--- Denne side:  Side-216-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 26 av 41:
------        
<---
             
 

dette har trolig sammenheng med at det fremdeles blir utbetalt barnetrygd for Gudmund.

De gangene som Schnabel har vært hjemme hos fam.Hansen på besøk har barna vært svært kontaktsøkende , men da han kom på besøk 22.05.07 hadde dette endret seg ved at barna løp og gjemte seg på kjøkkenet.

Der er , ifølge Schnabel, ingen rutiner hjemme hos fam.Hansen. Barna sover når det passer dem , og faren sitter oppe om nettene og ser på filmer. Han har aldri sett at de har sittet rundt et bord og spist, og han har heller aldri sett at et bord har vært dekket. Han finner det lite sannsynlig at de har faste måltider.

Rune Hansen er meget opptatt av planter og av medisiner, og han sier at barna aldri noen gang har vært syke. Han er visstnok helt avholdende fra alkohol, men røyker hele tiden. Også Trude røyker.

I Vikebygd er der mange lag og foreninger og stor aktivitet. Mange er engasjert i dette. Verken Rune eller Trude Hansen er med i noen av disse.

Da Rune Hansen ble innlagt ved psyk.avdeling høsten/vinteren -06, ringte han hjem og sa at barnevernet skulle ta barna fra dem. Han ba også om at Schnabel og en person ved navn Ødegård skulle kjøre barna til Hardanger til noen venner de har der. Schnabel ringte da til barnevernet, og ble da frarådet å kjøre barna til Hardanger. Den telefonen som han tok til barnevernet var ikke ment å være en bekymringsmelding, framholder han.

Han oppfatter det slik at barna nok må være preget av at de hele tiden er "på flukt" fra barnevernet.

I kontakten mellom barna og foreldrene hjemme hos fam.Hansen har han aldri observert synlige tegn på kjærlighet/omsorg, som fysisk kontakt, klemming og lignende . En gang kjørte han Balder hjem og faren kommenterte dette slik: "Hva har du her å gjøre?"

Om skolen har Rune Hansen utelukkende uttalt seg negativt, men Schnabel har ikke forstått hvorfor han synes skolen er så ille.

Rune Hansen har aldri forklart til Schnabel hvorfor han mottar uføretrygd.

Schnabel har registrert at Idun virker veldig naiv og godtroende. Gudmund har ofte luktet dårlig og hatt skitne klær. Ofte har klærne vært slitt men ikke skitne.

Som oftest har flere av barna vært i sentrum av Vikebygd og gått i tog 17.mai. I år var ingen av dem der.

Det er visstnok det gamle testamentet som representerer ryggraden for Rune Hansen. Schnabel har aldri registrert at barna har forfektet religiøse ideer. Trude har sagt at de bl.a har diskutert flerkoneri.

Hansen har brukt mye tid på å skrive ned tankene sine i en dagbok som han distribuerer. Schnabel kommenterer at Hansen er mer opptatt av dette enn av å bygge nytt hus til familien, slik han har forespeilt dem i lang tid. Han nevner også at


26.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---