--- Denne side:  Side-211-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 21 av 41:
------        
<---
             
 
Bøe er kjent med at de tre eldste barna har gitt uttrykk for ønske om å flytte ut. Han mener at dette er et tegn på at de tør å si fra.

Han beskriver Hansen som "en gammel hippie" som ikke helt klarer å leve opp til sine idealer.
Hansens "ideologi" er ifølge Bøe bl.a. tuftet på en oppfatning av at den moderne kjemien ødelegger verden og at han derfor tar avstand fra moderne livsførsel. I stor grad forsøker familien å leve av den maten som de selv kan produsere. Likevel er det slik at han kjører bil og han røyker også tobakk. Rune har vært med i ulike "alternative" nettverk, og har også utgitt egne blad.

Bøe hadde sist gang kontakt med Hansen i jan./feb.-07, og da virket han både rolig og harmonisk.
Bøe har også snakket med Trude Hansen, og han oppfatter henne som langt mer jordnær enn Rune. Han framholder at han selv aldri ville sendt sine barn dit hvis det ikke hadde vært for at Trude var der.
Bøe mener at fam. Hansen har mye kontakt med venner som har barn og at vennene gjerne kommer på besøk til fam. Hansen for at barna skal få leke sammen.

Barna til Rune og Trude Hansen er angivelig opplært til å jobbe. De får også mye teoretisk kunnskap hjemme samtidig med at lærer mye praktisk arbeid. De har også jobbet hos naboer. Av den grunn vil Bøe "garantere" at barna uten vansker vil kunne få jobb senere; dette fordi samfunnet har behov for mennesker med bred kunnskap og erfaring. Han hevder også at barna greit vil kunne forholde seg til struktur; dette fordi de er vant med struktur, ikke minst fordi de har deltatt på ulike fritidsaktiviteter.
Bøe mener at strukturen hjemme ikke er sammenlignbar med vanlig skole, men at de lærer å ta ansvar.
Hva gjelder undervisningen hjemme mener Bøe at de leser mye, og at bare en liten del av undervisningen skjer via pc.

Bøe mener at den sosiale læringen som disse barna får kanskje ikke er like bra som i offentlig skole, men ikke "uendelig dårlig", for barna har mye kontakt med naboer, musikkskole m.v. Videre framholder Bøe at familien ikke lever isolert, og at uttalelser om dette er tendensiøse.

Hva gjelder Trude mener han at hennes tilstedeværelse er av avgjørende betydning for at familien skal kunne fungere. Bøe tror at Trude godt kunne ha klart seg alene.
Han har snakket lenge med Trude.
Derimot tror han ikke at Rune ville kunne klare seg alene ettersom han er så lite jordnær.

I samtale med Bøe har Trude gitt til kjenne at hun var glad for at Bøe skal ha fått Rune til å erkjenne at han har vært urimelig overfor de eldste barna. Bøe har forstått det slik at de eldste barna nå er elever ved Steinerskolen.

Bøe forklarer at Rune oppfatter seg selv som familiens overhode. Han er opptatt av barna, men synes å ha lite kunnskap om barns utvikling fra barn til ungdom og deretter voksne. Rune har vært meget opptatt av det 4. bud med anmodning til barna om å hedre sine foreldre.

---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---