--- Denne side:  Side-226-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 36 av 41:
------        
<---
             
 

--- KOPI / AVSKRIFT AV BREV, - TILFØYD KOMMENTARER I 16 PUNKTER AV RLH 08.10. 2007 OG TILSENDT MØTE-DELTAGERNE :

((RLH: Selve brevet – ”møte-referatet” - datert 30.09. 2007 ankom med posten 05.10. 2007.))Til:

Trude og Rune Hansen,

Tindeland,

5568 Vikebygd

Ikkje offentleg

Fra:

Barneverntenesta,

Ingeborg Nyland,

Vindafjord kommune.

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.

Telefon: 53 65 56 00. Telefaks: 53 65 56 01.

Bankgiro: 3240.17.27271.

Org.nr.: 988.893.226.Arkiv: 06/37 - 63. Sakshandsamar: INY. Dato: 30.09. 2007.Referat frå ansvarsgruppe, Steinerskulen 14.09.07

((RLH-k 1: Et underlig slags møte-referat ifra Ingeborg Nyland sin side! Som i likhet med Ingeborg Nyland sitt forrige møte-referat, datert 09.07. 2007, som også ble skriftlig kommentert ifra min side, inneholder diverse som ikke ble sagt i møtet, - men som derimot for første gang blir sagt og dukker opp i møte-referatet, som om det skulle ha vært en del av møtet! Det er vel ikke slik et møte-referat skal gjøres? Møte-referatet nu er dessuten også, som det forrige, nokså usaklig, tendensiøst og uefterrettelig. Endog grovt tendensiøst feilaktig med hensyn til diverse.))


Til stades på møte:

Gudmund Hansen

Frå skulen: Danielle Reistad

Vahan ((RLH-k 2: Og Vahan Babayan, som vel er hans fulle navn.))

Foreldra: Rune og Trude Hansen

Bv.tenesta: Ingeborg Nyland


Det er eit ynskje frå skule at det vert jamnlege møte på skulen med barneverntenesta, skulen og heimen.


Far seier at det ikkje er så enkelt for han har opplevd barneverntenesta over eit år no som trakasserande. Han legg frem eit dokument på fleire sider som først vert oppfatta som eit vedlegg til referat frå førre møte men som viser seg i tillegg å ver eit dokument som skildrar far / familien sin oppleving av barneverntenesta si trakassering av familien. ((RLH-k 3: Det var så vidt Rune og de andre tilstedeværende i møtet forstod det – og sa det - ønskelig med saklige, korrigerende og utfyllende kommentarer til møte-referatet! Dessuten: Det ”tillegg” som Ingeborg Nyland nu i sitt møte-referat, for første gang, omtaler, er absolutt ikke noe
---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---