--- Denne side:  Side-093-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

--- BREVKOPI --- ÅPENT BREV, FOR ALLE OG ENHVER:  

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 12.07. 2006:


Til:

Barneverntenesta,

Vindafjord kommune,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, N-5586 Vikedal, Norge.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.


Fra:

Familien Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd, Norge.

Tlf.: 53 76 76 87.

   Dato: Uke 28. Onsdag 12.07. 2006.


Brevsvar vedrørende deres ”Oppklaringsbrev” datert mandag 03.07. 2006.  ( ekstern


Henviser til deres brev til oss datert mandag 03.07. 2006 ( ekstern ) (ankom oss med posten fredag 07.07. 2006) - og poststemplet torsdag 06.07. 2006, påskrevet: Ikkje offentleg. Med overskriften: Oppklaringsbrev av undersøkelse. Som et svar på vårt brev til dere datert fredag 12.05. 2006. ( ekstern ). 

Det gikk nu dermed nesten to måneder før dette deres svarbrev til oss i sommerferietiden! 

Deres forklaring i deres brev nu på hvorfor det har tatt så lang tid å besvare (og videresende) våre brever er tydelig nok direkte tåpelighet og frekkhet – for å skjule deres egentlige grunner. 

Likeså deres forklaringer vedrørende vårt enda ubesvarte Klagebrev datert 27.03. 2006 ( ekstern ) (for omtrent tre og en halv måned siden)! Og i deres brev nu forsøker dere løgnaktig å fremstille det som at vårt brev er en klage på en Undersøkelse og på et Vedtak! Det er på alle vis noe ganske så annet vårt Klagebrev er en klage på - og en orientering om. 

Ro dere heller i land med anstendighets årer før anstendigheten helt er kvalt i dere! 


Deres brevsvar nu, - et brevsvar som ytterligere forundrer og forskrekker på mange slags vis. Heller enn beklagelse og beskikkelse kommer nye frekkheter og fordreininger. Hemmelighetsstemplet. Men absolutt ikke hemmelighetsstemplet av hensyn til noen som helst i vår familie – eller offentligheten. 

Det blir imidlertid tydeligere og tydeligere for hvert skritt dere tar hva som i forhold til oss er deres ønsker og hensikt. Vi trenger ikke være i tvil om deres onde ønsker og hensikter overfor oss, som stadig bekrefter seg. Det er ikke rom for slik tvil. Vi vet hva dere vil. Deres metode er forhastede slutninger, løgn, usakligheter, ulovligheter, trakassering. Alt dette er egentlig forlengst en politi-sak. 

Dere forsøker innbitt å fortelle oss at vi absolutt ikke har noen som helst form for rettsvern eller tilgang til Lov og rett, - og at dere har en absolutt og uinnskrenket makt unndratt både fra Lov og rett og offentlighet. Ikke engang Offentlighetsloven vil dere akseptere eller skal være gjeldende! 

Innholdet i dette deres brev nu er hårreisende groteskt, - når en vet hva saken dreier seg om. 

For eksempel så står det i dette deres brev at: ”Barneverntenesta har rett og plikt til å gjennomføre ein undersøking når det kjem inn ein melding (Barnevernlova § 4-2, jfr. § 4-3). ( ekstern ).” 

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---