--- Denne side:  Side-187-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 6 av 35:
------        
---
             
<---

i stedet ønsker de å drive opplæringen seiv, nært knyttet til de daglige gjøremål som er i hjemmet og på gården.

De har også vurdert alternativer som Steinerskole, eller å flytte til et annet land med annen skolelovgivning, men de er glad i hjemstedet sitt og vil nødig flytte.


BESKRIVELSER AV FORELDRENE

Mor forteller at hun er oppvokst på Byåsen i Trondheim. Hun arbeidet en periode som dagmamma etter ungdomsskolen, inntil hun og Rune flyttet Aure.

Faren forteller at han er oppvokst på Lademoen i Trondheim. I løpet av

ungdomsskoletiden ble han interessert i filosofiske spørsmål, og las verker av Bjerke, Bjørneboe, Goethe, Platon osv. Interessen utviklet seg til spørsmål kring kjemi, biologi og kjemi. For å ivareta dette startet han på Krokeide yrkesskole ved Bergen. Han ble skuffet da undervisningen ikke var tilrettelagt slik han hadde håpet. Han mistrivdes, lukket seg mer og mer inne, og de andre elevene og lærerne reagerte på dette. Han avbrøt skolen. Resultatet av dette ble attføring og deretter uføretrygd. Legen som behandlet han forklarte at han hadde for særegne interesser til at han noen gang kunne tilpasse seg vanlig skole, arbeidsliv eller samfunnsliv. Dessuten fortalte han til legen at han førte åndelige samtaler med Goethe , derfor diagnosen schizofreni. Far forteller at han før og etter Krokeide hadde noen småjobber ulike steder i Trondheim. På spørsmål til far om hvordan det har vært for han å være uføretrygdet på nevnte diagnose, sier han at det her vært OK da dette ga han frihet til å holde på med det som alltid har interessert han; lesing, skriving, og de siste årene også familie, dyr og planter. Ulempene har vært at folk snakker seg imellom og lager egne forklaringer på hvorfor han er uføretrygdet, noe som kan være ubehagelig å høre om.


Foreldrene forteller at de møttes og slo seg sammen i Trondheim, og at de så fyttet til Aure, Tustna og Skaun. De var tidlig bestemt på å finne et sted som det de nå har funnet i Skaun. De gir uttrykk for å være enige om å satse på dette "prosjektet", samtidig som de er åpne på at Rune er den som her stått mest for det ide- eller tankemessige. Når det gjelder forholdet dem imellom beskriver de seg som svært ulike hva gjelder temperament. Han er sindig og rolig, hisser seg aldri opp, mens hun er mer oppfarende og impulsiv. Dette har ført til kommunikasjonsproblemer og konflikter dem imellom. I tillegg opplevde de problemer kring at Rune ville ha mindre nærhet i forholdet enn det Trude ønsket. - Konfliktene toppet seg på de tider kona tok med ungene og drog hjemmefra høsten -92. En medvirkende faktor til at hun drog den aktuelle dagen var ogs at de ventet besøk av sosialsjefen neste deg, noe hun gruet seg til. De forteller at kona ogs dro til noen naboer en dag sommeren -92 at ungene ikke var med, og hun drog hjem samme dag. For konfliktene toppet seg hadde Rune ivret for at de to skulle oppsøke Familievernkontor for å få hjelp til samlivsvanskene, men Trude ville ikke. Rune snakket da med naboer i stedet, noe også Trude gjorde.

De forteller at de har jobbet med forholdet seg imellom etter at kona kom tilbake. Hun har lagt vekt på å bli roligere og tenke seg mer om før hun handler. Dessuten jobber de nå mer hver med sitt uten å prate så mye sammen, men noen dager jobber de tett i lag og prater hele tida. Kona sier at hun trives bedre slik hun er nå, både med seg seiv, med ungene og mannen. Hun opplever seg mer selvstendig, ikke mer kuet eller anstrengt tilbakeholden. Mannen sier at han også trives bedre nå, og er fornøyd med de forandringene de her fått til. Samtidig sier begge at de enda har noe å jobbe med i


6--->

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---