--- Denne side:  20060829-Brev-fra-Synnouve.html  

<---- brevene-index.html ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- saker-index.html  ( eksternt

--- BREVKOPI, - Brev datert 29.08. 2006 som ankom med posten fredag 02.09. 2006, ikke poststemplet? men med et 22 kroners frimerke. I konvolutten også en artikkel om Sabbaten, samt en brevkopi vedrørende Syringa pekinensis. ---

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 02.09. 2006:


   Kjære Trude og Rune Granly, den 29.08.06


   Takk for den fine dagen Maria og jeg hadde der inne. Det er alltid trivelig å komme til dere. Men denne gangen var Maria litt skuffet over at hun hadde fått sett så lite til dyrene. Vi var jo det meste av tiden ved sjøen.


   Vi hadde en kjempefin tur på hytta hun og jeg torsdag til fredag selv om det ble en del regn fredagen. Maria syntes det var kjekt selv om det regnet. Men så var jo jeg der bare for å gjøre det koselig for henne. Det var synd at det ikke passet for Gudmund, Frøydis og Stauda å være med.


   Torsdagen i kveldingen badet vi begge i en ”jettegryte” i elven – i iskaldt vann. Maria dukket seg helt under flere ganger. Elven er veldig liten nå etter den lange tørken. –


   Etterpå hadde vi en liten tur i fjellet før vi gikk tilbake til hytta for å kose oss med frukt og god mat, - og spille forskjellige spill – Når vi er på hytta for å kose oss så bryr vi oss ikke om klokka. Jeg tror den gikk mot tolv før vi la oss.


   Selv om hytta vår ligger i Svadalen så tro endelig ikke at den er av den luksuriøse typen som nå skyter opp overalt der inne. Heldigvis så har vi luksushyttene på god avstand. Vår hytte ligger på den ”rette” siden av slalombakken og skitrekket, dvs. de flotte hyttene ligger i god avstand på den andre siden.


   Det er ikke mange hytter på vår side. Bare en hytte er nær oss, og så er det bare gamle hytter her. Min mann og en kamerat som er byggmester bygde den for 31 år siden, og den er en av de nyeste på denne siden. Det er en ekte hytte – uten de fasilitetene som er vanlig her inne nå. Dvs. den er uten vei (det er 20-30 min. å gå i tunge motbakker), den er ikke stor (ca. 35 m2), den er uten strøm (den har solcellepanel), den er uten vann (det er vann til hytteveggen) og den har do av den gammeldages typen hvor vi strør over med sagspon, og graver det ned når det er fullt.


   Men så har vi den nydeligste utsikt over fjorden og Sauda der nede. Vi har en av de fineste utsiktstomtene –


   Det er en veldig trivelig og koselig hytte som guttene har vokst opp med, og den bærer preg av å være mye brukt. Utallige flotte skiturer har vi hatt der inne i løpet av disse 31 år. Vi har hytten bare for å komme oss til fjells. Men mannen min har problemer med de lengste turene nå pga. ryggen.


   Det har blitt en tillitskrise mellom Rune og meg som jeg håper kan løses.


   Da du, Rune, og jeg hadde vår siste telefonsamtale sa du at jeg løy og hadde ikke lest Bibelen, og andre usanne ting. Jeg sa at du var uhøflig, men du sa at det var direkte tale, underforstått at det hadde du rett til!! Du sa mye usant på telefonen. Også i dine insinuasjoner i dine dagboksnotater.


   Nå skal jeg prøve å svare på dem. Da vil jeg først bemerke at det var ting også i de første dagboknotatene jeg fikk, som var feil eller overdrevet, men jeg brød meg ikke om å si det. Jeg visste jo ikke at det kanskje skulle offentliggjøres. Og nå synes jeg det koster for mye tid å gå igjennom alt enda en gang. Jeg får se.


   Men først kommer jeg til det okkulte, 11/8. ”Babylons definisjon og bruk” skriver du at vi ikke må bruke. Men det er faktisk slik at dessverre så blir betydningen av ord forandret nettopp på grunn av at Babylon innarbeider en annen betydning enn den opprinnelige. Og hvis vi ikke forstår ordet etter den betydning som vedkommende skribent / forfatter legger i det, blir vi lurt.


   Problemet med okkult er at Satan og hans virke svært ofte også er en del av det skjulte. – Ordet er mest brukt i den betydningen nå – og det er altså ikke feil for Satan skjuler seg også.


   Vi kan ikke gå ut av denne verden heller, Johs. 17:15 og 1. Kor. 5:10. Altså hvis en person av Babylon bruker ordet okkult – så legger han Satan-begrepet i det. Hvis han så gir dette skriftet til en person som vet om begge betydninger av ordet så vil han kanskje forstå av sammenhengen hvilken betydning han skal legge i det.


