--- Denne side:  Side-225-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 35 av 41:
------        
<---
             
 

KONKLUSJON


. Gudmund f.-91, Frøydis f.-93, Sofie f.-97, Alfredo f.-99, Mauriel Rose-01,

Urda Lilje f.-03 og Solborg Hansen f.-06 lever alle i en omsorgssituasjon

som innebærer mangel på struktur, forutsigbarhet og følelsesmessig

trygghet .

. Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte. Dette er skadelig og

ikke minst ulovlig.

. Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om

seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især ”det

offentlige” og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser.

Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne

behov til side.

. Mye tyder på at barnas mor underkaster seg sin ektefelle, og at hennes

muligheter for eventuelt å kompensere for farens skadelige påvirkning er

liten.

. Foreldrene vil være ute av stand til å samarbeide med barneverntjenesten

om evt. hjelpetiltak . For øvrig kan jeg heller ikke se hjelpetiltak som kan

være egnet til å bedre barnas mangelfulle omsorgssituasjon.Sandnes 07.09.07


Kirsten Westlye

Kirsten Westlye

spes. i psykiatri


35.

---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---