--- Denne side:  Side-100-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Hvorfor all løgnen og alle de forhastede slutningene ifra deres side?! 

Og hvorfor oppi det hele tror dere vi oppfattet dere som faretruende og ille? 


Alt dette kunne ha hendt nærsagt hvem som helst i Norge! (Hvilket det også i mange tiår nu faktisk har gjort.) 

Det kunne ha vært hvem som helst! Også mindre uskyldige på et eller annet eller noe slags vis. Det som gjør vår familie så spesielt godt egnet som Lokkemat, - er vår store utvetydige uskyld, kompetanse, trygghet, trivsel og sikkerhet. Lokkematen kunne knapt ha vært noen bedre i så måte! Men vår familie er bare lokkemat og agn i betydningen velegnet uskyld. 

Hva og hvem skal så nu hale i land og studere og definere den forferdelige storfangsten som kom på kroken?! 

Burde eller kunne familien Hansen ha handlet annerledes eller bedre ( ekstern ) i forhold til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune? I så fall: Hvordan? 

At mennesker i en offentlig Barnevern-tjeneste kan te seg som dere har gjort er nærsagt for utrolig forferdelig til å være sant. Så utrolig forferdelig motsatt av hvordan dere burde te dere! 

Til dette sier dere kanskje at det bare er slik vi oppfatter eller opplever det fordi vi har dårlige erfaringer med den offentlige Barnevern-tjenesten i vår fortid? Vi oppfatter det som at det er noe slikt dere forsøker å si. Selv vet vi at det på ingen som helst måte er slik eller derfor, - og at Saksdokumentasjonen også klart og tydelig og uomtvistelig i det vesentlige viser hvordan det faktisk forholder seg og hva som faktisk har skjedd. 


Det er ikke det minste vanskelig for oss å forstå hvorfor dere ikke ønsker at offentligheten skal ha innsyn i hvordan det er og hva som faktisk har skjedd. ( ekstern ). Dette blir det også lett for andre å forstå når saken offentliggjøres, ( saker ), med alt som underveis har skjedd ifra begynnelsen. Også selv om dere eventuelt bringer nye momenter inn i saken! Også selv om dere for eksempel eventuelt skulle makte å få et skriv ifra Fylkesnemd og Fylkesmann i Rogaland fylke innbragt i saken, - hvor det står at dere knapt har gjort noe som helst galt i denne saken! Eller ifra en politi-instans, eller ifra Ombudsmann, eller ifra Departement eller ifra Storting eller ifra en advokat, eller ifra hva som helst! Det er i så måte ikke det som dere tror det kommer an på som det faktisk vil vise seg å komme an på. 


Dere har kommet dere inn i verdenslitteraturen! Hva enten dere vil det eller ikke. Og hvordan dere beskriver og presenterer dere selv der er det for sent å gjøre noe med i det som allerede har skjedd (og i ethvert øyeblikk er fortid), - men ikke i det som efterpå og nu fremover skjer – som også kommer med i denne Saksdokumentasjonen. ( ekstern ). 


Med beste hilsen ifra

Rune L. & Trude Hansen,

underskrevet:


------


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---