--- Denne side:  Side-227-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 37 av 41:
------        
<---
             
 
tillegg, - men dreier seg på saklig, presist og efterrettelig vis om akkurat samme sak, kortfattet utdypende, uten å være noe tillegg.))

Ved rask gjennomlesing trekk barneverntenesta ei tolking av dokumentet i retning av at far er grunnleggende skeptisk til samarbeid med barneverntenesta. ((RLH-k 4: Det er vel Ingeborg Nyland som tolker dokumentet slik, og ikke Barnevern-tjenesten? Iøvrig bør vel Ingeborg Nyland sin underlige bruk av person-benevnelser i de underlige møte-referateter kommenteres som også tendensiøse og ikke akseptable? Det tendensiøse og ikke akseptable mønsteret, som både jeg og min kone reagerer på, er å upersonliggjøre, favorisere og splitte. Dette og alt det andre forskrekkelige – og også grovt kriminelle overfor vår familie – til tross, så har ikke jeg eller min kone vært ”grunnleggende skeptisk” til muligheter for samarbeid med Barnevern-tjenesten, - men åpenhjertige, saklige, høflige og med rette også skeptiske og forsiktige. Jeg og min kone har hele veien inderlig håpet på en besinnelse, beskikkelse og beklagelse ifra Ingeborg Nyland og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side. Hva vi isteden har blitt utsatt for er en tilsynelatende endeløs rekke med det motsatte!))


Formålet med møtet er å få til ein kontrakt satt saman i fellesskap av skule, heim og barneverntenesta. ((RLH-k 5: Hvem sitt formål med møtet var innskrenket til dette?))

Underteikna seier at ho er lei seg om familien føler seg trakassert av underteikna og at det aldri har vert intensjonen hennar, men at ho ikkje kan ta ansvar for andre sine uttalelser enn eigne. Far seier at så lenge U.t. er ein del av bv.t. så må ho og ta ansvar for det etaten gjer.

((RLH-k 6: Det er ikke det jeg sier eller har sagt. Du var til stede i det angjeldende møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006, sammen med Berit Molbosæter. Det var dere som innkalte til møtet, sammen med Iren Konstance Hebnes, og det var dere som ledet møtet – som representantet for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Ansvaret for hva som ifra Berit Molbosæter sin side ble sagt i møtet forholdt du deg både da og efterpå og videre på bestemt feilaktig vis til og kan du derfor ikke fraskrive deg ansvaret for. Og den meget så grove og også kriminelle trakasseringen av vår familie som der og da ble påbegynt, har også du klart og tydelig nok vært delaktig i å videreføre, sammen med de to andre nevnte damene, på de mest groteske og umenneskelige vis, nu i ett og et halvt års tid! Hvilket blandt annet også har rasert vårt familie-liv.))


Far seier at Gudmund ynskjer å gå på Steinerskulen på grunn av Balder og Idun. Han seier at Balder har trua og trakassert Gudmund til å begynne på skulen. ((RLH-k 7 A: Jeg har aldri noensinne hverken sagt eller antydet noe som helst slikt! At Ingeborg Nyland sier at jeg har sagt det er imidlertid tankevekkende, og vel også avslørende – særlig sett i lys av hennes fremstillingsmåte iøvrig, og hennes ugjerninger overfor vår familie hittil, og hennes mere og mere tydelige hensikter videre?)) Gudmund bekrefter at han ynskjer å ver saman med syskna sine på skulen men seier og at han ynskjer å gå på skulen for eigen del. Han seier han ikkje føler seg trua og trakassert av syskna sine. ((RLH-k 7 B: Gudmund har ved flere anledninger i de siste 10 måneders tid sagt overfor sine foreldre og andre at han egentlig ikke er så ivrig på å begynne på Steinerskolen, men egentlig bare ønsker å være sammen med Balder og Idun. Gudmund sier naturligvis også, at han aldri noensinne har fått spørsmål om han har vært eller følt seg truet eller trakassert av sine søsken, - og at han heller ikke er eller har vært det. Når Ingeborg Nyland nu sier noe slikt, - ikke bare en gang, men to ganger, så står det ganske så godt i stil med hennes tidligere oppførsel overfor vår familie, som har dreid seg om å produsere et utrolig stort antall utrolig grove løgner om meg og min familie – skriftlig, som hun så både har gjentatt og har videresendt som fakta til andre! Hennes kriminelle ugjerninger i så måte har hun selv dokumentert, og er det en lett sak å avsløre og å nøste opp i.))

---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---