--- Denne side:  Side-210-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 20 av 41:
------        
<---
             
 

et samtaleemne da Hansen var på besøk hos Tveit. De forsøkte å få i stand en diskusjon, men Rune Hansen var ikke mottakelig for motargumenter.

Tveit ga overfor Hansen uttrykk for at de mente det var alvorlig at barna ikke fikk flytte hjemmefra. De diskuterte samtidig temaet utdanning og opplæring. Rune Hansen hevdet da at han kunne lære barna hva som helst oq gi dem undervisning i hvilket som heist fag. Han uttalte seg da også kritisk til den norske offentlige skolen som han mente virket begrensende på barnas læringsmuligheter. Til tross for hans påståtte faglige allsidighet, kom det gjennom samtalen fram at Rune Hansen selv mottar uføretrygd.

I løpet av samtalen ba plutselig Trude om at de ikke måtte krangle , "for vi trenger noen". De oppfattet dette slik at Trude fryktet at det skulle utvikle seg en krangel og at dette kunne føre til uvennskap.

Samtalen der og da bar imidlertid først og fremst preg av uenighet, ikke av krangel. Ved en anledning ba Trude Rune om ikke å skryte "for de andre kan bli misunnelige".


Resyme fra samtale med Sigve Bøe 20.04.07:

Det var Bøe selv som tok kontakt med meg etter at han hadde blitt gjort kjent med min oppgave som sakkyndig via Rune Hansen.

Samtalen fant sted hjemme hot Bøe på Grannes utenfor Stavanger.

Han ble første gang kjent med Rune Hansen etter at han for ca. 10 år siden begynte å samarbeide med Hansen da han selv hadde laget en "ressurssamling", d.v.s. et dataprogram som omhandlet temaet hjemmeundervisning. Selv er han utdannet lærer, men har også tatt utdanning innen data.

Hansen bodde da i Sveio, og Bøes ressurssamling kom til nytte da fam. skulle ha hjemmeundervisning i Sveio, og Hansen kjøpte dataprogrammet til Bøe. Dette het opprinnelig "Databibelen", og inneholdt bibeltekster og oppslagsverk. På den tiden var myndighetene lite kjent med fenomenet hjemmeundervisning og lover/regler knyttet til dette. Boe framholder at der er undervisningsplikt i Norge, ikke skoleplikt, og at det var dette som gjorde at fam. Hansen kom i konflikt med myndighetene i Trøndelag.


Bøe hadde kontakt med Hansen via e-post og pr.telefon, og Bøe har også hatt en hjemmeside på internett.


Hansen kom på besøk til Bøe i Stavanger i romjulen i -06. Da ville han snakke om den situasjonen som han da hadde kommet opp i , og han virket usikker på hva han skulle gjøre. Han hadde behov for å snakke med noen. Han fortalte da bl.a at kona hadde vært borte noen dager, men at hun hadde kommet tilbake. Da hadde han behov for å dra bort, og han kjørte omkring og besøkte venner.

Bøe har lest sakspapirene og de omfattende dagboksnotatene som Hansen over lang tid har utarbeidet. Også tidligere har han lest slike dagboksnotater fra Hansen. Han mener at Hansen nok har ”paranoids trekk”, men at disse ikke er så ille som beskrevet, og at han ikke er i klammeri med alle instanser, bare noe få. Hansen har imidlertid vansker med å håndtere disse konfliktene.


Bøe mener at barnevernets intervensjon i denne saken er ubereftiget, og viser til at der foreligger en rekke uftalelser gjennom årene som alle viser at barna har det bra. Videre hevder han at bekymringsmeldingene senere har blift avkreftetfra de som har meldt om bekymring.


20.---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---