   Verre blir det for slike som meg som bare kjente den ene betydningen. Jeg må nå finne skrivet om homøopatmedisinen og prøve å finne ut hvilken betydning ordet okkult skal ha her. Jeg har lett etter skrivet, men ikke funnet det enda. Det som jeg synes er betenkelig er at du gir uttrykk for at det er din forståelse som er rett siden ordet opprinnelig hadde en positiv ånd. Man vet vel ikke nøyaktig hva tid forandringen skjedde? Og du vet at Satan og hans virke svært så ofte også skjer i det skjulte.


   Spørsmål: Hvor har du fått den skråsikre forståelsen du har om homøopatmedisinene? Begge forståelser passer godt til begrepet ”det skjulte”.


   Det samme med ordet filosofi som du nevner. Det kan være ulærde personer som bruker ordet i den mest vanlige betydningen. Skal vi bebreide dem for det, ulærde folk? Vi forstår hva de mener – eller vi kan spørre høflig hva de mener med ordet.


   Jeg skulle gjerne visst om en uhildet og nøytral person som har rede på homøopatmedisinene, og som har skriftlig materiale fra deres lærebøker som beviser at det ikke er det skjulte ved Satans list som er i virksomhet i disse medisinene!


   Som dere forstår så vil jeg virkelig til bunns i dette –

   Det regner jeg med at dere også vil når det gjelder det materiale som jeg sender til dere – denne gangen gjelder det sabbaten som du skrev om i notatene for 16/8 – den fortjener virkelig et dypere studium –


   Mer fra 16/8. Hvilke ord skal jeg bruke når du setter på trykk ting om meg som kanskje skal offentlig-gjøres, noe som jeg ikke har sagt ja til, - selv om du skriver at ”Det virket på meg som at ...” Du har likevel kastet en mistanke på meg – at jeg kanskje har innyndet meg hos dere – men er falsk. – Du kan ikke vite om jeg vil offentliggjøres – og det vil jeg altså aldeles ikke. – Det er ikke lovlig en gang å ta opp samtaler på lydbånd uten at de det gjelder er klar over det.


   Du skriver også at det virket på deg som om jeg klandret dere for å fastholde ønsket om politi-anmeldelse og å offentliggjøre saken. Og så virket det som om jeg var misfornøyd med meg selv fordi jeg ikke i det skjulte hadde klart å overbevise deg om at Berit ...sæters oppførsel var akseptabel og forståelig. Bruker du hennes rette navn? Eller har du karikert det? Du kalte jo meg også for molbo. Jeg forstod ikke at en politi-anmeldelse ville hjelpe dere, derfor forstod jeg ikke vitsen, og derfor har du vel oppfattet meg slik du gjorde.


   Jeg må si at din mistenksomhet kjenner ingen grenser når du skriver at: ”..hun nu avslørte at hun betraktet oss som å ha en slags sjøl-berger-filosofi, som Gud mislikte.” !!! Snakker meg om å vri på ting. Jeg vet ikke om noen som har mer sjøl-berger-filosofi enn meg selv. Ikke dere engang. Alle som ser hagen vår er overgitt over alt det jeg dyrker – økologisk. Og jeg er overbevist om at det nettopp er Guds vilje. ”Måten hun antydet dette på var forferdelig forkvaklet. Det virket som om hun ble mer og mer ubesindig og bablende – og klandrende – i sin uttrykksmåte.” Ubegripelig og ufattelig ...


   Jeg var fullstendig uforberedt på en slik samtale. Jeg skulle bare gi beskjed om at vi ikke kom. Etter som samtalen utviklet seg kom jeg på gråten og det ble vanskelig for meg å snakke. Det gikk ikke bedre med kristendommen heller. Det var ikke vanlig kost den samtalen der, og jeg slet mot tårene til jeg ikke orket mer og måtte avslutte ganske fort.


   Jeg har mange venner, og jeg vet ikke om noen andre som har noe imot meg, selv om jeg aldri legger skjul på hva jeg står for. Kanskje en kollega som jeg hadde for ca. 12 år siden. Hun gjorde hva hun kunne for å gjøre livet surt for meg, men jeg fikk kraft fra Gud, og svarte henne konsekvent alltid høflig og vennlig. Vi hadde en kollega til som var vitne til dette. En dag syntes hun det var nok og gikk til sjefen og sa ifra. ”Mobberen” ble innkalt og vi så henne ikke mer.


   Mange år tidligere hadde jeg også hatt en spesiell opplevelse med Gud. Jeg led i noen uker for jeg syntes at jeg hadde gjort en stor synd og visste ikke at jeg hadde fått tilgivelse. En mørk kveld i desember skulle jeg opp i fjøset et ærend. Det blåste så greinene på treet i nærheten var i bevegelse. Akkurat da jeg var under en grein veivet greina tørkleet av hodet mitt, og i samme sekund så jeg ett lys komme fra himmelen og direkte ned på hodet mitt som nå var bart. Jeg kan enda føle gnistene knitre i håret. Jeg glemmer det aldri. Jeg forsto det ikke og ble skremt, og løp inn og fortalte det til mannen min som gikk ut for å sjekke om det kunne komme fra noen strenger. Men det kunne det ikke. Da seg freden sakte inn over meg – det var Gud som viste meg sin nærhet. Jeg har alltid hatt en spesiell fred etter det. Jeg så lyset komme høyt oppe fra himmelen. – Jeg forteller det ikke til hvem som helst.


