--- Denne side:  Side-209-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 19 av 41:
------        
<---
             
 

AT har møtt flere av barna regelmessig på treninger i idrettslaget . De har vært høflige og vennlige. Hva gjelder for eksempel ballspill synes barna å ha hatt ingen eller liten erfaring. Balder har for eksempel sparket andre under spill og tilsynelatende vært helt ukjent med spillets regler.


Hansen-barna har fått en del brukte klær fra fam.Tveit, og barnas mor har senere gitt uftrykk for takknemlighet.

Rune Hansen har sjelden vært tilstede under idrettsarrangementer, men har vært tilstede under konserter. Som oftest kommer imidlertid barna alene.

For eksempel var noen av barna tilstede under et 17.mai-arrangement. Især Idun ga i forkant av dette inntrykk av at hun gledet seg svært meget .


En gang ble Idun spurt om hvorfor hun ikke gikk på v.g. skole. Til dette svarte hun at hun ville ha frihet til å kunne stå opp når hun ville og legge seg når hun ville. Hun opplyste også at hun ikke fikk lov hjemmefra til å gå på v.g. skole.


En kveld ca. sept./okt.-06 kom Rune Hansen på besøk til dem sent om kvelden. Også Trude og noen av barna var med da. De hadde med seg en CD som de ville gi til BNT og hennes svigerfar Jens Tveit, som bor i nabohuset og som da ikke var hjemme. De kom inn til Tveit, og fortalte at denne CD-en handlet om menneskevern i Vindafjord kommune. BNT ga da klart uftrykk for at hun nok hadde et annet syn enn dem på barnevernet.

Da de senere så gjennom innholdet i CD-en viste denne seg å inneholde omfattende dagboksnotater. Inhholdet i disse skremte BNT, og reflekter etter deres oppfatning at Rune Hansen skaper en ”oss og de-verden” og at barnevernstjenesten står i spissen for "det farlige".

I løpet av den kvelden fam.Hansen var på besøk ble ingen av barna skjermet for foreldrenes synspunkter og kritiske utsagn om barnevernet.


Tveit har gitt uttrykk for skepsis og vært kritiske til at Rune Hansen utleverer seg og familien gjennom denne CD-en, men Rune Hansen har ment at dette har vært nødvendig og riktig for å synliggjøre hvor urettferdig familien blir behandlet. De har likevel uttrykt enighet i at der behov for et barnevern , men ikke i deres familie. Da Hansen forlot fam. Tveit denne kvelden ble Tveit anmodet om å spre innholdet av CD-en. Fam.Hansen har ikke kommet på besøk senere . Ved en anledning møtte de dem i en butikk, men da ga de ingen blikkontakt.

Rune Hansen barer visstnok en Mp3 spiller som han- benytter som mikrofon og opptaker når han snakker med andre. Idun har fortalt at han lytter til disse opptakene om kvelden.


Våren -06 var det en storbrann i Vindafjord, og brannen spredte seg slik at Hansens eiendom var truet. Senere har Rune Hansen gitt uttrykk for at han mistenker barnevernet for å ha stått bak brannen.


I samtaler med Rune Hansen er han først og fremst opptatt av å uttrykke egne meninger Han viser liten interesse for andre mennesker og deres synspunkter.


I dagboksnotatene til Rune Hansen har han skrevet om Balder som flyttet hjemmefra. Dette har faren karakterisert som en stor og utilgivelig synd. Dette var for øvrig også


19---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---