--- Denne side:  Side-208-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 18 av 41:
------        
<---
             
 

interessert i. Han har ikke snakket med Tveit om sin arbeidsuførhet., men Tveit har fått inntrykk av at årsaken til at Hansen er trygdet er ryggproblemer.


For et par år siden ble det mye skriverier i lokalavisene etter at Mattilsynet hadde meldt bekymring vedr. familien til barnevernet. Der ble bl.a. påpekt at ender og høns gikk fritt omkring; dette i en periode da dette ikke var tillatt. Rune hadde da mistanke om at dette egentlig var en operasjon der hensikten var å kunne gå til barnevernet. I ettertid måtte imidlertid Mattilsynet ifølge Hansen beklage framgangsmåten og innrømme feil mht. vedtak som ble fattet.


Kona Trude beskrives som sterkt avhengig av mannen. Hun framstår fornuftig i samtaler, men sterkt bundet av mannens meninger.


Tveit beskriver Rune Hansen som en i utgangspunktet beskjeden mann som ofte ser ned i gulvet under samtaler. Dersom han blir ivrig og engasjert snakker han mye. Generelt virker Hansen noe mistenksom; også overfor Tveit.


Da barnevernet rundt påske i -06 ville ha møte med Hansen ringte han til Tveit og ville ha ham med på møte. Da var han deprimert, og det var også resten av familien. Da ba Tveit barnevernet om å utsette dette møtet og stille saken i beto inntil videre.


Rune har innimellom fortalt om sin mor som tidlig skal ha sendt han til sjøs.


Tveit uttrykker bekymring for barnas situasjon i familien Hansen fordi -barna "vingeklippes" , fordi de hindres fra et selvstendig liv og fordi de isoleres sosialt.


Resyme fra samtale med Brit Nelly (BNT) og Arne -Tveit AT 19.04.07:

BNT er ansatt som barne -og familieveileder i avdeling for psykisk helse i Vindafjord kommune, men kjennskapet til fam. Hansen har hun som privatperson.

AT er arkitekt og arbeider i Haugesund. De er bosatt i Vindafjord nær familien Hansen.

AT har blitt kjent med flere av barna i fam. Hansen fordi de har vært med på trening i Vikebygd idreftslag. Barna er ikke medlemmer i idrettslaget, men får være med på treningene likevel.

De er begge speiderledere i KFUK.

Hansen-barna er ikke med i speideren. Idun skal ha fortalt at de ikke får lov hjemme til å være med i speideren. Idun har ofte skrevet på den hjemmesiden som speiderne har på internett.


Flere av Hansen-barna har vært med på fellesturer som har blitt arrangert i bygda. De har da ofte vært dårlig kledd og ikke hatt penger til å betale for utgifter. Barna er utholdende og fysisk sterke . Etter slike fellesutflukter har de aldri blitt hentet av foreldrene; dette til tross for at de har veart langt hjemmefra og noen ganger dårlig vær. De har da måttet spasere mange kilometer/mil , og ofte har da andre foreldre kjørt dem hjem. Både de og andre foreldre har vært bekymret for Hansen-barnas tilsynelatende mangelfulle oppfølging hjemmefra.

Det er flere år siden BNT første gang fikk kontakt med barna i fam.Hansen. Det var i forbindelse med en tilstelning . Barna har alltid vært kontaktsøkende overfor voksne og bar aldri vist tegn på skepsis eller utrygghet.


18---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---