--- Denne side:  Side-218-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 28 av 41:
------        
<---
             
 

Balder har aldri villet slåss med faren eller gjøre fysisk motstand. Han ønsker ikke å anvende de samme virkemidlene som ham.


Faren liker heller ikke at Gudmund går på skolen i Haugesund, og han har prøvd å forhindre det ved bl.a. å true med at han ikke får se sine søsken. Fot tiden snakker ikke faren til Gudmund.


Om hjemmeundervisningen forklarer de at det meste har vært i form av praktisk undervisning og de har fått lite av teoretisk undervisning. De har ikke brukt noen læreplan. Det har mest vært moren som har undervist dem. Selv har hun bare gjennomført grunnskole.

De har fått bøker hjem fra skolen i de kommunene de har bodd i. Balder forklarer at han måtte smuglese i norskbøkene fordi faren gjemte disse bort.

Alt som barna skal lese må først sensureres og godkjennes av faren, forklarer de, og faren har en ide om barna må skjermes for skadelig påvirkning, og han mener at den norske skolen lærer barna mye som er feil. Farens holdning til klassiske norske forfattere som Ibsen m.v. er imidlertid positiv.


Faren leser mye i Bibelen og har sin egen måte å tolke denne på. Særlig har han vært opptatt av det budet som gjelder barns forhold til foreldrene . Videre har han lagt vekt på at kvinnen skal underkaste seg mannen.


Barna i familien har lært å lese når de ”har følt for det”. Balder var for eksempel 4 år da han lærte seg å lese.

De har ikke hatt faste tider til undervisning , og heller ikke faste tider til andre gjøremål, bortsett fra at det som skjer fast og regelmessig er at hønene blir jaget inn når det blir mørkt. De har også passet tidene for musikkskolen, men de framholder at der ikke er noe hjemme som skjer til faste tider.


Da Balder ville dra hjemmefra og gå på v.g. skole , mente faren at han heller burde være hjemme og få slik undervisning der. Han var villig til å prøve dette for en periode , men framholder at dette slett ikke var noen suksess.

Når også Gudmuhd nå har valgt å gå på skole i Haugesund , er det slik at faren overser ham, og han spør ham aldri om noe når han kommer hjem.


Faren har nå fått en alliert i Stauda som er 10 år. Faren snakker mye med henne, og hun opptrer nå svært arrogant overfor Gudmund og kjefter på ham og sier han er dum som går på skole. Hun rapporterer også til faren dersom moren for eksempel snakker med Balder.

Faren.har også satt barna opp mot moren.


Like før jul i -06 kom Balder og Idun hjem. De hadde med seg gaver til hele familien. Disse ble lagt i kjelleren. Så kom fareh hjem og fant dem. Han så at de kom fra Idun og Balder. Han spurte moren om de hadde vært der. Moren var da livredd og fryktet hans reaksjoner. Hun dro da hjemmefra for noen dager.


Faren har anvendt vold overfor alle i familien, kanskje med unntak av de aller yngste, hevder de. Han klasker dem og har også bitt dem. Dette skjer om de har gjort noe galt. Nå bruker han vold mot de små barna som en måte å oppdra dem på. Balder har diskutert dette med faren som forsvarer bruken av vold/fysisk avstraffelse.


28.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---