det er fordi det ingen betydning har for neg. Men jeg savner selvfølgelig noen å kommunisere levende med. Hadde jeg vært fri for frykten for å bli totalt kneblet så hadde jeg selv kanskje skapt en sosial plattform, eller i det minste nokså totalt endret og bedre designet mine internet-sider. Jeg ble også foreslått et samarbeide om det for nu noen år siden. Kidnapperne og deres medspillere og globalister ønsker fortsatt meg selvfølgelig helt drept og kneblet - og deres forsøk underveis har vært mange. Jeg har vært dyktig underveis som har overlevd såpass lenge - og samtidig i det stille også har fått utrettet mye nødvendig, som forhåpentligvis ikke går tapt.

   Dette med barns forhold til sine foreldre og foreldres forhold til sine barn er av meget sentral betydning og har vært en selvfølgelighet i de fleste samfunn og kulturer til nærsagt alle tider, Dette gjenspeiles blandt annet i menneskeretts-konvensjonene i deres bestemmelser og hele konsept, som blandt annet erkjenner og bestemmer at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   De mest totalitære og perverse regimer har til alle tider foraktet og motarbeidet denne forståelse. Men denne forståelse er både den helt naturlige og helt logiske og helt nødvendige. Bare indoktrinerte, overfladiske, hovmodige, kriminelle og forvirrede mennesker vil det annerledes eller forstår det ikke,

   Mørkt, vått, noe yr og i underkant av 18 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. august 2022: 

   Mørkt, vått, noe yr i luften og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Med 14 pluss-grader og lysnet klokken 07.

   Arbeidet med fermenteringer til kimchi i og med forskjellige beholdere gjør jeg fremadskridende tildels jevnlig og trinn for trinn uten hastverk. Ikke minst i Norge er også dette et nyttig pioner-arbeide og meget mat-nyttig. Forsiktig men vågsom prøving og feiling og eksperimentering er det også rom for. Omtrent to av ti beholdere, altså omtrent tyve prosent, mislykkes for meg, hvilket ikke er et dårligere resultat enn jeg har forventet. Gode og rene råvarer, beholdere og prosesser og forståelser er særlig viktig. Å tillage og bruke dagens moderne silo-baller innpakket i plast er langt enklere, for å si det sånn.

   

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. august 2022:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq