--- Denne side:  Side-129-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Adminstrativt vedtak Barnevern, Vindafjord kommune, dato 05.09. 2006 ---> Side 1 av 11:  


--- 

Ikkje offentleg

VINDAFJORD KOMMUNE

Barneverntenesta

 

Administrativt vedtak


SAKSGANG

Ramme1Konklusjon på undersøkelse


Hansen, Gudmund, født 10.05.91

Hansen, Frøydis, født 25.12.93

Hansen, Sofie, født 24.05.97

Hansen, Alfredo, født 17.08.99

Hansen, Mauriel Rose 21.12.01

Hansen, Urda Lilja, født: 14.06..2003,

Hansen, baby, født 28.02.06


5568 VIKEBYGD


Føresette:

Hansen, Rune

Hansen, Trude


Vedtak:


Med heimel i Lov om barnevernstjenester vert det gjort følgjande konklusjon på undersøkinga: 


Saksdokumenta vert sendt til sakkyndig utgreiing for mogeleg å utgreia omsorga til borna gjennom dokumentasjon som er innhenta. Barnevernet må finna ut om borna lever i ein 4- 12 situasjon. 

Bekymringsmelding:

Barneverntenesta vart kontakta frå Mattilsynet distriktskontoret for Haugaland etter at dei hadde vert på inspeksjon hos familien Rune Hansen. Mattilsynet meldte om at barna verka tynne og tynt kledde. Dei budde 11 menneske i eit lite hus. Mattilsynet med ankomst til garden følte seg sett 100 år tilbake i tid. Ubekrefta meldingar frå naboer fortalde at nokre av barna sov i den falleferdige løa. Det eldste av barna verka høflege men var åpenbart kua av far sin. Faren oppførte seg som han var heva over lover og regler i samfunnet.


--->  


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  


---