   Tilbake til den 16/8 nederst på første side. Selvfølgelig holder jeg de 10 Guds bud i den nye pakten sin ånd som vi kan lese om i


   Heb 10:16

   Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Steintavlene og ofringene er ute –


   Når vi omvender oss og bestemmer oss for å gjøre Guds vilje får vi DHÅ som legger kjærlighet fra Gud inn i vårt hjerte, Apg. 32:5, Rom. 5:5, ja, også Hans bud som vi leste om i Heb. 10:16. Da kjenner vi at vi elsker Gud og vår neste, og alle Gud sine bud. Det er den nye pakt – et annet ord for Guds bud er pakt, se bl.a. 5. Mos. 4:13. – Da ble min viktigste hobby å leve for andre ...


   Selvfølgelig kunne de på sabbaten hjelpe og gjøre godt mot både mennesker og dyr som var i nød eller led, eller helbrede, selv om fariseernes regler sa noe annet. Jeg kan også plukke bær og spise. Men å plukke i bøtter og spann den dagen vil ikke Jesus være med på. Jeg kan godt kjøpe mat for et menneske som ikke har mat, men gjelder det vasking eller hagearbeid så vil jeg komme igjen en annen dag. Den holdningen til sabbaten viser Jesus oss i Matt. 12 og Mark. 2. Å holde sabbaten er ikke en byrde – Det er ett privilegium, glede og velsignelse ...


   Jesus sin ånd til sabbatsholdelse i den nye pakt, får vi også et godt inntrykk av i Matt. 24:20-21. Vi skal be om å slippe å flykte om vinteren eller på sabbaten. For det skal bli en så stor trengsel som det aldri har vært og heller aldri skal bli, altså trengselen før Jesus kommer igjen som er beskrevet i Matt. 24 og Dan. 12:1. Den nye pakts Ånd til sabbaten er at da vil vi helst ha fred over oss sammen med Gud. Men må vi flykte så må vi flykte, men vi skal altså be om å slippe å flykte på sabbaten og ... Og siden Jesus sier det så tror jeg at han vil svare på den bønnen.


   Adventistene og slike som meg blir ofte dømt for å være firkantede, men Paulus spør om hvem du er som dømmer – og selv gjør det samme i


   Rom. 2:1:

   Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme.


   Jeg kjenner ingen med et slikt forhold til det femte bud slik som du har. Hvis adventistene mangler noe i sin overgivelse så har de, som du sier, et miserabelt forhold til de ti bud, men kjenner du hjertene? Du dømmer idet du slår fast at de har et miserabelt forhold til det fjerde bud. Hvordan er det med deg og det femte? Det femte hviler også på de to.


   Det være av kjærlighet til Gud at vi holder Hans bud. Vi må kjenne det inni vårt hjerte at vi virkelig elsker Ham og Hans bud og våre medmennesker – og da må vi skille mellom Gud og skaperverket. Mangler den kjærligheten så er det noe i vår overgivelse som mangler – Da er det ikke kjærligheten til Gud og nesten som styrer vårt liv ...


   Rom. 1:25:

   De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen.


   Du skriver at jeg mente at ditt forhold til de 10 bud var hykleri. Jeg har ikke brukt et så sterkt ord. Og jeg mente det virkelig når jeg ønsket dere lykke til med barnevernet. Men du snur alt hva jeg sier til negativ mening. Du sender med urett tre eksemplarer av diktet ”Ussel Svik” til meg. I denne situasjonen er det veldig sårende. Når jeg merker at noen vil såre meg, da blir jeg såret – ellers ikke – Spørsmål: Hvilken rett har du til å gjøre andre vondt?


   Jeg har slett ikke blitt sint, men jeg ble såret til tårer, men bærer ikke nag. Vi skal ikke gjengjelde eller bruke Babylons ordbruk ...


   Spørsmål: Hva har du gitt til lensmannen om meg? Har du gitt ham mer enn dagboksnotatene fra 14. og 15/8? Notatene fra 16/8 inneholder sterke insinuasjoner som er feil og nedverdigende tiltale.


   Siden du er så mistenksom til meg synes jeg at du skal oppsøke lensmannen igjen og be ham om å finne ut om jeg på noen som helst måte kan kobles til barnevernet.


   Du lurer på hvor du finner advarselbudskapet i Bibelen. Det står i Esekiel kap. 3, fra vers 17 og utover. Enda mer står det i Esekiel kap. 33. Men det passer ikke til deres situasjon. Det gjelder vektere for menighet / folk.


   Hvis du er interessert i Syringa pekinensis så skal jeg prøve å få opp en stikling, men det er vel best til høsten eller våren? Jeg skal snart få fremkalt bilder av blomstringen.


   Hjertelig hilsen fra Synnøve -


---