HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9610.htm  /  SDNR *.rlh for OKTOBER 1996  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
 

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR175F-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra:
     Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik
     Vandaskog
     5520 Sveio

Til:
     DET KONGELIGE LANDBRUKSDEPARTEMENT
     Postboks 8007 DEP.,
     N-0030 OSLO

Deres ref:  S-04731/96 LP mle Ark.nr. 548.712
Vår ref:

Dato: 25.10. 1996

VEDR. KLAGE PÅ KRAV OM TILBAKEBETALING AV TILSKUDD.

     Henviser til deres brev til oss datert 25.09. 1996, og til sakens øvrige papirer.
     I denne forbindelse vil vi ha sagt og tilføyd følgende:
     Dette at «Departementet vil påpeke at det i forbindelse med salg av gården, er selgerens ansvar å forsikre seg om at kjøper fortsetter den økologiske driften», har vi ikke vært oppmerksom på eller klar over. Hadde vi vært klar over det så hadde vi også gjort noe med det for å unngå at det ble noe problem. Dette ville ha vært enkelt og greit nok.
     Den nevnte § 8 har vi ikke visst noe om. Vi har antagligvis eller muligvis lest det engang, men kanskje i så fall tenkt at den ikke angår oss? Jeg vet ikke. Vi hadde uansett ikke tenkt noensinne på å selge gården / Poesihaugen. Det at vi likevel måtte selge Poesihaugen kom brått og fort. Vi måtte flykte derifra og måtte selge, helt konkret på grunn av den terroren vi ble utsatt for ifra Skaun kommuneadministrasjon og ja nettopp Fylkesmannen i Sør-Trøndelag!

*
     Klage og få dette fortalt, javel. Men til hvem og til hvilken nytte?
     Til de som forurettet oss?
*
     Alt dette som skjedde må behandles av rettsvesenet, - hvilket også hele tiden har vært intensjonen og bestrebelsen i fra vår side, - men dithen har saken enda ikke kommet. Og når saken enda ikke har kommet dithen så er det bare på tross av våre iherdige bestrebelser i så måte underveis hele tiden.
*
     Noen refleksjoner her nu ifra vår side - (som det kanskje er en ærlig sak å ta med):
     Forvaltningens organer og ansatte vil antagligvis (det vi har erfart) påberope seg å være hevet over lov og rett. Hevde at lov og rett ikke gjelder for de, fordi de fortolker lov og rett efter forgodtbefinnende).
     Og er vel Landbruksdepartementet i Oslo interessert i - eller har muligheter for - å gå nødvendig nærmere inn i eller på saken?! Det betviler vi nu. Antagligvis ikke, - fordi de på så forskjellig vis samvirker med de onde sirklene som har forurettet oss. Samvirker med de som et hensynsløst, umenneskelig maskineri overtrampende kreti og pleti hvis de anser seg ha grunn til det og reglene (eller de «fortolkede» reglene) gir de muligheter for det, ustoppelig ... likegyldig. Ansvarsfraskrivelsen er vel bortimot total og totalitær. Mennesker eller det menneskelige eller sannhet eller rettferdighet eller annet skrømt kan ikke engang være sand eller støvfnugg i det der fremadskridende maskineriet! Eller hva? Likevel bør og må det vel gjøres. For ordens og for håpets skyld. Vi har jo heller ikke penger til å kunne betale noe slikt. (Det bryr de seg heller ikke noe som helst om.)
*
     På bakgrunn av disse og de øvrige opplysningene vil vi likevel her nu anmode departementet om å revurdere sin klagebehandling og å gjøre en ny behandling av klagen. Evt. også å fremskaffe mere opplysninger om hva som faktisk skjedde.
     Kanskje særlig på bakgrunn av våre opplysninger om at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag var sterkt medvirkende årsak til at vi måtte flykte ifra gården, vårt hjemsted og arbeidssted og vår fremtid, i Skaun i Sør-Trøndelag.
*
     Med hilsen og underskrift ifra

     Rune L. Hansen, og        Trude M. Hansen.
 


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww