--- Denne side:  Side-094-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
--- side 94 og 95 forvekslet

Dette vet dere, også fordi vi omhyggelig har gjort dere oppmerksom på det, er en løgnaktig omskriving av Barnevernloven. Det er rett og slett ikke (selvfølgelig ikke) det som står i Barnevernloven. Det står heller ikke noe som helst i Barnevernloven som kan fortolkes eller omskrives til slik dere gjengir den! (Men slikt noe spiller vel liten rolle når en hemmelighetsstempler sine ord og brever!) 


Deres ord og uttalelser overfor oss og til oss er siden begynnelsen (møtet i Vikedal 13.03. 2006 ( ekstern ) i det hele tatt fullstappede av grov løgn, selvmotsigelser og krenkelser. Som dere jo vet, - hvis dere kan eller har giddet å lese eller å betenke deres og våre ord? 


Det er som om dere bare vil gjøre dumhetene flere og flere og skaden verre og verre! Klart nok som om det er deres prestisje, frykt (særlig for offentlighet og politi-anmeldelse) og kriminelle tankegang dere vil forsvare. Gjorte dumheter, - forsvares med nye dumheter. Det er langt lettere å skjønne enn å gjenkjenne lusa på blandt annet gangarten! (Nok også for andre som gjennomleser denne enkle, 100 % skriftlige saken!? ( ekstern )!? Eller; hva tror dere i så måte?) 

Til informasjon: Hele sakens Saksdokumentasjon ( ekstern ) vil uansett, under enhver omstendighet, bli ytterligere i sin helhet (og fortsettelse) offentliggjort! På flere forskjellige vis. Også blandt annet i bokform og på Internettet. Og vi har også definitivt tatt beslutning om å politi-anmelde saken, ( ekstern ), - uansett hva dette eventuelt vil koste noen eller alle i vår familie. Annet ville ha vært meget grovt urett av oss gjøre! (Vi kan ikke dekke over en urett dere har begått – og ønsker fortsette med å begå - med selv å begå en urett for å videreføre uretten.) Politi-anmeldelse vil bli innlevert. 


Dette hva vi skal gjøre før vi avslutter saken ifra vår side er ikke til å stoppe. Og hva dere gjør videre med oss og i saken vil uunngåelig nok også innenfor den samme helhet bli offentliggjort på tilsvarende og samme flere vis.

Hva dere og vi uansett gjør i denne saken – også videre - vil altså uansett bli dokumentert og offentliggjort!

Dere velger sånn sett i forhold til dette selv fortsettelsen, avslutningen og fremtiden!

Og det blir nok interessant å se for enhver! Hva dere faktisk gjør – og hvem dere faktisk er. ( ekstern ). Vårt samfunn på så forskjellig vis trenger nok uansett sårt til denne Saksdokumentasjonen! 

La meg iøvrig si noen ord om deres brev nu. 

Det er meget skremmende når dere, representert av Ingeborg Nyland som har underskrevet brevet, skriver at Rune og Trude Hansen betegner fortiden sin som vanskelig, – på grunn av trakassering og forfølging fra blandt annet Skole-etaten og Barnevern-tjenesten i andre kommuner!

Faktum er at hverken Rune eller Trude betegner eller har betegnet fortiden sin som vanskelig! Heller ikke på grunn av trakassering og forfølging ifra de som Ingeborg Nyland nevner! Vi har tvert om i livets gang mange gode erfaringer og minner også ifra Skole-etaten og Barnevern-tjenesten – og også i det heletatt ifra kommunal og offentlig administrasjon. Vi har riktig nok også sterke dårlige erfaringer, - men hverken disse eller de dårlige er fortiden vår. De har skjedd i fortiden vår og er sånn sett i fortiden vår, - men de er ikke fortiden vår. Fortiden vår dreier seg om ganske så forskjellige verdifulle og interessante erfaringer og minner. Hva vi har erfart eller vært utsatt for (eller også hørt om) som rett eller urett ifra disse Ingeborg Nyland nevner – er ikke fortiden vår. Om noen av disse så også har forsøkt å stjele eller ødelegge livene våre, - så er de eller dette likevel ikke fortiden vår. 

Vi skjønner likevel tydelig nok hvilken slutning og konklusjoner Ingeborg Nyland ønsker at leseren skal gjøre seg. Det er et enkelt, tydelig og greit nok system i galskapen vi har mottatt ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Nemlig dette følgende, uten antydningen av---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---