--- Denne side:  Side-214-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 24 av 41:
------        
<---
             
 

Borgemyr framholder at kommunen hele tiden har hatt ansvar for tilsynet med undervisningen hjemme hos fam.Hansen, men at det er diskutabelt hvor langt ansvaret egentlig strekker seg.

Etter sammenslåingen mellom Ølen og Vindafjord kommune til nåværende Vindafjord kommune ble Ølen flyttet fra Hordaland til Rogaland kommune. Det var tidligere Fylkesmannen i Hordaland som førte tilsyn med Ølen kommune, og det var også Fylkemannen i Hordaland som ble konsultert da Borgemyr ville drøfte hjemmeundervisningen til Hansen-barna. Foreløpig har der ikke blitt ført tilsyn fra Fylkemannen i Rogaland i annledning saken.


Nylig ble Rune Hansen rasende på Borgemyr fordi han meldte fra til OT (oppfølgingstjenesten) om at en 16-åring i familien (Gudmund) skulle ha begynt på v.g. skole men ikke hadde gjort det. Dette har han fått vite av andre. Borgemyr er også gjort kjent med at Gudmund har uttrykt et ønske om å kunne begynne på ­Steinerskolen. Dette har han fått vite via Mona Schnabel som er ansatt ved skolekontoret.

Borgemyr har valgt å ikke presse Rune Hansen , men heller latt ham være i fred.


Borgemyr har, først og fremst via andre, fått inntrykk av at prinsippene for barneoppdragelsen i fam. er særdeles spesielle. For eksempel har faren ikke villet akseptere sangtekster som har vært brukt i den kommunal musikkskolen, og barna fikk derfor ikke være med . De har likevel fått delta i mer individuelt rettede opplegg ved musikkskolen. Han har også fått kjennskap til at faren har tatt fra barna mobiltelefoner og at han tar opp samtaler når han er ute. Han vet at naboer har hjulpet barna slik at de har fått skaffet seg mobiltelefoner. Hjemme har de imidlertid ikke fått lov å lade telefonene, som også har blitt fratatt dem.


Den eldste sønnen flyttet først hjemmefra , og han ble da utestengt fra familien. Så gjorde søsteren det samme. Rundt nyttår skal det har vært mye uro hjemme hos fam.Hansen , og de to eldste skulle da flytte hjem igjen. Senere har de visstnok flyttet ut påny.


Resyme fra telefonsamtale med Marta Straume 27.08.07:

Jeg kontaktet tilsynsfører Marta Straume med spørsmål om å avtale et tidspunkt for en telefonsamtale. Jeg forklarte mitt oppdrag og funksjon, og forklarte at jeg ønsket utfyllende opplysninger som kunne supplere hennes skriftlige rapporter.

Hun var avvisende til dette , og viste til sine rapporter som hun mente innholdt alle vesentlige opplysninger. Jeg forklarte at jeg, til tross for å ha lest hennes rapporter, hadde mange spørsmål vedr. både barna og selve undervisingens form, innhold og målsetning.

Hun ba om at henvendelsen ble rettet til henne skriftlig, noe jeg vurderte som lite hensiktsmessig for meg.

Hun var ikke villig til i ha en samtale med meg og viste til egen erfaring fra barneverntjenesten og formelle vansker m.h..t. kunne ha en slik samtale med. meg.


Resyme fra samtale med Per Schnabel 29.05.07:

Fam.Schnabel har bodd i Vikebygd i ca. 5 år.

Schnabel har en sønn, Pål Andreas, som er kamerat med Gudmund som av den grunn har vært mye hjemme hos dem. Det var for ca. 3 år siden at Gudmund begynte å vanke hjemme hos dem. Ikke for helt nylig har Gudmund fortalt noe særlig


24


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---