--- Denne side:  Side-215-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 25 av 41:
------        
<---
             
 

hjemmefra. Han har selv ikke vært særlig utspørrende overfor Gudmund, men gjort det klart for ham at han kan prate hvis han vil. Han har også etter hvert fått kontakt med Rune Hansen.


Etter at Balder reiste hjemmefra vinteren -06/-07 har Rune Hansen vært innom hos dem og sittet i hagen og pratet. Han har da uttalt at Balder ved å flytte ut har vanæret familien, og at han av den grunn ikke får lov til å flytte hjem, dette for at han ikke skal ”sette vondt på sine søsken”. Schnabel sa imot ham og spurte om han virkelig kunne mene dette; noe han bekreftet at han gjorde. Han vet at moren har møtt både Balder og Idun i all hemmelighet etter at de flyttet ut hjemmefra, og da måtte hun lyve overfor Rune m.h.t. hvor hun skulle hen.

Hansen har gitt uttrykk for ideer om at alle barna skal slå seg ned med egne gårder, og at han selv skal styre dem alle. Han har for eksempel hatt tanker om at Balder skulle drive en nedlagt mølle på Voss. Han har også snakket om i skaffe seg flere tusen mål med bøkeskog. Dette har han selv fortalt. Ut over dette er det lite han har fortalt om seg selv direkte. Schnabel har spurt Hansen hvor han vil skaffe pengene fra til dette. Da har han svart at dette ikke vil vabre noe problem, og at han har penger.

Scnabel har også snakket noe med Trude, og han har også snakket hennes sak overfor Rune. Han har imidlertid aldri snakket med Trude på tomannshånd, og Rune har alltid vært i nærheten. Trude har flere ganger snakket imot Rune, men veldig forsiktig. Han antar at hun får mot til dette når han er tilstede.


Rune Hansen har tålt å bli motsagt av Scnabel. I slike situasjoner har han blitt stille og lagt hodet på skakke. Han har aldri vist ham bort dersom dette har vært hjemme hos Hansen.


Rundt juletider i -06 sparket Rune Hansen kona "gul og blå", men dette har hun bagatellisert i ettertid.


Like før påsken i -07 snakket Rune Hansen om skilsmisse. Han sa han ville selge for å skaffe kapital. Trude ga klart uttrykk for at hun ikke ønsket dette. Dette til tross for at Rune "trykker henne ned i skiten" og hevder at hva hun sier er løgn. Scnabel har inntrykk av at Rune Hansen er av den formening at han vil beholde barna dersom de skilles. Schnabel har sagt til Trude at han tror hun vil få beholde barna etter et evt. brudd.

Senere har Rune Hansen til stadighet truet med skilsmisse, og held tiden viser han

Trude at han har skilsmissepapirer liggende klare og utfylt. Han har også sagt at han har vært hos sorenskriveren, og at han bare mangler en fødselsattest.


Hjemme hos familien Hansen har de en stor flatskjerm og RH er veldig interessert i kinesisk kampsport og lignende.


Dersom han er borte fra hjemmet har han plassert en opptaker der slik at han kan få kontroll på hva som sies i hjemmet.


En gang ble Schnabei sittende hjemme hos Hansen til -utpå natten. Hansen sa da at samtalen hadde blitt tatt opp. Selv om klokken var rundt 02 da han gikk, var barna oppe og hadde ikke lagt seg. Der er ingen ordning m.h.t leggetider der.


I pinsen var det bare Gudmund som fikk lov til å komme hjem, ikke de to eldste, Idun og Balder. Foreldrene har ønske om at Gudmund skal fortsette å bo hjemme, og


25


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---